יום שישי 29 מאי 2020
לוח הפלגות
חיפוש הפלגות כללי
יש לבחור נמל בארץ
יש לבחור נמל בחו"ל
יצוא מהארץ
יבוא לארץ
Facebook

מדד מנהלי הרכש עלה בחודש מאי 2017

מדד מנהלי הרכש של ארגון מנהלי רכש ולוגיסטיקה בישראל ובנק הפועלים לחודש מאי עלה ב- 4.2 נקודות לרמה של 56.2 נקודות. רמת המדד מצביעה מזה אחד-עשר חודשים על התרחבות בפעילות התעשייתית.
19.06.17 / 13:00
מדד מנהלי הרכש עלה בחודש מאי 2017
19.06.17
מדד מנהלי הרכש עלה בחודש מאי 2017

 

 

מרבית רכיבי המדד עלו החודש והם מצביעים על התרחבות. עליות בולטות נרשמו ברכיב תפוקות הייצור שעלה ב- 11.9 נקודות וברכיב ההזמנות ליצוא שעלה ב- 5.9 נקודות.

מדד מנהלי הרכש העולמי, שמפרסם בנק JPMorgan, ירד מעט בחודש מאי 2017 לרמה של 52.7 נקודות. בארה"ב המדד שמר על יציבות ברמה של 54.9 נקודות, ובגוש האירו המדד עלה לרמה הגבוהה ביותר מזה שש שנים- 57.0 נקודות.

כלכלני ארגון מנהלי הרכש באמצעות מדוחי הארגון הפזורים בכל הארץ ובאמצעות פרופסור ליאו ליידרמן הכלכלן הראשי בבנק הפועלים הגיעו לתוצאות: מדד מנהלי הרכש נמצא בשנה האחרונה מעל רמת ה- 50 נקודות, וכפי שניתן לראות בגרף, זה לא ייחודי לישראל, שכן בתקופה זו גם המדד הגלובלי עלה. רכיבי ההזמנות המקומיות והתעסוקה נמצאים גם הם בשנה האחרונה במגמת התרחבות, וזה משקף להערכתנו את מבנה הצמיחה במשק שהוא מוטה ביקושים מקומיים. רכיב ההזמנות ליצוא תנודתי ולאחר שהאט בחודשים הקודמים שב להצביע החודש על התרחבות בפעילות. נתון זה עולה בקנה אחד עם מגמת השיפור המתון שנרשם מתחילת השנה בנתוני היצוא התעשייתי שמפרסמת הלמ"ס.

להלן ריכוז נתוני המדד לחודש מאי 2017  והשוואה לנתוני החודש הקודם:

 

מדד

חודש

מאי

מדד

חודש

אפריל

 

שינוי

 

מגמה

מס' חודשים במגמה

מדד הכללי

56.2

52.0

4.2

התרחבות

11

קו מגמה

56.2

54.5

1.7

התרחבות

10

ביקושים מקומיים

59.1

58.2

0.9

התרחבות

7

ביקושים לייצוא

55.4

49.5

5.9

התרחבות

1

תפוקות ייצור

64.1

52.2

11.9

התרחבות

20

תעסוקה

55.8

57.1

1.3-

התרחבות

11

מחירי חומרי גלם

56.3

51.9

4.4

התרחבות

10

מלאי מוצר מוגמר

51.2

50.6

0.6

התרחבות

2

מלאי חומרי גלם

51.4

44.2

7.2

התרחבות

1

כמות הרכישות למלאי

48.7

49.6

0.9-

התכווצות

3

זמני אספקה יבוא

39.9

42.1

2.2-

התכווצות

5

זמני אספקה מקומי

45.6

46.5

0.9-

התכווצות

7

 
 

NAPM - Purchasing Managers’ Index {PMI

אינדקס מנהלי הרכש האמריקאי

 

פברואר

2015

מרץ

2015

אפריל

2015

מאי ‏2015

יוני

2015

יולי

2015

אוגוסט

2015

ספטמבר

2015

52.9

51.5

51.5

52.8

53.5

52.7

51.1

50.2

אוקטובר

2015

נובמבר

2015

דצמבר

2015

ינואר

2016

פברואר

2016

מרץ

2016

אפריל

2016

מאי

‏2016

50.1

48.6

48.2

48.2

49.5

51.8

50.8

51.3

יוני

2016

יולי

2016

אוגוסט

2016

ספטמבר

2016

אוקטובר

2016

נובמבר

2016

דצמבר

2016

ינואר

2017

53.2

52.6

49.4

51.5

51.9

53.2

54.7

56.0

פברואר

2017

מרץ

2017

אפריל

2017

מאי ‏2017

יוני

2017

יולי

2017

אוגוסט

2017

ספטמבר

2017

57.7

57.2

54.8

54.9

 

 

 

 

 

 

פרסום נתונים אלה באדיבות  ISM -  ארגון מנהלי הרכש האמריקאי

המשק היצרני האמריקאי ממשיך בהתרחבות

 

הפעילות הכלכלית של המגזר היצרני בארה"ב ממשיכה זה החודש התשיעי ברציפות להימצא במגמת התרחבות והחודש אף נצפתה התעצמות, אמנם מזערית, בעוצמה של ההתרחבות. כלל הכלכלה האמריקאית ממשיכה זה החודש התשעים ושישה ברציפות להימצא במגמת התרחבות. החודש נמדד ערך של 54.9% לעומת ערך של 54.8% שנמדד בחודש הקודם, עליה של 0.1% לעומת החודש הקודם. החודש כל הרכיבים המרכזיים והחשובים של המדד נמצאים בהתרחבות. רכיב מחירי חומרי הגלם ממשיך להימצא גם הוא החודש במגמת התרחבות. החודש 15 מגזרים מתוך 18 המגזרים הנבדקים דיווחו על התרחבות בפעילותם הכלכלית.  

רכיב הביקושים ליצוא ממשיך זה החודש החמישה עשר ברציפות להימצא במגמת התרחבות אם כי החודש נצפתה התמתנות בעוצמת המגמה. החודש נמדד ברכיב זה ערך של 57.5% לעומת ערך של 59.5% שנמדד בחודש הקודם, ירידה של 2.0% לעומת החודש הקודם.  החודש 11 מגזרים מתוך 18 הנמדדים דיווחו על התרחבות ברכיב זה.

רכיב הביקושים המקומיים ממשיך זה החודש התשיעי בציפות להימצא במגמת התרחבות והחודש אף נצפתה התעצמות בעוצמה של ההתרחבות. הערך שנמדד החודש עומד על 59.5% לעומת ערך של 57.5% שנמדד בחודש הקודם, עליה של 2.0% לעומת החודש הקודם.  החודש 14 מתוך 18 המגזרים הנבדקים דיווחו על התרחבות ברכיב זה.

גם רכיב תפוקות הייצור ממשיך זה החודש התשיעי ברציפות להימצא במגמת התרחבות אם כי החודש נצפתה ברכיב זה התמתנות בעוצמה של ההתרחבות. הערך שנמדד החודש עומד על 57.1% לעומת ערך של 58.6% שנמדד בחודש הקודם, ירידה של 1.5% לעומת החודש הקודם. החודש 14 מגזרים מתוך 18 הנמדדים דיווחו על התרחבות ברכיב זה.

רכיב התעסוקה ממשיך זה החודש השמיני ברציפות להימצא במגמת התרחבות והחודש אף  נצפתה התעצמות בעוצמה של ההתרחבות. הערך שנמדד החודש עומד על 53.5% לעומת ערך של 52.0% שנמדד בחודש הקודם, עליה של 1.5% לעומת החודש הקודם. החודש 11 מגזרים מתוך 18 המגזרים הנבדקים דיווחו על התרחבות ברכיב זה.

רכיב המחירים ממשיך זה החודש החמישה עשר ברציפות להימצא במגמת התרחבות אם כי החודש נצפתה התמתנות נוספת ומשמעותית בעוצמת המגמה. הערך שנמדד החודש עומד על 60.5% לעומת ערך של 68.5% שנמדד בחודש הקודם, ירידה של 8.0% לעומת החודש הקודם. משמעות נתון זה היא כי ממשיכה מגמת ההתייקרות במחירי חומרי הגלם. מנהלי הרכש מציינים בעיקר את עלית המחירים של מתכות שונים, עץ, שמן וקרטון ומוצריו, כמו כן מציינים כי קיימת עלית מחיר של המתנול.

 

מדד מנהלי הרכש  הבריטי

 THE CHARTERED INSTITUTE OF PURCHASING & SUPPLY

2011

JAN

FEB

MAR

APR

MAY

JUN

JUL

AUG

SEP

OCT

NOV

DEC

 

62.0

61.5

57.1

54.6

52.1

51.3

49.1

49.0

51.1

47.4

47.6

49.6

2012

JAN

FEB

MAR

APR

MAY

JUN

JUL

AUG

SEP

OCT

NOV

DEC

 

52.1

51.2

52.1

50.5

45.9

48.6

45.4

49.5

48.4

47.5

49.1

51.4

2013

JAN

FEB

MAR

APR

MAY

JUN

JUL

AUG

SEP

OCT

NOV

DEC

 

50.8

47.9

48.3

49.8

51.3

52.5

54.6

57.2

56.7

56.0

58.4

57.3

2014

JAN

FEB

MAR

APR

MAY

JUN

JUL

AUG

SEP

OCT

NOV

DEC

 

56.7

56.9

55.3

57.3

57.0

57.5

55.4

52.5

51.6

53.3

53.5

52.5

2015

JAN

FEB

MAR

APR

MAY

JUN

JUL

AUG

SEP

OCT

NOV

DEC

 

53.0

54.0

54.4

51.9

52.0

51.4

51.9

51.5

51.5

55.5

52.7

51.9

2016

JAN

FEB

MAR

APR

MAY

JUN

JUL

AUG

SEP

OCT

NOV

DEC

 

52.9

50.8

51.0

49.2

50.1

52.1

48.2

53.3

55.4

54.3

53.4

56.1

2017

JAN

FEB

MAR

APR

MAY

JUN

JUL

AUG

SEP

OCT

NOV

DEC

 

55.9

54.6

54.2

57.3

56.7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

המשק היצרני האנגלי ממשיך בהתרחבות

פעילות הכלכלית במשק היצרני הבריטי ממשיכה זה החודש העשירי ברציפות להימצא במגמת התרחבות אם כי החודש נצפתה התמתנות בעוצמה של ההתרחבות. החודש נמדד ערך של 56.7% לעומת ערך של 57.3% אשר נמדד בחודש הקודם, ירידה של 0.6% לעומת  החודש הקודם. גם הרכיבים המרכזיים וחשובים של המדד ממשיכים החודש להימצא בהתרחבות. מגמה זו נצפתה בכל 3 הקטגוריות הנבחנות במדד: צריכה, ביניים והשקעה.

רכיב תפוקות הייצור ממשיך זה החודש העשירי ברציפות להימצא במגמת התרחבות והחודש  נצפתה בו התמתנות בעוצמה של ההתרחבות. מנהלי הרכש מציינים כי ההתרחבות ברכיב זה נובעת מגידול בכמות ההזמנות שנובעת מלקוחות חדשים מקומיים. ההתרחבות נצפתה בכל סוגי המוצרים ובכל הסקטורים.

רכיב הביקושים המקומיים ממשיך זה החודש התשיעי ברציפות להימצא במגמת התרחבות וגם בו נצפתה החודש התמתנות בעוצמה של ההתרחבות. החודש נמדד ברכיב זה ערך של 59.7% לעומת ערך של 60.7% שנמדד בחודש הקודם, ירידה של 1.0% לעומת החודש הקודם.  

רכיב הביקושים ליצוא ממשיך זה החודש השנים עשרה ברציפות להימצא במגמת התרחבות והחודש אף נצפתה התעצמות בעוצמה של המגמה. מנהלי הרכש מציינים את שע"ח של השטרלינג וכן כניסה של מוצרים חדשים לשוק כסיבות להמשך ההתרחבות. כמו כן מציינים מנהלי הרכש את מצב המשקים המשתפר בעולם כסיבה נוספת להמשך ההתרחבות ברכיב זה.

רכיב מחירי חומרי הגלם ממשיך זה החודש השנים עשרה ברציפות להימצא במגמת התרחבות אם כי החודש נצפתה התמתנות נוספת בעוצמה של ההתרחבות. המשמעות של המצאות רכיב זה בהתרחבות הינה כי קיימת התייקרות במחירי חומרי הגלם. מנהלי הרכש מציינים את שע"ח של השטרלינג כסיבה העיקרית להמשך ההתייקרות של חומרי הגלם. בנוסף חלק מהפירמות מציינות כי קיים מחסור במספר חומרי גלם.  

רכיב התעסוקה ממשיך זה החודש העשירי ברציפות להימצא במגמת התרחבות והחודש אף נצפתה ברכיב זה התעצמות בעוצמת המגמה. עליה בכמות המועסקים באה בעקבות השיפור במצב הפירמות המייצרות באנגליה.