חיפוש
סגור את תיבת החיפוש

ליאור אגאי

מנכ"ל משיק טכנולוגיה ומכרזים

אחראי על תחום המכרזים ועל נושא שיטות מתקדמות ברכש (היבטים אסטרטגיים
בהתקשרויות) בחברת הייעוץ. כמו כן אחראי על לשכת השכר המרכזית של הפירמה הנותנת
מעטפת מלאה במיקור חוץ בעולמות השכר והמשאב האנושי.

ליאור הינו בעל תואר ראשון מורחב בכלכלה, בעל תואר ראשון בניהול וחשבונאות, בעל תואר
ראשון במשפטים, בעל תואר שני במשפטים ובעל תואר שני בניהול פיננסי מהאוניברסיטה
העברית.

ליאור כיהן בעבר כסמנכ"ל הכספים של האוניברסיטה העברית; כתת ניצב במשטרת ישראל –
היועץ הכלכלי למפכ"ל; כמנהל תחום בכיר שכר ותנאי שירות במשרד האוצר ולאחר מכן
כמנהל וממקימי מינהל הרכש הממשלתי במשרד האוצר (מקביל לסגן חשב כללי).

היחידה אחראית על כל מכרזי הממשלה) הן המרכזיים והן המקומיים במשרדי הממשלה השונים (ובנוסף אחראית על הנושאים הבאים: עידוד עסקים קטנים ובינוניים להגברת השתתפות ברכש
הממשלתי, כתיבת חוק חובת מכרזים ותקנותיו, עידוד רכש מקומי, הכשרת אנשי הרכש
בממשלה ועוד. אחראי על הקמת מערכת רכש מקוון )אלקטרוני( עבור משרדי הממשלה
ומערכות נוספות.

כמו כן, ליאור הינו חבר סגל המרצים בקריה האקדמית אונו ומרצה מן החוץ במכללה למנהל
ובהכשרות דירקטורים בקורסי תורת המשחקים, קבלת החלטות אסטרטגיות, ממשל ציבורי,
ניהול כספים ותקציב וקורסים בכלכלה וחשבונאות.

ניסיון בתחומי הרכש והמכרזים:

הובלת הקמה של מערך רכש אחוד תוך הכפפה של עובדי הרכש במשרדי הממשלה
(ויחידות הסמך).

הובלת יישום שיטות מתקדמות מתחומי הכלכלה, תורת המשחקים וקבלת החלטות ברכש
והתקשרויות.

מעורבות בהטמעת ERP במשרדי הממשלה (אחריות על המודולים הפיננסיים
והלוגיסטיים).

אחראי מטעם משרד האוצר על כתיבת חוק חובת מכרזים ותקנותיו.

הקמת מערכת רכש אלקטרונית ומכרזים אלקטרוניים בשיטות מתקדמות (תורת
המשחקים במכרזים).

עמידה בראש ועדות מכרזים מרכזיות רבות מטעם החשב הכללי, משטרת ישראל
והאוניברסיטה העברית.

עריכת מאות התקשרויות מדי שנה בהיקף שנתי עשרות מיליארדי ש"ח.

הובלת צוותי עבודה רבים של בחינת התייעלות ורה ארגון בתחומי הרכש השונים.

אחריות על מערך האחסון והמלאי של משרדי הממשלה השונים.

הובלה של צוותי עבודה רבים בתחומים מוטי רכש בעלי רגישויות ומאפיינים ייחודיים כגון:
רכש ביטחוני, העסקת עובדי קבלן בתחומי שמירה וניקיון, העסקת עובדים בעלי מוגבלויות
במשרדי הממשלה, עובדי מחשוב, רכש מוצרים ייחודיים עבור מגזרים ספציפיים ועוד.

ניסיון בתחומי השכר:

הנחיית חשבויות השכר במשרדי הממשלה ועובדיהן לרבות הדרכה.

אחריות על חישוב תקין של כ- 200,000 תלושי שכר מדי חודש ועל הדוחות השנתיים
לעובדים ולמוסדות.

אחראי על דוח ביצוע שכר שנתי לכל משרדי הממשלה לפי רכיבי שכר מרכזיים.

אחראי על תשלומים רטרואקטיביים בגין שכר ותנאי שירות בממשלה.

אחריות על מערכות המחשוב במשרדי הממשלה בנושא השכר לרבות בקרות.

אחריות על ממשקים ומעבר תקין של כספים מול קופות הגמל ורשויות המדינה.

אפיון דוחות מנהלים וניתוחים כלכליים רוחביים בתחום השכר והפנסיה.

דילוג לתוכן