קורס מעניין והמרצים מעבירים אותו בצורה מעניינת ממליץ