יום שישי 29 מאי 2020
לוח הפלגות
חיפוש הפלגות כללי
יש לבחור נמל בארץ
יש לבחור נמל בחו"ל
יצוא מהארץ
יבוא לארץ
Facebook

מדד מנהלי הרכש לחודש מרץ 2017 PMI INDEX MARCH ממשיך בהתרחבות

צוות הכלכלנים והמדווחים בארגון מנהלי הרכש והלוגיסטיקה בישראל ברשות היו"ר משה יחזקאל, מציינים שמדד מנהלי הרכש לשנת לחודש מרץ 2017 ממשיך זה החודש התשיעי ברציפות להימצא במגמת התרחבות
23.04.17 / 17:45
מדד מנהלי הרכש לחודש מרץ 2017 PMI INDEX MARCH ממשיך בהתרחבות
23.04.17
מדד מנהלי הרכש לחודש מרץ 2017 PMI INDEX MARCH ממשיך בהתרחבות

צוות הכלכלנים והמדווחים בארגון מנהלי הרכש והלוגיסטיקה בישראל  ברשות היו"ר משה יחזקאל, מציינים שמדד מנהלי הרכש לשנת לחודש מרץ 2017 ממשיך זה החודש התשיעי ברציפות להימצא במגמת התרחבות אם כי החודש נצפתה התמתנות בעוצמת ההתרחבות. הערך שנמדד החודש עומד על 54.8% לעומת ערך של 61.2% שנמדד בחודש הקודם, רוב הרכיבים נמצאים בהתרחבות כולל רכיב המחירים, רכיב המלאי נמצא בהתכווצות כולל רכיב היצוא.

האינדיקאטורים שמפרסמת הלמ"ס לענף התעשייה הם חיוביים: מדד הייצור התעשייתי עלה בחודשים נובמבר 2016 – ינואר 2017 בשיעור שנתי של 9.3%, היצוא התעשייתי, נמצא אף הוא במגמת עלייה. התנאים הגלובליים והצמיחה המהירה של המשק תומכים בהמשך התרחבות של הפעילות התעשייתית, אך מול זה ניצב האתגר של שחיקת הרווחיות כתוצאה מייסוף השקל.

רכיב המחירים ממשיך החודש השמיני ברציפות במגמת התרחבות, החודש נצפתה התעצמות נוספת בהתרחבות, מתוך ניתוח התשובות מהמדווחים ניתן ללמוד כי הסיבה העיקרית להתרחבות היא עליית מחירים ושינוי בשערי מט"ח.

רכיב רמות המלאי של חומרי הגלם נמצא זה החודש השני ברציפות להימצא בהתכווצות שנובע כנראה מרמת הביקושים.

ברכיב היצוא, לאחר מגמה רציפה של התרחבות, ירידה דרסטית של 12.4% לעומת החודש הקודם שנובע מרמת הביקושים ולעונתית.

מדד מנהלי הרכש העולמי, שמפרסם בנק JPMorgan, נותר ללא שינוי בחודש מרץ 2017 ברמה של 53.0 נקודות – הרמה הגבוהה ביותר מאז פברואר 2014. בארה"ב המדד ירד מעט לרמה של 57.2 נקודות ובגוש האירו המדד עלה ל- 56.2 נקודות – הרמה הגבוהה ביותר ב- 71 החודשים האחרונים.