יום שלישי 19 נובמבר 2019
לוח הפלגות
חיפוש הפלגות כללי
יש לבחור נמל בארץ
יש לבחור נמל בחו"ל
יצוא מהארץ
יבוא לארץ
Facebook
מדד ספטמבר 2019 PMI INDEX SEPTEMBER
24.10.19
מדד ספטמבר 2019 PMI INDEX SEPTEMBER
המשק היצרני חזר להתרחבות
מדד אוגוסט 2019 PMI INDEX AUGUST
22.09.19
מדד אוגוסט 2019 PMI INDEX AUGUST
המשק היצרני עבר להתכווצות
מדד יולי 2019 PMI INDEX JULY
18.08.19
מדד יולי 2019 PMI INDEX JULY
המשק היצרני ממשיך להימצא בהתרחבות
מדד יוני 2019 PMI INDEX MAY
21.07.19
מדד יוני 2019 PMI INDEX MAY
המשק היצרני ממשיך להימצא בהתרחבות
מדד מאי 2019 PMI INDEX MAY
17.06.19
מדד מאי 2019 PMI INDEX MAY
מדד מנהלי הרכש של ארגון מנהלי הרכש ובנק הפועלים ירד בחודש מאי ב-1.5 נקודות לרמה של 50.4 נקודות. רכיבי ההזמנות מצביעים על התכווצות בפעילות בעוד רכיבי התפוקות והתעסוקה מצביעים על התרחבות מזה שמונה חודשים.
מדד אפריל 2019 PMI INDEX APRIL
19.05.19
מדד אפריל 2019 PMI INDEX APRIL
המשק היצרני עבר להתרחבות
מדד מרץ 2019 PMI INDEX MARCH
17.04.19
מדד מרץ 2019 PMI INDEX MARCH
המשק היצרני עבר להתרחבות
מדד פברואר 2019 PMI INDEX FEBUARY
20.03.19
מדד פברואר 2019 PMI INDEX FEBUARY
המשק היצרני ממשיך בהתכווצות