יום שישי 29 מאי 2020
לוח הפלגות
חיפוש הפלגות כללי
יש לבחור נמל בארץ
יש לבחור נמל בחו"ל
יצוא מהארץ
יבוא לארץ
Facebook

מדד מרץ 2019 PMI INDEX MARCH

המשק היצרני עבר להתרחבות
17.04.19 / 20:52
מדד מרץ 2019 PMI INDEX MARCH
17.04.19
מדד מרץ 2019 PMI INDEX MARCH

מדד מנהלי הרכש של ארגון מנהלי הרכש ובנק הפועלים לחודש מרץ 2019 עלה ב-2.6 נקודות לרמה של 52.2 נקודות. רמת המדד מצביעה על התרחבות בפעילות התעשייתית. רכיב ההזמנות המקומיות עלה ב-3.5 נקודות לרמה של 57.6 נקודות, רכיב תפוקות הייצור עלה ב-0.8 נקודות ורכיב התעסוקה עלה ב-1.1 נקודות לרמה של 53.8 נקודות. מנגד, רכיב ההזמנות ליצוא ירד ב-3.9 נקודות לרמה של 47.5 נקודות.

 

מדד מנהלי הרכש העולמי, שמפרסם בנק JPMorgan, נותר ללא שינוי בחודש מרץ 2019 ברמה של 50.6 נקודותהמדד העולמי נותר ברמה הנמוכה ביותר מאז חודש יוני 2016. בארה"ב המדד עלה לרמה של 55.3 נקודות מ-54.2 נקודות. בגוש האירו המדד ירד לרמה של 47.5 נקודות – הרמה הנמוכה ביותר מאז חודש אפריל 2013. בסין עלה המדד לרמה של 50.8 נקודות מ-49.9 נקודות ועבר להצביע על התרחבות בפעילות התעשייתית אחרי שלושה חודשים רצופים בהם היה מתחת לרמת ה–50 נקודות.

 

כלכלני בנק הפועלים: מדד מנהלי הרכש עלה החודש ושב להצביע על התרחבות בפעילות, לאחר חודשיים בהם היה מתחת לרמת ה- 50 נקודות. נתוני הלמ"ס מצביעים על שיפור בפעילות התעשייתית - היצוא התעשייתי עלה ברבעון הראשון, על פי נתוני המגמה, בקצב שנתי של 16.4%. עליות בולטות ביצוא היו במוצרי הכימיה והתרופות. נתוני הייצור התעשייתי לחודש ינואר מצביעים אף הם על עלייה, לאחר מספר חודשי התכווצות.

מאבק הסחר בין ארה"ב לבין סין פוגע בסחר העולמי, ועד כה הנפגעות העיקריות הן מדינות אירופה וסין. ישראל מושפעת בעקיפין, מהיותה חלק משרשרת הייצור של מוצרי טכנולוגיה, כמו רכיבים אלקטרוניים לדוגמה. הגיוון הגדול של הייצור התעשייתי בישראל: פארמה, היי-טק, תעשיות ביטחוניות, ותעשיות מסורתיות, הופך את הענף לפחות פגיע בתקופה זו.

במדד מנהלי הרכש בישראל לחודש מרץ חל שינוי כיוון ולאחר חודשיים בלבד שב המדד ממשיך וחצה את קו 50% המפריד בין התרחבות להתכווצות ועבר להתרחבות. הערך שנמדד החודש עומד על %52.2 לעומת ערך של 49.6% נמדד בחודש הקודם (סדרת נתונים מנוכה עונתיות), עליה נוספת של 2.6% לעומת הערך שנמדד בחודש הקודם. החודש, רכיב הביקושים ליצוא, רכיבי המלאים ורכיב מחירי חומרי הגלם נמצאים בהתכווצות בעוד רכיב הביקושים המקומיים, התפוקות והתעסוקה נמצאים החודש בהתרחבות.

 

להלן ריכוז נתוני המדד לחודש מרץ 2019  והשוואה לנתוני החודש הקודם:

 

 

מדד

חודש

מרץ

מדד

חודש

פברואר

 

שינוי

 

מגמה

מס' חודשים במגמה

מדד הכללי

52.2

49.6

2.6

התרחבות

1

קו מגמה

52.1

51.7

0.4

התרחבות

31

ביקושים מקומיים

57.6

54.1

3.5

התרחבות

2

ביקושים לייצוא

47.5

51.4

3.9-

התכווצות

1

תפוקות ייצור

55.4

54.6

0.8

התרחבות

6

תעסוקה

53.8

52.7

1.1

התרחבות

6

מחירי חומרי גלם

42.8

43.6

0.8-

התכווצות

4

מלאי מוצר מוגמר

46.7

45.4

1.3

התכווצות

3

מלאי חומרי גלם

44.4

51.1

6.7-

התכווצות

1

כמות הרכישות למלאי

48.1

35.3

12.8

התכווצות

3

זמני אספקה יבוא

46.8

42.7

4.1

התכווצות

27

זמני אספקה מקומי

48.9

44.2

4.7

התכווצות

3

 

 

{NAPM - Purchasing Managers’ Index {PMI

אינדקס מנהלי הרכש האמריקאי

 

פברואר

2017

מרץ

2017

אפריל

2017

מאי ‏2017

יוני

2017

יולי

2017

אוגוסט

2017

ספטמבר

2017

57.7

57.2

54.8

54.9

57.8

56.3

58.8

60.8

אוקטובר

2017

נובמבר

2017

דצמבר

2017

ינואר

2018

פברואר

2018

מרץ

2018

אפריל

2018

מאי

‏2018

58.7

58.2

59.7

59.1

60.8

59.3

57.3

58.7

יוני

2018

יולי

2018

אוגוסט

2018

ספטמבר

2018

אוקטובר

2018

נובמבר

2018

דצמבר

2018

ינואר

2019

60.2

58.1

61.3

59.8

57.7

59.3

54.1

56.6

פברואר

2019

מרץ

2019

אפריל

2019

מאי ‏2019

יוני

2019

יולי

2019

אוגוסט

2019

ספטמבר

2019

54.2

55.3

 

 

 

 

 

 

 

 

פרסום נתונים אלה באדיבות  ISM

ארגון מנהלי הרכש האמריקאי

המשק היצרני האמריקאי ממשיך בהתרחבות

הפעילות הכלכלית של המגזר היצרני בארה"ב ממשיכה זה החודש השלושים ואחת ברציפות להימצא במגמת התרחבות והחודש אף נצפתה התעצמות בעוצמה של ההתרחבות. כלל הכלכלה האמריקאית ממשיכה זה החודש ה – 119 ברציפות להימצא במגמת התרחבות. החודש נמדד ערך של 55.3% לעומת ערך של 54.2% שנמדד בחודש הקודם, עליה של 1.1% לעומת החודש הקודם. החודש כל הרכיבים המרכזיים והחשובים של המדד נמצאים במגמת התרחבות וברובם נצפתה התמתנות בעוצמת המגמה. החודש רכיב מחירי חומרי הגלם עבר מהתכווצות להתרחבות. גם החודש 16 מגזרים מתוך 18 המגזרים הנבדקים דיווחו על התרחבות בפעילותם הכלכלית.  

רכיב הביקושים ליצוא ממשיך זה החודש השלושים ושבעה ברציפות להימצא במגמת התרחבות  אם כי החודש נצפתה בו התמתנות קלה בעוצמת המגמה. החודש נמדד ברכיב זה ערך של 51.7% לעומת ערך של 52.8% שנמדד בחודש הקודם, ירידה של 1.1% לעומת חודש הקודם. החודש רק 6 מגזרים מתוך 18 הנמדדים דיווחו על התרחבות ברכיב זה.

רכיב הביקושים המקומיים ממשיך זה החודש השלושים ואחת ברציפות להימצא במגמת התרחבות והחודש אף נצפתה בו התעצמות קלה בעוצמה של ההתרחבות. הערך שנמדד החודש עומד על 57.4% לעומת ערך של 55.5% שנמדד בחודש הקודם, עליה של 1.9% לעומת החודש הקודם.  החודש 14 מתוך 18 המגזרים הנבדקים דיווחו על התרחבות ברכיב זה.

גם רכיב תפוקות הייצור ממשיך זה החודש השלושים ואחת ברציפות להימצא במגמת התרחבות והחודש גם נצפתה ברכיב זה התעצמות קלה בעוצמה של ההתרחבות. הערך שנמדד החודש עומד על 55.8% לעומת ערך של 54.8% שנמדד בחודש הקודם, עליה של 1.0% לעומת החודש הקודם. החודש 9 מגזרים מתוך 18 הנמדדים דיווחו על התרחבות ברכיב זה.

רכיב התעסוקה ממשיך זה החודש השלושים ברציפות להימצא במגמת התרחבות והחודש אף  נצפתה ברכיב זה התעצמות משמעותית בעוצמה של ההתרחבות. הערך שנמדד החודש עומד על 57.5% לעומת ערך של 52.3% שנמדד בחודש הקודם, עליה של 5.2% לעומת החודש הקודם. החודש 13 מגזרים מתוך 18 המגזרים הנבדקים דיווחו על התרחבות ברכיב זה.

ברכיב המחירים חל החודש שינוי כיוון ולאחר חודשיים בלבד בהתכווצות שב רכיב זה להתרחבות. הערך שנמדד החודש עומד על 54.3% לעומת ערך של 49.4% שנמדד בחודש הקודם, עליה משמעותית של 4.9%. משמעות נתון זה היא כי קיימת התייקרות במחירי חומרי הגלם. מנהלי הרכש מציינים בעיקר את ירידת המחירים של הפלדה מנגד מציינים עליית מחירים של רכיבים אלקטרוניים ומתכות שונים. כמו כן מציינים כי קיים מחסור במספר חומרי גלם שונים.

 

מדד מנהלי הרכש  הבריטי

 THE CHARTERED INSTITUTE OF PURCHASING & SUPPLY

2014

JAN

FEB

MAR

APR

MAY

JUN

JUL

AUG

SEP

OCT

NOV

DEC

 

56.7

56.9

55.3

57.3

57.0

57.5

55.4

52.5

51.6

53.3

53.5

52.5

2015

JAN

FEB

MAR

APR

MAY

JUN

JUL

AUG

SEP

OCT

NOV

DEC

 

53.0

54.0

54.4

51.9

52.0

51.4

51.9

51.5

51.5

55.5

52.7

51.9

2016

JAN

FEB

MAR

APR

MAY

JUN

JUL

AUG

SEP

OCT

NOV

DEC

 

52.9

50.8

51.0

49.2

50.1

52.1

48.2

53.3

55.4

54.3

53.4

56.1

2017

JAN

FEB

MAR

APR

MAY

JUN

JUL

AUG

SEP

OCT

NOV

DEC

 

55.9

54.6

54.2

57.3

56.7

54.3

55.1

56.9

55.9

56.3

58.2

56.3

2018

JAN

FEB

MAR

APR

MAY

JUN

JUL

AUG

SEP

OCT

NOV

DEC

 

55.3

55.2

55.1

53.3

54.4

54.4

54.0

52.8

53.8

51.1

53.1

54.2

2019

JAN

FEB

MAR

APR

MAY

JUN

JUL

AUG

SEP

OCT

NOV

DEC

 

52.8

52.0

55.1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

המשק היצרני האנגלי ממשיך בהתרחבות

פעילות הכלכלית במשק היצרני הבריטי ממשיכה זה החודש השלושים ושתיים ברציפות להימצא במגמת התרחבות והחודש אף נצפתה התעצמות בעוצמה של ההתרחבות. החודש נמדד ערך של 55.1% לעומת בדיוק אותו ערך של 52.0% אשר נמדד בחודש הקודם, עליה של 3.1% לעומת החודש הקודם. החודש כלל מהרכיבים המרכזיים והחשובים של המדד נמצאים בהתרחבות.  

רכיב תפוקות הייצור ממשיך זה החודש השלושים ושתיים ברציפות להימצא במגמת התרחבות והחודש אף נצפתה בו התעצמות נוספת בעוצמת המגמה. החודש נמדד ברכיב זה ערך של 55.7%, עליה של 2.8% לעומת החודש הקודם. מנהלי הרכש מציינים כי התעצמות במדד זה נצפתה בכל 3 הסקטורים הנבדקים ונובע בעיקר עקב הקדמת הזמנות והערכות לקראת יישום הברקזיט.

רכיב הביקושים המקומיים ממשיך זה החודש החמישי ברציפות להימצא במגמת התרחבות והחודש אף נצפתה התעצמות קלה בעוצמה של ההתרחבות. החודש נמדד ברכיב זה ערך של 52.9% לעומת ערך של 50.3% שנמדד בחודש הקודם, עליה של 2.6% לעומת החודש הקודם. מנהלי הרכש מציינים כי ההתעצמות נצפתה בכלל סוגי המוצרים וגם כאן הסיבה לכך הינה הערכות ליישום הברקזיט.  

ברכיב הביקושים ליצוא חל החודש שוב שינוי כיוון ולאחר חודש אחד בלבד בהתכווצות שב רכיב זה וחצה את קו 50% ועבר להתרחבות. החודש נמדד ברכיב זה ערך של 51.2% לעומת ערך של 49.6% שנמדד בחודש הקודם, עליה קלה של 1.6% לעומת החודש הקודם. שינוי הכיוון ברכיב זה נצפה במוצרי הצריכה וההשקעה. כמות ההזמנות עלו בעיקר מאירלנד, מרכז אירופה, ארה"ב ואוסטרליה.  

רכיב מחירי חומרי הגלם ממשיך זה החודש השלושים וארבעה ברציפות להימצא במגמת התרחבות והחודש אף נצפתה התעצמות בעוצמה של ההתרחבות. המשמעות של המצאות רכיב זה בהתרחבות הינה כי קיימת התייקרות במחירי חומרי הגלם. הסיבות להמשך ההתייקרות הינם אי הוודאות לגביי הברקזיט, מחסור בחומרי גלם, עליה כללית באינפלציה ועליה במחירי האנרגיה.

ברכיב התעסוקה חל החודש שינוי כיוון ולאחר חודשיים בלבד בהתכווצות שב רכיב זה ועבר להתרחבות. החודש נמדד ברכיב זה ערך של 50.3% ברכיב זה. מנהלי הרכש מציינים כי גידול בכוח האדם נצפה בעיקר בסקטור מוצרי הצריכה.