תעודות ואישורים

ניכוי מס וניהול פנקסי חשבונאות
2021 השנה שהיתה…
אישור ניהול תקין 2022
אישור ניהול פנקסי חשבונות ורשומות
אישור לצורך ניכוי מס
ניהול תקין 2021
IFPSM
IFPSM
אמנת הארגון
חברות IFPSM
דילוג לתוכן