יום שבת 28 מרץ 2020
לוח הפלגות
חיפוש הפלגות כללי
יש לבחור נמל בארץ
יש לבחור נמל בחו"ל
יצוא מהארץ
יבוא לארץ
Facebook

מדד ספטמבר 2018 PMI INDEX SEPTEMBER

המשק היצרני ממשיך בהתרחבות
17.10.18 / 14:35
מדד ספטמבר 2018 PMI INDEX SEPTEMBER
17.10.18
מדד ספטמבר 2018 PMI INDEX SEPTEMBER

מדד מנהלי הרכש של ארגון מנהלי הרכש ובנק הפועלים לחודש ספטמבר 2018 ירד ב-0.4 נקודות לרמה של 50 נקודות. רמת המדד היא על הגבול המפריד בין התרחבות להתכווצות בפעילות ענף התעשייה. רכיב ההזמנות ליצוא חזר להצביע על התרחבות, ורכיב ההזמנות המקומיות נמצא במגמת התרחבות מזה עשרה חודשים. מנגד, הרכיבים שבלטו לשלילה החודש הם התעסוקה ותפוקות הייצור, שהצביעו על התכווצות בפעילות.

מדד מנהלי הרכש העולמי, שמפרסם בנק JPMorgan, ירד בספטמבר ב-0.4 נקודות לרמה של 52.2המדד העולמי נמצא ברמתו הנמוכה ביותר מזה 21 חודשים. בארה"ב המדד ירד לרמה של 59.8 נקודות מרמה של 61.3 בחודש באוגוסט. בגוש האירו המדד ממשיך במגמת ההיחלשות, וירד החודש ל- 53.3 נקודות לעומת 60.6 נקודות בחודש דצמבר 2017. בסין המדד ירד ל- 50.0 נקודות, הרמה הנמוכה ביותר מזה 16 חודשים.

 

כלכלני בנק הפועלים: ירידת המדד בישראל עולה בקנה אחד עם רפיון במדדי הייצור בעולם. ייתכן שמגמה זו הושפעה מהחששות ממלחמת הסחר, בעיקר בין ארה"ב לבין סין, שבפועל כבר הביאה להאטה מסוימת בסחר העולמי. נתוני הלמ"ס לפעילות ענף התעשייה מצביעים על חולשה מסויימת בחודשים האחרונים: העלייה בייצור התעשייתי הואטה מאוד בחודשים מאי-יולי, והיצוא התעשייתי ירד ברבעון השלישי בכ- 3% לעומת הרבעון הקודם. ירידות בולטות נרשמו ביצוא רכיבים אלקטרוניים וביצוא כימיקליים, ומנגד, ביצוא התרופות נרשמת מגמת עלייה.

מדד מנהלי הרכש בישראל לחודש ספטמבר ממשיך זה החודש הרביעי ברציפות להימצא במגמת התרחבות אם כי החודש  נצפתה התמתנות נוספת בעוצמה של ההתרחבות. הערך שנמדד החודש עומד על %50.0 לעומת ערך של 50.4 % שנמדד בחודש הקודם (סדרת נתונים מנוכה עונתיות), ירידה של 0.4% לעומת הערך שנמדד בחודש הקודם. החודש חלק מרכיבי המדד החשובים והמרכזיים עברו מהתרחבות להתכווצות וחלקם ההיפך. חשוב לציין שכמות ימי העבודה בחודש ספטמבר היה נמוך עקב "חגי תשרי".

 

להלן ריכוז נתוני המדד לחודש ספטמבר 2018  והשוואה לנתוני החודש הקודם:

 

 

מדד

חודש

ספטמבר

מדד

חודש

אוגוסט

 

שינוי

 

מגמה

מס' חודשים במגמה

מדד הכללי

50.0

50.4

0.4-

התרחבות

4

קו מגמה

51.4

51.8

0.4-

התרחבות

26

ביקושים מקומיים

54.4

52.4

2.0

התרחבות

10

ביקושים לייצוא

54.6

44.8

9.8

התרחבות

1

תפוקות ייצור

49.1

55.9

6.8-

התכווצות

1

תעסוקה

48.7

49.7

1.0-

התכווצות

2

מחירי חומרי גלם

59.5

46.2

13.3

התרחבות

1

מלאי מוצר מוגמר

57.8

47.5

10.3

התרחבות

1

מלאי חומרי גלם

57.1

48.4

8.7

התרחבות

1

כמות הרכישות למלאי

46.9

51.9

5.0-

התכווצות

1

זמני אספקה יבוא

35.4

39.2

3.8-

התכווצות

21

זמני אספקה מקומי

38.8

46.7

7.9-

התכווצות

23

 

 

{NAPM - Purchasing Managers’ Index {PMI

אינדקס מנהלי הרכש האמריקאי

 

יוני

2016

יולי

2016

אוגוסט

2016

ספטמבר

2016

אוקטובר

2016

נובמבר

2016

דצמבר

2016

ינואר

2017

53.2

52.6

49.4

51.5

51.9

53.2

54.7

56.0

פברואר

2017

מרץ

2017

אפריל

2017

מאי ‏2017

יוני

2017

יולי

2017

אוגוסט

2017

ספטמבר

2017

57.7

57.2

54.8

54.9

57.8

56.3

58.8

60.8

אוקטובר

2017

נובמבר

2017

דצמבר

2017

ינואר

2018

פברואר

2018

מרץ

2018

אפריל

2018

מאי

‏2018

58.7

58.2

59.7

59.1

60.8

59.3

57.3

58.7

יוני

2018

יולי

2018

אוגוסט

2018

ספטמבר

2018

אוקטובר

2018

נובמבר

2018

דצמבר

2018

ינואר

2019

60.2

58.1

61.3

59.8

 

 

 

 

 

 

פרסום נתונים אלה באדיבות  ISM

ארגון מנהלי הרכש האמריקאי

המשק היצרני האמריקאי ממשיך בהתרחבות

הפעילות הכלכלית של המגזר היצרני בארה"ב ממשיכה זה החודש העשרים וחמישה ברציפות להימצא במגמת התרחבות אם כי החודש נצפתה התמתנות קלה בעוצמה של ההתרחבות. כלל הכלכלה האמריקאית ממשיכה זה החודש ה – 113 ברציפות להימצא במגמת התרחבות. החודש נמדד ערך של 59.8% לעומת ערך של 61.3% שנמדד בחודש הקודם, ירידה של 1.5% לעומת החודש הקודם. החודש כל הרכיבים המרכזיים והחשובים של המדד נמצאים במגמת התרחבות. רכיב מחירי חומרי הגלם ממשיך להימצא גם הוא החודש במגמת התרחבות. החודש 15 מגזרים מתוך 18 המגזרים הנבדקים דיווחו על התרחבות בפעילותם הכלכלית.  

רכיב הביקושים ליצוא ממשיך זה החודש השלושים ואחת ברציפות להימצא במגמת התרחבות  והחודש אף נצפתה בו התעצמות בעוצמת המגמה. החודש נמדד ברכיב זה ערך של 56.0% לעומת ערך של 55.2% שנמדד בחודש הקודם, עליה של 0.8% לעומת החודש הקודם.  החודש רק 5 מגזרים מתוך 18 הנמדדים דיווחו על התרחבות ברכיב זה.

רכיב הביקושים המקומיים ממשיך זה החודש העשרים וחמישה ברציפות להימצא במגמת התרחבות  אם כי החודש נצפתה בו התמתנות בעוצמה של ההתרחבות. הערך שנמדד החודש עומד על 61.8% לעומת ערך של 65.1% שנמדד בחודש הקודם, ירידה של 3.3% לעומת החודש הקודם.  החודש 12 מתוך 18 המגזרים הנבדקים דיווחו על התרחבות ברכיב זה.

גם רכיב תפוקות הייצור ממשיך זה החודש העשרים וחמישה ברציפות להימצא במגמת התרחבות והחודש אף נצפתה ברכיב זה התעצמות נוספת בעוצמה של ההתרחבות. הערך שנמדד החודש עומד על 63.9% לעומת ערך של 63.3% שנמדד בחודש הקודם, עליה של 0.6% לעומת החודש הקודם. החודש 14 מגזרים מתוך 18 הנמדדים דיווחו על התרחבות ברכיב זה.

רכיב התעסוקה ממשיך זה החודש העשרים וארבעה ברציפות להימצא במגמת התרחבות והחודש אף נצפתה ברכיב זה התעצמות נוספת בעוצמה של ההתרחבות. הערך שנמדד החודש עומד על 58.8% לעומת ערך של 58.5% שנמדד בחודש הקודם, עליה של 0.3% לעומת החודש הקודם. החודש 12 מגזרים מתוך 18 המגזרים הנבדקים דיווחו על התרחבות ברכיב זה.

רכיב המחירים ממשיך זה החודש השלושים ואחת ברציפות להימצא במגמת התרחבות אם כי החודש נצפתה התמתנות משמעותית בעוצמה של המגמה. הערך שנמדד החודש עומד על 66.9% לעומת ערך של 72.1% שנמדד בחודש הקודם, ירידה של 5.3%. משמעות נתון זה היא כי עדיין ממשיכה מגמת ההתייקרות במחירי חומרי הגלם. מנהלי הרכש מציינים בעיקר את עלית המחירים של מתכות שונות, קרטון ומוצריו, עלויות הובלה, עץ, נייר וניילון. כמו כן מציינים כי קיים מחסור בעיקר ברכבים אלקטרוניים  ובקבלים.

 

 

מדד מנהלי הרכש  הבריטי

 THE CHARTERED INSTITUTE OF PURCHASING & SUPPLY

2012

JAN

FEB

MAR

APR

MAY

JUN

JUL

AUG

SEP

OCT

NOV

DEC

 

52.1

51.2

52.1

50.5

45.9

48.6

45.4

49.5

48.4

47.5

49.1

51.4

2013

JAN

FEB

MAR

APR

MAY

JUN

JUL

AUG

SEP

OCT

NOV

DEC

 

50.8

47.9

48.3

49.8

51.3

52.5

54.6

57.2

56.7

56.0

58.4

57.3

2014

JAN

FEB

MAR

APR

MAY

JUN

JUL

AUG

SEP

OCT

NOV

DEC

 

56.7

56.9

55.3

57.3

57.0

57.5

55.4

52.5

51.6

53.3

53.5

52.5

2015

JAN

FEB

MAR

APR

MAY

JUN

JUL

AUG

SEP

OCT

NOV

DEC

 

53.0

54.0

54.4

51.9

52.0

51.4

51.9

51.5

51.5

55.5

52.7

51.9

2016

JAN

FEB

MAR

APR

MAY

JUN

JUL

AUG

SEP

OCT

NOV

DEC

 

52.9

50.8

51.0

49.2

50.1

52.1

48.2

53.3

55.4

54.3

53.4

56.1

2017

JAN

FEB

MAR

APR

MAY

JUN

JUL

AUG

SEP

OCT

NOV

DEC

 

55.9

54.6

54.2

57.3

56.7

54.3

55.1

56.9

55.9

56.3

58.2

56.3

2017

JAN

FEB

MAR

APR

MAY

JUN

JUL

AUG

SEP

OCT

NOV

DEC

 

55.3

55.2

55.1

53.3

54.4

54.4

54.0

52.8

53.8

 

 

 

 

 

המשק היצרני האנגלי ממשיך בהתרחבות

פעילות הכלכלית במשק היצרני הבריטי ממשיכה זה החודש העשרים ושישה ברציפות להימצא במגמת התרחבות והחודש אף נצפתה התעצמות בעוצמה של ההתרחבות. החודש נמדד ערך של 53.8% לעומת בדיוק אותו ערך של 52.8% אשר נמדד בחודש הקודם, עליה של 1.0% לעומת החודש הקודם. כל הרכיבים המרכזיים וחשובים של המדד ממשיכים החודש להימצא בהתרחבות וברובם נצפתה החודש התעצמות בעוצמת ההתרחבות.

רכיב תפוקות הייצור ממשיך זה החודש העשרים ושישה ברציפות להימצא במגמת התרחבות והחודש, כאמור, נצפתה בו התעצמות בעוצמת המגמה. החודש נמדד ברכיב זה ערך של 55.4%. מנהלי הרכש מציינים כי ההתרחבות ברכיב זה נובעת מהמשך הגידול בכמות ההזמנות והגדלת מלאים. ההתרחבות נצפתה החודש בכל מגוון המוצרים.

רכיב הביקושים המקומיים ממשיך זה החודש העשרים וחמישה ברציפות להימצא במגמת התרחבות והחודש אף נצפתה ברכיב זה התעצמות בעוצמה של ההתרחבות. החודש נמדד ברכיב זה ערך של 53.2% לעומת ערך של 52.2% שנמדד בחודש הקודם, עליה של 1.0% לעומת החודש הקודם. ההתרחבות נצפתה החודש בכל מגוון המוצרים.

ברכיב הביקושים ליצוא חל החודש שוב שינוי כיוון ולאחר חודש אחד בלבד בהתכווצות שב רכיב זה וחצה את קו 50% ועבר להתרחבות. החודש נמדד ברכיב זה ערך של 51.2% לעומת ערך של 47.4% שנמדד בחודש הקודם, עליה של 3.8% לעומת החודש הקודם. מנהלי הרכש מציינים כי הגידול בביקושים הגיעו ממדינות אירופה, ארה"ב, קנדה רוסיה וסקנדינביה.  

רכיב מחירי חומרי הגלם ממשיך זה החודש העשרים ושמונה ברציפות להימצא במגמת התרחבות והחודש אף נצפתה התעצמות נוספת בעוצמה של ההתרחבות. המשמעות של המצאות רכיב זה בהתרחבות הינה כי קיימת התייקרות במחירי חומרי הגלם. מנהלי הרכש מדווחים על מגוון רחב של פריטים בהם נצפתה עליה במחירים ובניהם מתכות, מזון, נייר, פלסטיק, עץ, רכיבים אלקטרוניים ומוצרי אנרגיה. כמו כן מדווחים מנהלי הרכש על המשך מחסור בחלק מחומרי הגלם.

רכיב התעסוקה ממשיך זה החודש העשרים ושישה ברציפות להימצא במגמת התרחבות וגם ברכיב זה נצפתה החודש התעצמות בעוצמת ההתרחבות. מנהלי הרכש מציינים כי הגידול בכמות העובדים נובע מהגידול בהזמנות וצפי להתרחבות במפעלים.