יום שישי 24 ינואר 2020
לוח הפלגות
חיפוש הפלגות כללי
יש לבחור נמל בארץ
יש לבחור נמל בחו"ל
יצוא מהארץ
יבוא לארץ
Facebook

מדד יולי 2018 PMI INDEX JULY

המשק היצרני ממשיך בהתרחבות
22.08.18 / 10:24
מדד יולי 2018 PMI INDEX JULY
22.08.18
מדד יולי 2018 PMI INDEX JULY

מדד מנהלי הרכש של ארגון מנהלי הרכש ובנק הפועלים ​לחודש יולי 2018 עלה ב- 5.4 נקודות לרמה של 58.0 נקודות. הרכיבים המרכזיים במדד הצביעו החודש על התרחבות בפעילות: רכיב ההזמנות ליצוא עלה ב – 16.3 נקודות לרמה של 62.1 נקודות, רכיב ההזמנות המקומיות עלה ב – 8.4 נקודות לרמה של 63.0 נקודות, ורכיב תפוקות הייצור רשם החודש עליה של 7.0 נקודות לרמה של 58.7 נקודות.

 

מדד מנהלי הרכש העולמי, שמפרסם בנק JPMorgan, ירד ב – 0.3 נקודות בחודש יולי 2018 לרמה של 52.7המדד העולמי נמצא במגמת ירידה מאז תחילת השנה. בארה"ב המדד ירד ל- 58.1 נקודות, רמה שעדיין גבוהה באופן ניכר מהממוצע העולמי. בגוש האירו המדד עלה מעט החודש ל- 55.1 נקודות, רמה הנמוכה ב- 5.5 נקודות לעומת השיא אליו הגיע בחודש דצמבר. ביפן המדד ירד ל- 52.3 נקודות, הרמה הנמוכה ביותר מזה 11 חודשים, ובסין המדד ירד ל- 50.8 נקודות, הרמה הנמוכה ביותר מזה שמונה חודשים.

 

כלכלני בנק הפועלים: מדד מנהלי הרכש בישראל עלה בחודש יולי בשיעור חד והשלים עלייה מצטברת של 8.4 נקודות בחודשיים. רכיבי ההזמנות, הן המקומיות והן מחו"ל, שניהם גבוהים מ- 60 נקודות, וזה מאותת להערכתנו על צפי להתרחבות שהיא אחידה יחסית מבחינת ענפי התעשייה. נתוני הייצור התעשייתי, שמפרסמת הלמ"ס, הצביעו על מגמת התרחבות של הפעילות בחודשים מרץ-מאי, בעיקר הודות לתרומה של הטכנולוגיה העילית. מדדי מנהלי הרכש בעולם מאופיינים במגמת ירידה, ככל הנראה על רקע האיומים להטלת מכסים הדדים מצידן של ארה"ב, סין ואירופה. ישראל לא צפויה להיות מושפעת מזה באופן ישיר, וזה יכול להסביר אולי את המגמה ההפוכה של מדד מנהלי הרכש בישראל.

מדד מנהלי הרכש בישראל ממשיך זה החודש השני ברציפות להימצא בהתרחבות והחודש אף נצפתה התעצמות משמעותית בעוצמה של ההתרחבות. הערך שנמדד החודש עומד על %58.0 לעומת ערך של 52.6% שנמדד בחודש הקודם (סדרת נתונים מנוכה עונתיות), עליה נוספת של 5.4% לעומת הערך שנמדד בחודש הקודם. החודש כל רכיבי המדד החשובים והמרכזיים נמצאים בהתרחבות, כולל רכיב הביקושים ליצוא אשר חזר החודש להתרחבות. גם רכיב מחירי חומרי הגלם ממשיך להימצא במגמת התרחבות.

 

להלן ריכוז נתוני המדד לחודש יולי 2018  והשוואה לנתוני החודש הקודם:

 

 

מדד

חודש

יולי

מדד

חודש

יוני

 

שינוי

 

מגמה

מס' חודשים במגמה

מדד הכללי

58.0

52.6

5.4

התרחבות

2

קו מגמה

54.9

51.4

3.5

התרחבות

24

ביקושים מקומיים

63.0

54.6

8.4

התרחבות

8

ביקושים לייצוא

62.1

45.8

16.3

התרחבות

1

תפוקות ייצור

58.7

51.7

7.0

התרחבות

14

תעסוקה

54.7

55.6

0.9-

התרחבות

8

מחירי חומרי גלם

62.5

54.8

7.7

התרחבות

24

מלאי מוצר מוגמר

41.7

48.6

6.9-

התכווצות

4

מלאי חומרי גלם

48.1

48.1

 

התכווצות

5

כמות הרכישות למלאי

54.3

68.9

14.6-

התרחבות

2

זמני אספקה יבוא

41.3

36.0

5.3

התכווצות

19

זמני אספקה מקומי

45.6

43.4

2.2

התכווצות

21

             
 

 

{NAPM - Purchasing Managers’ Index {PMI

אינדקס מנהלי הרכש האמריקאי

 

יוני

2016

יולי

2016

אוגוסט

2016

ספטמבר

2016

אוקטובר

2016

נובמבר

2016

דצמבר

2016

ינואר

2017

53.2

52.6

49.4

51.5

51.9

53.2

54.7

56.0

פברואר

2017

מרץ

2017

אפריל

2017

מאי ‏2017

יוני

2017

יולי

2017

אוגוסט

2017

ספטמבר

2017

57.7

57.2

54.8

54.9

57.8

56.3

58.8

60.8

אוקטובר

2017

נובמבר

2017

דצמבר

2017

ינואר

2018

פברואר

2018

מרץ

2018

אפריל

2018

מאי

‏2018

58.7

58.2

59.7

59.1

60.8

59.3

57.3

58.7

יוני

2018

יולי

2018

אוגוסט

2018

ספטמבר

2018

אוקטובר

2018

נובמבר

2018

דצמבר

2018

ינואר

2019

60.2

58.1

 

 

 

 

 

 

 

 

פרסום נתונים אלה באדיבות  ISM

ארגון מנהלי הרכש האמריקאי

המשק היצרני האמריקאי ממשיך בהתרחבות

הפעילות הכלכלית של המגזר היצרני בארה"ב ממשיכה זה החודש העשרים ושלשה ברציפות להימצא במגמת התרחבות אם כי החודש נצפתה התמתנות בעוצמה של ההתרחבות. כלל הכלכלה האמריקאית ממשיכה זה החודש ה – 111 ברציפות להימצא במגמת התרחבות. החודש נמדד ערך של 58.1% לעומת ערך של 60.2% שנמדד בחודש הקודם, ירידה של 2.1% לעומת החודש הקודם. החודש כל הרכיבים המרכזיים והחשובים של המדד נמצאים במגמת התרחבות וברובם נצפתה החודש התמתנות בעוצמת ההתרחבות. רכיב מחירי חומרי הגלם ממשיך להימצא גם הוא החודש במגמת התרחבות. גם החודש 17 מגזרים מתוך 18 המגזרים הנבדקים דיווחו על התרחבות בפעילותם הכלכלית.  

רכיב הביקושים ליצוא ממשיך זה החודש העשרים ותשעה ברציפות להימצא במגמת התרחבות  והחודש כאמור נצפתה בו התמתנות בעוצמת המגמה. החודש נמדד ברכיב זה ערך של 55.3% לעומת ערך של 56.3% שנמדד בחודש הקודם, ירידה של 1.0% לעומת החודש הקודם.  החודש רק 7 מגזרים מתוך 18 הנמדדים דיווחו על התרחבות ברכיב זה.

רכיב הביקושים המקומיים ממשיך זה החודש העשרים ושלשה ברציפות להימצא במגמת התרחבות אם כי החודש נצפתה בו התמתנות נוספת בעוצמה של ההתרחבות. הערך שנמדד החודש עומד על 60.2% לעומת ערך של 63.5% שנמדד בחודש הקודם, ירידה של 3.3% לעומת החודש הקודם.  החודש 17 מתוך 18 המגזרים הנבדקים דיווחו על התרחבות ברכיב זה.

גם רכיב תפוקות הייצור ממשיך זה החודש העשרים ושלשה ברציפות להימצא במגמת התרחבות וגם ברכיב זה נצפתה החודש התמתנות בעוצמה של ההתרחבות. הערך שנמדד החודש עומד על 58.5% לעומת ערך של 62.3% שנמדד בחודש הקודם, ירידה של 3.8% לעומת החודש הקודם. החודש 15 מגזרים מתוך 18 הנמדדים דיווחו על התרחבות ברכיב זה.

רכיב התעסוקה ממשיך זה החודש העשרים ושניים ברציפות להימצא במגמת התרחבות והחודש אף נצפתה ברכיב זה התעצמות בעוצמה של ההתרחבות. הערך שנמדד החודש עומד על 56.5% לעומת ערך של 56.0% שנמדד בחודש הקודם, עליה של 0.5% לעומת החודש הקודם. גם החודש 13 מגזרים מתוך 18 המגזרים הנבדקים דיווחו על התרחבות ברכיב זה.

רכיב המחירים ממשיך זה החודש העשרים ותשעה ברציפות להימצא במגמת התרחבות אם כי החודש נצפתה התמתנות נוספת בעוצמה של המגמה. הערך שנמדד החודש עומד על 73.2% לעומת ערך של 76.8% שנמדד בחודש הקודם, ירידה של 3.6%. משמעות נתון זה היא כי עדיין ממשיכה מגמת ההתייקרות במחירי חומרי הגלם. מנהלי הרכש מציינים בעיקר את עלית המחירים של מתכות שונות, סודה קאוסטית, קרטון ומוצריו, כמו כן מציינים כי קיים מחסור במס' חומרי גלם ומציינים מחסור ברכבים אלקטרוניים, בקבלים ובמספר מתכות.

 

 

מדד מנהלי הרכש  הבריטי

 THE CHARTERED INSTITUTE OF PURCHASING & SUPPLY

2012

JAN

FEB

MAR

APR

MAY

JUN

JUL

AUG

SEP

OCT

NOV

DEC

 

52.1

51.2

52.1

50.5

45.9

48.6

45.4

49.5

48.4

47.5

49.1

51.4

2013

JAN

FEB

MAR

APR

MAY

JUN

JUL

AUG

SEP

OCT

NOV

DEC

 

50.8

47.9

48.3

49.8

51.3

52.5

54.6

57.2

56.7

56.0

58.4

57.3

2014

JAN

FEB

MAR

APR

MAY

JUN

JUL

AUG

SEP

OCT

NOV

DEC

 

56.7

56.9

55.3

57.3

57.0

57.5

55.4

52.5

51.6

53.3

53.5

52.5

2015

JAN

FEB

MAR

APR

MAY

JUN

JUL

AUG

SEP

OCT

NOV

DEC

 

53.0

54.0

54.4

51.9

52.0

51.4

51.9

51.5

51.5

55.5

52.7

51.9

2016

JAN

FEB

MAR

APR

MAY

JUN

JUL

AUG

SEP

OCT

NOV

DEC

 

52.9

50.8

51.0

49.2

50.1

52.1

48.2

53.3

55.4

54.3

53.4

56.1

2017

JAN

FEB

MAR

APR

MAY

JUN

JUL

AUG

SEP

OCT

NOV

DEC

 

55.9

54.6

54.2

57.3

56.7

54.3

55.1

56.9

55.9

56.3

58.2

56.3

2017

JAN

FEB

MAR

APR

MAY

JUN

JUL

AUG

SEP

OCT

NOV

DEC

 

55.3

55.2

55.1

53.3

54.4

54.4

54.0

 

 

 

 

 

 

 

המשק היצרני האנגלי ממשיך בהתרחבות

פעילות הכלכלית במשק היצרני הבריטי ממשיכה זה החודש העשרים וארבעה ברציפות להימצא במגמת התרחבות אם כי החודש נצפתה התמתנות בעוצמה של ההתרחבות. החודש נמדד ערך של 54.0% לעומת בדיוק אותו ערך של 54.4% אשר נמדד בחודש הקודם, ירידה קלה של 0.4% לעומת החודש הקודם. גם הרכיבים המרכזיים וחשובים של המדד ממשיכים החודש להימצא בהתרחבות וברובם נצפתה החודש התמתנות בעוצמת ההתרחבות.

רכיב תפוקות הייצור ממשיך זה החודש העשרים וארבעה ברציפות להימצא במגמת התרחבות אם כי החודש, כאמור, נצפתה בו התמתנות בעוצמת המגמה. מנהלי הרכש מציינים כי ההתרחבות ברכיב זה נובעת מהמשך הגידול בכמות ההזמנות בעיקר מחו"ל. המשך ההתרחבות נצפתה במוצרי צריכה והשקעה, בעוד במוצרי הביניים נצפתה לראשונה מזה שנתיים התכווצות.

רכיב הביקושים המקומיים ממשיך זה החודש העשרים ושלשה ברציפות להימצא במגמת התרחבות אם כי החודש נצפתה ברכיב זה התמתנות בעוצמה של ההתרחבות. החודש נמדד ברכיב זה ערך של 54.2% לעומת ערך של 55.0% שנמדד בחודש הקודם, ירידה של 0.8% לעומת החודש הקודם.

רכיב הביקושים ליצוא ממשיך זה החודש העשרים ושישה ברציפות להימצא במגמת התרחבות והחודש אף נצפתה ברכיב זה התעצמות בעוצמה של המגמה. החודש נמדד ברכיב זה ערך של 54.7% לעומת ערך של 54.0% שנמדד בחודש הקודם, עליה של 0.7% לעומת החודש הקודם. מנהלי הרכש מציינים כי המשך הגידול בהזמנות נובע בעיקר בעקבות הזמנות ממדינות מרכז אירופה, ארה"ב, סין והמזרח התיכון.  

רכיב מחירי חומרי הגלם ממשיך זה החודש העשרים ושישה ברציפות להימצא במגמת התרחבות אם כי החודש נצפתה התמתנות בעוצמה של ההתרחבות. המשמעות של המצאות רכיב זה בהתרחבות הינה כי קיימת התייקרות במחירי חומרי הגלם. מנהלי הרכש מדווחים על מגוון רחב של פריטים בהם נצפתה עליה במחירים ובניהם מוצרי צריכה ומוצרי אנרגיה. כמו כן מדווחים מנהלי הרכש על המשך מחסור בחלק מחומרי הגלם.

רכיב התעסוקה ממשיך זה החודש העשרים וארבעה ברציפות להימצא במגמת התרחבות וגם ברכיב זה נצפתה החודש התמתנות בעוצמת ההתרחבות. המשך ההתרחבות נצפתה בכל סוגי המוצרים מוצרי ההשקעה, הביניים והצריכה וכן בכל סוגי הפירמות השונות.