יום שישי 29 מאי 2020
לוח הפלגות
חיפוש הפלגות כללי
יש לבחור נמל בארץ
יש לבחור נמל בחו"ל
יצוא מהארץ
יבוא לארץ
Facebook

מדד מנהלי הרכש עלה בחודש יולי 2017 PMI INDEX JULY

מדד מנהלי הרכש של בנק הפועלים וארגון מנהלי הרכש לחודש יולי עלה ב- 4.0 נקודות לרמה של 54.3 נקודות. רמת המדד מצביעה על התרחבות בפעילות התעשייתית. המדד נמצא מזה 13 חודשים מעל רמת ה- 50 נקודות.
17.08.17 / 09:34
מדד מנהלי הרכש עלה בחודש יולי 2017 PMI INDEX JULY
17.08.17
מדד מנהלי הרכש עלה בחודש יולי 2017 PMI INDEX JULY

מרבית רכיבי המדד עלו החודש ועלייה בולטת נרשמה ברכיב התעסוקה שעלה ב- 10.1 נקודות לרמה של 66.3. רכיב הזמנות מקומיות עלה ב- 6.6 נקודות לרמה של 62.1 נקודות ורכיב תפוקות הייצור חזר החודש להצביע על התרחבות. מנגד, רכיב ההזמנות ליצוא עבר החודש להצביע על התכווצות.

מדד מנהלי הרכש העולמי, שמפרסם בנק JPMorgan, עלה בחודש יולי 2017 לרמה של 52.7 נקודות. בארה"ב המדד ירד ב-1.5 נקודות לרמה של 56.3 נקודות ובגוש האירו המדד ירד ב-0.8 נקודות לרמה של 56.6 נקודות. בסין, המדד עלה 0.7 נקודות לרמה של 51.1 נקודות.

 

כלכלני בנק הפועלים: החודש חלה עלייה משמעותית במדד הודות לעלייה ברכיבי הזמנות מקומיות, תפוקות הייצור ורכיבי התעסוקה. רכיב ההזמנות ליצוא ירד החודש ושב להצביע על התכווצות לאחר חודשיים של התרחבות. האינדקטורים שמפרסמת הלמ"ס מצביעים גם הם על משק שצומח בקצב נאה, אך על דשדוש ביצוא התעשייתי. היצוא התעשייתי, ללא יהלומים, ירד בחודש יולי בשיעור חד של 14%, בין היתר בשל ירידה חדה ביצוא התרופות והרכיבים האלקטרונים. נתוני הצמיחה של המשק לרבעון השני, הצביעו על צמיחה סבירה של 2.7%, בהשפעת עליה בצריכה הפרטית ובהשקעות בענפי המשק. אנו מעריכים כי השיפור בתנאים הגלובליים יאפשר לישראל לצמוח בשיעורים שמתקרבים לפוטנציאל הצמיחה שלה במחצית השנייה של השנה.

 

להלן ריכוז נתוני המדד לחודש יולי 2017  והשוואה לנתוני החודש הקודם:

 

 

מדד

חודש

יולי

מדד

חודש

יוני

 

שינוי

 

מגמה

מס' חודשים במגמה

מדד הכללי

54.3

50.3

4.0

התרחבות

13

קו מגמה

53.5

53.2

0.3

התרחבות

12

ביקושים מקומיים

62.1

55.5

6.6

התרחבות

9

ביקושים לייצוא

47.3

52.3

5.0-

התכווצות

1

תפוקות ייצור

55.1

47.4

7.7

התרחבות

1

תעסוקה

66.3

56.2

10.1

התרחבות

13

מחירי חומרי גלם

52.4

52.8

0.4-

התרחבות

12

מלאי מוצר מוגמר

43.2

58.1

14.9-

התכווצות

1

מלאי חומרי גלם

53.5

50.1

3.4

התרחבות

3

כמות הרכישות למלאי

55.8

45.4

10.4

התרחבות

1

זמני אספקה יבוא

39.0

44.3

5.3-

התכווצות

7

זמני אספקה מקומי

45.1

48.0

 

2.9-

התכווצות

9

             
 

 

המשק היצרני האמריקאי ממשיך בהתרחבות

 

הפעילות הכלכלית של המגזר היצרני בארה"ב ממשיכה זה החודש האחת עשרה ברציפות להימצא במגמת התרחבות אם כי החודש נצפתה התמתנות בעוצמה של ההתרחבות. כלל הכלכלה האמריקאית ממשיכה זה החודש התשעים ושמונה ברציפות להימצא במגמת התרחבות. החודש נמדד ערך של 56.3% לעומת ערך של 57.8% שנמדד בחודש הקודם, ירידה של 1.5% לעומת החודש הקודם. החודש כל הרכיבים המרכזיים והחשובים של המדד נמצאים בהתרחבות. רכיב מחירי חומרי הגלם ממשיך להימצא גם הוא החודש במגמת התרחבות. גם החודש 15 מגזרים מתוך 18 המגזרים הנבדקים דיווחו על התרחבות בפעילותם הכלכלית.  

רכיב הביקושים ליצוא ממשיך זה החודש השבעה עשר ברציפות להימצא במגמת התרחבות אם כי החודש נצפתה התמתנות קלה בעוצמת המגמה. החודש נמדד ברכיב זה ערך של 57.5% לעומת ערך של 59.5% שנמדד בחודש הקודם, ירידה של 2.0% לעומת החודש הקודם.  החודש 11 מגזרים מתוך 18 הנמדדים דיווחו על התרחבות ברכיב זה.

רכיב הביקושים המקומיים ממשיך זה החודש האחת עשרה בציפות להימצא במגמת התרחבות וגם בו נצפתה החודש התמתנות בעוצמה של ההתרחבות. הערך שנמדד החודש עומד על 60.4% לעומת ערך של 63.5% שנמדד בחודש הקודם, ירידה של 3.1% לעומת החודש הקודם.  החודש 14 מתוך 18 המגזרים הנבדקים דיווחו על התרחבות ברכיב זה.

גם רכיב תפוקות הייצור ממשיך זה החודש האחת עשרה ברציפות להימצא במגמת התרחבות והחודש נצפתה ברכיב זה התמתנות קלה בעוצמה של ההתרחבות. הערך שנמדד החודש עומד על 60.6% לעומת ערך של 62.4% שנמדד בחודש הקודם, ירידה של 1.8% לעומת החודש הקודם. גם החודש 14 מגזרים מתוך 18 הנמדדים דיווחו על התרחבות ברכיב זה.

רכיב התעסוקה ממשיך זה החודש העשירי ברציפות להימצא במגמת התרחבות וגם ברכיב זה  נצפתה החודש התמתנות בעוצמה של ההתרחבות. הערך שנמדד החודש עומד על 55.2% לעומת ערך של 57.2% שנמדד בחודש הקודם, ירידה של 2.0% לעומת החודש הקודם. החודש 11 מגזרים מתוך 18 המגזרים הנבדקים דיווחו על התרחבות ברכיב זה.

רכיב המחירים ממשיך זה החודש השבעה עשר ברציפות להימצא במגמת התרחבות והחודש אף נצפתה התעצמות משמעותית בעוצמת המגמה. הערך שנמדד החודש עומד על 62.0% לעומת ערך של 55.0% שנמדד בחודש הקודם, עליה של 7.0% לעומת החודש הקודם. משמעות נתון זה היא כי ממשיכה מגמת ההתייקרות במחירי חומרי הגלם. מנהלי הרכש מציינים בעיקר את עלית המחירים של מתכות שונים, רכיבים אלקטרוניים, חיטה, קרטון ומוצריו, כמו כן מציינים כי קיימת ירידת מחיר של מוצרי חלב.

 

 

מדד מנהלי הרכש  הבריטי

 THE CHARTERED INSTITUTE OF PURCHASING & SUPPLY

2011

JAN

FEB

MAR

APR

MAY

JUN

JUL

AUG

SEP

OCT

NOV

DEC

 

62.0

61.5

57.1

54.6

52.1

51.3

49.1

49.0

51.1

47.4

47.6

49.6

2012

JAN

FEB

MAR

APR

MAY

JUN

JUL

AUG

SEP

OCT

NOV

DEC

 

52.1

51.2

52.1

50.5

45.9

48.6

45.4

49.5

48.4

47.5

49.1

51.4

2013

JAN

FEB

MAR

APR

MAY

JUN

JUL

AUG

SEP

OCT

NOV

DEC

 

50.8

47.9

48.3

49.8

51.3

52.5

54.6

57.2

56.7

56.0

58.4

57.3

2014

JAN

FEB

MAR

APR

MAY

JUN

JUL

AUG

SEP

OCT

NOV

DEC

 

56.7

56.9

55.3

57.3

57.0

57.5

55.4

52.5

51.6

53.3

53.5

52.5

2015

JAN

FEB

MAR

APR

MAY

JUN

JUL

AUG

SEP

OCT

NOV

DEC

 

53.0

54.0

54.4

51.9

52.0

51.4

51.9

51.5

51.5

55.5

52.7

51.9

2016

JAN

FEB

MAR

APR

MAY

JUN

JUL

AUG

SEP

OCT

NOV

DEC

 

52.9

50.8

51.0

49.2

50.1

52.1

48.2

53.3

55.4

54.3

53.4

56.1

2017

JAN

FEB

MAR

APR

MAY

JUN

JUL

AUG

SEP

OCT

NOV

DEC

 

55.9

54.6

54.2

57.3

56.7

54.3

55.1

 

 

 

 

 

 

 

המשק היצרני האנגלי ממשיך בהתרחבות

 

פעילות הכלכלית במשק היצרני הבריטי ממשיכה זה החודש השננים עשר ברציפות להימצא במגמת התרחבות והחודש אף נצפתה התעצמות בעוצמה של ההתרחבות. החודש נמדד ערך של 55.1% לעומת ערך של 54.3% אשר נמדד בחודש הקודם, עליה של 0.8% לעומת  החודש הקודם. גם הרכיבים המרכזיים וחשובים של המדד ממשיכים החודש להימצא בהתרחבות. המשך ההתרחבות נצפתה בכל 3 הקטגוריות הנבחנות במדד: צריכה, ביניים והשקעה.

רכיב תפוקות הייצור ממשיך זה החודש השניים עשר ברציפות להימצא במגמת התרחבות והחודש נצפתה בו התמתנות נוספת בעוצמה של ההתרחבות. מנהלי הרכש מציינים כי ההתרחבות ברכיב זה נובעת מגידול בכמות ההזמנות. ההתרחבות נצפתה בכל סוגי המוצרים ובכל הסקטורים אם כי במוצרי הצריכה נצפתה החודש אף התרחבות בעוצמה של ההתרחבות.

רכיב הביקושים המקומיים ממשיך זה החודש האחת עשרה ברציפות להימצא במגמת התרחבות והחודש אף נצפתה בו התעצמות נוספת בעוצמה של ההתרחבות. החודש נמדד ברכיב זה ערך של 56.4% לעומת ערך של 54.9% שנמדד בחודש הקודם, עליה של 1.5% לעומת החודש הקודם.   

רכיב הביקושים ליצוא ממשיך זה החודש הארבעה עשר ברציפות להימצא במגמת התרחבות והחודש אף נצפתה ברכיב זה התעצמות משמעותי בעוצמה של המגמה. החודש נמדד ברכיב זה ערך של 58.2% לעומת ערך של 52.5% שנמדד בחודש הקודם, עליה של 5.7% לעומת החודש הקודם. זהו הערך השני הגבוה ביותר שנמדד ברכיב זה מאז תחילת המדידה. מנהלי הרכש מציינים את שע"ח של השטרלינג כאחת הסיבות להמשך ההתרחבות. כמו כן מציינים מנהלי הרכש בעיקר את המשך ההזמנות ממדינות צפון אמריקה, אירופה, מזרח אסיה והמזרח התיכון.

רכיב מחירי חומרי הגלם ממשיך זה החודש הארבעה עשר ברציפות להימצא במגמת התרחבות אם כי החודש נצפתה התמתנות נוספת בעוצמה של ההתרחבות. המשמעות של המצאות רכיב זה בהתרחבות הינה כי קיימת התייקרות במחירי חומרי הגלם. מנהלי הרכש מציינים את שע"ח של השטרלינג והמחסור במספר חומרי גלם כסיבות העיקריות להמשך ההתייקרות של חומרי הגלם.   

רכיב התעסוקה ממשיך זה החודש השניים עשרה ברציפות להימצא במגמת התרחבות וגם ברכיב זה נצפתה החודש התעצמות בעוצמת המגמה. המשך ההתרחבות נצפתה בכל הסקטורים הנבדקים: מוצרי ההשקעה, השקעה והביניים.