יום שני 06 אפריל 2020
לוח הפלגות
חיפוש הפלגות כללי
יש לבחור נמל בארץ
יש לבחור נמל בחו"ל
יצוא מהארץ
יבוא לארץ
Facebook

מדד ינואר 2019 PMI INDEX JANUARY

המשק היצרני עבר להתכווצות
24.02.19 / 10:54
מדד ינואר 2019 PMI INDEX JANUARY
24.02.19
מדד ינואר 2019 PMI INDEX JANUARY

מדד מנהלי הרכש של ארגון מנהלי הרכש ובנק הפועלים לחודש ינואר 2019 ירד ב- 9.1 נקודות לרמה של 47.9 נקודות. רמת המדד חזרה החודש להצביע על התכווצות בפעילות ענף התעשייה וזאת לאחר שבעה חודשים בהם המדד הצביע על התרחבות בפעילות. מרבית רכיבי המדד ירדו החודש, ורמתם אף ירדה מתחת לרמת ה- 50 נקודות. ירידות בולטות נרשמו ברכיב תפוקות הייצור וברכיב ההזמנות המקומיות שירדו ב- 16.8 וב- 13.9 נקודות בהתאמה.

 

מדד מנהלי הרכש העולמי, שמפרסם בנק JPMorgan, ירד בחודש ינואר 2019 לרמה של 50.7 נקודותהמדד העולמי יורד זה החודש התשיעי ברציפות ורמתו היא הנמוכה ביותר מאז חודש מאי 2016. ארה"ב עדיין מפגינה חוזקה בהשוואה לשאר העולם - המדד עלה לרמה של 56.6 נקודות מרמה של 54.3 בחודש דצמבר. מדד מנהלי הרכש בגוש האירו ירד לרמה נמוכה של 50.5 נקודות מרמה של 51.4 נקודות, הרמה הנמוכה ביותר מזה 50 חודשים. בסין המדד ירד לרמה של 48.3 נקודות, הרמה הנמוכה ביותר בשלוש השנים האחרונות.

 

כלכלני בנק הפועלים: מדד מנהלי הרכש ירד בחודש ינואר לרמה הנמוכה ביותר מאז חודש פברואר 2016. רכיב ההזמנות המקומיות עבר להצביע על התכווצות, והצטרף להזמנות מחו"ל שהיה נמוך מ- 50 נקודות גם בחודשיים הקודמים. ירידת המדד בישראל תואמת כאמור את המגמה בעולם, אם כי התנודתיות במדד המקומי היא גבוהה, וקשה להסתמך על תצפית החודש האחרון בכדי לקבוע שהייצור התעשייתי צפוי להמשיך לרדת.

נתוני הלמ"ס לפעילות ענף התעשייה בחודשים האחרונים מצביעים על מגמת ירידה ביצוא התעשייתי שבולטת ביצוא הרכיבים האלקטרוניים והתרופות. הייצור התעשייתי ירד אף הוא בחודשים ספטמבר – נובמבר 2018.

במדד מנהלי הרכש בישראל לחודש ינואר חל החודש שינוי כיוון ולאחר שבעה חודשים ברציפות במגמת התרחבות חצה המדד את קו 50% ועבר להתכווצות. הערך שנמדד החודש עומד על %47.9 לעומת ערך של 57.0% נמדד בחודש הקודם (סדרת נתונים מנוכה עונתיות), ירידה דרסטית של 9.1% לעומת הערך שנמדד בחודש הקודם. החודש, רכיבי הביקושים ומחירי חומרי הגלם נמצאים בהתכווצות בעוד רכיב התפוקות והתעסוקה נמצאים גם החודש בהתרחבות. החודש גם רכיבי המלאי נמצאים בהתכווצות.

 

להלן ריכוז נתוני המדד לחודש ינואר 2019  והשוואה לנתוני החודש הקודם:

 

 

מדד

חודש

ינואר

מדד

חודש

דצמבר

 

שינוי

 

מגמה

מס' חודשים במגמה

מדד הכללי

47.9

57.0

9.1-

התכווצות

7

קו מגמה

50.7

55.4

4.7-

התרחבות

30

ביקושים מקומיים

47.6

61.5

13.9-

התכווצות

1

ביקושים לייצוא

45.3

47.3

2.0-

התכווצות

3

תפוקות ייצור

50.5

67.3

16.8-

התרחבות

4

תעסוקה

52.6

60.6

8.0-

התרחבות

4

מחירי חומרי גלם

47.3

44.7

2.6

התכווצות

2

מלאי מוצר מוגמר

46.9

52.7

5.8-

התכווצות

1

מלאי חומרי גלם

42.1

46.9

4.8-

התכווצות

3

כמות הרכישות למלאי

48.8

53.9

5.1-

התכווצות

1

זמני אספקה יבוא

42.1

41.0

1.1

התכווצות

25

זמני אספקה מקומי

46.5

50.3

3.8-

התכווצות

1

 

 

 

{NAPM - Purchasing Managers’ Index {PMI

אינדקס מנהלי הרכש האמריקאי

 

יוני

2016

יולי

2016

אוגוסט

2016

ספטמבר

2016

אוקטובר

2016

נובמבר

2016

דצמבר

2016

ינואר

2017

53.2

52.6

49.4

51.5

51.9

53.2

54.7

56.0

פברואר

2017

מרץ

2017

אפריל

2017

מאי ‏2017

יוני

2017

יולי

2017

אוגוסט

2017

ספטמבר

2017

57.7

57.2

54.8

54.9

57.8

56.3

58.8

60.8

אוקטובר

2017

נובמבר

2017

דצמבר

2017

ינואר

2018

פברואר

2018

מרץ

2018

אפריל

2018

מאי

‏2018

58.7

58.2

59.7

59.1

60.8

59.3

57.3

58.7

יוני

2018

יולי

2018

אוגוסט

2018

ספטמבר

2018

אוקטובר

2018

נובמבר

2018

דצמבר

2018

ינואר

2019

60.2

58.1

61.3

59.8

57.7

59.3

54.1

56.6

 

 

פרסום נתונים אלה באדיבות  ISM

ארגון מנהלי הרכש האמריקאי

המשק היצרני האמריקאי ממשיך בהתרחבות

הפעילות הכלכלית של המגזר היצרני בארה"ב ממשיכה זה החודש העשרים ותשעה ברציפות להימצא במגמת התרחבות והחודש אף נצפתה התעצמות בעוצמה של ההתרחבות. כלל הכלכלה האמריקאית ממשיכה זה החודש ה – 117 ברציפות להימצא במגמת התרחבות. החודש נמדד ערך של 56.6% לעומת ערך של 54.1% שנמדד בחודש הקודם, עליה של 2.5% לעומת החודש הקודם. החודש כל הרכיבים המרכזיים והחשובים של המדד נמצאים במגמת התרחבות וברובם נצפתה התעצמות בעוצמת המגמה. רכיב מחירי חומרי הגלם עבר החודש להתכווצות. החודש 14 מגזרים מתוך 18 המגזרים הנבדקים דיווחו על התרחבות בפעילותם הכלכלית.  

רכיב הביקושים ליצוא ממשיך זה החודש השלושים וחמישה ברציפות להימצא במגמת התרחבות  אם כי החודש נצפתה בו התמתנות קלה בעוצמת המגמה. החודש נמדד ברכיב זה ערך של 51.8% לעומת ערך של 52.8% שנמדד בחודש הקודם, ירידה של 1.0% לעומת חודש הקודם. החודש רק 8 מגזרים מתוך 18 הנמדדים דיווחו על התרחבות ברכיב זה.

רכיב הביקושים המקומיים ממשיך זה החודש העשרים ותשעה ברציפות להימצא במגמת התרחבות והחודש אף נצפתה בו התעצמות משמעותית בעוצמה של ההתרחבות. הערך שנמדד החודש עומד על 58.2% לעומת ערך של 51.1% שנמדד בחודש הקודם, עליה של 7.1% לעומת החודש הקודם.  החודש 11 מתוך 18 המגזרים הנבדקים דיווחו על התרחבות ברכיב זה.

גם רכיב תפוקות הייצור ממשיך זה החודש העשרים ותשעה ברציפות להימצא במגמת התרחבות והחודש גם נצפתה ברכיב זה התעצמות משמעותית בעוצמה של ההתרחבות. הערך שנמדד החודש עומד על 60.5% לעומת ערך של 54.3% שנמדד בחודש הקודם, עליה של 6.2% לעומת החודש הקודם. החודש 14 מגזרים מתוך 18 הנמדדים דיווחו על התרחבות ברכיב זה.

רכיב התעסוקה ממשיך זה החודש העשרים ושמונה ברציפות להימצא במגמת התרחבות אם כי החודש נצפתה ברכיב זה התמתנות נוספת בעוצמה של ההתרחבות. הערך שנמדד החודש עומד על 55.5% לעומת ערך של 56.2% שנמדד בחודש הקודם, ירידה קלה של 0.7% לעומת החודש הקודם. גם החודש 9 מגזרים מתוך 18 המגזרים הנבדקים דיווחו על התרחבות ברכיב זה.

ברכיב המחירים חל החודש שינוי כיוון ולאחר שלושים וארבעה חודשים רצופים במגמת התרחבות שב רכיב זה ועבר להתכווצות. הערך שנמדד החודש עומד על 49.6% לעומת ערך של 54.9% שנמדד בחודש הקודם, ירידה משמעותית של 5.3%. משמעות נתון זה היא כי קיימת הוזלה במחירי חומרי הגלם. מנהלי הרכש מציינים בעיקר את עלית המחירים של רכיבים אלקטרוניים ופלדה. מנגד מציינים ירידת מחיר באלומיניום וסודה קאוסטית ומוצרי אנרגיה. כמו כן מציינים כי קיים מחסור במספר חומרי גלם שונים.

 

מדד מנהלי הרכש  הבריטי

 THE CHARTERED INSTITUTE OF PURCHASING & SUPPLY

2014

JAN

FEB

MAR

APR

MAY

JUN

JUL

AUG

SEP

OCT

NOV

DEC

 

56.7

56.9

55.3

57.3

57.0

57.5

55.4

52.5

51.6

53.3

53.5

52.5

2015

JAN

FEB

MAR

APR

MAY

JUN

JUL

AUG

SEP

OCT

NOV

DEC

 

53.0

54.0

54.4

51.9

52.0

51.4

51.9

51.5

51.5

55.5

52.7

51.9

2016

JAN

FEB

MAR

APR

MAY

JUN

JUL

AUG

SEP

OCT

NOV

DEC

 

52.9

50.8

51.0

49.2

50.1

52.1

48.2

53.3

55.4

54.3

53.4

56.1

2017

JAN

FEB

MAR

APR

MAY

JUN

JUL

AUG

SEP

OCT

NOV

DEC

 

55.9

54.6

54.2

57.3

56.7

54.3

55.1

56.9

55.9

56.3

58.2

56.3

2018

JAN

FEB

MAR

APR

MAY

JUN

JUL

AUG

SEP

OCT

NOV

DEC

 

55.3

55.2

55.1

53.3

54.4

54.4

54.0

52.8

53.8

51.1

53.1

54.2

2019

JAN

FEB

MAR

APR

MAY

JUN

JUL

AUG

SEP

OCT

NOV

DEC

 

52.8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

המשק היצרני האנגלי ממשיך בהתרחבות

פעילות הכלכלית במשק היצרני הבריטי ממשיכה זה החודש השלושים ברציפות להימצא במגמת התרחבות אם כי החודש נצפתה התמתנות בעוצמה של ההתרחבות. החודש נמדד ערך של 52.8% לעומת בדיוק אותו ערך של 54.2% אשר נמדד בחודש הקודם, ירידה של 1.4% לעומת החודש הקודם. החודש הרכיבים המרכזיים והחשובים של המדד נמצאים בהתרחבות מלבד רכיב התעסוקה שעבר החודש מהתרחבות להתכווצות.

רכיב תפוקות הייצור ממשיך זה החודש השלושים ברציפות להימצא במגמת התרחבות אם כי החודש נצפתה בו התמתנות קלה בעוצמת המגמה. החודש נמדד ברכיב זה ערך של 51.4%, ירידה של 1.0% לעומת החודש הקודם. זהו הערך הנמוך ביותר שנמדד ברכיב זה בשנתיים וחצי האחרונות.

רכיב הביקושים המקומיים ממשיך זה החודש השלישי ברציפות להימצא במגמת התרחבות אם כי החודש נצפתה התמתנות בעוצמה של ההתרחבות. החודש נמדד ברכיב זה ערך של 52.4% לעומת ערך של 56.1% שנמדד בחודש הקודם, ירידה של 3.7% לעומת החודש הקודם. מנהלי הרכש מציינים כי ההתרחבות נצפתה במוצרי הצריכה וכמו כן מציינים כי הסיבה העיקרית להמשך ההתרחבות הינה בניית מלאים אצל הלקוחות לקראת הברקזיט.

רכיב הביקושים ליצוא ממשיך זה החודש השני ברציפות להימצא בהתרחבות אם כי החודש נצפתה התמתנות בעוצמה של ההתרחבות. החודש נמדד ברכיב זה ערך של 50.2% לעומת ערך של 53.1% שנמדד בחודש הקודם, ירידה של 2.9% לעומת החודש הקודם. הגידול בביקושים נצפו במוצרי הצריכה וההשקעה. מנהלי הרכש מדווחים על גידול בהזמנות מארה"ב, מדינות אירופה, קנדה וברזיל .   

רכיב מחירי חומרי הגלם ממשיך זה החודש השלושים ושניים ברציפות להימצא במגמת התרחבות אם כי החודש נצפתה התמתנות בעוצמה של ההתרחבות. המשמעות של המצאות רכיב זה בהתרחבות הינה כי קיימת התייקרות במחירי חומרי הגלם. מנהלי הרכש מציינים כי המשך ההתייקרות נצפתה בשלושת המגזרים השונים. הסיבות להמשך ההתייקרות הינם העליה בעלויות היבוא, מחסור בחומרי גלם ושינויים בשע"ח.

ברכיב התעסוקה חל החודש שוב שינוי כיוון ולאחר חודשיים בלבד בהתרחבות שב רכיב זה וחצה את קו 50% ועבר להתכווצות. הערך נמדד ערך של 49.5% ברכיב זה. מנהלי הרכש מציינים כי צמצום כוח האדם נובע בעיקר מתהליכי התייעלות וניסיון לצמצם עלויות.