יום שישי 29 מאי 2020
לוח הפלגות
חיפוש הפלגות כללי
יש לבחור נמל בארץ
יש לבחור נמל בחו"ל
יצוא מהארץ
יבוא לארץ
Facebook

מדד פברואר 2017 PMI INDEX FEBUARY

מדד מנהלי הרכש בשיתוף בנק הפועלים לחודש פברואר 2017 ממשיך זה החודש השמיני ברציפות להימצא במגמת התרחבות אם כי החודש נצפתה התמתנות נוספת בעוצמת ההתרחבות.
15.03.17 / 13:10
מדד פברואר 2017  PMI INDEX FEBUARY
15.03.17
מדד פברואר 2017 PMI INDEX FEBUARY

הערך שנמדד החודש עומד על 61.2% לעומת ערך של 62.6% שנמדד בחודש הקודם.

כלכלני ארגון מנהלי הרכש בראשות יו"ר הארגון משה יחזקאל מציינים שהרכיבים המרכזיים והחשובים של המדד נמצאים גם הם בהתרחבות כגון:

תפוקות הייצור ממשיך זה החודש השבעה עשר ברציפות להימצא במגמת התרחבות והחודש אף נצפתה התעצמות משמעותית בעוצמה של ההתרחבות, זאת כתוצאה לרמת ביקושים גבוה ולעונתיות.

הזמנות חדשות לקוחות בארץ ורכישות מלאי המשך להתרחבות אם כי החודש נצפתה התמתנות בעוצה של ההתרחבות.

ברכיב המחירים נמצא התייקרות במוצרי הגלם, בניתוח הנתונים נמצא כי הסיבה העיקרית להתרחבות בסעיף זה הינה עליית המחירים.

רכיב רמות מלאי חומרי גלם חל שינוי ונימצא בהתכווצות וניתן להבין שנובע במדיניות של הקטנת מלאי מכוונת של המפעלים ולרמת הביקושים.