יום שלישי 07 אפריל 2020
לוח הפלגות
חיפוש הפלגות כללי
יש לבחור נמל בארץ
יש לבחור נמל בחו"ל
יצוא מהארץ
יבוא לארץ
Facebook

מדד נובמבר 2019 PMI INDEX NOVEMBER

המשק היצרני ממשיך בהתרחבות
17.12.19 / 10:46
מדד נובמבר 2019 PMI INDEX NOVEMBER
17.12.19
מדד נובמבר 2019 PMI INDEX NOVEMBER

מדד מנהלי הרכש של ארגון מנהלי הרכש ובנק הפועלים עלה בחודש נובמבר ב-1.0 נקודות לרמה של 52.8 נקודות. עליית המדד בחודש האחרון היא ברובה תרומה של עלייה ברכיב ההזמנות ליצוא, שעלה ב-8.0 נקודות ועבר להצביע על התרחבות בפעילות, לראשונה מזה שמונה חודשים. מנגד, רכיב התעסוקה עבר להצביע על התכווצות בפעילות כשירד ב-5.3 נקודות והגיע לרמה של 48.7 נקודות.

 

מדד מנהלי הרכש העולמי, שמפרסם בנק JPMorgan, עלה בחודש נובמבר ב-0.5 נקודות לרמה של 50.3 נקודות, ועבר להצביע על התרחבות בפעילות התעשייתית לראשונה מאז חודש אפריל השנה. בארה"ב מדד ה-ISM הוסיף לרדת והגיע בנובמבר לרמה של 48.1 נקודות, זה החודש הרביעי ברציפות בו נמצא המדד ברמה המצביעה על התכווצות בפעילות התעשייתית. בגוש האירו, המדד עלה לרמה של 46.9 נקודות והוא מצביע מזה עשרה חודשים על התכווצות בפעילות. בסין המדד נותר יציב ברמה של 51.8 נקודות.

 

כלכלני בנק הפועלים: מדד מנהלי הרכש בישראל מצביע מזה שלושה חודשים על התרחבות בפעילות ענף התעשייה. החודש רשם רכיב ההזמנות ליצוא עלייה משמעותית ועבר להצביע על התרחבות, כך שרוב סעיפי המדד המרכזיים, למעט התעסוקה, מצביעים על מגמת התרחבות. יתכן שהתקדמות בשיחות הסחר בין ארה"ב לבין סין, מעודדת את מנהלי הרכש בעולם ובישראל, וזו הסיבה לשינוי המגמה במדדי מנהלי הרכש בעולם.

האינדיקטורים הכלכליים לענף התעשייה בישראל שמפרסמת הלמ"ס הצביעו על מגמה מעורבת בחודש האחרון. נתוני סחר חוץ לחודש נובמבר הצביעו על ירידה ביצוא התעשייתי, אך מנגד עלייה ביבוא חומרי גלם וביבוא מוצרי השקעה. הייצור התעשייתי רשם עלייה של 1.3% בחודשים יולי-ספטמבר 2019 במונחים שנתיים, לאחר עלייה של 3.9% בשלושת החודשים הקודמים.

ארה"ב וסין הגיעו לסיכום ראשוני לגבי הפרק הראשון בהסכם הסחר ביניהן, ותוצאות הבחירות באנגליה מבטיחות יציבות שלטונית והתקדמות לקראת גיבוש הסכם הברקזיט מול האיחוד האירופי. התפתחויות אלה צפויות להקטין את אי-הוודאות של המשקיעים, ולתמוך גם בסחר ובהשקעות הגלובליות.

מדד מנהלי הרכש בישראל ממשיך זה החודש השלישי ברציפות להימצא במגמת התרחבות והחודש אף נצפתה התעצמות קלה נוספת בעוצמה של ההתרחבות. הערך שנמדד החודש עומד על 52.8% לעומת ערך של 51.8% שנמדד בחודש הקודם (סדרת נתונים מנוכה עונתיות), עליה של 1.0% לעומת הערך שנמדד בחודש הקודם. החודש רוב הרכיבים החשובים והמרכזיים של המדד גם הם ממשיכים בהתרחבות בעוד חלקם ממשיך להימצא בהתכווצות. החודש שב רכיב התעסוקה להתכווצות בעוד רכיבי הביקושים ליצוא ומלאי מוצרים מוגמרים עברו החודש להתרחבות.

 

להלן ריכוז נתוני המדד לחודש נובמבר 2019  והשוואה לנתוני החודש הקודם:

 

 

מדד

חודש

נובמבר

מדד

חודש

אוקטובר

 

שינוי

 

מגמה

מס' חודשים במגמה

מדד הכללי

52.8

51.8

1.0

התרחבות

3

קו מגמה

52.1

50.8

1.3

התרחבות

39

ביקושים מקומיים

56.6

58.0

1.4-

התרחבות

3

ביקושים לייצוא

52.8

45.0

8.0

התרחבות

1

תפוקות ייצור

54.4

58.4

4.0-

התרחבות

14

תעסוקה

48.7

54.0

5.3-

התכווצות

1

מחירי חומרי גלם

42.4

39.6

2.8

התכווצות

5

מלאי מוצר מוגמר

52.8

48.2

4.6

התרחבות

1

מלאי חומרי גלם

46.3

44.0

2.3

התכווצות

9

כמות הרכישות למלאי

50.2

46.5

3.7

התרחבות

1

זמני אספקה יבוא

42.2

40.0

2.2

התכווצות

5

זמני אספקה מקומי

49.6

46.5

3.1

התכווצות

4

 

 

 

 

{NAPM - Purchasing Managers’ Index {PMI

אינדקס מנהלי הרכש האמריקאי

אוקטובר

2017

נובמבר

2017

דצמבר

2017

ינואר

2018

פברואר

2018

מרץ

2018

אפריל

2018

מאי

‏2018

58.7

58.2

59.7

59.1

60.8

59.3

57.3

58.7

יוני

2018

יולי

2018

אוגוסט

2018

ספטמבר

2018

אוקטובר

2018

נובמבר

2018

דצמבר

2018

ינואר

2019

60.2

58.1

61.3

59.8

57.7

59.3

54.1

56.6

פברואר

2019

מרץ

2019

אפריל

2019

מאי ‏2019

יוני

2019

יולי

2019

אוגוסט

2019

ספטמבר

2019

54.2

55.3

52.8

52.1

51.7

51.2

49.1

47.8

אוקטובר

2019

נובמבר

2019

דצמבר

2019

ינואר

2020

פברואר

2020

מרץ

2020

אפריל

2020

מאי

‏2020

48.3

48.1

 

 

 

 

 

 

 

פרסום נתונים אלה באדיבות  ISM

ארגון מנהלי הרכש האמריקאי

המשק היצרני האמריקאי ממשיך בהתכווצות

פעילות הכלכלית של המגזר היצרני בארה"ב ממשיך זה החודש הרביעי ברציפות להימצא במגמת התכווצות והחודש נצפתה אפילו התעצמות, אמנם מזערית, בעוצמה של ההתכווצות. כלל הכלכלה האמריקאית ממשיכה זה החודש ה – 127 ברציפות להימצא במגמת התרחבות. החודש נמדד ערך של 48.1% לעומת ערך של 48.3% שנמדד בחודש הקודם, ירידה של 0.2% לעומת החודש הקודם. החודש כל הרכיבים המרכזיים והחשובים של המדד נמצאים בהתכווצות, כאשר רכיב הביקושים ליצוא הינו הרכיב החשוב ששב החודש להתכווצות. החודש 13 מגזרים מתוך 18 המגזרים הנבדקים דיווחו על התכווצות בפעילותם הכלכלית.  

ברכיב הביקושים ליצוא חל החודש שוב שינוי כיוון ולאחר חודש אחד בלבד בהתרחבות שב רכיב זה וחצה את קו 50% המפריד בין התכווצות להתרחבות ועבר להתכווצות. החודש נמדד ברכיב זה ערך של 47.9% לעומת ערך של 50.4% שנמדד בחודש הקודם, ירידה של 2.5% לעומת החודש הקודם. גם החודש רק 5 מגזרים מתוך 18 הנמדדים דיווחו על התרחבות ברכיב זה.

רכיב הביקושים המקומיים ממשיך זה החודש הרביעי ברציפות להימצא במגמת התכווצות והחודש אף נצפתה התעצמות בעוצמה של ההתכווצות. הערך שנמדד החודש עומד על 47.2% לעומת ערך של 49.1% שנמדד בחודש הקודם, ירידה קלה של 1.9% לעומת החודש הקודם.  גם החודש רק 5 מתוך 18 המגזרים הנבדקים דיווחו על התרחבות ברכיב זה.

גם רכיב תפוקות הייצור ממשיך זה החודש הרביעי ברציפות להימצא במגמת התכווצות אם כי החודש נצפתה ברכיב זה התמתנות של עוצמת ההתכווצות. הערך שנמדד החודש עומד על 49.1% לעומת ערך של 46.2% שנמדד בחודש הקודם, עליה קלה של 2.9% לעומת החודש הקודם. החודש רק 7 מגזרים מתוך 18 הנמדדים דיווחו על התרחבות ברכיב זה.

רכיב התעסוקה ממשיך זה החודש הרביעי ברציפות להימצא במגמת התכווצות ואם כי ברכיב זה נצפתה החודש התעצמות קלה בעוצמת ההתכווצות. הערך שנמדד החודש עומד על 46.6% לעומת ערך של 47.7% שנמדד בחודש הקודם, ירידה של 1.1% לעומת החודש הקודם. החודש רק 5 מגזרים מתוך 18 המגזרים הנבדקים דיווחו על התרחבות ברכיב זה.

רכיב המחירים ממשיך זה החודש השישי ברציפות להימצא במגמת התכווצות אם כי החודש  נצפתה התמתנות בעוצמה של ההתכווצות. הערך שנמדד החודש עומד על 46.7% לעומת ערך של 45.5% שנמדד בחודש הקודם, עליה של 1.2% לעומת החודש הקודם. משמעות המצאות רכיב זה בהתכווצות היא כי נמשכת ההוזלה במחירי חומרי הגלם. מנהלי הרכש מציינים בעיקר את ירידת המחירים של אלומיניום ומוצרי פלדה, סודה קאוסטית והובלה. בנוסף מציינים מנהלי הרכש את המחסור המתמשך ברכיבים אלקטרוניים.

 

 

 

מדד מנהלי הרכש  הבריטי

 THE CHARTERED INSTITUTE OF PURCHASING & SUPPLY

2014

JAN

FEB

MAR

APR

MAY

JUN

JUL

AUG

SEP

OCT

NOV

DEC

 

56.7

56.9

55.3

57.3

57.0

57.5

55.4

52.5

51.6

53.3

53.5

52.5

2015

JAN

FEB

MAR

APR

MAY

JUN

JUL

AUG

SEP

OCT

NOV

DEC

 

53.0

54.0

54.4

51.9

52.0

51.4

51.9

51.5

51.5

55.5

52.7

51.9

2016

JAN

FEB

MAR

APR

MAY

JUN

JUL

AUG

SEP

OCT

NOV

DEC

 

52.9

50.8

51.0

49.2

50.1

52.1

48.2

53.3

55.4

54.3

53.4

56.1

2017

JAN

FEB

MAR

APR

MAY

JUN

JUL

AUG

SEP

OCT

NOV

DEC

 

55.9

54.6

54.2

57.3

56.7

54.3

55.1

56.9

55.9

56.3

58.2

56.3

2018

JAN

FEB

MAR

APR

MAY

JUN

JUL

AUG

SEP

OCT

NOV

DEC

 

55.3

55.2

55.1

53.3

54.4

54.4

54.0

52.8

53.8

51.1

53.1

54.2

2019

JAN

FEB

MAR

APR

MAY

JUN

JUL

AUG

SEP

OCT

NOV

DEC

 

52.8

52.0

55.1

53.1

49.4

48.0

48.0

47.4

48.3

49.6

48.9

 

 

 

המשק היצרני האנגלי ממשיך במגמת התכווצות

הפעילות הכלכלית במשק היצרני הבריטי ממשיכה זה החודש השביעי ברציפות להימצא במגמת התכווצות והחודש אף נצפתה התעצמות בעוצמה של ההתכווצות. החודש נמדד ערך של 48.9% לעומת ערך של 49.6% אשר נמדד בחודש הקודם, ירידה של 1.0% לעומת החודש הקודם. החודש כל הרכיבים המרכזיים והחשובים של המדד נמצאים בהתכווצות, כאשר רכיב הביקושים ליצוא הינו הרכיב החשוב שעבר החודש מהתרחבות להתכווצות. רכיב מחירי חומרי הגלם עבר גם הוא החודש מהתרחבות להתכווצות.

רכיב תפוקות הייצור ממשיך זה החודש השישי ברציפות להימצא בהתכווצות והחודש אף נצפתה ברכיב זה התעצמות בעוצמה של ההתכווצות. החודש נמדד ברכיב זה ערך של 49.1%, ירידה של 0.6% לעומת החודש הקודם. מנהלי הרכש מציינים כי ההתכווצות ברכיב זה נצפתה החודש בסקטור מוצרי ההשקעה ומוצרי הביניים והיא מיוחסת בעיקר לירידה בביקושים והדחיה בתאריך הברקזיט.   

רכיב הביקושים המקומיים ממשיך זה החודש השביעי ברציפות להימצא במגמת התכווצות אם כי החודש נצפתה התמתנות נוספת בעוצמה של ההתכווצות. החודש נמדד ברכיב זה ערך של 48.4% לעומת ערך של 47.7% שנמדד בחודש הקודם, עליה של 0.7% לעומת החודש הקודם. מנהלי הרכש מציינים כי ההתכווצות נצפתה במוצרי ההשקעה ובמוצרי הביניים וכי אי ודאות פוליטית וכלכלית הם הסיבות העיקריות להמשך ההתכווצות ברכיב זה.

ברכיב הביקושים ליצוא חל החודש שוב שינוי כיוון ולאחר חודש אחד בלבד בהתרחבות שב רכיב זה ועבר להתכווצות. החודש נמדד ברכיב זה ערך של 46.0% לעומת ערך של 51.6% שנמדד בחודש הקודם, ירידה משמעותית של 5.6% לעומת החודש הקודם. החודש נצפה בכל הסקטורים התכווצות ברכיב זה. מנהלי הרכש מציינים כי עיקר הדחיה בתאריך הברקזיט הינה הסיבה העיקרית לחזרה להתכווצות ברכיב זה.

ברכיב מחירי חומרי הגלם חל החודש שינוי כיוון ולאחר ארבעים ואחת חודשים ברציפות במגמת התרחבות חצה רכיב זה את קו 50% ועבר להתכווצות. הערך שנמדד החודש היה 49.9% קרוב מאד לקו 50%.  המשמעות של המצאות רכיב זה בהתכווצות הינה כי קיימת הוזלה במחירי חומרי הגלם. מנהלי הרכש מציינים החודש נצפה ברכיב זה עדיין  ההתייקרות בחומרי הגלם עבור סקטור מוצרי הצריכה וההשקעה. הסיבות העיקריות להוזלת מחירי חומרי הגלם הם שע"ח וירידות מחיר.

רכיב התעסוקה ממשיך זה החודש השמיני ברציפות להימצא בהתכווצות והחודש אף נצפתה התעצמות, אמנם מזערית, בעוצמה של ההתכווצות. החודש נמדד ברכיב זה ערך של 46.8% ברכיב זה. זה הערך הנמוך ביותר שנמדד ברכיב זה מאז חודש ספטמבר 2012. מנהלי הרכש מציינים כי צמצום בכוח האדם נצפה בכל הסקטורים. כמו כן מציינים כי קיימים סיבות רבות לירידה בכוח האדם ובניהם הירידה בכמות הביקושים, אי הודאות סביב הברקזיט,  רצון לחסוך בעליות ועוד.