יום שישי 29 מאי 2020
לוח הפלגות
חיפוש הפלגות כללי
יש לבחור נמל בארץ
יש לבחור נמל בחו"ל
יצוא מהארץ
יבוא לארץ
Facebook

מדד מנהלי הרכש בישראל ינואר 2017 המשק היצרני ממשיך בהתרחבות

מדד מנהלי הרכש של בנק הפועלים וארגון מנהלי הרכש לחודש ינואר 2017 ירד ב- 4.6 נקודות לרמה של 62.6 נקודות. למרות הירידה, רמת המדד היא בין הגבוהות שנמדדו עד כה.
15.02.17 / 12:57
מדד מנהלי הרכש בישראל ינואר 2017 המשק היצרני ממשיך בהתרחבות
15.02.17
מדד מנהלי הרכש בישראל ינואר 2017 המשק היצרני ממשיך בהתרחבות

מדד מנהלי הרכש בישראל בשיתוף בנק הפועלים לחודש ינואר 2017 בממשיך זה החודש השביעי ברציפות להימצא במגמת התרחבות אם כי החודש נצפתה התמתנות בעוצמת ההתרחבות.

משה יחזקאל יו"ר ארגון מנהלי הרכש מציין שהערך שנמדד החודש עומד על 62.6% לעומת ערך של 67.2% שנמדד בחודש הקודם  (סדרת נתונים מנוכה עונתיות), ירידה של 4.6% לעומת הערך שנמדד בחודש הקודם. 

החודש הרכיבים המרכזיים והחשובים של המדד נמצאים גם הם בהתרחבות.

יש לציין כי החודש נמדד ברכיב מלאי מוצר מוגמר ערך חריג מאד, בחודשים הקרובים ייבדק באם המדידה הינה חד פעמית או חלק ממגמה, בשאר הפריטים קיימת החודש חזרה לערכים סבירים וזאת תוך כדי שינויים יחסית דרסטיים בערכים.

כלכלני ארגון מנהלי הרכש מציינים שרכיב הביקושים ליצוא ממשיך זה החודש השישי ברציפות להימצא במגמת התרחבות  והחודש אף נצפתה התעצמות נוספת בעוצה של ההתרחבות, עליה של 2.0% לעומת החודש הקודם.

מדד מנהלי הרכש העולמי, שמפרסם בנק JPMorgan, נותר בחודש ינואר 2017 ברמה של 52.7 נקודות – הרמה הגבוהה ביותר מאז פברואר 2014. בארה"ב המדד עלה לרמה של 56 נקודות ובגוש האירו לשיא של 69 חודשים - 55.2 נקודות.

 

כלכלני בנק הפועלים: מדד מנהלי הרכש בישראל ירד החודש, לאחר עלייה חדה בחודש שעבר, אך רמתו נותרה בין הגבוהות שנמדדו עד כה, והיא משקפת ציפייה להמשך הגידול בפעילות ענף התעשייה. נתוני היצוא התעשייתי האחרונים שפרסמה הלמ"ס הצביעו על שיפור בחודשים האחרונים. היצוא עלה בחודשים נובמבר-ינואר ב-9.1% לעומת שלושת החודשים הקודמים. הייצור התעשייתי עלה בנובמבר ב-5.3% לעומת החודש הקודם. אנו סבורים כי רמתו הגבוהה של מדד מנהלי הרכש בישראל משקפת את הביקושים המקומיים הגבוהים, כמו גם את השיפור בפעילות התעשייתית הגלובלית.