יום שבת 28 מרץ 2020
לוח הפלגות
חיפוש הפלגות כללי
יש לבחור נמל בארץ
יש לבחור נמל בחו"ל
יצוא מהארץ
יבוא לארץ
Facebook

מדד פברואר 2019 PMI INDEX FEBUARY

המשק היצרני ממשיך בהתכווצות
20.03.19 / 13:34
מדד פברואר 2019 PMI INDEX FEBUARY
20.03.19
מדד פברואר 2019 PMI INDEX FEBUARY

מדד מנהלי הרכש של ארגון מנהלי הרכש ובנק הפועלים לחודש פברואר 2019 עלה ב- 1.7 נקודות לרמה של 49.6 נקודות. רמת המדד סמוכה לגבול שבין התכווצות להתרחבות בפעילות. הרכיבים המרכזיים במדד הצביעו החודש על התרחבות בפעילות: רכיב ההזמנות המקומיות עלה ב - 6.5 נקודות לרמה של 54.1 נקודות, רכיב ההזמנות ליצוא עלה ב – 6.1 נקודות לרמה של 51.4 נקודות ורכיב תפוקות הייצור רשם החודש עליה של 4.1 נקודות לרמה של 54.6 נקודות.

 

מדד מנהלי הרכש העולמי, שמפרסם בנק JPMorgan, ירד בחודש פברואר 2019 לרמה של 50.6 נקודותהמדד העולמי יורד זה החודש העשירי ברציפות ורמתו היא הנמוכה ביותר מאז חודש יוני 2016. המדינות בהן המדד היה מעל 50 הן: ארה"ב, בריטניה, הודו, ברזיל, מקסיקו, קנדה ואוסטרליה. מדד מנהלי הרכש ביפן ירד מתחת ל - 50.0 נקודות לראשונה מאז אוגוסט 2016, ומדד מנהלי הרכש בגוש האירו התכווץ לראשונה מאז יוני 2013, בעוד מדד מנהלי הרכש בסין התאושש ועלה לרמה של 49.9 נקודות לעומת 48.3 נקודות בינואר.

 

כלכלני בנק הפועלים: מדד מנהלי הרכש עלה בחודש פברואר והוא קרוב לגבול המפריד בין התרחבות להתכווצות בפעילות. נתוני הלמ"ס לפעילות ענף התעשייה בחודשים האחרונים מצביעים על מגמת שיפור - היצוא התעשייתי עלה בחודשים דצמבר – פברואר 2019 בשיעור שנתי של 9.0% בהמשך לעלייה של 4.4% בשלושת החודשים הקודמים. השיפור בלט במוצרי כימייה, תרופות, וכלי תחבורה והובלה. נתוני הייצור התעשייתי לחודש ינואר מצביעים על עלייה לאחר מספר חודשים בהן הייצור התכווץ.

מדד מנהלי הרכש בישראל לחודש פברואר ממשיך זה החודש השני ברציפות להימצא בהתכווצות אם כי החודש נצפתה התמתנות בעוצמה של ההתכווצות. הערך שנמדד החודש עומד על %49.6 לעומת ערך של 47.9% נמדד בחודש הקודם (סדרת נתונים מנוכה עונתיות), עליה של 1.7% לעומת הערך שנמדד בחודש הקודם. החודש, רוב רכיבי המלאים ורכיב מחירי חומרי הגלם נמצאים בהתכווצות בעוד רכיב הביקושים, התפוקות והתעסוקה נמצאים החודש בהתרחבות.

 

להלן ריכוז נתוני המדד לחודש פברואר 2019  והשוואה לנתוני החודש הקודם:

 

 

מדד

חודש

פברואר

מדד

חודש

ינואר

 

שינוי

 

מגמה

מס' חודשים במגמה

מדד הכללי

49.6

47.9

1.7

התכווצות

7

קו מגמה

51.7

50.7

1.0

התרחבות

30

ביקושים מקומיים

54.1

47.6

6.5

התרחבות

1

ביקושים לייצוא

51.4

45.3

6.1

התרחבות

1

תפוקות ייצור

54.6

50.5

4.1

התרחבות

5

תעסוקה

52.7

52.6

0.1

התרחבות

5

מחירי חומרי גלם

43.6

47.3

3.7-

התכווצות

3

מלאי מוצר מוגמר

45.4

46.9

1.5-

התכווצות

2

מלאי חומרי גלם

51.1

42.1

9.0

התרחבות

1

כמות הרכישות למלאי

35.3

48.8

13.5-

התכווצות

2

זמני אספקה יבוא

42.7

42.1

0.6

התכווצות

26

זמני אספקה מקומי

44.2

46.5

2.3-

התכווצות

2

 

פרסום נתונים אלה באדיבות  ISM

ארגון מנהלי הרכש האמריקאי

המשק היצרני האמריקאי ממשיך בהתרחבות

הפעילות הכלכלית של המגזר היצרני בארה"ב ממשיכה זה החודש השלושים ברציפות להימצא במגמת התרחבות אם כי החודש נצפתה התמתנות בעוצמה של ההתרחבות. כלל הכלכלה האמריקאית ממשיכה זה החודש ה – 118 ברציפות להימצא במגמת התרחבות. החודש נמדד ערך של 54.2% לעומת ערך של 56.6% שנמדד בחודש הקודם, ירידה של 2.4% לעומת החודש הקודם. החודש כל הרכיבים המרכזיים והחשובים של המדד נמצאים במגמת התרחבות וברובם נצפתה התמתנות בעוצמת המגמה. רכיב מחירי חומרי הגלם ממשיך גם החודש להימצא בהתכווצות. החודש 16 מגזרים מתוך 18 המגזרים הנבדקים דיווחו על התרחבות בפעילותם הכלכלית.  

רכיב הביקושים ליצוא ממשיך זה החודש השלושים ושישה ברציפות להימצא במגמת התרחבות  והחודש אף נצפתה בו התעצמות קלה בעוצמת המגמה. החודש נמדד ברכיב זה ערך של 52.8% לעומת ערך של 51.8% שנמדד בחודש הקודם, עליה של 1.0% לעומת חודש הקודם. החודש רק 7 מגזרים מתוך 18 הנמדדים דיווחו על התרחבות ברכיב זה.

רכיב הביקושים המקומיים ממשיך זה החודש השלושים ברציפות להימצא במגמת התרחבות אם כי החודש נצפתה בו התמתנות קלה בעוצמה של ההתרחבות. הערך שנמדד החודש עומד על 55.5% לעומת ערך של 58.2% שנמדד בחודש הקודם, ירידה של 2.7% לעומת החודש הקודם.  החודש 13 מתוך 18 המגזרים הנבדקים דיווחו על התרחבות ברכיב זה.

גם רכיב תפוקות הייצור ממשיך זה החודש השלושים ברציפות להימצא במגמת התרחבות והחודש גם נצפתה ברכיב זה התמתנות, אמנם משמעותית בעוצמה של ההתרחבות. הערך שנמדד החודש עומד על 54.8% לעומת ערך של 60.5% שנמדד בחודש הקודם, ירידה של 5.7% לעומת החודש הקודם. החודש 12 מגזרים מתוך 18 הנמדדים דיווחו על התרחבות ברכיב זה.

רכיב התעסוקה ממשיך זה החודש העשרים ותשעה ברציפות להימצא במגמת התרחבות אם כי החודש נצפתה ברכיב זה התמתנות נוספת בעוצמה של ההתרחבות. הערך שנמדד החודש עומד על 52.3% לעומת ערך של 55.5% שנמדד בחודש הקודם, ירידה של 3.2% לעומת החודש הקודם. החודש 10 מגזרים מתוך 18 המגזרים הנבדקים דיווחו על התרחבות ברכיב זה.

רכיב המחירים ממשיך זה החודש השני ברציפות להימצא בהתכווצות והחודש אף נצפתה התעצמות, אמנם מזערית, בעוצמה של ההתכווצות. הערך שנמדד החודש עומד על 49.4% לעומת ערך של 49.6% שנמדד בחודש הקודם, ירידה של 0.2%. משמעות נתון זה היא כי קיימת הוזלה במחירי חומרי הגלם. מנהלי הרכש מציינים בעיקר את ירידת המחירים של האלומיניום,  פלדה, סודה קאוסטית וזיכרונות למחשב, מנגד מציינים עליית מחירים של רכיבים אלקטרוניים ומוצרים על בסיס נייר. כמו כן מציינים כי קיים מחסור במספר חומרי גלם שונים.

 

 

מדד מנהלי הרכש  הבריטי

 THE CHARTERED INSTITUTE OF PURCHASING & SUPPLY

2014

JAN

FEB

MAR

APR

MAY

JUN

JUL

AUG

SEP

OCT

NOV

DEC

 

56.7

56.9

55.3

57.3

57.0

57.5

55.4

52.5

51.6

53.3

53.5

52.5

2015

JAN

FEB

MAR

APR

MAY

JUN

JUL

AUG

SEP

OCT

NOV

DEC

 

53.0

54.0

54.4

51.9

52.0

51.4

51.9

51.5

51.5

55.5

52.7

51.9

2016

JAN

FEB

MAR

APR

MAY

JUN

JUL

AUG

SEP

OCT

NOV

DEC

 

52.9

50.8

51.0

49.2

50.1

52.1

48.2

53.3

55.4

54.3

53.4

56.1

2017

JAN

FEB

MAR

APR

MAY

JUN

JUL

AUG

SEP

OCT

NOV

DEC

 

55.9

54.6

54.2

57.3

56.7

54.3

55.1

56.9

55.9

56.3

58.2

56.3

2018

JAN

FEB

MAR

APR

MAY

JUN

JUL

AUG

SEP

OCT

NOV

DEC

 

55.3

55.2

55.1

53.3

54.4

54.4

54.0

52.8

53.8

51.1

53.1

54.2

2019

JAN

FEB

MAR

APR

MAY

JUN

JUL

AUG

SEP

OCT

NOV

DEC

 

52.8

52.0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

המשק היצרני האנגלי ממשיך בהתרחבות

פעילות הכלכלית במשק היצרני הבריטי ממשיכה זה החודש השלושים ואחת ברציפות להימצא במגמת התרחבות אם כי החודש נצפתה התמתנות נוספת בעוצמה של ההתרחבות. החודש נמדד ערך של 52.0% לעומת בדיוק אותו ערך של 52.8% אשר נמדד בחודש הקודם, ירידה של 0.8% לעומת החודש הקודם. החודש חלק מהרכיבים המרכזיים והחשובים של המדד נמצאים בהתרחבות וחלקם נמצאים בהתרחבות.  

רכיב תפוקות הייצור ממשיך זה החודש השלושים ואחת ברציפות להימצא במגמת התרחבות והחודש אף נצפתה בו התעצמות קלה בעוצמת המגמה. החודש נמדד ברכיב זה ערך של 52.9%, עליה של 1.5% לעומת החודש הקודם. מנהלי הרכש מציינים כי התעצמות במדד זה נובע בעיקר עקב הקדמת הזמנות לפניי ביצוע הברקזיט.

רכיב הביקושים המקומיים ממשיך זה החודש הרביעי ברציפות להימצא במגמת התרחבות אם כי החודש נצפתה התמתנות נוספת בעוצמה של ההתרחבות. החודש נמדד ברכיב זה ערך של 50.3% לעומת ערך של 52.4% שנמדד בחודש הקודם, ירידה של 2.1% לעומת החודש הקודם. מנהלי הרכש מציינים כי ההתמתנות נצפתה במוצרי הצריכה ובמוצרי הביניים.

ברכיב הביקושים ליצוא חל החודש שינוי כיוון ולאחר חודשיים בלבד בהתרחבות שב רכיב זה וחצה את קו 50% ועבר להתכווצות. החודש נמדד ברכיב זה ערך של 49.6% לעומת ערך של 50.2% שנמדד בחודש הקודם, ירידה נוספת של 0.6% לעומת החודש הקודם. שינוי הכיוון ברכיב זה מיוחס על ידי מנהלי הרכש בעיקר בעקבות האטה כלכלית גלובלית וכן עקב אי הוודאות של תהליך הברקזיט.

רכיב מחירי חומרי הגלם ממשיך זה החודש השלושים ושלשה ברציפות להימצא במגמת התרחבות אם כי החודש נצפתה התמתנות נוספת בעוצמה של ההתרחבות. המשמעות של המצאות רכיב זה בהתרחבות הינה כי קיימת התייקרות במחירי חומרי הגלם. מנהלי הרכש מציינים כי הערך הנמדד החודש הינו הערך הנמוך ביותר מאז אפריל 2016. המשך ההתייקרות נצפתה בשלושת המגזרים השונים. הסיבות להמשך ההתייקרות הינם שער חליפין נמוך ללירה שטרלינג, אי וודאות לגביי הברקזיט ומחסור בחומרי גלם.

רכיב התעסוקה ממשיך זה החודש השני ברציפות להימצא בהתכווצות והחודש אף נצפתה התעצמות קלה בעוצמה של ההתכווצות. הערך נמדד ערך של 47.2% ברכיב זה. זהו הערך הנמוך ביותר שנצפה מזה 6 שנים. מנהלי הרכש מציינים כי צמצום כוח האדם נצפה בכל שלושת הסקטורים ובכל גדלי הפירמות.