יום שבת 28 מרץ 2020
לוח הפלגות
חיפוש הפלגות כללי
יש לבחור נמל בארץ
יש לבחור נמל בחו"ל
יצוא מהארץ
יבוא לארץ
Facebook

מדד יוני 2019 PMI INDEX MAY

המשק היצרני ממשיך להימצא בהתרחבות
21.07.19 / 10:33
מדד יוני 2019 PMI INDEX MAY
21.07.19
מדד יוני 2019 PMI INDEX MAY

מדד מנהלי הרכש של ארגון מנהלי הרכש ובנק הפועלים עלה בחודש יוני ב-2.3 נקודות לרמה של 52.7 נקודות. רכיב ההזמנות המקומיות עלה ב-10.8 נקודות לרמה של 55.0 נקודות ועבר להצביע על התרחבות בפעילות. רכיבי התפוקות והתעסוקה ירדו החודש אך הם עדיין מצביעים על התרחבות מזה תשעה חודשים. ההזמנות ליצוא אומנם עלו החודש, אך נותרו זה החודש הרביעי ברציפות מתחת לרמת ה-50 נקודות.

 

מדד מנהלי הרכש העולמי, שמפרסם בנק JPMorgan, מצביע זה החודש השני ברציפות על התכווצות בפעילות התעשייתית. המדד ירד בחודש יוני 2019 ב-0.4 נקודות לרמה של 49.4 נקודות, ורמתו כעת היא הנמוכה ביותר מאז חודש אוקטובר 2012. בארה"ב המדד ירד לרמה של 51.7 נקודות מ-52.1 נקודות, כאשר באוגוסט 2018 רמת המדד הייתה 60.8 נקודות. בגוש האירו, זהו החודש החמישי ברציפות שהמדד מצביע על התכווצות בפעילות התעשייתית, ורמת המדד הגיעה ל-47.6 נקודות. בסין המדד ירד מתחת לרמת ה-50 נקודות–49.4 נקודות זאת לאחר שלושה חודשים רצופים בהם הצביע על התרחבות בפעילות.

 

כלכלני בנק הפועלים: מרבית רכיבי המדד מצביעים על התרחבות בפעילות התעשייתית. רכיב ההזמנות ליצוא מצביע על התכווצות מזה ארבעה חודשים ומשקף את ההאטה שנרשמת בסחר העולמי. נתוני סחר חוץ לחודש יוני, מצביעים על ירידה ביצוא הסחורות, אם כי זו התמקדה רובה ככולה ביצוא התרופות. ירידה נרשמה גם בכל רכיבי היבוא: חומרי גלם, מוצרי צריכה ונכסי השקעה. אנו מעריכים כי הצמיחה האטה מעט ברבעון השני, בהשפעת הגורמים הגלובליים, אך נראה שהביקושים המקומיים עדיין איתנים.

מדד מנהלי הרכש בישראל לחודש יוני ממשיך זה החודש הרביעי ברציפות להימצא במגמת התרחבות והחודש אף נצפתה התעצמות בעוצמת ההתרחבות. הערך שנמדד החודש עומד על %52.7 לעומת ערך של 50.4% שנמדד בחודש הקודם (סדרת נתונים מנוכה עונתיות), עליה קלה של 2.3% לעומת הערך שנמדד בחודש הקודם. החודש, רכיב הביקושים המקומיים שב וחזר להתרחבות והצטרף לרכיבי תפוקות הייצור והתעסוקה. רכיב  הביקושים ליצוא ממשיך גם החודש להיות בהתכווצות. רכיב מחירי חומרי הגלם ממשיך החודש להימצא בהתרחבות.

 

להלן ריכוז נתוני המדד לחודש יוני 2019  והשוואה לנתוני החודש הקודם:

 

 

מדד

חודש

יוני

מדד

חודש

מאי

 

שינוי

 

מגמה

מס' חודשים במגמה

מדד הכללי

52.7

50.4

2.3

התרחבות

4

קו מגמה

52.6

52.1

0.5

התרחבות

34

ביקושים מקומיים

55.0

44.2

10.8

התרחבות

1

ביקושים לייצוא

48.5

46.7

1.8

התכווצות

4

תפוקות ייצור

54.7

60.5

5.8-

התרחבות

9

תעסוקה

51.8

55.3

3.5-

התרחבות

9

מחירי חומרי גלם

51.7

51.6

0.1

התרחבות

2

מלאי מוצר מוגמר

47.3

38.8

8.5

התכווצות

6

מלאי חומרי גלם

49.6

39.8

9.8

התכווצות

4

כמות הרכישות למלאי

51.5

44.0

7.5

התרחבות

1

זמני אספקה יבוא

53.7

56.2

2.5-

התרחבות

3

זמני אספקה מקומי

54.7

53.8

0.9

התרחבות

3

 

 

 

 

 

{NAPM - Purchasing Managers’ Index {PMI

אינדקס מנהלי הרכש האמריקאי

פברואר

2017

מרץ

2017

אפריל

2017

מאי ‏2017

יוני

2017

יולי

2017

אוגוסט

2017

ספטמבר

2017

57.7

57.2

54.8

54.9

57.8

56.3

58.8

60.8

אוקטובר

2017

נובמבר

2017

דצמבר

2017

ינואר

2018

פברואר

2018

מרץ

2018

אפריל

2018

מאי

‏2018

58.7

58.2

59.7

59.1

60.8

59.3

57.3

58.7

יוני

2018

יולי

2018

אוגוסט

2018

ספטמבר

2018

אוקטובר

2018

נובמבר

2018

דצמבר

2018

ינואר

2019

60.2

58.1

61.3

59.8

57.7

59.3

54.1

56.6

פברואר

2019

מרץ

2019

אפריל

2019

מאי ‏2019

יוני

2019

יולי

2019

אוגוסט

2019

ספטמבר

2019

54.2

55.3

52.8

52.1

51.7

 

 

 

 

פרסום נתונים אלה באדיבות  ISM

ארגון מנהלי הרכש האמריקאי

המשק היצרני האמריקאי ממשיך בהתרחבות

הפעילות הכלכלית של המגזר היצרני בארה"ב ממשיכה זה החודש השלושים וארבעה ברציפות להימצא במגמת התרחבות אם כי החודש נצפתה התמתנות נוספת בעוצמה של ההתרחבות. כלל הכלכלה האמריקאית ממשיכה זה החודש ה – 122 ברציפות להימצא במגמת התרחבות. החודש נמדד ערך של 51.7% לעומת ערך של 52.1% שנמדד בחודש הקודם, ירידה של 0.4% לעומת החודש הקודם. החודש כל הרכיבים המרכזיים והחשובים של המדד נמצאים במגמת התרחבות. החודש רכיב מחירי חומרי הגלם עבר מהתרחבות להתכווצות. החודש 12 מגזרים מתוך 18 המגזרים הנבדקים דיווחו על התרחבות בפעילותם הכלכלית.  

רכיב הביקושים ליצוא ממשיך זה החודש השני ברציפות להימצא בהתרחבות אם כי נצפתה החודש ברכיב זה התמתנות בעוצמה של ההתרחבות. החודש נמדד ברכיב זה ערך של 50.5% לעומת ערך של 51.0% שנמדד בחודש הקודם, ירידה של 0.5% לעומת חודש הקודם. החודש רק 7 מגזרים מתוך 18 הנמדדים דיווחו על התרחבות ברכיב זה.

רכיב הביקושים המקומיים ממשיך זה החודש השלושים וארבעה ברציפות להימצא במגמת התרחבות אם כי החודש נצפתה בו התמתנות קלה בעוצמה של ההתרחבות. הערך שנמדד החודש עומד על 50.0% לעומת ערך של 52.7% שנמדד בחודש הקודם, ירידה של 2.7% לעומת החודש הקודם.  החודש 10 מתוך 18 המגזרים הנבדקים דיווחו על התרחבות ברכיב זה.

גם רכיב תפוקות הייצור ממשיך זה החודש השלושים וארבעה ברציפות להימצא במגמת התרחבות והחודש אף נצפתה ברכיב זה התעצמות בעוצמה של ההתרחבות. הערך שנמדד החודש עומד על 54.1% לעומת ערך של 51.3% שנמדד בחודש הקודם, עליה קלה של 2.8% לעומת החודש הקודם. החודש 13 מגזרים מתוך 18 הנמדדים דיווחו על התרחבות ברכיב זה.

רכיב התעסוקה ממשיך זה החודש השלושים ושלשה ברציפות להימצא במגמת התרחבות והחודש אף נצפתה ברכיב זה התעצמות נוספת בעוצמה של ההתרחבות. הערך שנמדד החודש עומד על 54.5% לעומת ערך של 53.7% שנמדד בחודש הקודם, עליה של 0.8% לעומת החודש הקודם. החודש 12 מגזרים מתוך 18 המגזרים הנבדקים דיווחו על התרחבות ברכיב זה.

ברכיב המחירים חל החודש שינוי כיוון ולאחר שלשה חודשים ברציפות במגמת התרחבות שב רכיב זה וחצה את קו 50% ועבר להתכווצות. הערך שנמדד החודש עומד על 47.9% לעומת ערך של 53.2% שנמדד בחודש הקודם, ירידה משמעותית של 5.3% לעומת החודש הקודם. משמעות נתון זה היא כי קיימת הוזלה במחירי חומרי הגלם. מנהלי הרכש מציינים בעיקר את ירידת המחירים של אלומיניום ומתכות נוספות וכן גז טבעי. כמו כן מציינים את המחסור ברכיבים אלקטרוניים וקבלים.

 

מדד מנהלי הרכש  הבריטי

 THE CHARTERED INSTITUTE OF PURCHASING & SUPPLY

2014

JAN

FEB

MAR

APR

MAY

JUN

JUL

AUG

SEP

OCT

NOV

DEC

 

56.7

56.9

55.3

57.3

57.0

57.5

55.4

52.5

51.6

53.3

53.5

52.5

2015

JAN

FEB

MAR

APR

MAY

JUN

JUL

AUG

SEP

OCT

NOV

DEC

 

53.0

54.0

54.4

51.9

52.0

51.4

51.9

51.5

51.5

55.5

52.7

51.9

2016

JAN

FEB

MAR

APR

MAY

JUN

JUL

AUG

SEP

OCT

NOV

DEC

 

52.9

50.8

51.0

49.2

50.1

52.1

48.2

53.3

55.4

54.3

53.4

56.1

2017

JAN

FEB

MAR

APR

MAY

JUN

JUL

AUG

SEP

OCT

NOV

DEC

 

55.9

54.6

54.2

57.3

56.7

54.3

55.1

56.9

55.9

56.3

58.2

56.3

2018

JAN

FEB

MAR

APR

MAY

JUN

JUL

AUG

SEP

OCT

NOV

DEC

 

55.3

55.2

55.1

53.3

54.4

54.4

54.0

52.8

53.8

51.1

53.1

54.2

2019

JAN

FEB

MAR

APR

MAY

JUN

JUL

AUG

SEP

OCT

NOV

DEC

 

52.8

52.0

55.1

53.1

49.4

48.0

 

 

 

 

 

 

 

 

המשק היצרני האנגלי עבר להתכווצות

הפעילות הכלכלית במשק היצרני הבריטי ממשיך זה החודש השני ברציפות להימצא בהתכווצות והחודש אף נצפתה התעצמות בעוצמה של ההתכווצות. החודש נמדד ערך של 48.0% לעומת בדיוק אותו ערך של 49.4% אשר נמדד בחודש הקודם, ירידה נוספת של 1.4% לעומת החודש הקודם. זהו הערך הנמוך ביותר שנמדד מזה שש שנים. החודש גם רכיב תפוקות היצור עבר להתכווצות כך שכל הרכיבים המרכזיים והחשובים של המדד נמצאים החודש בהתכווצות. מנגד רכיב מחירי חומרי הגלם ממשיך החודש להימצא בהתרחבות.  

ברכיב תפוקות הייצור חל החודש שינוי כיוון ולאחר שלושים וארבעה חודשים ברציפות במגמת התרחבות, חצה רכיב זה את קו 50% המפריד בין התכווצות להתרחבות ועבר להתכווצות. החודש נמדד ברכיב זה ערך של 47.2%, ירידה משמעותית נוספת של 3.1% לעומת החודש הקודם. זהו הערך הנמוך ביותר שנמדד ברכיב זה בשש השנים האחרונות. מנהלי הרכש מציינים כי בעוד שבסקטורי מוצרי הביניים וההשקעה נמשכת ההתכווצות ברכיב זה, בסקטור מוצרי הצריכה מנגד נמשכת מגמת ההתרחבות.

רכיב הביקושים המקומיים ממשיך זה החודש השני ברציפות להימצא בהתכווצות והחודש אף נצפתה התעצמות בעוצמה של ההתכווצות. החודש נמדד ברכיב זה ערך של 46.3% לעומת ערך של 48.6% שנמדד בחודש הקודם, ירידה נוספת של 2.3% לעומת החודש הקודם. מנהלי הרכש מציינים כי בסקטור מוצרי הצריכה עדיין נרשמת התרחבות ברכיב זה.

רכיב הביקושים ליצוא ממשיך זה החודש השלישי ברציפות להימצא במגמת התכווצות אם כי החודש נצפתה ברכיב זה התמתנות, אמנם מזערית, בעוצמת ההתכווצות. החודש נמדד ברכיב זה ערך של 46.6% לעומת ערך של 46.2% שנמדד בחודש הקודם, עליה של 0.4% לעומת החודש הקודם. ההתכווצות ברכיב זה נצפה בכל הסקטורים של המוצרים. ירידה בכמות ההזמנות נצפתה ממדינות מרכז אירופה, ארה"ב ואוסטרליה.

רכיב מחירי חומרי הגלם ממשיך זה החודש השלושים ושבעה ברציפות להימצא במגמת התרחבות והחודש אף נצפתה התעצמות, אמנם מזערית, בעוצמה של ההתרחבות. המשמעות של המצאות רכיב זה בהתרחבות הינה כי קיימת התייקרות במחירי חומרי הגלם. מנהלי הרכש מציינים בעיקר את עליית המחירים של מוצרי האנרגיה, כימיקלים, מתכות ומוצרי מזון.

רכיב התעסוקה ממשיך זה החודש השלישי ברציפות להימצא בהתכווצות אם כי החודש  נצפתה ברכיב זה התמתנות, אמנם מזערית, בעוצמת ההתכווצות. החודש נמדד ברכיב זה ערך של 49.7% ברכיב זה. מנהלי הרכש מציינים כי צמצום בכוח האדם נצפה במוצרי הביניים וההשקעה בעוד שבסקטור מוצרי הצריכה נצפתה דווקא התרחבות. מנהלי הרכש מציינים כי הירידה בכמות כ"א נובעת מהמצב הכלכלי הכללי, אי הודאות בנושא הברקזיט והתייעלות.