יום חמישי 02 אפריל 2020
לוח הפלגות
חיפוש הפלגות כללי
יש לבחור נמל בארץ
יש לבחור נמל בחו"ל
יצוא מהארץ
יבוא לארץ
Facebook

מדד פברואר 2018 PMI INDEX FEBUARY

מדד מנהלי הרכש ממשיך להצביע על התרחבות בחודש פברואר 2018
19.03.18 / 11:58
מדד פברואר 2018  PMI INDEX FEBUARY
19.03.18
מדד פברואר 2018 PMI INDEX FEBUARY

מדד מנהלי הרכש של בנק הפועלים וארגון מנהלי הרכש לחודש פברואר 2018 נותר יציב בקירוב ברמה של 53.6 נקודות. המדד מצביע זה החודש השלישי על התרחבות בפעילות. מרבית רכיבי המדד מצביעים החודש על התרחבות בפעילות, למעט רכיב ההזמנות ליצוא, שירד ב-6 נקודות ועבר להצביע על התכווצות בפעילות התעשייתית לאחר שישה חודשים בהם היה במגמת התרחבות.

מדד מנהלי הרכש העולמי, שמפרסם בנק JPMorgan, נותר בחודש פברואר 2018 ברמה של 54.2 נקודות. מדדי מנהלי הרכש בעולם נמצאים ברמות גבוהות מאוד ביחס לעבר. בגוש האירו המדד ירד לרמה של 58.6 נקודות מרמה של 59.6 נקודות בחודש קודם. בארה"ב המדד עלה לרמה של 60.8 נקודות ובסין המדד נותר ללא שינוי ברמה של 51.6 נקודות.

כלכלני בנק הפועלים: מדד מנהלי הרכש בישראל נותר בחודשיים האחרונים ללא שינוי בקירוב. המדד ממשיך להצביע על התרחבות והוא דומה ברמתו לממוצע העולמי. ההזמנות ליצוא רשמו החודש ירידה, אם כי רמת המדד עדיין קרובה ל- 50 נקודות ואילו ההזמנות המקומיות עלו לרמה של 56.1 נקודות. נתוני סחר חוץ, שמפרסמת הלמ"ס, מצביעים דווקא על התאוששות של היצוא בחצי השנה האחרונה, בעיקר בהשפעת עלייה חדה ביצוא רכיבים אלקטרוניים (מפעל אינטל החדש) וביצוא כימיקלים. מדדי מנהלי הרכש בעולם, ובעיקר בארה"ב ובאירופה, מצביעים מזה זמן רב על התרחבות בפעילות, ואלו תומכים להערכתנו בהתרחבות הפעילות במגזר התעשייה בישראל.

מדד מנהלי הרכש בישראל ממשיך זה החודש השלישי ברציפות להימצא בהתרחבות והחודש אף נצפתה התעצמות נוספת, אמנם מזערית, בעוצמה של ההתרחבות. הערך שנמדד החודש עומד על %53.6 לעומת ערך של 53.5%  שנמדד בחודש הקודם (סדרת נתונים מנוכה עונתיות), עליה של 0.1% לעומת הערך שנמדד בחודש הקודם. החודש רוב הרכיבים של המדד נמצאים בהתרחבות כולל רכיב מחירי חומרי גלם. רכיב הביקושים ליצוא עבר החודש להתכווצות לאחר חצי שנה במגמת התרחבות. רכיבי מועדי האספקה ממשיכים גם החודש להימצא בהתכווצות.  

 

להלן ריכוז נתוני המדד לחודש פברואר 2018  והשוואה לנתוני החודש הקודם:

 

 

מדד

חודש

פברואר

מדד

חודש

ינואר

 

שינוי

 

מגמה

מס' חודשים במגמה

מדד הכללי

53.6

53.5

0.1

התרחבות

3

קו מגמה

54.2

54.4

0.2-

התרחבות

19

ביקושים מקומיים

56.1

54.0

2.1

התרחבות

3

ביקושים לייצוא

49.6

55.6

6.0-

התכווצות

1

תפוקות ייצור

59.5

59.1

0.4

התרחבות

8

תעסוקה

58.9

57.4

1.5

התרחבות

3

מחירי חומרי גלם

67.2

57.3

9.9

התרחבות

19

מלאי מוצר מוגמר

50.0

48.2

1.8

התכווצות

2

מלאי חומרי גלם

60.3

51.0

9.3

התרחבות

3

כמות הרכישות למלאי

51.0

48.1

2.9

התרחבות

1

זמני אספקה יבוא

40.5

31.6

8.9

התכווצות

14

זמני אספקה מקומי

46.6

47.5

0.9-

התכווצות

16

             
 

{NAPM - Purchasing Managers’ Index {PMI

אינדקס מנהלי הרכש האמריקאי

אוקטובר

2015

נובמבר

2015

דצמבר

2015

ינואר

2016

פברואר

2016

מרץ

2016

אפריל

2016

מאי

‏2016

50.1

48.6

48.2

48.2

49.5

51.8

50.8

51.3

יוני

2016

יולי

2016

אוגוסט

2016

ספטמבר

2016

אוקטובר

2016

נובמבר

2016

דצמבר

2016

ינואר

2017

53.2

52.6

49.4

51.5

51.9

53.2

54.7

56.0

פברואר

2017

מרץ

2017

אפריל

2017

מאי ‏2017

יוני

2017

יולי

2017

אוגוסט

2017

ספטמבר

2017

57.7

57.2

54.8

54.9

57.8

56.3

58.8

60.8

אוקטובר

2017

נובמבר

2017

דצמבר

2017

ינואר

2018

פברואר

2018

מרץ

2018

אפריל

2018

מאי

‏2018

58.7

58.2

59.7

59.1

60.8

 

 

 

 

 

פרסום נתונים אלה באדיבות  ISM

ארגון מנהלי הרכש האמריקאי

המשק היצרני האמריקאי ממשיך בהתרחבות

הפעילות הכלכלית של המגזר היצרני בארה"ב ממשיכה זה החודש השמונה עשר ברציפות להימצא במגמת התרחבות והחודש אף נצפתה התעצמות בעוצמה של ההתרחבות. כלל הכלכלה האמריקאית ממשיכה זה החודש ה - 106 ברציפות להימצא במגמת התרחבות. החודש נמדד ערך של 60.8% לעומת ערך של 59.1% שנמדד בחודש הקודם, עליה של 1.7% לעומת החודש הקודם. החודש כל הרכיבים המרכזיים והחשובים של המדד נמצאים במגמת התרחבות. רכיב מחירי חומרי הגלם ממשיך להימצא גם הוא החודש במגמת התרחבות.  החודש 15 מגזרים מתוך 18 המגזרים הנבדקים דיווחו על התרחבות בפעילותם הכלכלית.  

רכיב הביקושים ליצוא ממשיך זה החודש העשרים וארבעה ברציפות להימצא במגמת התרחבות והחודש אף נצפתה בו התעצמות נוספת בעוצמת המגמה. החודש נמדד ברכיב זה ערך של 62.8% לעומת ערך של 59.8% שנמדד בחודש הקודם, עליה של 3.0% לעומת החודש הקודם.  החודש 11 מגזרים מתוך 18 הנמדדים דיווחו על התרחבות ברכיב זה.

רכיב הביקושים המקומיים ממשיך זה החודש השמונה עשר ברציפות להימצא במגמת התרחבות אם כי החודש נצפתה בו התמתנות נוספת בעוצמה של ההתרחבות. הערך שנמדד החודש עומד על 64.2% לעומת ערך של 65.4% שנמדד בחודש הקודם, ירידה של 1.2% לעומת החודש הקודם.  החודש 15 מתוך 18 המגזרים הנבדקים דיווחו על התרחבות ברכיב זה.

גם רכיב תפוקות הייצור ממשיך זה החודש השמונה עשר ברציפות להימצא במגמת התרחבות וגם ברכיב זה נצפתה החודש התמתנות נוספת בעוצמה של ההתרחבות. הערך שנמדד החודש עומד על 62.0% לעומת ערך של 64.5% שנמדד בחודש הקודם, ירידה של 2.5% לעומת החודש הקודם. החודש 14 מגזרים מתוך 18 הנמדדים דיווחו על התרחבות ברכיב זה.

רכיב התעסוקה ממשיך זה החודש השבעה עשר ברציפות להימצא במגמת התרחבות והחודש אף נצפתה ברכיב זה התעצמות משמעותית בעוצמה של ההתרחבות. הערך שנמדד החודש עומד על 59.7% לעומת ערך של 54.2% שנמדד בחודש הקודם, עליה של 5.5% לעומת החודש הקודם. החודש 11 מגזרים מתוך 18 המגזרים הנבדקים דיווחו על התרחבות ברכיב זה.

רכיב המחירים ממשיך זה החודש העשרים וארבעה ברציפות להימצא במגמת התרחבות והחודש אף נצפתה התעצמות נוספת בעוצמה של המגמה. הערך שנמדד החודש עומד על 74.2% לעומת ערך של 72.7% שנמדד בחודש הקודם, עליה של 1.5%. משמעות נתון זה היא כי עדיין ממשיכה מגמת ההתייקרות במחירי חומרי הגלם. מנהלי הרכש מציינים בעיקר את עלית המחירים של מתכות שונות, סודה קאוסטית וקרטון ומוצריו, כמו כן מציינים כי קיים מחסור במס' חומרי גלם ובעיקר מציינים מחסור בקבלים ובנגדים.

 

מדד מנהלי הרכש  הבריטי

 THE CHARTERED INSTITUTE OF PURCHASING & SUPPLY

2011

JAN

FEB

MAR

APR

MAY

JUN

JUL

AUG

SEP

OCT

NOV

DEC

 

62.0

61.5

57.1

54.6

52.1

51.3

49.1

49.0

51.1

47.4

47.6

49.6

2012

JAN

FEB

MAR

APR

MAY

JUN

JUL

AUG

SEP

OCT

NOV

DEC

 

52.1

51.2

52.1

50.5

45.9

48.6

45.4

49.5

48.4

47.5

49.1

51.4

2013

JAN

FEB

MAR

APR

MAY

JUN

JUL

AUG

SEP

OCT

NOV

DEC

 

50.8

47.9

48.3

49.8

51.3

52.5

54.6

57.2

56.7

56.0

58.4

57.3

2014

JAN

FEB

MAR

APR

MAY

JUN

JUL

AUG

SEP

OCT

NOV

DEC

 

56.7

56.9

55.3

57.3

57.0

57.5

55.4

52.5

51.6

53.3

53.5

52.5

2015

JAN

FEB

MAR

APR

MAY

JUN

JUL

AUG

SEP

OCT

NOV

DEC

 

53.0

54.0

54.4

51.9

52.0

51.4

51.9

51.5

51.5

55.5

52.7

51.9

2016

JAN

FEB

MAR

APR

MAY

JUN

JUL

AUG

SEP

OCT

NOV

DEC

 

52.9

50.8

51.0

49.2

50.1

52.1

48.2

53.3

55.4

54.3

53.4

56.1

2017

JAN

FEB

MAR

APR

MAY

JUN

JUL

AUG

SEP

OCT

NOV

DEC

 

55.9

54.6

54.2

57.3

56.7

54.3

55.1

56.9

55.9

56.3

58.2

56.3

2017

JAN

FEB

MAR

APR

MAY

JUN

JUL

AUG

SEP

OCT

NOV

DEC

 

55.3

55.2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

המשק היצרני האנגלי ממשיך בהתרחבות

פעילות הכלכלית במשק היצרני הבריטי ממשיכה זה החודש התשעה עשר ברציפות להימצא במגמת התרחבות אם כי החודש נצפתה התמתנות, אמנם מזערית, בעוצמה של ההתרחבות. החודש נמדד ערך של 55.2% לעומת ערך של 55.3% אשר נמדד בחודש הקודם, ירידה של 0.1% לעומת  החודש הקודם. גם הרכיבים המרכזיים וחשובים של המדד ממשיכים החודש להימצא בהתרחבות.

רכיב תפוקות הייצור ממשיך זה החודש התשעה עשר ברציפות להימצא במגמת התרחבות אם כי החודש נצפתה בו התמתנות נוספת בעוצמת המגמה. מנהלי הרכש מציינים גם החודש כי ההתרחבות ברכיב זה נובעת מהמשך הגידול בכמות ההזמנות. ההתרחבות נצפתה בכל סוגי המוצרים.

רכיב הביקושים המקומיים ממשיך זה החודש השמונה עשר ברציפות להימצא במגמת התרחבות והחודש אף נצפתה ברכיב זה התעצמות בעוצמה של ההתרחבות. החודש נמדד ברכיב זה ערך של 57.5% לעומת ערך של 56.0% שנמדד בחודש הקודם, עליה של 1.5% לעומת החודש הקודם. ההתעצמות במגמת ההתרחבות נצפתה החודש בסקטורים של מוצרי הצריכה ומוצרי הביניים.

רכיב הביקושים ליצוא ממשיך זה החודש העשרים ואחת ברציפות להימצא במגמת התרחבות אם כי החודש נצפתה ברכיב זה התמתנות בעוצמה של המגמה. החודש נמדד ברכיב זה ערך של 54.8% לעומת ערך של 56.2% שנמדד בחודש הקודם, ירידה של 1.4% לעומת החודש הקודם. מנהלי הרכש מציינים כי המשך הגידול בהזמנות נצפה בעיקר ממדינות אירופה, ארה"ב, סין, ברזיל  ומזרח אסיה. ההתמתנות ברכיב זה נצפתה בסקטורים של מוצרי הצריכה וההשקעה.

רכיב מחירי חומרי הגלם ממשיך זה החודש העשרים ואחת ברציפות להימצא במגמת התרחבות אם כי החודש נצפתה התמתנות משמעותית בעוצמה של ההתרחבות. המשמעות של המצאות רכיב זה בהתרחבות הינה כי קיימת התייקרות במחירי חומרי הגלם. מנהלי הרכש מציינים בעיקר את העליה במחירי הכימיקלים, מוצרי אלקטרוניקה, זכוכית, עץ, פלסטיק ומתכות שונות.

רכיב התעסוקה ממשיך זה החודש התשעה עשר ברציפות להימצא במגמת התרחבות והחודש אף נצפתה ברכיב זה התעצמות נוספת בעוצמת ההתרחבות.