יום שישי 10 אפריל 2020
לוח הפלגות
חיפוש הפלגות כללי
יש לבחור נמל בארץ
יש לבחור נמל בחו"ל
יצוא מהארץ
יבוא לארץ
Facebook

מדד יוני 2018 PMI INDEX JUNE המשק היצרני חזר להתרחבות

מדד מנהלי הרכש של ארגון מנהלי הרכש ובנק הפועלים לחודש יוני 2018 עלה ב- 3.0 נקודות לרמה של 52.6 נקודות. רמת המדד חזרה החודש להצביע על התרחבות בפעילות ענף התעשייה.
18.07.18 / 09:28
מדד יוני 2018 PMI INDEX JUNE המשק היצרני חזר להתרחבות
18.07.18
מדד יוני 2018 PMI INDEX JUNE המשק היצרני חזר להתרחבות

רכיבי המדד רשמו החודש מגמה מעורבת, כאשר הסעיפים המרכזיים של המדד, מלבד הביקושים ליצוא, מוסיפים להצביע ברובם על התרחבות בפעילות.  רכיבי הביקושים המקומיים ותפוקות הייצור נותרו ללא שינוי, בעוד ברכיב הביקושים לייצוא נרשמה ירידה של 5.4 נקודות. רכיב כמות הרכישות למלאי עלה החודש ב-25.9 נקודות לאחר ירידה של 11.6 נקודות בחודש הקודם, והוא למעשה הרכיב המשפיע ביותר על המדד בחודשיים האחרונים.

 

מדד מנהלי הרכש העולמי, שמפרסם בנק JPMorgan, ירד מעט בחודש יוני 2018 לרמה של 53.0 נקודותהמדד העולמי נמצא במגמת ירידה מאז תחילת השנה, אולי בהשפעת החששות ממלחמת הסחר. גם לאחר הירידה בחודשים האחרונים רמת המדד גבוהה ביחס לעבר. מרבית מדדי מנהלי הרכש בעולם נמצאים עדיין במגמת התרחבות, אם כי במספר מדינות, כמו רוסיה וברזיל, עבר המדד להצביע על התכווצות בפעילות.

 

כלכלני בנק הפועלים: מדד מנהלי הרכש עלה החודש ושב להצביע על התרחבות בפעילות. נתוני הלמ"ס מצביעים על מגמה של עלייה בייצור התעשייתי (נתונים עד אפריל). נתוני היצוא התעשייתי לחודשים מאי ויוני הצביעו על ירידה חדה יחסית ביצוא התעשייתי, ובעיקר ביצוא של רכיבים אלקטרוניים.

החשש ממלחמת סחר הביא לירידה במדדי מנהלי הרכש בעולם. נתוני הייצור התעשייתי בעולם עדיין מצביעים על מגמת התרחבות, אם כי בשיעור מתון יותר מזה של תחילת השנה. ישראל אינה צפויה להיות מושפעת במישרין ממלחמת הסחר, אך בעקיפין יכולות להיות להתפתחות כזו השפעות ממתנות על היצוא.

במדד מנהלי הרכש בישראל חל החודש שוב שינוי כיוון ולאחר חודש אחד בלבד בהתכווצות שב המדד וחצה את קו 50% המפריד בין התרחבות להתכווצות ועבר להתרחבות. הערך שנמדד החודש עומד על %52.6 לעומת ערך של 49.6% שנמדד בחודש הקודם (סדרת נתונים מנוכה עונתיות), עליה של 3.0% לעומת הערך שנמדד בחודש הקודם. החודש רוב רכיבי המדד החשובים והמרכזיים נמצאים בהתרחבות מלבד רכיב ביקושים ליצוא אשר עבר החודש להתכווצות. גם רכיב מחירי חומרי הגלם ממשיך להימצא במגמת התרחבות.

 

להלן ריכוז נתוני המדד לחודש יוני 2018  והשוואה לנתוני החודש הקודם:

 

 

מדד

חודש

יוני

מדד

חודש

מאי

 

שינוי

 

מגמה

מס' חודשים במגמה

מדד הכללי

52.6

49.6

3.0

התרחבות

1

קו מגמה

51.4

51.2

0.2

התרחבות

23

ביקושים מקומיים

54.6

54.7

0.1-

התרחבות

7

ביקושים לייצוא

45.8

51.2

5.4-

התכווצות

1

תפוקות ייצור

51.7

51.7

 

התרחבות

13

תעסוקה

55.6

54.0

1.6

התרחבות

7

מחירי חומרי גלם

54.8

60.0

5.2-

התרחבות

23

מלאי מוצר מוגמר

48.6

47.4

1.2

התכווצות

3

מלאי חומרי גלם

48.1

37.7

10.4

התכווצות

4

כמות הרכישות למלאי

68.9

43.0

25.9

התרחבות

1

זמני אספקה יבוא

36.0

30.8

5.2

התכווצות

18

זמני אספקה מקומי

43.4

41.9

1.5

התכווצות

20

             
 

 

{NAPM - Purchasing Managers’ Index {PMI

אינדקס מנהלי הרכש האמריקאי

 

יוני

2016

יולי

2016

אוגוסט

2016

ספטמבר

2016

אוקטובר

2016

נובמבר

2016

דצמבר

2016

ינואר

2017

53.2

52.6

49.4

51.5

51.9

53.2

54.7

56.0

פברואר

2017

מרץ

2017

אפריל

2017

מאי ‏2017

יוני

2017

יולי

2017

אוגוסט

2017

ספטמבר

2017

57.7

57.2

54.8

54.9

57.8

56.3

58.8

60.8

אוקטובר

2017

נובמבר

2017

דצמבר

2017

ינואר

2018

פברואר

2018

מרץ

2018

אפריל

2018

מאי

‏2018

58.7

58.2

59.7

59.1

60.8

59.3

57.3

58.7

יוני

2018

יולי

2018

אוגוסט

2018

ספטמבר

2018

אוקטובר

2018

נובמבר

2018

דצמבר

2018

ינואר

2019

60.2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

פרסום נתונים אלה באדיבות  ISM

ארגון מנהלי הרכש האמריקאי

המשק היצרני האמריקאי ממשיך בהתרחבות

הפעילות הכלכלית של המגזר היצרני בארה"ב ממשיכה זה החודש העשרים ושניים ברציפות להימצא במגמת התרחבות והחודש אף נצפתה התעצמות נוספת בעוצמה של ההתרחבות. כלל הכלכלה האמריקאית ממשיכה זה החודש ה – 110 ברציפות להימצא במגמת התרחבות. החודש נמדד ערך של 60.2% לעומת ערך של 58.7% שנמדד בחודש הקודם, עליה של 1.5% לעומת החודש הקודם. החודש כל הרכיבים המרכזיים והחשובים של המדד נמצאים במגמת התרחבות. רכיב מחירי חומרי הגלם ממשיך להימצא גם הוא החודש במגמת התרחבות.   החודש 17 מגזרים מתוך 18 המגזרים הנבדקים דיווחו על התרחבות בפעילותם הכלכלית.  

רכיב הביקושים ליצוא ממשיך זה החודש העשרים ושמונה ברציפות להימצא במגמת התרחבות  והחודש אף נצפתה בו התעצמות נוספת בעוצמת המגמה. החודש נמדד ברכיב זה ערך של 56.3% לעומת ערך של 55.6% שנמדד בחודש הקודם, עליה של 0.7% לעומת החודש הקודם.  החודש 10 מגזרים מתוך 18 הנמדדים דיווחו על התרחבות ברכיב זה.

רכיב הביקושים המקומיים ממשיך זה החודש העשרים ושניים ברציפות להימצא במגמת התרחבות אם כי החודש נצפתה בו התמתנות, אמנם מזערי, בעוצמה של ההתרחבות. הערך שנמדד החודש עומד על 63.5% לעומת ערך של 63.7% שנמדד בחודש הקודם, ירידה של 0.2% לעומת החודש הקודם.  החודש 16 מתוך 18 המגזרים הנבדקים דיווחו על התרחבות ברכיב זה.

גם רכיב תפוקות הייצור ממשיך זה החודש העשרים ושניים ברציפות להימצא במגמת התרחבות וברכיב זה נצפתה החודש התעצמות נוספת בעוצמה של ההתרחבות. הערך שנמדד החודש עומד על 62.3% לעומת ערך של 61.5% שנמדד בחודש הקודם, עליה של 0.8% לעומת החודש הקודם. גם החודש 16 מגזרים מתוך 18 הנמדדים דיווחו על התרחבות ברכיב זה.

רכיב התעסוקה ממשיך זה החודש העשרים ואחת ברציפות להימצא במגמת התרחבות אם כי החודש נצפתה ברכיב זה התמתנות בעוצמה של ההתרחבות. הערך שנמדד החודש עומד על 56.0% לעומת ערך של 56.3% שנמדד בחודש הקודם, ירידה של 0.3% לעומת החודש הקודם. החודש 13 מגזרים מתוך 18 המגזרים הנבדקים דיווחו על התרחבות ברכיב זה.

רכיב המחירים ממשיך זה החודש העשרים ושמונה ברציפות להימצא במגמת התרחבות אם כי החודש נצפתה התמתנות בעוצמה של המגמה. הערך שנמדד החודש עומד על 76.8% לעומת ערך של 79.5% שנמדד בחודש הקודם, ירידה של 2.7%. משמעות נתון זה היא כי עדיין ממשיכה מגמת ההתייקרות במחירי חומרי הגלם. מנהלי הרכש מציינים בעיקר את עלית המחירים של מתכות שונות, סודה קאוסטית, קרטון ומוצריו, כמו כן מציינים כי קיים מחסור במס' חומרי גלם ומציינים מחסור ברכבים אלקטרוניים, בקבלים ובמספר מתכות.

 

 

מדד מנהלי הרכש  הבריטי

 THE CHARTERED INSTITUTE OF PURCHASING & SUPPLY

2012

JAN

FEB

MAR

APR

MAY

JUN

JUL

AUG

SEP

OCT

NOV

DEC

 

52.1

51.2

52.1

50.5

45.9

48.6

45.4

49.5

48.4

47.5

49.1

51.4

2013

JAN

FEB

MAR

APR

MAY

JUN

JUL

AUG

SEP

OCT

NOV

DEC

 

50.8

47.9

48.3

49.8

51.3

52.5

54.6

57.2

56.7

56.0

58.4

57.3

2014

JAN

FEB

MAR

APR

MAY

JUN

JUL

AUG

SEP

OCT

NOV

DEC

 

56.7

56.9

55.3

57.3

57.0

57.5

55.4

52.5

51.6

53.3

53.5

52.5

2015

JAN

FEB

MAR

APR

MAY

JUN

JUL

AUG

SEP

OCT

NOV

DEC

 

53.0

54.0

54.4

51.9

52.0

51.4

51.9

51.5

51.5

55.5

52.7

51.9

2016

JAN

FEB

MAR

APR

MAY

JUN

JUL

AUG

SEP

OCT

NOV

DEC

 

52.9

50.8

51.0

49.2

50.1

52.1

48.2

53.3

55.4

54.3

53.4

56.1

2017

JAN

FEB

MAR

APR

MAY

JUN

JUL

AUG

SEP

OCT

NOV

DEC

 

55.9

54.6

54.2

57.3

56.7

54.3

55.1

56.9

55.9

56.3

58.2

56.3

2017

JAN

FEB

MAR

APR

MAY

JUN

JUL

AUG

SEP

OCT

NOV

DEC

 

55.3

55.2

55.1

53.3

54.4

54.4

 

 

 

 

 

 

 

 

המשק היצרני האנגלי ממשיך בהתרחבות

פעילות הכלכלית במשק היצרני הבריטי ממשיכה זה החודש העשרים ושלשה ברציפות להימצא במגמת התרחבות אם כי החודש לא נצפה כל שינוי בעוצמה של ההתרחבות. החודש נמדד ערך של 54.4% לעומת בדיוק אותו ערך של 54.4% אשר נמדד בחודש הקודם. גם הרכיבים המרכזיים וחשובים של המדד ממשיכים החודש להימצא בהתרחבות.

רכיב תפוקות הייצור ממשיך זה החודש העשרים ושלשה ברציפות להימצא במגמת התרחבות אם כי החודש נצפתה בו התמתנות בעוצמת המגמה. מנהלי הרכש מציינים כי ההתרחבות ברכיב זה נובעת מהמשך הגידול בכמות ההזמנות וכן עקב רצון לצמצם פיגורים באספקות.

רכיב הביקושים המקומיים ממשיך זה החודש העשרים ושניים ברציפות להימצא במגמת התרחבות והחודש אף נצפתה ברכיב זה התעצמות, אם כי מזערית, בעוצמה של ההתרחבות. החודש נמדד ברכיב זה ערך של 55.0% לעומת ערך של 54.7% שנמדד בחודש הקודם, עליה של 0.3% לעומת החודש הקודם.

רכיב הביקושים ליצוא ממשיך זה החודש העשרים וחמישה ברציפות להימצא במגמת התרחבות אם כי החודש נצפתה ברכיב זה התמתנות, אמנם מזערית ביותר, בעוצמה של המגמה. החודש נמדד ברכיב זה ערך של 54.0% לעומת ערך של 54.2% שנמדד בחודש הקודם, ירידה של 0.2% לעומת החודש הקודם. מנהלי הרכש מציינים כי המשך הגידול בהזמנות נובע בעיקר בעקבות הזמנות ממדינות מרכז אירופה, צפון אמריקה, סין ואוסטרליה.  

רכיב מחירי חומרי הגלם ממשיך זה החודש העשרים וחמישה ברציפות להימצא במגמת התרחבות והחודש אף נצפתה התעצמות נוספת בעוצמה של ההתרחבות. המשמעות של המצאות רכיב זה בהתרחבות הינה כי קיימת התייקרות במחירי חומרי הגלם. מנהלי הרכש מדווחים על מגוון רחב של פריטים בהם נצפתה עליה במחירים ובניהם כימיקלים, מתכות, מוצרי אנרגיה, נפט, פלסטיק ועץ. כמו כן מדווחים מנהלי הרכש על המשך המחסור בחלק מחומרי הגלם.

רכיב התעסוקה ממשיך זה החודש העשרים ושלשה ברציפות להימצא במגמת התרחבות וברכיב זה נצפתה החודש התעצמות בעוצמת ההתרחבות. החודש נמדד הערך הנמוך ביותר מאז חודש פברואר 2017. המשך ההתרחבות נצפתה בכל סוגי המוצרים מוצרי ההשקעה, הביניים והצריכה וכן בכל סוגי הפירמות השונות.