יום שלישי 25 פברואר 2020
לוח הפלגות
חיפוש הפלגות כללי
יש לבחור נמל בארץ
יש לבחור נמל בחו"ל
יצוא מהארץ
יבוא לארץ
Facebook

מדד ספטמבר 2017 PMI INDEX SEPTEMBER

המשק היצרני ממשיך בהתרחבות
18.10.17 / 10:47
מדד ספטמבר 2017 PMI INDEX SEPTEMBER
18.10.17
מדד ספטמבר 2017 PMI INDEX SEPTEMBER

מדד מנהלי הרכש של בנק הפועלים וארגון מנהלי הרכש לחודש ספטמבר ירד ב- 1.2 נקודות לרמה של 57.2 נקודות. עם זאת, רמת המדד מצביעה מזה 15 חודשים על התרחבות בפעילות התעשייתית. החודש נרשמו ירידות בולטות ברכיב התעסוקה וברכיב הזמנות מקומיות, אך שניהם עדיין נמצאים ברמה שמצביעה על התרחבות בפעילות. רכיבי הזמנות ליצוא ותפוקות הייצור ממשיכים במגמת ההתרחבות והגיעו לרמה הגבוהה מ- 60 נקודות.

 

מדד מנהלי הרכש העולמי, שמפרסם בנק JPMorgan, נותר ללא שינוי בחודש ספטמבר 2017 ברמה של 53.1 נקודות – רמת שיא של 75 חודשים. בארה"ב המדד עלה ב-2.0 נקודות לרמה של 60.8 נקודות - הרמה הגבוהה ביותר מאז מאי 2004. בגוש האירו המדד הגיע לרמה של 58.1 נקודות – הרמה הגבוהה ביותר מאז חודש פברואר 2011 . בסין, המדד ירד ב - 0.6 נקודות לרמה של 51.0 נקודות.

 

כלכלני בנק הפועלים: מדד מנהלי הרכש רשם ירידה קלה  בחודש ספטמבר אך רמת המדד עדיין גבוהה ביחס לעבר, והיא מצביעה על התרחבות בפעילות התעשייתית. האינדיקאטורים האחרונים שפרסמה הלמ"ס המשיכו להיות חיוביים ברובם, ובכלל זה מגמת שיפור ביצוא התעשייתי. מדדי מנהלי הרכש בעולם, ובעיקר בארה"ב ובאירופה, שותפות הסחר העיקריות של ישראל, מצביעים על התרחבות בפעילות, ואלו תומכים להערכתנו בהתרחבות הפעילות במגזר התעשייה בישראל.

פרסום נתונים אלה באדיבות ISM ארגון מנהלי הרכש האמריקאי

המשק היצרני האמריקאי ממשיך בהתרחבות

הפעילות הכלכלית של המגזר היצרני בארה"ב ממשיכה זה החודש השלשה עשר ברציפות להימצא במגמת התרחבות והחודש אף נצפתה התעצמות נוספת בעוצמה של ההתרחבות. כלל הכלכלה האמריקאית ממשיכה זה החודש ה - 100 ברציפות להימצא במגמת התרחבות. החודש נמדד ערך של 60.8% לעומת ערך של 58.8% שנמדד בחודש הקודם, עליה נוספת של 2.0% לעומת החודש הקודם. החודש כל הרכיבים המרכזיים והחשובים של המדד נמצאים במגמת התרחבות וגם בהם נצפתה התעצמות בעוצמת המגמה. רכיב מחירי חומרי הגלם ממשיך להימצא גם הוא החודש במגמת התרחבות.  החודש 17 מגזרים מתוך 18 המגזרים הנבדקים דיווחו על התרחבות בפעילותם הכלכלית.  

רכיב הביקושים ליצוא ממשיך זה החודש התשעה עשר ברציפות להימצא במגמת התרחבות והחודש כאמור אף נצפתה התעצמות בעוצמת המגמה. החודש נמדד ברכיב זה ערך של 57.0% לעומת ערך של 55.5% שנמדד בחודש הקודם, עליה של 1.5% לעומת החודש הקודם.  החודש 9 מגזרים מתוך 18 הנמדדים דיווחו על התרחבות ברכיב זה.

רכיב הביקושים המקומיים ממשיך זה החודש השלשה עשר ברציפות להימצא במגמת התרחבות וגם בו נצפתה החודש התעצמות בעוצמה של ההתרחבות. הערך שנמדד החודש עומד על 64.6% לעומת ערך של 60.3% שנמדד בחודש הקודם, עליה משמעותית של 4.3% לעומת החודש הקודם.  החודש 14 מתוך 18 המגזרים הנבדקים דיווחו על התרחבות ברכיב זה.

גם רכיב תפוקות הייצור ממשיך זה החודש השלשה עשר ברציפות להימצא במגמת התרחבות והחודש אף נצפתה ברכיב זה התעצמות נוספת בעוצמה של ההתרחבות. הערך שנמדד החודש עומד על 62.2% לעומת ערך של 61.0% שנמדד בחודש הקודם, עליה של 1.2% לעומת החודש הקודם. החודש 13 מגזרים מתוך 18 הנמדדים דיווחו על התרחבות ברכיב זה.

רכיב התעסוקה ממשיך זה החודש השניים עשרה ברציפות להימצא במגמת התרחבות וגם ברכיב זה נצפתה החודש התעצמות בעוצמה של ההתרחבות. הערך שנמדד החודש עומד על 60.3% לעומת ערך של 59.9% שנמדד בחודש הקודם, עליה של 0.4% לעומת החודש הקודם. החודש 13 מגזרים מתוך 18 המגזרים הנבדקים דיווחו על התרחבות ברכיב זה.

רכיב המחירים ממשיך זה החודש התשעה עשר ברציפות להימצא במגמת התרחבות והחודש אף נצפתה התעצמות דרסטית בעוצמה של המגמה. הערך שנמדד החודש עומד על 71.5% לעומת ערך של 62.0% שנמדד בחודש הקודם, עליה של 9.5%. משמעות נתון זה היא כי ממשיכה מגמת ההתייקרות במחירי חומרי הגלם. מנהלי הרכש מציינים בעיקר את עלית המחירים של מתכות שונים, סודה קאוסטית, עץ וקרטון ומוצריו, כמו כן מציינים כי קיים מחסור במס' חומרי גלם ובעיקר מציינים מחסור ברכיבים אלקטרוניים, זיכרונות מחשב וקבלים.

 

 

מדד מנהלי הרכש  הבריטי

 THE CHARTERED INSTITUTE OF PURCHASING & SUPPLY

2011

JAN

FEB

MAR

APR

MAY

JUN

JUL

AUG

SEP

OCT

NOV

DEC

 

62.0

61.5

57.1

54.6

52.1

51.3

49.1

49.0

51.1

47.4

47.6

49.6

2012

JAN

FEB

MAR

APR

MAY

JUN

JUL

AUG

SEP

OCT

NOV

DEC

 

52.1

51.2

52.1

50.5

45.9

48.6

45.4

49.5

48.4

47.5

49.1

51.4

2013

JAN

FEB

MAR

APR

MAY

JUN

JUL

AUG

SEP

OCT

NOV

DEC

 

50.8

47.9

48.3

49.8

51.3

52.5

54.6

57.2

56.7

56.0

58.4

57.3

2014

JAN

FEB

MAR

APR

MAY

JUN

JUL

AUG

SEP

OCT

NOV

DEC

 

56.7

56.9

55.3

57.3

57.0

57.5

55.4

52.5

51.6

53.3

53.5

52.5

2015

JAN

FEB

MAR

APR

MAY

JUN

JUL

AUG

SEP

OCT

NOV

DEC

 

53.0

54.0

54.4

51.9

52.0

51.4

51.9

51.5

51.5

55.5

52.7

51.9

2016

JAN

FEB

MAR

APR

MAY

JUN

JUL

AUG

SEP

OCT

NOV

DEC

 

52.9

50.8

51.0

49.2

50.1

52.1

48.2

53.3

55.4

54.3

53.4

56.1

2017

JAN

FEB

MAR

APR

MAY

JUN

JUL

AUG

SEP

OCT

NOV

DEC

 

55.9

54.6

54.2

57.3

56.7

54.3

55.1

56.9

55.9

 

 

 

 

 

המשק היצרני האנגלי ממשיך בהתרחבות

 

פעילות הכלכלית במשק היצרני הבריטי ממשיכה זה החודש הארבעה עשר ברציפות להימצא במגמת התרחבות אם כי החודש נצפתה התמתנות בעוצמה של ההתרחבות. החודש נמדד ערך של 55.9% לעומת ערך של 56.9% אשר נמדד בחודש הקודם, ירידה של 1.0% לעומת  החודש הקודם. גם הרכיבים המרכזיים וחשובים של המדד ממשיכים החודש להימצא בהתרחבות. המשך ההתרחבות נצפתה בכל 3 הקטגוריות הנבחנות במדד: צריכה, ביניים והשקעה.

רכיב תפוקות הייצור ממשיך זה החודש הארבעה עשר ברציפות להימצא במגמת התרחבות אם כי החודש נצפתה בו התמתנות בעוצמה של ההתרחבות. מנהלי הרכש מציינים גם החודש כי ההתרחבות ברכיב זה נובעת מגידול בכמות ההזמנות. ההתרחבות נצפתה בכל סוגי המוצרים ובכל הסקטורים.

רכיב הביקושים המקומיים ממשיך זה החודש השלשה עשרה ברציפות להימצא במגמת התרחבות וגם בו נצפתה החודש התמתנות בעוצמה של ההתרחבות. החודש נמדד ברכיב זה ערך של 53.6% לעומת ערך של 59.1% שנמדד בחודש הקודם, ירידה של 2.8% לעומת החודש הקודם.   

רכיב הביקושים ליצוא ממשיך זה החודש השישה עשר ברציפות להימצא במגמת התרחבות אם כי החודש נצפתה ברכיב זה התמתנות נוספת בעוצמה של המגמה. החודש נמדד ברכיב זה ערך של 55.7% לעומת ערך של 56.6% שנמדד בחודש הקודם, ירידה של 0.9% לעומת החודש הקודם. מנהלי הרכש מציינים בעיקר את המשך הגידול בהזמנות ממדינות אירופה, ארה"ב, סין וברזיל. כמו כן חלק ממנהלי הרכש מציינים עדיין את שע"ח של השטרלינג כאחת הסיבות להמשך ההתרחבות.

רכיב מחירי חומרי הגלם ממשיך זה החודש השישה עשר ברציפות להימצא במגמת התרחבות והחודש אף נצפתה התעצמות נוספת ומשמעותית בעוצמה של ההתרחבות. המשמעות של המצאות רכיב זה בהתרחבות הינה כי קיימת התייקרות במחירי חומרי הגלם. מנהלי הרכש מציינים גם את העליה במחירי ההובלה אשר משפיעים ישירות על מחירי חומרי הגלם. כמו כן מציינים מנהלי הרכש  את שע"ח של השטרלינג כאחת הסיבות להמשך ההתייקרות.

רכיב התעסוקה ממשיך זה החודש הארבעה עשרה ברציפות להימצא במגמת התרחבות וגם ברכיב זה נצפתה החודש התמתנות בעוצמת. המשך ההתרחבות נצפתה בכל הסקטורים הנבדקים אולם במוצרי ההשקעה נצפתה החודש אף התעצמות בערך הנמדד.