קורס מלא עניין וידע, הרצאות חשובות אך בעיקר מעניינות.