Search
Close this search box.

הצטרפות כמדווח/ת מדד עם מתנת הצטרפות חברות ב 1 ש"ח

מדד מנהלי רכש ולוגיסטיקה בישראל בשיתוף בנק הפועלים.

 

אנו קוראים לך, מנהל/ת רכש בחברה יצרנית גדולה או קטנה להצטרף אלינו בדיווח חודשי קצר וללא חשיפת פרטים כספיים אלה מגמה בלבד.

המדד מפורסם מעל שני עשורים בשיתוף המחלקה הכלכלית של בנק הפועלים ומהווה אחד מהמדדים החשובים של בנק הפועלים להבנת מגמות ותכנון העתיד.

המדד אמור לשקף מגמות ושינויים בפעילות העסקית תעשייתית.

במדד משתתפים כל חודש בקבוצת המדגם כמאה וחמישים מנהלים בכירים מחברות מן המובילות בכלכלה הישראלית.

איננו מבקשים כל נתון מספרי אלא שינוים במגמות בלבד.

הנהלת ארגון מנהלי רכש מתחייבת לסודיות מלאה לגבי החברות והמשתתפים במדגם אשר יקבלו מספרי קוד חסויים. למבצעי המדד ומעבדי הנתונים לא תהיה גישה לזיהוי החברות.

יתרונו הגדול של מדד זה טמון בעובדה שנתוניו מבוססים על מידע שביסוד ובתחילת שרשרת הפעילות הכלכלית.

פרסום השינוי במגמה זמן קצר ביותר אחרי היווצרותו נותן תחזית של שינויים בפעילות העסקית, בעוד המדדים האחרים מודדים ומשקפים תוצאות של פעילות בעבר, עובדה שהפכה אותו  למדד מוביל במשק, בכך הצטרף פרסום מדד מנהלי הרכש לקבוצת המדדים החשובים במשק, אשר מתפרסמים ללא השפעת עונתיות.

מדד זה נותן בידי מנהל הרכש ומקבלי ההחלטות בארגון כלי הערכה חשוב בזמן אמת, אשר עשוי לעזור בקביעת מדיניות עסקית במועד נתון.

אחרי בדיקת מיתאם בין התל"ג העסקי של מדינת ישראל והמדד שלנו, ניתן להצביע מראש על פי המדד על התנהגות התל"ג העסקי.

אחת לחודש אנו גם מעניקים למספר מדווחים שוברי ארוחה על מנת להודות להם על השתתפותם בסקר, הסקר כמובן מקוון במייל או בנייד ולוקח כחמש דקות לכל היותר.

 

המדווחים נהנים מחברות שנתית ב1 ש"ח לשנה לעומת 290 ש"ח ואפשרות להנות מסיורים, הרצאות וכנסים בחינם  וכל עוד הם ממלאים ברציפות את דיווח המדד באופן מקוון.

המנוי הינו שנתי ואישי ואינו מתחדש , תקף מיום ההצטרפות לשנה או חלק ממנה וניתן לביטול ועדכון האישור לחידוש בכל עת באזור האישי לאחר השלמת הרישום המלא.

לאחר שנה המנוי לא יחודש באופן אוטומטי ותידרש פעולה של בעל המנוי לאישור לשנה נוספת!

בהצטרפות לארגון אתם נותנים את הסכמתכם ומראש לקבלת חומר פירסומי בדבר אירועים ופעילויות בדיוור על ידי מיילים , הודעות סמס ובוואטסאפ

ארגון מנהלי רכש, עמותה ציבורית התנדבותית ומוסד ללא כוונות רווח משנת 1962 כבר 60 שנים.

 

אחת לחודש אנו גם מעניקים למספר מדווחים שוברי ארוחה על מנת להודות להם על השתתפותם בסקר, הסקר כמובן מקוון במייל או בנייד ולוקח כחמש דקות לכל היותר.

המדווחים נהנים מחברות שנתית ב1 ש"ח לשנה לעומת 290 ש"ח ואפשרות להנות מסיורים, הרצאות וכנסים בחינם  וכל עוד הם ממלאים ברציפות את דיווח המדד באופן מקוון.

כל עוד תמשיך לדווח באופן סדיר תהנה גם בשנה לאחר מכן מחברות בארגון במחיר מיוחד!
קופון ישלח אליך וימצא באזור האישי שלך.

המנוי ניתן לביטול בכל רגע נתון.

ארגון מנהלי רכש, עמותה ציבורית התנדבותית ומוסד ללא כוונות רווח משנת 1962 כבר 60 שנים.

המנוי הינו שנתי ואישי ואינו מתחדש , תקף מיום ההצטרפות לשנה או חלק ממנה וניתן לביטול ועדכון האישור לחידוש בכל עת באזור האישי לאחר השלמת הרישום המלא.

⁦⁦⁦290.00 ⁩ למשך ⁦שנה אחת⁩⁩ עם תקופת ניסיון של ⁦שנה 1⁩ בחינם⁩ ודמי הרשמה בסך ⁦1.00

4 במלאי

דילוג לתוכן