יום שישי 29 מאי 2020
לוח הפלגות
חיפוש הפלגות כללי
יש לבחור נמל בארץ
יש לבחור נמל בחו"ל
יצוא מהארץ
יבוא לארץ
Facebook

מדד מנהלי הרכש לחודש דצמבר 2016

מדד מנהלי הרכש של ארגון מנהלי הרכש ובנק הפועלים לחודש דצמבר 2016 רשם עלייה חדה של 12.9 נקודות לרמה של 67.2 נקודות.
17.01.17 / 09:48
מדד מנהלי הרכש לחודש דצמבר 2016
17.01.17
מדד מנהלי הרכש לחודש דצמבר 2016

כלכלני ארגון מנהלי רכש ולוגיסטיקה בישראל וכלכלני בנק הפועלים, מעדכנים כי מדד מנהלי הרכש לחודש דצמבר 2016 ממשיך זה החודש השישי ברציפות להימצא במגמת התרחבות והחודש אף נצפתה התעצמות דרסטית בעוצמת ההתרחבות. רמת המדד היא בין הגבוהות שנמדדו עד כה, ורמות דומות נמדדו רק בדצמבר 2009 ובאוגוסט 2007. כאמור, המדד מצביע זה החודש השישי ברציפות על התרחבות בפעילות התעשייתית. מרבית רכיבי המדד עלו החודש והם ומצביעים על התרחבות. עליות חדות נרשמו במספר רכיבים ובהם עלייה של 23.1 נקודות ברכיב תפוקות הייצור, עלייה של 21.5 נקודות ברכיב התעסוקה ועלייה של 11.0 נקודות בהזמנות ליצוא.

 

מדד מנהלי הרכש העולמי, שמפרסם בנק JPMorgan, עלה בחודש דצמבר לרמה 52.7 נקודות – הרמה הגבוהה ביותר מאז פברואר 2014.הרמה הגבוהה של המדד אפיינה את מרבית המדינות המשתתפות במדד הגלובלי. בארה"ב המדד הגיע לשיא של  21 חודשים ובגוש האירו לשיא של 68 חודשים.

 

כלכלני בנק הפועלים: מדד מנהלי הרכש בישראל עלה החודש בשיעור חד והשלים עלייה מצטברת של 17.1 נקודות מאז עבר למגמת התרחבות בחודש יולי 2016. כפי שצוין גם במדינות אחרות נרשמו בחודש החולף רמות מדדים גבוהות מאוד. התנודתיות במדד בישראל גבוהה יותר מזו של מרבית מדדי מנהלי הרכש בעולם, ובעבר נרשמו בו תנודות חריגות שבדרך כלל קוזזו בחודשים העוקבים. ניכוי העונתיות החודש העצים את עליית המדד, וזה גם גורם שיש לקחת בחשבון. נתוני היצוא התעשייתי האחרונים שפרסמה הלמ"ס הצביעו על שיפור בחודשים האחרונים והוא עלה בחודשים אוקטובר-דצמבר ב-4.1% לעומת שלושת החודשים הקודמים. אנו סבורים כי רמת מדד מנהלי הרכש בישראל משקפת את הביקושים המקומיים הגבוהים, וכן רוח גבית מעליית ההזמנות למוצרי תעשייה בעולם. לסיכום, העלייה החדה במדד מהווה חדשות טובות למצב התעשייה בישראל, אך נכון יהיה להוסיף ולבחון זאת על סמך הנתונים החודשיים הקרובים.

להלן ריכוז נתוני המדד לחודש דצמבר 2016  והשוואה לנתוני החודש הקודם:

 

 

מדד

חודש

דצמבר

מדד

חודש

נובמבר

 

שינוי

 

מגמה

מס' חודשים במגמה

מדד הכללי

67.2

54.3

12.9

התרחבות

6

קו מגמה

57.4

53.3

4.1

התרחבות

5

ביקושים מקומיים

59.5

57.1

2.4

התרחבות

2

ביקושים לייצוא

63.9

52.9

11.0

התרחבות

5

תפוקות ייצור

79.4

56.3

23.1

התרחבות

15

תעסוקה

80.6

59.1

21.5

התרחבות

6

מחירי חומרי גלם

51.9

60.3

8.4-

התרחבות

5

מלאי מוצר מוגמר

39.4

46.6

7.2-

התכווצות

4

מלאי חומרי גלם

52.6

49.1

3.5

התרחבות

1

כמות הרכישות למלאי

70.6

52.3

18.3

התרחבות

2

זמני אספקה יבוא

50.2

45.7

4.5

התרחבות

1

זמני אספקה מקומי

47.7

48.0

0.3-

התכווצות

2

             
 

תפוקות הייצורPRODUCTION                                                                          

רכיב  תפוקות הייצור ממשיך זה החודש החמישה עשר ברציפות להימצא במגמת התרחבות והחודש  נצפתה התעצמות קיצונית בעוצמה של ההתרחבות. הערך שנמדד החודש עומד על 79.4% לעומת ערך של 56.3% שנמדד בחודש הקודם, עליה של 23.1% לעומת החודש הקודם. המשיבים לסקר מייחסים את המשך ההתרחבות ברכיב זה בעיקר לרמת הביקושים הגבוה ולעונתיות.

NEW LOCAL ORDERS                                         הזמנות חדשות לקוחות באר

רכיב ההזמנות המקומיות ממשיך זה החודש השני ברציפות להימצא בהתרחבות והחודש אף נצפתה התעצמות קלה בעוצמה של ההתרחבות. הערך שנמדד החודש עומד על 59.5% לעומת ערך של 57.1% שנמדד בחודש הקודם, עליה נוספת של 2.4% לעומת החודש הקודם. המשיבים לסקר מייחסים את המשך ההתרחבות ברכיב זה לעונתיות ולרמת הביקושים.

QUANTITY OF PURCHASES                                                      רכישות למלאי

גם רכיב כמות הרכישות למלאי ממשיך זה החודש השני ברציפות להימצא בהתרחבות והחודש אף נצפתה התעצמות קיצונית בעוצמה של ההתרחבות.  הערך שנמדד החודש עומד על 70.6% לעומת ערך 52.3% שנמדד בחודש שעבר, עליה של 18.3% לעומת החודש הקודם. המשיבים לסקר מייחסים את המשך ההתרחבות ברכיב זה לרמת הביקושים ולעונתיות.

PRICES                                                                                                       מחירים

רכיב המחירים ממשיך זה החודש החמישי ברציפות להימצא במגמת התרחבות אם כי החודש נצפתה התמתנות משמעותית בעוצמה של ההתרחבות. הערך שנמדד החודש עומד על 51.9% לעומת ערך של 60.3% שנמדד בחודש הקודם, ירידה של 8.4% לעומת הערך שנמדד בחודש הקודם. המשמעות של רכיב המחירים הנמצא בהתרחבות הינו כי נצפתה התייקרות במחירי חומרי הגלם. מתוך ניתוח התשובות לסקר ניתן ללמוד כי הסיבה העיקרית להתרחבות ברכיב זה הינה עליית מחירים.

  רכישות בארץ -זמני הספקה     LOCAL DELIVERY TIMES                                        רכיב זמני האספקה בשוק המקומי ממשיך זה החודש השני ברציפות להימצא בהתכווצות והחודש אף נצפתה התעצמות קלה בעוצמה של ההתכווצות. הערך שנמדד החודש עומד על 47.7% לעומת ערך של 48.0% שנמדד בחודש הקודם, ירידה של 0.3% לעומת הערך שנמדד בחודש הקודם. משמעות הנתון  ברכיב  זה  היא  שישנה התקצרות בזמני האספקה של מוצרים מקומיים.

IMPORTS DELIVERY TIMES                          יבוא חומרי גלם – זמני הספקה

ברכיב זמני האספקה מחו"ל חל החודש שינוי כיוון ולאחר חודשיים בלבד בהתכווצות שב רכיב זה וחצה את קו 50% ועבר להתרחבות.  הערך שנמדד החודש עומד על 50.2% לעומת ערך של 45.7% שנמדד בחודש הקודם, עליה של 4.5% לעומת הערך שנמדד בחודש הקודם. משמעות הנתון  ברכיב  זה  היא  שישנה התארכות בזמני האספקה של מוצרי חומרי הגלם מחו"ל.

STOCKS OF RAW MATERIALS                                     חומרי גלם רמות מלאי

גם ברכיב רמות המלאי של חומרי גלם חל החודש שינוי כיוון ולאחר חודשיים בלבד בהתכווצות שב רכיב זה וחצה את קו 50% ועבר להתרחבות. הערך שנמדד ברכיב זה החודש עומד על 52.6% לעומת ערך של 49.1% שנמדד בחודש הקודם, עליה קלה של 2.5% לעומת החודש הקודם. המשיבים לסקר מייחסים את שינוי הכיוון ברכיב זה והמעבר להתרחבות בעיקר לעונתיות.

STOCKS OF FINISHED GOODS                                             מלאי מוצר מוגמר 

רכיב מלאי מוצר מוגמר ממשיך זה החודש הרביעי ברציפות להימצא במגמת התכווצות והחודש אף נצפתה התעצמות נוספת בעוצמה של ההתכווצות. הערך שנמדד ברכיב זה החודש עומד על 39.4% לעומת ערך של 46.6% שנמדד בחודש הקודם, ירידה משמעותית של 7.2% לעומת הערך שנמדד בחודש הקודם. המשיבים לסקר מייחסים את המשך ההתכווצות ברכיב זה לרמת הביקושים ולהקטנת מלאי מכוונת.

רמת התעסוקה                                                                           EMPLOYMENT

רכיב התעסוקה ממשיך זה החודש השישי ברציפות להימצא במגמת התרחבות וברכיב זה נצפתה החודש התעצמות קיצונית בעוצמה של ההתרחבות. הערך שנמדד החודש עומד על 80.6% לעומת ערך של 59.1% שנמדד בחודש הקודם, עליה של 21.5% לעומת הערך שנמדד בחודש הקודם. מתוך ניתוח התשובות לסקר ניתן ללמוד כי המשיבים לסקר מייחסים את המשך ההתרחבות ברכיב זה להגדלת כושר הייצור ולעונתיות.

NEW EXPORT ORDERS                                     הזמנות חדשות לקוחות בעולם

רכיב הביקושים ליצוא ממשיך זה החודש החמישי ברציפות להימצא  במגמת התרחבות והחודש אף נצפתה התעצמות דרסטית בעוצמה של ההתרחבות. הערך שנמדד החודש עומד על 63.9% לעומת ערך של 52.9% שנמדד בחודש הקודם, עליה של 11.0% לעומת החודש הקודם. המשיבים לסקר מייחסים את המשך ההתרחבות ברכיב זה לרמת הביקושים מהפירמות בחו"ל ולעונתיות.

 

שינויים במחירי חומרים כפי שמדווחים ע"י מנהלי הרכש

1. חומרי גלם שמחיריהם עלו בחודש זה:

 

מתכות

ברונזה

ברזל

פלדה

פליז

נירוסטה

פח

 

שונות

כימיקלים

סודה קאוסטית

2. חומרי גלם שמחיריהם ירדו:

 

מתכות

אלומיניום

 

שונות

פולימרים

פלסטיק

 

{NAPM - Purchasing Managers’ Index {PMI

אינדקס מנהלי הרכש האמריקאי

 

יוני

2014

יולי

2014

אוגוסט

2014

ספטמבר

2014

אוקטובר

2014

נובמבר

2014

דצמבר

2014

ינואר

2015

55.3

57.1

59.0

56.6

59.0

58.7

55.5

53.5

פברואר

2015

מרץ

2015

אפריל

2015

מאי ‏2015

יוני

2015

יולי

2015

אוגוסט

2015

ספטמבר

2015

52.9

51.5

51.5

52.8

53.5

52.7

51.1

50.2

אוקטובר

2015

נובמבר

2015

דצמבר

2015

ינואר

2016

פברואר

2016

מרץ

2016

אפריל

2016

מאי

‏2016

50.1

48.6

48.2

48.2

49.5

51.8

50.8

51.3

יוני

2016

יולי

2016

אוגוסט

2016

ספטמבר

2016

אוקטובר

2016

נובמבר

2016

דצמבר

2016

ינואר

2017

53.2

52.6

49.4

51.5

51.9

53.2

54.7

 

 

 

פרסום נתונים אלה באדיבות  ISM

ארגון מנהלי הרכש האמריקאי - המשק היצרני האמריקאי ממשיך בהתרחבות

 

הפעילות הכלכלית של המגזר היצרני בארה"ב ממשיכה זה החודש הרביעי ברציפות להימצא במגמת התרחבות והחודש אף נצפתה התעצמות נוספת בעוצמה של ההתרחבות. כלל הכלכלה האמריקאית ממשיכה זה החודש התשעים ואחת ברציפות להימצא במגמת התרחבות. החודש נמדד ערך של 54.7% לעומת ערך של 53.2% שנמדד בחודש הקודם, עליה נוספת של 1.5% לעומת החודש הקודם. החודש כל הרכיבים המרכזיים והחשובים של המדד נמצאים בהתרחבות. רכיב מחירי חומרי הגלם ממשיך להימצא גם החודש במגמת התרחבות. החודש 11 מגזרים מתוך 18 המגזרים הנבדקים דיווחו על התרחבות בפעילותם הכלכלית.  

רכיב הביקושים ליצוא ממשיך זה החודש העשירי ברציפות להימצא במגמת התרחבות והחודש אף נצפתה התעצמות קלה בעוצמת המגמה. החודש נמדד ברכיב זה ערך של 56.0% לעומת ערך של 52.0% שנמדד בחודש הקודם, עליה של 4.0% לעומת החודש הקודם.  החודש 11 מגזרים מתוך 18 הנמדדים דיווחו על התרחבות ברכיב זה.

רכיב הביקושים המקומיים ממשיך זה החודש הרבעי בציפות להימצא במגמת התרחבות והחודש אף נצפתה התעצמות נוספת ומשמעותית בעוצמה של ההתרחבות. הערך שנמדד החודש עומד על 60.2% לעומת ערך של 53.0% שנמדד בחודש הקודם, עליה של 7.2% לעומת החודש הקודם. החודש 12 מגזרים דיווחו על התרחבות ברכיב זה.

גם רכיב תפוקות הייצור ממשיך זה החודש הרביעי ברציפות להימצא במגמת התרחבות וגם בו נצפתה החודש התעצמות בעוצמה של ההתרחבות. הערך שנמדד החודש עומד על 60.3% לעומת ערך של  56.0% שנמדד בחודש הקודם, עליה של 4.3% לעומת החודש הקודם. החודש 10 מגזרים מתוך 18 הנמדדים דיווחו על התרחבות ברכיב זה.

רכיב התעסוקה ממשיך זה החודש השלישי ברציפות להימצא במגמת התרחבות והחודש אף נצפתה התעצמות בעוצמה של ההתרחבות. הערך שנמדד החודש עומד על 53.1% לעומת ערך של 52.3% שנמדד בחודש הקודם, עליה קלה של 0.8% לעומת החודש הקודם. החודש 9 מגזרים מתוך 18 המגזרים הנבדקים דיווחו על התרחבות ברכיב זה.

רכיב המחירים ממשיך זה החודש העשירי ברציפות להימצא במגמת התרחבות והחודש אף נצפתה התעצמות דרסטית בעוצמת המגמה. הערך שנמדד החודש עומד על 65.5% לעומת ערך של 54.5% שנמדד בחודש הקודם, עליה של 11.0%. משמעות נתון זה היא כי קיימת התייקרות במחירי חומרי הגלם. מנהלי הרכש מציינים בעיקר את עלית המחירים של פלדה, אלומיניום ומתנול, מנגד מציינים ירידת מחירים בפלסטיקה.

 

מדד מנהלי הרכש  הבריטי

 THE CHARTERED INSTITUTE OF PURCHASING & SUPPLY

2009

JAN

FEB

MAR

APR

MAY

JUN

JUL

AUG

SEP

OCT

NOV

DEC

 

35.8

34.7

39.1

42.9

45.4

47.4

50.8

49.7

49.5

53.7

51.8

54.1

2010

JAN

FEB

MAR

APR

MAY

JUN

JUL

AUG

SEP

OCT

NOV

DEC

 

56.7

56.6

57.2

58.0

58.0

57.5

57.3

54.3

53.4

54.9

58.0

58.3

2011

JAN

FEB

MAR

APR

MAY

JUN

JUL

AUG

SEP

OCT

NOV

DEC

 

62.0

61.5

57.1

54.6

52.1

51.3

49.1

49.0

51.1

47.4

47.6

49.6

2012

JAN

FEB

MAR

APR

MAY

JUN

JUL

AUG

SEP

OCT

NOV

DEC

 

52.1

51.2

52.1

50.5

45.9

48.6

45.4

49.5

48.4

47.5

49.1

51.4

2013

JAN

FEB

MAR

APR

MAY

JUN

JUL

AUG

SEP

OCT

NOV

DEC

 

50.8

47.9

48.3

49.8

51.3

52.5

54.6

57.2

56.7

56.0

58.4

57.3

2014

JAN

FEB

MAR

APR

MAY

JUN

JUL

AUG

SEP

OCT

NOV

DEC

 

56.7

56.9

55.3

57.3

57.0

57.5

55.4

52.5

51.6

53.3

53.5

52.5

2015

JAN

FEB

MAR

APR

MAY

JUN

JUL

AUG

SEP

OCT

NOV

DEC

 

53.0

54.0

54.4

51.9

52.0

51.4

51.9

51.5

51.5

55.5

52.7

51.9

2016

JAN

FEB

MAR

APR

MAY

JUN

JUL

AUG

SEP

OCT

NOV

DEC

 

52.9

50.8

51.0

49.2

50.1

52.1

48.2

53.3

55.4

54.3

53.4

56.1

 

 

המשק היצרני האנגלי ממשיך בהתרחבות

פעילות הכלכלית במשק היצרני הבריטי ממשיכה זה החודש החמישי ברציפות להימצא במגמת התרחבות והחודש אף נצפתה התעצמות בעוצמה של ההתרחבות. החודש נמדד ערך של 56.1% לעומת ערך של 53.4% אשר נמדד בחודש הקודם, עליה של 2.7% לעומת  החודש הקודם. גם הרכיבים המרכזיים וחשובים של המדד ממשיכים החודש להימצא בהתרחבות. 

רכיב תפוקות הייצור ממשיך זה החודש החמישי ברציפות להימצא במגמת התרחבות והחודש אף נצפתה בו התעצמות בעוצמה של ההתרחבות. מנהלי הרכש מציינים כי ההתרחבות ברכיב זה נובעת מגידול בכמות ההזמנות. ההתרחבות נצפתה בכל סוגי המוצרים ובכל הסקטורים, אם כי ההתרחבות במוצרי הצריכה היתה נמוכה יחסית לעומת שאר הסקטורים.

רכיב הביקושים המקומיים ממשיך זה החודש החמישי ברציפות להימצא בהתרחבות וגם בו נצפתה החודש התעצמות בעוצמה של ההתרחבות. החודש נמדד ברכיב זה ערך של 58.5% לעומת ערך של 55.2% שנמדד בחודש הקודם, וזהו הערך הגבוה ביותר שנמדד ברכיב זה מאז חודש יוני 2014.

רכיב הביקושים ליצוא ממשיך זה החודש השביעי ברציפות להימצא במגמת התרחבות והחודש אף נצפתה התעצמות קלה בעוצמה של המגמה. מנהלי הרכש מציינים את הגידול בביקושים מארה"ב, מדינות אירופה, סין, הודו ומדינות מזרח התיכון. המשך ההחלשות של השטרלינג היוותה את הסיבה העיקרית להמשך ההתרחבות ברכיב זה.

רכיב מחירי חומרי הגלם ממשיך זה החודש השביעי ברציפות להימצא במגמת התרחבות אם כי החודש נצפתה התמתנות נוספת בעוצמה של ההתרחבות. הערך שנמדד החודש ברכיב זה עומד על 76.9%. המשמעות של המצאות רכיב זה בהתרחבות הינה כי קיימת התייקרות במחירי חומרי הגלם. גם כאן, מציינים את שע"ח של השטרלינג כסיבה העיקרית להמשך ההתייקרות של חומרי הגלם ומציינים את העליה במחירי הנפט והפלדה.

רכיב התעסוקה ממשיך זה החודש החמישי ברציפות להימצא במגמת התרחבות וגם ברכיב זה נצפה החודש התעצמות בעוצמה של המגמה. עליה כמות המועסקים נצפתה בעיקר בחברות הבינוניות.