יום שישי 10 אפריל 2020
לוח הפלגות
חיפוש הפלגות כללי
יש לבחור נמל בארץ
יש לבחור נמל בחו"ל
יצוא מהארץ
יבוא לארץ
Facebook

עלייה קלה במדד מנהלי הרכש בחודש אוגוסט 2015

מדד מנהלי הרכש של בנק הפועלים וארגון מנהלי הרכש לחודש אוגוסט 2015 עלה ב-0.9 נקודות לרמה של 48.1 נקודות, רמה שעדיין מצביעה על התכווצות בפעילות התעשייתית במשק
15.10.15 / 13:48
עלייה קלה במדד מנהלי הרכש בחודש אוגוסט 2015
15.10.15
עלייה קלה במדד מנהלי הרכש בחודש אוגוסט 2015

רכיב הביקושים המקומיים עלה ב-7.2 נקודות ושב להצביע על התרחבות בפעילות ואילו רכיב הביקושים ליצוא ירד ב-1.9 נקודות לרמה נמוכה של 46.7 נקודות.

 

מדד מנהלי הרכש העולמי, שמפרסם בנק JPMorgan, נותר יציב בחודש אוגוסט ברמה של 51.0 נקודות. המדד נמצא במגמת ירידה מתונה מתחילת השנה אך רמתו עדיין מצביעה על התרחבות בפעילות. מדד מנהלי הרכש בארה"ב הוסיף לרדת גם החודש לרמה של 51.1 נקודות ובגוש האירו נותר יציב בקירוב ברמה של 52.3 נקודות. בסין המדד ממשיך להצביע על התכווצות בפעילות התעשייתית מזה שישה חודשים ורמתו עומדת על 47.3 נקודות.

 

כלכלני בנק הפועלים: מדד מנהלי הרכש אומנם עלה מעט החודש אך הוא עדיין מצביע על התכווצות בפעילות התעשייתית. רמת המדד הנמוכה, ובייחוד זו של הביקושים ליצוא, עולה בקנה אחד עם אינדיקאטורים כלכליים שפרסמה הלמ"ס, ובהם נתוני סחר חוץ שהצביעו על ירידה של כ-5.5% ביצוא התעשייתי בחודשים ינואר-אוגוסט לעומת החודשים המקבילים אשתקד. רכיב הביקושים ליצוא נמצא מזה שבעה חודשים במגמת התכווצות, נתון שמשקף את הירידה בסחר העולמי בכלל בתקופה זו, אך כנראה גם את השפעת הייסוף בשער החליפין של השקל.