חיפוש
סגור את תיבת החיפוש

הסמכת רכש לוגיסטיקה ותפעול בכיר CPM

מטרת ההכשרה היא ללמד ולהסמיך מנהלי רכש ולוגיסטיקה בפועל וגם את אלו המיועדים להתפתח ולהתקדם לדרגי ניהול לוגיסטי בכיר במסגרת חברות / ארגונים ומוסדות במגזר הציבורי והפרטי .
הענקת יתרון בעבודה והתנהלות נכונה וחיסכון לעסק בהחלטות יומיומיות שבאחריות מנהל הרכש והתפעול ובהתמודדות על משרות רלוונטיות.
גופים רבים במשק ציבוריים ופרטיים כבר הבינו את היתרון במעבר קורס ורבים מהם כבר מכניסים את דרישת תואר CPM כתנאי סף.

המבחן יערך אף הוא באופן מקוון לאחר והמערכת תדווח שהסטודנט עבר את כלל ההרצאות.

לעומדים במבחן ולזכאים יקבלו את התעודה כחודש לאחר סיום המבחן בדואר עד הבית.


סילבוס הקורס למנהל רכש מוסמך (CPM), באישור PAS, מכסה מגוון רחב של תחומים ברכש ולוגיסטיקה . הקורס מחולק ל-21 חלקים, כל אחד מתמקד בהיבטים שונים של ניהול רכש ושרשרת אספקה.

 1. הקדמה: הקורס נפתח עם דברי פתיחה מטעם נציגים בכירים ועוסק באסטרטגיה הארגונית והקשר שלה לרכש, כולל תכנון וניהול אסטרטגי.
 2. לוגיסטיקה וניהול מלאי: הקורס חוקר את היסודות של לוגיסטיקה, ניהול מלאי מתקדם ואחסון, כולל מודלים לוגיסטיים ותכנון דרישות חומר.
 3. ניתוח שוק ותכנון: טכניקות ליצירת תחזיות שוק ותכנון רכש מתוך תחזיות אלה.
 4. סביבת השוק של הרכש: הקורס עוסק בסביבת השוק של הרכש, כולל יסודות של ביקוש והיצע ואנליזות שוק בינלאומיות.
 5. מכרזים ורכש בינלאומי: חוק המכרזים הישראלי, תרבויות רכש בינלאומיות וניהול סיכונים בינלאומיים.
 6. ניהול שרשרת אספקה: שימוש בשיטות תיאוריית המגבלות של ד"ר אלי גולדראט וניהול שרשרת אספקה "רזה".
 7. מסמכי רכש וניהול פרויקטים: מתמקד במסמכים של רכש ושיטות מתקדמות בניהול פרויקטים, כולל התפקידים של מנהלי רכש בפרויקטים.
 8. חוזים והסכמי רכש: סעיף זה עוסק בהיבטים המשפטיים של הרכש, כולל חוזי מכירה וניהול הזמנות רכש.
 1. הערכת ביצועים וניהול משאבי אנוש: מדדי ביצועים עיקריים ברכש וניהול משאבי אנוש בתחום הרכש.
 2. שיפור ביצועים ואינטליגנציה עסקית: תוכניות לשיפור ביצועי רכש ואינטליגנציה עסקית וכלכלית.
 3. משא ומתן: אסטרטגיות, טכניקות וסדנת משא ומתן המשתמשת בסימולציות.
 4. ניהול איכות ואתיקה: עקרונות ניהול איכות ברכש ונושאים אתיים, כולל תקנים שונים של ISO.
 5. ניהול ספקים: אסטרטגיות לניהול ספקים, כולל פיתוח מפרטים ובחירת ספקים.
 6. תפיסת הרכש ותחבורה בינלאומית: תפיסת הרכש בארגון וניהול תחבורה בינלאומית.
 7. ניהול תוכניות רכש והזמנות: ניהול תוכניות רכש ושימוש בתיאוריה של משחקים בתהליכי רכש.
 8. היבטים כלכליים של הרכש: מתודולוגיות להכנת הערכות תקציב וקביעת מחירים.
 9. בחירת מקורות והנדסת ערך: מתודולוגיות לבחירת מקורות רכש והנדסת ערך.
 10. טכנולוגיות מידע ואחסון חומרים: פיתוח ושימוש במערכות רכש ממוחשבות וניהול מלאי.
 11. ניהול סיכונים: נהלים לאיתור וניהול סיכונים בתהליכי רכש.
 12. סדנת משא ומתן והכנה למבחן: הקורס מסתיים בסדנת משא ומתן והכנה למבחן הסופי.
 13. מבחן סופי: בהשגחת ארגון מנהלי הרכש והלוגיסטיקה של ישראל


The Certified Purchasing Manager (CPM) course syllabus, accredited by PAS, spans various critical areas in

procurement and logistics. The course is structured into 21 sections, each focusing on purchasing and supply chain management aspects

 1. Introduction: Featuring opening remarks from senior representatives, the course begins with a focus on organizational strategy and its relation to procurement, including strategy planning and management.
 2. Logistics and Inventory: This section delves into the basics of logistics, advanced inventory management, and storage, covering topics like logistic models, material requirements planning, and warehouse design.
 3. Market Analysis and Planning: Techniques for building market forecasts and procurement planning are discussed, emphasizing market survey methods and strategic development based on these forecasts.
 4. Market Environment: The course explores procurement's market environment, including supply and demand fundamentals, digital market characteristics, and international market analyses.
 5. Tenders and International Procurement: This part covers Israeli tender law, international procurement cultures, and aspects of global risk management.
 6. Supply Chain Management: Utilizing Dr. Eli Goldratt’s Theory of Constraints (TOC) and lean supply chain management principles, this section includes special workshops.
 7. Procurement Documentation and Project Management: It focuses on procurement documents and advanced project management methods, including procurement managers' roles within projects.
 8. Contracts and Agreements: This extensive section discusses the legal aspects of procurement, including sale agreements, purchase order management, and environmental legal considerations.
 9. Performance and HR Management: Key Procurement Performance Indices and human resource management in procurement are discussed, addressing aspects like staff leadership and training needs analysis.
 10. Performance Improvement and Business Intelligence: The course covers procurement performance improvement programs and business/economic intelligence, including concepts, methods, and network resources.
 11. Negotiations: Negotiation strategies, techniques, and simulation workshops form a significant part of the curriculum.
 12. Quality Management and Ethics: Quality management principles in procurement and ethics, including various ISO standards and the IFPSM Code of Conduct, are reviewed.
 13. Supplier Management: This section deals with supplier management strategies, including specification development, evaluation, and performance measurement.
 14. Procurement Perception and International Freight: Discusses the positioning and perception of procurement internally and externally and the coordination of international freight.
 15. Procurement Program Management: Management of procurement programs and the use of game theory in procurement processes are covered here.
 16. Economic Aspects of Procurement: This comprehensive section deals with budget estimates, pricing methods, and risk analysis in procurement.
 17. Source Selection and Value Engineering: Focuses on source selection methods and value engineering principles.
 18. Information Technologies and Material Storage: The development and use of computerized procurement and inventory systems and material storage planning and control are discussed.
 19. Risk Management: Quality assurance procedures for managing risks in procurement processes and internationally controlled procurement issues are examined.
 20. Negotiation Workshop and Exam Preparation: The course concludes with a negotiation workshop and preparation for the final exam.
 21. Final Examination: Under the supervision of the Israel Purchasing and Logistics Managers’ Organization, this exam tests the knowledge gained throughout the course.

Overall, the syllabus provides comprehensive training in procurement management, covering strategic, operational, legal, and ethical aspects essential for professionals in the field.
דילוג לתוכן