יום חמישי 27 פברואר 2020
לוח הפלגות
חיפוש הפלגות כללי
יש לבחור נמל בארץ
יש לבחור נמל בחו"ל
יצוא מהארץ
יבוא לארץ
Facebook

מדד מאי 2019 PMI INDEX MAY

מדד מנהלי הרכש של ארגון מנהלי הרכש ובנק הפועלים ירד בחודש מאי ב-1.5 נקודות לרמה של 50.4 נקודות. רכיבי ההזמנות מצביעים על התכווצות בפעילות בעוד רכיבי התפוקות והתעסוקה מצביעים על התרחבות מזה שמונה חודשים.
17.06.19 / 11:59
מדד מאי 2019 PMI INDEX MAY
17.06.19
מדד מאי 2019 PMI INDEX MAY

ירידה חדה של 17.2 נקודות נרשמה ברכיב ההזמנות המקומיות, והוא עבר להצביע על התכווצות בפעילות. ההזמנות ליצוא נותרו זה החודש השלישי ברציפות מתחת לרמת ה-50 נקודות. רכיב תפוקות הייצור רשם החודש עלייה של 7.5 נקודות והגיע לרמה של 60.5 נקודות.

 

מדד מנהלי הרכש העולמי, שמפרסם בנק JPMorgan, עבר החודש להצביע על התכווצות בפעילות התעשייתית. המדד ירד בחודש מאי 2019 ב-0.6 נקודות לרמה של 49.8 נקודות, ורמתו כעת היא הנמוכה ביותר בשש וחצי השנים האחרונות. בארה"ב המדד ירד לרמה של 52.1 נקודות מ-52.8 נקודות. בגוש האירו זהו החודש הרביעי ברציפות שהמדד מצביע על התכווצות בפעילות התעשייתית, והחודש המדד הוסיף לרדת לרמה של 47.7 נקודות. בסין המדד נותר ללא שינוי ברמה של 50.2 נקודות.

 

כלכלני בנק הפועלים: מדד מנהלי הרכש ירד החודש והוא קרוב כעת לגבול המפריד בין התרחבות להתכווצות בפעילות התעשייתית. רכיבי ההזמנות, הן המקומיות והן ליצוא, מצביעים על התכווצות ומשקפים את ההאטה שנרשמת בעולם בסקטור התעשייה, וכנראה גם האטה קלה בצמיחה בישראל. האינדיקאטורים הכלכליים בישראל שמפרסמת הלמ"ס מאותתים על האטה מסוימת בצמיחה, ובייחוד בענף התעשייה. בחודשים אפריל-מאי נרשמה ירידה חדה של 12% ביצוא התעשייתי לעומת החודשים פברואר-מרץ, כשירידות בולטות נרשמו בייצוא כימיקלים ותרופות.

ההאטה המסתמנת בכלכלה העולמית, בשילוב של אי-ודאות פוליטית בישראל, ומדיניות פיסקאלית שתהיה מרסנת יותר בשנה הבאה, מעלים את הסיכון שהצמיחה תפחת במחצית השנייה של השנה.

מדד מנהלי הרכש בישראל לחודש מאי ממשיך זה החודש השלישי ברציפות להימצא במגמת התרחבות אם כי נצפתה התמתנות נוספת בעוצמת ההתרחבות. הערך שנמדד החודש עומד על %50.4 לעומת ערך של 51.9% שנמדד בחודש הקודם (סדרת נתונים מנוכה עונתיות), ירידה של 1.5% לעומת הערך שנמדד בחודש הקודם. החודש, גם רכיב הביקושים המקומיים עבר להתכווצות והצטרף לרכיב הביקושים ליצוא, רכיבי המלאים. רכיב מחירי חומרי הגלם חזר החודש להתרחבות והצטרף לרכיבי התפוקות והתעסוקה הנמצאים גם החודש בהתרחבות.

 

להלן ריכוז נתוני המדד לחודש מאי 2019  והשוואה לנתוני החודש הקודם:

 

 

מדד

חודש

מאי

מדד

חודש

אפריל

 

שינוי

 

מגמה

מס' חודשים במגמה

מדד הכללי

50.4

51.9

1.5-

התרחבות

3

קו מגמה

52.1

51.8

0.3

התרחבות

33

ביקושים מקומיים

44.2

61.4

17.2-

התכווצות

1

ביקושים לייצוא

46.7

46.3

0.4

התכווצות

3

תפוקות ייצור

60.5

53.0

7.5

התרחבות

8

תעסוקה

55.3

50.4

4.9

התרחבות

8

מחירי חומרי גלם

51.6

42.5

9.1

התרחבות

1

מלאי מוצר מוגמר

38.8

43.5

4.7-

התכווצות

5

מלאי חומרי גלם

39.8

38.0

1.8

התכווצות

3

כמות הרכישות למלאי

44.0

45.2

1.2-

התכווצות

5

זמני אספקה יבוא

56.2

50.4

5.8

התרחבות

2

זמני אספקה מקומי

53.8

51.6

2.2

התרחבות

2

 

 

{NAPM - Purchasing Managers’ Index {PMI

אינדקס מנהלי הרכש האמריקאי

פברואר

2017

מרץ

2017

אפריל

2017

מאי ‏2017

יוני

2017

יולי

2017

אוגוסט

2017

ספטמבר

2017

57.7

57.2

54.8

54.9

57.8

56.3

58.8

60.8

אוקטובר

2017

נובמבר

2017

דצמבר

2017

ינואר

2018

פברואר

2018

מרץ

2018

אפריל

2018

מאי

‏2018

58.7

58.2

59.7

59.1

60.8

59.3

57.3

58.7

יוני

2018

יולי

2018

אוגוסט

2018

ספטמבר

2018

אוקטובר

2018

נובמבר

2018

דצמבר

2018

ינואר

2019

60.2

58.1

61.3

59.8

57.7

59.3

54.1

56.6

פברואר

2019

מרץ

2019

אפריל

2019

מאי ‏2019

יוני

2019

יולי

2019

אוגוסט

2019

ספטמבר

2019

54.2

55.3

52.8

52.1

 

 

 

 

 

פרסום נתונים אלה באדיבות  ISM

ארגון מנהלי הרכש האמריקאי

המשק היצרני האמריקאי ממשיך בהתרחבות

הפעילות הכלכלית של המגזר היצרני בארה"ב ממשיכה זה החודש השלושים ושלשה ברציפות להימצא במגמת התרחבות אם כי החודש נצפתה התמתנות נוספת בעוצמה של ההתרחבות. כלל הכלכלה האמריקאית ממשיכה זה החודש ה – 121 ברציפות להימצא במגמת התרחבות. החודש נמדד ערך של 52.1% לעומת ערך של 52.8% שנמדד בחודש הקודם, ירידה של 0.7% לעומת החודש הקודם. החודש כל הרכיבים המרכזיים והחשובים של המדד נמצאים במגמת התרחבות. החודש רכיב הביקושים ליצוא עבר מהתכווצות להתרחבות. החודש 11 מגזרים מתוך 18 המגזרים הנבדקים דיווחו על התרחבות בפעילותם הכלכלית.  

ברכיב הביקושים ליצוא חל החודש שוב שינוי כיוון ולאחר חודש אחד בלבד בהתכווצות שב וחצה רכיב זה את קו 50% ועבר להתרחבות. החודש נמדד ברכיב זה ערך של 51.0% לעומת ערך של 49.5% שנמדד בחודש הקודם, עליה של 1.5% לעומת חודש הקודם. החודש רק 5 מגזרים מתוך 18 הנמדדים דיווחו על התרחבות ברכיב זה.

רכיב הביקושים המקומיים ממשיך זה החודש השלושים ושלשה ברציפות להימצא במגמת התרחבות והחודש אף נצפתה בו התעצמות בעוצמה של ההתרחבות. הערך שנמדד החודש עומד על 52.7% לעומת ערך של 51.7% שנמדד בחודש הקודם, עליה קלה של 1.0% לעומת החודש הקודם.  החודש 12 מתוך 18 המגזרים הנבדקים דיווחו על התרחבות ברכיב זה.

גם רכיב תפוקות הייצור ממשיך זה החודש השלושים ושלשה ברציפות להימצא במגמת התרחבות אם כי החודש נצפתה ברכיב זה התמתנות נוספת בעוצמה של ההתרחבות. הערך שנמדד החודש עומד על 51.3% לעומת ערך של 52.3% שנמדד בחודש הקודם, ירידה של 1.0% לעומת החודש הקודם. החודש 11 מגזרים מתוך 18 הנמדדים דיווחו על התרחבות ברכיב זה.

רכיב התעסוקה ממשיך זה החודש השלושים ושניים ברציפות להימצא במגמת התרחבות והחודש אף נצפתה ברכיב זה התעצמות קלה בעוצמה של ההתרחבות. הערך שנמדד החודש עומד על 53.7% לעומת ערך של 52.4% שנמדד בחודש הקודם, עליה של 1.3% לעומת החודש הקודם. החודש 11 מגזרים מתוך 18 המגזרים הנבדקים דיווחו על התרחבות ברכיב זה.

רכיב המחירים ממשיך זה החודש השלישי ברציפות להימצא במגמת התרחבות והחודש אף נצפתה ברכיב זה התעצמות בעוצמת ההתרחבות. הערך שנמדד החודש עומד על 53.2% לעומת ערך של 50.0% שנמדד בחודש הקודם, עליה של 3.2% לעומת החודש הקודם. משמעות נתון זה היא כי קיימת התייקרות במחירי חומרי הגלם. מנהלי הרכש מציינים בעיקר את עליית מחירים של רכיבים אלקטרוניים, ניילון ופלדה, מנגד מציינים את ירידת המחירים של אלומיניום, סודה קאוסטית ופוליפרופילן. כמו כן מציינים כי קיים מחסור במספר חומרי גלם שונים.

 

מדד מנהלי הרכש  הבריטי

 THE CHARTERED INSTITUTE OF PURCHASING & SUPPLY

2014

JAN

FEB

MAR

APR

MAY

JUN

JUL

AUG

SEP

OCT

NOV

DEC

 

56.7

56.9

55.3

57.3

57.0

57.5

55.4

52.5

51.6

53.3

53.5

52.5

2015

JAN

FEB

MAR

APR

MAY

JUN

JUL

AUG

SEP

OCT

NOV

DEC

 

53.0

54.0

54.4

51.9

52.0

51.4

51.9

51.5

51.5

55.5

52.7

51.9

2016

JAN

FEB

MAR

APR

MAY

JUN

JUL

AUG

SEP

OCT

NOV

DEC

 

52.9

50.8

51.0

49.2

50.1

52.1

48.2

53.3

55.4

54.3

53.4

56.1

2017

JAN

FEB

MAR

APR

MAY

JUN

JUL

AUG

SEP

OCT

NOV

DEC

 

55.9

54.6

54.2

57.3

56.7

54.3

55.1

56.9

55.9

56.3

58.2

56.3

2018

JAN

FEB

MAR

APR

MAY

JUN

JUL

AUG

SEP

OCT

NOV

DEC

 

55.3

55.2

55.1

53.3

54.4

54.4

54.0

52.8

53.8

51.1

53.1

54.2

2019

JAN

FEB

MAR

APR

MAY

JUN

JUL

AUG

SEP

OCT

NOV

DEC

 

52.8

52.0

55.1

53.1

49.4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

המשק היצרני האנגלי עבר להתכווצות

בפעילות הכלכלית במשק היצרני הבריטי חל החודש שינוי כיוון ולאחר שלושים ושלשה חודשים ברציפות במגמת התרחבות שב רכיב זה וחצה את קו 50% המפריד בין התכווצות להתרחבות ועבר להתכווצות. החודש נמדד ערך של 49.4% לעומת בדיוק אותו ערך של 53.1% אשר נמדד בחודש הקודם, ירידה משמעותית של 3.7% לעומת החודש הקודם. החודש כל הרכיבים המרכזיים והחשובים של המדד נמצאים בהתכווצות מלבד רכיב תפוקות היוצר הנמצא עדיין בהתרחבות. גם רכיב מחירי חומרי הגלם ממשיך החודש להימצא בהתרחבות.  

רכיב תפוקות הייצור ממשיך זה החודש השלושים וארבע ברציפות להימצא במגמת התרחבות אם כי החודש נצפתה בו התמתנות נוספת בעוצמת המגמה. החודש נמדד ברכיב זה ערך של 50.3%, ירידה משמעותית של 3.3% לעומת החודש הקודם. זהו הערך הנמוך ביותר שנמדד ברכיב זה ב – 34 החודשים האחרונים. מנהלי הרכש מציינים כי בעוד שבסקטור מוצרי הצריכה נמשכת ההתרחבות ברכיב זה, בסקטורי מוצרי הביניים וההשקעה נמשכת ההתכווצות.

ברכיב הביקושים המקומיים חל החודש שינוי כיוון ולאחר שישה חודשים ברציפות במגמת התרחבות שב רכיב זה ועבר להתכווצות. החודש נמדד ברכיב זה ערך של 48.6% לעומת ערך של 51.7% שנמדד בחודש הקודם, ירידה משמעותית של 3.1% לעומת החודש הקודם. מנהלי הרכש מציינים כי שינוי המגמה נצפתה במוצרי ההשקעה והביניים והסיבה לכך הינה בעיקר הערכות ליישום הברקזיט וצבירת מלאים אצל הלקוחות.  

רכיב הביקושים ליצוא ממשיך זה החודש השני ברציפות להימצא בהתכווצות והחודש אף נצפתה ברכיב זה התעצמות בעוצמת ההתכווצות. החודש נמדד ברכיב זה ערך של 46.2% לעומת ערך של 48.1% שנמדד בחודש הקודם, ירידה של 1.9% לעומת החודש הקודם. שינוי הכיוון ברכיב זה נצפה בעיקר במוצרי הביניים. ירידה בכמות ההזמנות נצפתה ממדינות אסיה ואירופה.  

רכיב מחירי חומרי הגלם ממשיך זה החודש השלושים ושישה ברציפות להימצא במגמת התרחבות והחודש נצפתה התמתנות נוספת בעוצמה של ההתרחבות. המשמעות של המצאות רכיב זה בהתרחבות הינה כי קיימת התייקרות במחירי חומרי הגלם. מנהלי הרכש מציינים בעיקר את עליית המחירים של מוצרי האנרגיה, כימיקלים, שמן, מתכות ותובלה.

רכיב התעסוקה ממשיך זה החודש השני ברציפות להימצא בהתכווצות והחודש אף נצפתה ברכיב זה התעצמות, אמנם מזערית, בעוצמת ההתכווצות. החודש נמדד ברכיב זה ערך של 49.3% ברכיב זה. מנהלי הרכש מציינים כי צמצום בכוח האדם נצפה במוצרי הביניים וההשקעה בעוד שבסקטור מוצרי הצריכה נצפתה דווקא התרחבות. מנהלי הרכש מציינים כי קיים קושי בגיוס עובדים מתאימים וזאת במקביל לרצון של הפירמות להתייעל בכוח אדם.