יום שבת 28 מרץ 2020
לוח הפלגות
חיפוש הפלגות כללי
יש לבחור נמל בארץ
יש לבחור נמל בחו"ל
יצוא מהארץ
יבוא לארץ
Facebook

מדד נובמבר 2018 PMI INDEX NOVEMBER

המשק היצרני ממשיך בהתרחבות
19.12.18 / 09:26
מדד נובמבר 2018 PMI INDEX NOVEMBER
19.12.18
מדד נובמבר 2018 PMI INDEX NOVEMBER

מדד מנהלי הרכש של ארגון מנהלי הרכש ובנק הפועלים לחודש נובמבר 2018 עלה ב- 1.0 נקודות לרמה של 53.7 נקודות. המדד מצביע זה החודש השישי ברציפות על התרחבות בפעילות ענף התעשייה. עלייה בולטת נרשמה ברכיב תפוקות הייצור שעלה ב- 7.8 נקודות ובמחירי חומרי גם שעלו ב- 5.6 נקודות. מנגד, רכיב הזמנות לייצוא ירד ב – 7.4 נקודות וחזר להצביע על התכווצות בפעילות.

 

מדד מנהלי הרכש העולמי, שמפרסם בנק JPMorgan, נותר יציב בחודש נובמבר ברמה של 52 נקודותהמדד העולמי נמצא ברמתו הנמוכה ביותר בשנתיים האחרונות. בארה"ב המדד עלה לרמה של 59.3 נקודות מרמה של 57.7 בחודש אוקטובר. מדד מנהלי הרכש בגוש האירו ירד לרמה של 51.4 נקודות, הרמה הנמוכה ביותר מאז פברואר 2016. בסין המדד נותר יציב בקרבת רמת ה- 50 נקודות.

 

כלכלני בנק הפועלים: מדד מנהלי הרכש מתבסס ברמה הגבוהה מ-50 נקודות, שמעידה על ציפיות חיוביות של מנהלי הרכש במגזר התעשייה. רמת המדד בישראל דומה בחודשים האחרונים לממוצע העולמי. יש לציין שנתוני הלמ"ס לפעילות ענף התעשייה הם ברובם שליליים: הייצור התעשייתי רשם ירידה בשיעור שנתי של 2.3% ברבעון השלישי של השנה, ונתוני סחר-חוץ ממשיכים להצביע על ירידה חדה ביצוא התעשייתי.

מדד מנהלי הרכש בישראל לחודש נובמבר ממשיך זה החודש השישי ברציפות להימצא במגמת התרחבות והחודש אף נצפתה התעצמות נוספת בעוצמה של ההתרחבות. הערך שנמדד החודש עומד על %53.7 לעומת ערך של 52.7% נמדד בחודש הקודם (סדרת נתונים מנוכה עונתיות), עליה של 1.0% לעומת הערך שנמדד בחודש הקודם. החודש רוב מרכיבי המדד החשובים והמרכזיים נמצאים בהתרחבות בעוד רכיב הביקושים ליצוא שב להתכווצות. גם רכיב המחירים ממשיך להימצא בהתרחבות.

 

להלן ריכוז נתוני המדד לחודש נובמבר 2018  והשוואה לנתוני החודש הקודם:

 

 

מדד

חודש

נובמבר

מדד

חודש

אוקטובר

 

שינוי

 

מגמה

מס' חודשים במגמה

מדד הכללי

53.7

52.7

1.0

התרחבות

6

קו מגמה

51.8

52.1

0.3-

התרחבות

28

ביקושים מקומיים

54.9

53.7

1.2

התרחבות

12

ביקושים לייצוא

49.6

56.9

7.4-

התכווצות

1

תפוקות ייצור

58.6

50.8

7.8

התרחבות

2

תעסוקה

54.0

52.8

1.2

התרחבות

2

מחירי חומרי גלם

55.6

50.0

5.6

התרחבות

3

מלאי מוצר מוגמר

52.1

54.5

2.4-

התרחבות

3

מלאי חומרי גלם

47.5

65.6

18.1-

התכווצות

1

כמות הרכישות למלאי

55.5

55.9

0.4-

התרחבות

2

זמני אספקה יבוא

43.3

38.1

5.2

התכווצות

23

זמני אספקה מקומי

46.9

43.4

2.5

התכווצות

25

 

 

{NAPM - Purchasing Managers’ Index {PMI

אינדקס מנהלי הרכש האמריקאי

 

יוני

2016

יולי

2016

אוגוסט

2016

ספטמבר

2016

אוקטובר

2016

נובמבר

2016

דצמבר

2016

ינואר

2017

53.2

52.6

49.4

51.5

51.9

53.2

54.7

56.0

פברואר

2017

מרץ

2017

אפריל

2017

מאי ‏2017

יוני

2017

יולי

2017

אוגוסט

2017

ספטמבר

2017

57.7

57.2

54.8

54.9

57.8

56.3

58.8

60.8

אוקטובר

2017

נובמבר

2017

דצמבר

2017

ינואר

2018

פברואר

2018

מרץ

2018

אפריל

2018

מאי

‏2018

58.7

58.2

59.7

59.1

60.8

59.3

57.3

58.7

יוני

2018

יולי

2018

אוגוסט

2018

ספטמבר

2018

אוקטובר

2018

נובמבר

2018

דצמבר

2018

ינואר

2019

60.2

58.1

61.3

59.8

57.7

59.3

 

 

 

 

פרסום נתונים אלה באדיבות  ISM

ארגון מנהלי הרכש האמריקאי

המשק היצרני האמריקאי ממשיך בהתרחבות

הפעילות הכלכלית של המגזר היצרני בארה"ב ממשיכה זה החודש העשרים ושבעה ברציפות להימצא במגמת התרחבות והחודש אף נצפתה התעצמות בעוצמה של ההתרחבות. כלל הכלכלה האמריקאית ממשיכה זה החודש ה – 115 ברציפות להימצא במגמת התרחבות. החודש נמדד ערך של 59.3% לעומת ערך של 57.7% שנמדד בחודש הקודם, עליה של 1.6% לעומת החודש הקודם. החודש כל הרכיבים המרכזיים והחשובים של המדד נמצאים במגמת התרחבות וברובם נצפתה התעצמות בעוצמת המגמה. רכיב מחירי חומרי הגלם ממשיך להימצא גם הוא החודש במגמת התרחבות. החודש 13 מגזרים מתוך 18 המגזרים הנבדקים דיווחו על התרחבות בפעילותם הכלכלית.  

רכיב הביקושים ליצוא ממשיך זה החודש השלושים ושלשה ברציפות להימצא במגמת התרחבות  והחודש, לא נצפה בו כל שינוי בעוצמת המגמה. החודש נמדד ברכיב זה ערך של 52.2% בדיוק כמו הערך שנמדד בחודש הקודם. גם החודש רק 8 מגזרים מתוך 18 הנמדדים דיווחו על התרחבות ברכיב זה.

רכיב הביקושים המקומיים ממשיך זה החודש העשרים ושבעה ברציפות להימצא במגמת התרחבות והחודש כאמור, נצפתה בו התעצמות בעוצמה של ההתרחבות. הערך שנמדד החודש עומד על 62.1% לעומת ערך של 57.4% שנמדד בחודש הקודם, עליה משמעותית של 4.7% לעומת החודש הקודם.  החודש 11 מתוך 18 המגזרים הנבדקים דיווחו על התרחבות ברכיב זה.

גם רכיב תפוקות הייצור ממשיך זה החודש העשרים ושבעה ברציפות להימצא במגמת התרחבות והחודש גם נצפתה ברכיב זה התעצמות בעוצמה של ההתרחבות. הערך שנמדד החודש עומד על 60.8% לעומת ערך של 59.9% שנמדד בחודש הקודם, עליה של 0.7% לעומת החודש הקודם. החודש 11 מגזרים מתוך 18 הנמדדים דיווחו על התרחבות ברכיב זה.

רכיב התעסוקה ממשיך זה החודש העשרים ושישה ברציפות להימצא במגמת התרחבות והחודש אף נצפתה ברכיב זה התעצמות בעוצמה של ההתרחבות. הערך שנמדד החודש עומד על 58.4% לעומת ערך של 56.8% שנמדד בחודש הקודם, עליה קלה של 1.6% לעומת החודש הקודם. החודש 10 מגזרים מתוך 18 המגזרים הנבדקים דיווחו על התרחבות ברכיב זה.

רכיב המחירים ממשיך זה החודש השלושים ושלשה ברציפות להימצא במגמת התרחבות אם כי החודש נצפתה התמתנות דרסטית בעוצמה של המגמה. הערך שנמדד החודש עומד על 60.7% לעומת ערך של 71.6% שנמדד בחודש הקודם, ירידה של 10.9%. משמעות נתון זה היא כי עדיין ממשיכה מגמת ההתייקרות במחירי חומרי הגלם. מנהלי הרכש מציינים בעיקר את עלית המחירים של מתכות שונות, רכיבים אלקטרוניים, מתנול וניילון. כמו כן מציינים כי קיים מחסור בחומרי גלם שונים ובעיקר ברכבים אלקטרוניים, קבלים, נגדים וניילון.

 

 

מדד מנהלי הרכש  הבריטי

 THE CHARTERED INSTITUTE OF PURCHASING & SUPPLY

2012

JAN

FEB

MAR

APR

MAY

JUN

JUL

AUG

SEP

OCT

NOV

DEC

 

52.1

51.2

52.1

50.5

45.9

48.6

45.4

49.5

48.4

47.5

49.1

51.4

2013

JAN

FEB

MAR

APR

MAY

JUN

JUL

AUG

SEP

OCT

NOV

DEC

 

50.8

47.9

48.3

49.8

51.3

52.5

54.6

57.2

56.7

56.0

58.4

57.3

2014

JAN

FEB

MAR

APR

MAY

JUN

JUL

AUG

SEP

OCT

NOV

DEC

 

56.7

56.9

55.3

57.3

57.0

57.5

55.4

52.5

51.6

53.3

53.5

52.5

2015

JAN

FEB

MAR

APR

MAY

JUN

JUL

AUG

SEP

OCT

NOV

DEC

 

53.0

54.0

54.4

51.9

52.0

51.4

51.9

51.5

51.5

55.5

52.7

51.9

2016

JAN

FEB

MAR

APR

MAY

JUN

JUL

AUG

SEP

OCT

NOV

DEC

 

52.9

50.8

51.0

49.2

50.1

52.1

48.2

53.3

55.4

54.3

53.4

56.1

2017

JAN

FEB

MAR

APR

MAY

JUN

JUL

AUG

SEP

OCT

NOV

DEC

 

55.9

54.6

54.2

57.3

56.7

54.3

55.1

56.9

55.9

56.3

58.2

56.3

2017

JAN

FEB

MAR

APR

MAY

JUN

JUL

AUG

SEP

OCT

NOV

DEC

 

55.3

55.2

55.1

53.3

54.4

54.4

54.0

52.8

53.8

51.1

53.1

 

 

 

המשק היצרני האנגלי ממשיך בהתרחבות

פעילות הכלכלית במשק היצרני הבריטי ממשיכה זה החודש העשרים ושמונה ברציפות להימצא במגמת התרחבות והחודש אף נצפתה התעצמות בעוצמה של ההתרחבות. החודש נמדד ערך של 53.1% לעומת בדיוק אותו ערך של 51.1% אשר נמדד בחודש הקודם, עליה של 2.0% לעומת החודש הקודם. החודש רוב הרכיבים המרכזיים והחשובים של המדד נמצאים בהתרחבות מלבד רכיב הביקושים ליצוא שעדיין נמצא בהתכווצות.

רכיב תפוקות הייצור ממשיך זה החודש העשרים ושמונה ברציפות להימצא במגמת התרחבות והחודש אף נצפתה בו התעצמות קלה בעוצמת המגמה. החודש נמדד ברכיב זה ערך של 52.7%, עליה של 1.1% לעומת החודש הקודם. מנהלי הרכש מציינים כי ההתעצמות בעוצמה ברכיב זה נובעת מגידול בכמות ההזמנות ובעיקר בסקטור מוצרי הצריכה.

ברכיב הביקושים המקומיים חל החודש שוב שינוי כיוון ולאחר חודש אחד בלבד בהתכווצות שב רכיב זה וחצה את קו 50% ועבר להתרחבות. החודש נמדד ברכיב זה ערך של 53.4% לעומת ערך של 49.7% שנמדד בחודש הקודם, עליה משמעותית של 3.7% לעומת החודש הקודם. מנהלי הרכש מציינים כי הסיבה העיקרית לשינוי הכיוון והמעבר להתרחבות ברכיב זה הינה כמות הגדולה יחסית של פריטים חדשים שהושקו ע"י החברות.

רכיב הביקושים ליצוא ממשיך זה החודש השני ברציפות להימצא בהתכווצות והחודש אף נצפתה התעצמות בעוצמה של ההתכווצות. החודש נמדד ברכיב זה ערך של 49.0% לעומת ערך של 49.4% שנמדד בחודש הקודם, ירידה נוספת של 0.4% לעומת החודש הקודם. חלק ממנהלי הרכש ממשיכים לציין את אי הודאות לגבי ה"ברקזיט" כסיבה העיקרית לירידה בביקושים.   

רכיב מחירי חומרי הגלם ממשיך זה החודש השלושים ברציפות להימצא במגמת התרחבות והחודש אף נצפתה התעצמות, מזערית אמנם, בעוצמה של ההתרחבות. המשמעות של המצאות רכיב זה בהתרחבות הינה כי קיימת התייקרות במחירי חומרי הגלם. מנהלי הרכש מציינים כי הסיבות להמשך ההתייקרות הינם העליה במחירי היבוא, שינויים בשע"ח ומחסור בחלק מהפריטים.

ברכיב התעסוקה חל החודש שוב שינוי כיוון ולאחר חודש אחד בלבד בהתכווצות שב רכיב זה וחצה את קו 50% ועבר להתרחבות. מנהלי הרכש מציינים כי העליה הגדולה ביותר בכמות העובדים נצפתה בסקטור מוצרי ההשקעה בעוד בסקטור מוצרי הצריכה אף נצפתה ירידה בכמות העובדים. שינוי הכיוון נבעה בעיקר מגידול בהזמנות עבור מוצרים חדשים וציפיה להמשך רמת הביקושים הגבוהה.