יום רביעי 01 אפריל 2020
לוח הפלגות
חיפוש הפלגות כללי
יש לבחור נמל בארץ
יש לבחור נמל בחו"ל
יצוא מהארץ
יבוא לארץ
Facebook

מדד פברואר 2020 PMI INDEX FEBUARY

ירידה חדה במדד מנהלי הרכש בחודש פברואר 2020
18.03.20 / 12:35
מדד פברואר 2020 PMI INDEX FEBUARY
18.03.20
מדד פברואר 2020 PMI INDEX FEBUARY

מדד מנהלי הרכש של בנק הפועלים וארגון מנהלי הרכש ירד בחודש ינואר ב-4.8 נקודות לרמה של 45.3 נקודות, ועבר להצביע על התכווצות בפעילות התעשייתית. החודש נרשמה ירידה בכל סעיפי המדד.

מדד מנהלי הרכש העולמי, שמפרסם בנק JPMorgan, ירד בחודש פברואר ב-3.2 נקודות לרמה של 47.2 נקודות, המצביעה על התכווצות בפעילות התעשייתית. רמת המדד היא הנמוכה ביותר מאז חודש מאי 2009. התעשייה העולמית התכווצה בחדות במהלך חודש פברואר, כאשר התפשטות וירוס הקורונה עצרה את פעילות הייצור בסין, מה שהביא לשיבוש בשרשרת האספקה הגלובלית. ​מדד מנהלי הרכש בסין ירד בשיעור החד ביותר לרמה של 40.3 נקודות מרמה של 51.1 נקודות בחודש ינואר 2020. זו הרמה הנמוכה ביותר מאז שהחל הסקר בחודש אפריל 2004. בארה"ב מתפרסמים שני מדדי מנהלי רכש ושניהם עדיין מצביעים על התרחבות בפעילות אם כי רמת המדד מתקרבת לגבול המפריד בין התכווצות להתרחבות בפעילות. מדד מנהלי הרכש בגוש האירו נותר יציב ברמה של 49.2 נקודות, ומצביע מזה שלושה-עשר חודשים על התכווצות בפעילות התעשייתית.

כלכלני בנק הפועלים: מצב החירום בעולם ובישראל מביא להתכווצות חדה של הפעילות הכלכלית בכלל, ושל הייצור התעשייתי בפרט. הנתון של חודש פברואר הוא כמובן טרם ההנחיות של הממשלה שהביאו להשבתה כוללת, ואנו מעריכים שבחודש מרץ נראה ירידה חדה נוספת במדד מנהלי הרכש. אפשר להתעודד אולי בזה שהמפעלים בסין חוזרים לייצר בהדרגה. אנו מקווים שהמיתון הוא קצר טווח, ובמקרה זה כושר הייצור של המפעלים לא יפגע. כלל שתקופת הסגר מתארכת קיים חשש שמפעלים יקלעו לקשיים ויתקשו לחזור לאחר מכן לפעילות סדירה.

 

במדד מנהלי הרכש בישראל חל החודש שינוי כיוון ולאחר חמישה חודשים ברציפות במגמת התרחבות שב המדד וחצה את קו 50% המפריד בין התכווצות להתרחבות ועבר להתכווצות. הערך שנמדד החודש עומד על 45.3% לעומת ערך של 50.1% שנמדד בחודש הקודם (סדרת נתונים מנוכה עונתיות), ירידה משמעותית של 4.8% לעומת הערך שנמדד בחודש הקודם. קו המגמה מעיד כי גם בחודשים הקרובים צפוי המדד להימצא בהתכווצות. החודש כל המרכיבים של המדד נמצאים בהתכווצות. לפי המשיבים לסקר הנתונים של חודש פברואר יש בהם תחילת ההשפעה של וירוס הקורונה על המשק היצרני.

 

להלן ריכוז נתוני המדד לחודש פברואר 2020  והשוואה לנתוני החודש הקודם:

 

 

מדד

חודש

פברואר

מדד

חודש

ינואר

 

שינוי

 

מגמה

מס' חודשים במגמה

מדד הכללי

45.3

50.1

4.8-

התכווצות

1

קו מגמה

49.0

50.5

1.5-

התכווצות

1

ביקושים מקומיים

47.8

54.8

7.0-

התכווצות

1

ביקושים לייצוא

46.5

44.7

1.8

התכווצות

3

תפוקות ייצור

45.2

56.1

10.9-

התכווצות

1

תעסוקה

39.2

53.7

14.5-

התכווצות

1

מחירי חומרי גלם

49.3

46.5

2.8

התכווצות

8

מלאי מוצר מוגמר

41.1

47.7

6.6-

התכווצות

2

מלאי חומרי גלם

48.8

53.9

5.1-

התכווצות

1

כמות הרכישות למלאי

45.1

44.7

0.4

התכווצות

3

זמני אספקה יבוא

34.8

38.8

4.0-

התכווצות

8

זמני אספקה מקומי

45.9

 

47.1

 

1.2-

התכווצות

2

 

{NAPM - Purchasing Managers’ Index {PMI

אינדקס מנהלי הרכש האמריקאי

אוקטובר

2017

נובמבר

2017

דצמבר

2017

ינואר

2018

פברואר

2018

מרץ

2018

אפריל

2018

מאי

‏2018

58.7

58.2

59.7

59.1

60.8

59.3

57.3

58.7

יוני

2018

יולי

2018

אוגוסט

2018

ספטמבר

2018

אוקטובר

2018

נובמבר

2018

דצמבר

2018

ינואר

2019

60.2

58.1

61.3

59.8

57.7

59.3

54.1

56.6

פברואר

2019

מרץ

2019

אפריל

2019

מאי ‏2019

יוני

2019

יולי

2019

אוגוסט

2019

ספטמבר

2019

54.2

55.3

52.8

52.1

51.7

51.2

49.1

47.8

אוקטובר

2019

נובמבר

2019

דצמבר

2019

ינואר

2020

פברואר

2020

מרץ

2020

אפריל

2020

מאי

‏2020

48.3

48.1

47.2

50.9

50.1

 

 

 

 

פרסום נתונים אלה באדיבות  ISM

ארגון מנהלי הרכש האמריקאי

המשק היצרני האמריקאי ממשיך להימצא בהתרחבות

הפעילות הכלכלית של המגזר היצרני בארה"ב ממשיך זה החודש השני ברציפות להימצא בהתרחבות אם כי החודש נצפתה התמתנות בעוצמה של ההתרחבות. פעילות כלל הכלכלה האמריקאית ממשיכה זה החודש ה – 130 ברציפות להימצא במגמת התרחבות. החודש נמדד ערך של 50.1% לעומת ערך של 50.9% שנמדד בחודש הקודם, ירידה של 0.8% לעומת החודש הקודם. החודש חלק מהרכיבים המרכזיים והחשובים של המדד ממשיכים להימצא בהתרחבות בעוד חלק אחר נמצא החודש בהתכווצות או עבר החודש המתרחבות להתכווצות. החודש 14 מגזרים מתוך 18 המגזרים הנבדקים דיווחו על התרחבות בפעילותם הכלכלית.  

רכיב הביקושים ליצוא ממשיך זה החודש השני ברציפות להימצא בהתרחבות אם כי החודש נצפתה התמתנות קלה בעוצמה של ההתרחבות. החודש נמדד ברכיב זה ערך של 51.2% לעומת ערך של 53.3% שנמדד בחודש הקודם, ירידה של 2.1% לעומת החודש הקודם. החודש רק 8 מגזרים מתוך 18 הנמדדים דיווחו על התרחבות ברכיב זה.

ברכיב הביקושים המקומיים חל החודש שוב שינוי כיוון ולאחר חודש אחד בלבד בהתרחבות שב רכיב זה וחצה את קו 50% המפריד בין התכווצות להתרחבות ושב להתכווצות. הערך החודש עומד על 49.8% לעומת ערך של 52.0% שנמדד בחודש הקודם, ירידה קלה של 2.2% לעומת החודש הקודם.  החודש 16 מתוך 18 המגזרים הנבדקים דיווחו על התרחבות ברכיב זה.

רכיב תפוקות הייצור ממשיך זה החודש השני ברציפות להימצא בהתרחבות אם כי החודש נצפתה התמתנות משמעותית בעוצמה של ההתרחבות. הערך שנמדד החודש עומד על 50.3% לעומת ערך של 54.3% שנמדד בחודש הקודם, ירידה של 4.0% לעומת החודש הקודם. החודש רק 12 מגזרים מתוך 18 הנמדדים דיווחו על התרחבות ברכיב זה.

רכיב התעסוקה ממשיך זה החודש השביעי ברציפות להימצא במגמת התכווצות אם כי החודש נצפתה ברכיב זה התמתנות נוספת בעוצמת ההתכווצות. הערך שנמדד החודש עומד על 46.9% לעומת ערך של 46.6% שנמדד בחודש הקודם, עליה של 0.3% לעומת החודש הקודם. החודש רק 3 מגזרים מתוך 18 המגזרים הנבדקים דיווחו על התרחבות ברכיב זה.

ברכיב המחירים חל החודש שוב שינוי כיוון ולאחר חודש אחד בלבד בהתרחבות שב רכיב זה וחצה את קו 50% המפריד בין התכווצות להתרחבות ושב להתכווצות. הערך שנמדד החודש עומד על 45.9% לעומת ערך של 53.3% שנמדד בחודש הקודם, ירידה דרסטית של 7.4% לעומת החודש הקודם. משמעות המצאות רכיב זה בהתכווצות היא כי קיימת הוזלה במחירי חומרי הגלם. מנהלי הרכש מציינים בעיקר את עליית המחירים של מוצרי הפלדה והשמן. מנגד מציינים את המשך ירידת המחירים במוצרי האלומיניום והגז הטבעי.

 

 

 

 

מדד מנהלי הרכש  הבריטי

 THE CHARTERED INSTITUTE OF PURCHASING & SUPPLY

2015

JAN

FEB

MAR

APR

MAY

JUN

JUL

AUG

SEP

OCT

NOV

DEC

 

53.0

54.0

54.4

51.9

52.0

51.4

51.9

51.5

51.5

55.5

52.7

51.9

2016

JAN

FEB

MAR

APR

MAY

JUN

JUL

AUG

SEP

OCT

NOV

DEC

 

52.9

50.8

51.0

49.2

50.1

52.1

48.2

53.3

55.4

54.3

53.4

56.1

2017

JAN

FEB

MAR

APR

MAY

JUN

JUL

AUG

SEP

OCT

NOV

DEC

 

55.9

54.6

54.2

57.3

56.7

54.3

55.1

56.9

55.9

56.3

58.2

56.3

2018

JAN

FEB

MAR

APR

MAY

JUN

JUL

AUG

SEP

OCT

NOV

DEC

 

55.3

55.2

55.1

53.3

54.4

54.4

54.0

52.8

53.8

51.1

53.1

54.2

2019

JAN

FEB

MAR

APR

MAY

JUN

JUL

AUG

SEP

OCT

NOV

DEC

 

52.8

52.0

55.1

53.1

49.4

48.0

48.0

47.4

48.3

49.6

48.9

47.5

2020

JAN

FEB

MAR

APR

MAY

JUN

JUL

AUG

SEP

OCT

NOV

DEC

 

50.0

51.7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

המשק היצרני האנגלי ממשיך במגמת התכווצות

בפעילות הכלכלית במשק היצרני הבריטי חל החודש שינוי כיוון ולאחר תשעה חודשים רצופים במגמת התכווצות חצה המדד את קו 50% המפריד בין התרחבות להתכווצות ושב להתרחבות. החודש נמדד ערך של 51.7% לעומת ערך של 50.0% אשר נמדד בחודש הקודם, עליה של 1.7% לעומת החודש הקודם. החודש חלק מהרכיבים המרכזיים והחשובים של המדד נמצאים בהתרחבות בעוד חלק אחר נמצא בהתכווצות. רכיב מחירי חומרי הגלם ממשיך זה החודש השלישי ברציפות להימצא במגמת התרחבות.

רכיב תפוקות הייצור ממשיך זה החודש השני ברציפות להימצא בהתרחבות והחודש אף נצפתה התעצמות בעוצמה של ההתרחבות. החודש נמדד ברכיב זה ערך של 52.2%, עליה של 2.2% לעומת החודש הקודם. זהו הערך הגבוה ביותר שנמדד ברכיב זה מאז חודש אפריל 2019. מנהלי הרכש מציינים כי המשך ההתרחבות ברכיב זה מיוחסת בעיקר להקטנת האי ודאות באנגליה בעקבות הבחירות הכלליות אם כי החלו דיווחים על בעיות באספקה עקב וירוס הקורונה. כמו כן צויין כי המשך ההתרחבות נצפתה בסקטור מוצרי הצריכה ומוצרי הביניים בעוד בסקטור ההשקעה נמשכת מגמת ההתכווצות.    

גם רכיב הביקושים המקומיים ממשיך זה החודש השני ברציפות להימצא בהתרחבות והחודש אף נצפתה התעצמות בעוצמה של ההתרחבות. החודש נמדד ברכיב זה ערך של 51.9% לעומת ערך של 51.2% שנמדד בחודש הקודם, עליה של 0.7% לעומת החודש הקודם. מנהלי הרכש מציינים כי המשך ההתרחבות נצפתה במוצרי הצריכה ובמוצרי הביניים וכי הקטנת אי הודאות הפוליטית והשקה של מוצרים חדשים הם הסיבות להמשך ההתרחבות.

רכיב הביקושים ליצוא ממשיך זה החודש הרביעי ברציפות להימצא במגמת התרחבות אם כי החודש נצפתה התמתנות נוספת בעוצמה של ההתכווצות. החודש נמדד ברכיב זה ערך של 49.6% לעומת ערך של 47.7% שנמדד בחודש הקודם, עליה של 1.9% לעומת החודש הקודם. מגמת התכווצות נצפתה בסקטור מוצרי הביניים בעוד במוצרי ההשקעה ומוצרי הצריכה נצפתה החודש התרחבות.

רכיב מחירי חומרי הגלם ממשיך זה החודש השני ברציפות להימצא בהתרחבות והחודש אף נצפתה התעצמות נוספת בעוצמה של ההתרחבות. הערך שנמדד החודש היה 52.4%. המשמעות של המצאות רכיב זה בהתרחבות הינה כי קיימת התייקרות במחירי חומרי הגלם. מנהלי הרכש מציינים כי הסיבות העיקריות להתייקרות הינם התייקרות מחירי חומרי הגלם, עלית מחיר ע"י הספקים ומחסור במלאים שנוצר עקב וירוס הקורונה.

ברכיב התעסוקה חל החודש שוב שינוי כיוון ולאחר חודש אחד בלבד בהתרחבות שב רכיב זה להתכווצות. החודש נמדד ברכיב זה ערך של 49.7% ברכיב זה, ירידה של 0.4% לעומת החודש הקודם. מנהלי הרכש מציינים כי ההתכווצות בכוח האדם נצפה במוצרי ההשקעה בעוד שבסקטור הצריכה וסקטור מוצרי הביניים נצפתה התרחבות. כמו כן מציינים כי ההתכווצות הינה בחברות הבינוניות והגדולות.