קורס בנושא רכש שמעניק הרבה ידע והבנה לעומק של הנושא.