יום שני 01 יוני 2020
לוח הפלגות
חיפוש הפלגות כללי
יש לבחור נמל בארץ
יש לבחור נמל בחו"ל
יצוא מהארץ
יבוא לארץ
Facebook

מדד מנהלי הרכש בישראל בשיתוף בנק הפועלים מדד יוני 2017 PMI INDEX JUNE

הירידה החדה במדד בחודש יוני הייתה בגדר הפתעה גדולה. כמעט כל סעיפי המדד ירדו בשיעורים חדים מהצפוי, דבר המעיד על סביבת אינפלציה נמוכה מאוד.
24.07.17 / 09:16
מדד מנהלי הרכש בישראל בשיתוף בנק הפועלים מדד יוני 2017 PMI INDEX JUNE
24.07.17
מדד מנהלי הרכש בישראל בשיתוף בנק הפועלים מדד יוני 2017 PMI INDEX JUNE

בקבלת הנתונים מהמדווחים של ארגון מנהלי הרכש והלוגיסטיקה נמצא   שחודש יוני 2017

ממשיך זה החודש השניים עשרה ברציפות להימצא במגמת התרחבות אם כי החודש נצפתה התמתנות משמעותית בעוצמת ההתרחבות. הערך שנמדד החודש עומד על 50.3% לעומת ערך של 56.2% שנמדד בחודש הקודם (סדרת נתונים מנוכה עונתיות), ירידה של 5.9% לעומת הערך שנמדד בחודש הקודם.  החודש רוב הרכיבים המרכזיים והחשובים של המדד נמצאים גם הם בהתרחבות כולל רכיב המחירים כאשר רכיב תפוקות הייצור עבר החודש דווקא להתכווצות.

 

ברכיב  תפוקות הייצור חל החודש שינוי כיוון ולאחר עשרים חודשים ברציפות במגמת התרחבות חצה רכיב זה את קו 50% המפריד בין התכווצות להתרחבות ועבר להתכווצות. הערך שנמדד החודש עומד על 47.4% לעומת ערך של 64.1% שנמדד בחודש הקודם, ירידה דרסטית של 16.7.9% לעומת החודש הקודם. המשיבים לסקר מייחסים את שינוי הכיוון והמעבר להתכווצות ברכיב זה בעיקר לרמת הביקושים הגבוה ולבעיות ייצור רכיב כמות הרכישות למלאי ממשיך זה החודש הרביעי ברציפות להימצא בהתכווצות והחודש

אף נצפתה התעצמות בעוצמה של ההתכווצות. הערך שנמדד החודש עומד על 45.4% לעומת ערך 48.7% שנמדד בחודש שעבר, ירידה של 3.3% לעומת החודש הקודם. המשיבים לסקר מייחסים את המשך ההתכווצות ברכיב זה להקטנת מלאי עקב רמת הביקושים ולעונתיות.

 

רכיב המחירים ממשיך זה החודש האחד עשר ברציפות להימצא במגמת התרחבות אם כי החודש נצפתה התמתנות בעוצמה של ההתרחבות. הערך שנמדד החודש עומד על 52.8% לעומת ערך של 56.3% שנמדד בחודש הקודם, ירידה של 3.5% לעומת הערך שנמדד בחודש הקודם.

המשמעות של רכיב המחירים הנמצא בהתרחבות הינו כי נצפתה התייקרות במחירי חומרי הגלם.

מתוך ניתוח התשובות לסקר ניתן ללמוד כי הסיבה העיקרית להתרחבות ברכיב זה הינה עליית מחירים.