יום שבת 28 מרץ 2020
לוח הפלגות
חיפוש הפלגות כללי
יש לבחור נמל בארץ
יש לבחור נמל בחו"ל
יצוא מהארץ
יבוא לארץ
Facebook

מדד דצמבר 2018 PMI INDEX DECEMBER

המשק היצרני ממשיך בהתרחבות
20.01.19 / 10:02
מדד דצמבר 2018 PMI INDEX DECEMBER
20.01.19
מדד דצמבר 2018 PMI INDEX DECEMBER

מדד מנהלי הרכש של ארגון מנהלי הרכש ובנק הפועלים לחודש דצמבר 2018 עלה ב- 3.3 נקודות לרמה של 57.0 נקודות. המדד מצביע זה החודש השביעי ברציפות על התרחבות בפעילות ענף התעשייה. עלייה בולטת נרשמה ברכיב תפוקות הייצור שעלה ב- 8.7 נקודות. רכיב ביקושים מקומיים ורכיב התעסוקה עלו ב- 6.6 נקודות כל אחד מהם. מנגד, רכיב מחירי חומרי הגלם ירדו ב – 10.9 נקודות וחזר להצביע על התכווצות בפעילות.

 

מדד מנהלי הרכש העולמי, שמפרסם בנק JPMorgan, נותר יציב בחודש דצמבר ברמה של 51.5 נקודותהמדד העולמי נמצא ברמתו הנמוכה ביותר מזה 27 חודשים. בארה"ב המדד ירד לרמה של 54.1 נקודות מרמה של 59.3 בחודש נובמבר – הרמה הנמוכה ביותר מאז נובמבר 2016. מדד מנהלי הרכש בגוש האירו ירד לרמה של 51.4 נקודות, הרמה הנמוכה ביותר מאז פברואר 2016. בסין המדד ירד לרמה של 49.7 נקודות ועבר להצביע על התכווצות בפעילות התעשייתית, זו הרמה הנמוכה ביותר מאז חודש מאי 2017.

 

כלכלני בנק הפועלים: מדד מנהלי הרכש עלה בחודש דצמבר לרמה הגבוהה ביותר שנרשמה מאז חודש ספטמבר 2017. יש לציין שמדד מנהלי הרכש עומד עתה ברמה הגבוהה משמעותית מהממוצע העולמי, וכן שהעלייה במדד מנוגדת להתמתנות בפעילות התעשייתית בעולם. המגמות בענפי התעשייה השונים אינן אחידות, ויתכן שהאופטימיות המסתמנת בקרב מנהלי הרכש נובעת מצפי לשיפור במספר תעשיות מרכזיות. נתוני הלמ"ס לפעילות ענף התעשייה בחודשים האחרונים הם ברובם שליליים, אם כי גם פה יש לציין שמספר תעשיות מטות מטה את הנתונים: הייצור התעשייתי רשם ירידה בשיעור שנתי של 1.0% בחודשים אוגוסט – אוקטובר 2018 (נתוני מגמה), ונתוני סחר-חוץ ממשיכים להצביע על ירידה ביצוא התעשייתי – 0.8% ברבעון הרביעי של השנה.

מדד מנהלי הרכש בישראל לחודש דצמבר ממשיך זה החודש השביעי ברציפות להימצא במגמת התרחבות והחודש אף נצפתה התעצמות נוספת בעוצמה של ההתרחבות. הערך שנמדד החודש עומד על %57.0 לעומת ערך של 53.7% נמדד בחודש הקודם (סדרת נתונים מנוכה עונתיות), עליה של 3.3% לעומת הערך שנמדד בחודש הקודם. החודש רוב מרכיבי המדד החשובים והמרכזיים נמצאים בהתרחבות בעוד רכיב הביקושים ליצוא ממשיך להיות בהתכווצות. החודש רכיב המחירים חזר להימצא בהתכווצות.

 

להלן ריכוז נתוני המדד לחודש דצמבר 2018  והשוואה לנתוני החודש הקודם:

 

 

מדד

חודש

דצמבר

מדד

חודש

נובמבר

 

שינוי

 

מגמה

מס' חודשים במגמה

מדד הכללי

57.0

53.7

3.3

התרחבות

7

קו מגמה

55.4

51.8

3.6

התרחבות

29

ביקושים מקומיים

61.5

54.9

6.6

התרחבות

13

ביקושים לייצוא

47.3

49.6

2.2-

התכווצות

2

תפוקות ייצור

67.3

58.6

8.7

התרחבות

3

תעסוקה

60.6

54.0

6.6

התרחבות

3

מחירי חומרי גלם

44.7

55.6

10.9-

התכווצות

1

מלאי מוצר מוגמר

52.7

52.1

0.6

התרחבות

4

מלאי חומרי גלם

46.9

47.5

0.6-

התכווצות

2

כמות הרכישות למלאי

53.9

55.5

1.6-

התרחבות

3

זמני אספקה יבוא

41.0

43.3

2.3-

התכווצות

24

זמני אספקה מקומי

50.3

46.9

3.4

התרחבות

1

 

 

 

{NAPM - Purchasing Managers’ Index {PMI

אינדקס מנהלי הרכש האמריקאי

 

יוני

2016

יולי

2016

אוגוסט

2016

ספטמבר

2016

אוקטובר

2016

נובמבר

2016

דצמבר

2016

ינואר

2017

53.2

52.6

49.4

51.5

51.9

53.2

54.7

56.0

פברואר

2017

מרץ

2017

אפריל

2017

מאי ‏2017

יוני

2017

יולי

2017

אוגוסט

2017

ספטמבר

2017

57.7

57.2

54.8

54.9

57.8

56.3

58.8

60.8

אוקטובר

2017

נובמבר

2017

דצמבר

2017

ינואר

2018

פברואר

2018

מרץ

2018

אפריל

2018

מאי

‏2018

58.7

58.2

59.7

59.1

60.8

59.3

57.3

58.7

יוני

2018

יולי

2018

אוגוסט

2018

ספטמבר

2018

אוקטובר

2018

נובמבר

2018

דצמבר

2018

ינואר

2019

60.2

58.1

61.3

59.8

57.7

59.3

54.1

 

 

 

פרסום נתונים אלה באדיבות  ISM

ארגון מנהלי הרכש האמריקאי

המשק היצרני האמריקאי ממשיך בהתרחבות

הפעילות הכלכלית של המגזר היצרני בארה"ב ממשיכה זה החודש העשרים ושמונה ברציפות להימצא במגמת התרחבות אם כי החודש נצפתה התמתנות בעוצמה של ההתרחבות. כלל הכלכלה האמריקאית ממשיכה זה החודש ה – 116 ברציפות להימצא במגמת התרחבות. החודש נמדד ערך של 54.1% לעומת ערך של 59.3% שנמדד בחודש הקודם, ירידה משמעותית של 5.2% לעומת החודש הקודם. החודש כל הרכיבים המרכזיים והחשובים של המדד נמצאים במגמת התרחבות וברובם נצפתה התמתנות בעוצמת המגמה. רכיב מחירי חומרי הגלם ממשיך להימצא גם הוא החודש במגמת התרחבות. החודש 11 מגזרים מתוך 18 המגזרים הנבדקים דיווחו על התרחבות בפעילותם הכלכלית.  

רכיב הביקושים ליצוא ממשיך זה החודש השלושים וארבעה ברציפות להימצא במגמת התרחבות  והחודש אף נצפתה בו התעצמות קלה בעוצמת המגמה. החודש נמדד ברכיב זה ערך של 52.8% לעומת ערך של 52.2% שנמדד בחודש הקודם, עליה של 0.6% לעומת חודש הקודם. החודש רק 6 מגזרים מתוך 18 הנמדדים דיווחו על התרחבות ברכיב זה.

רכיב הביקושים המקומיים ממשיך זה החודש העשרים ושמונה ברציפות להימצא במגמת התרחבות, אם כי החודש נצפתה בו התמתנות דרסטית בעוצמה של ההתרחבות. הערך שנמדד החודש עומד על 51.1% לעומת ערך של 62.1% שנמדד בחודש הקודם, ירידה של 11.0% לעומת החודש הקודם.  החודש רק 6 מתוך 18 המגזרים הנבדקים דיווחו על התרחבות ברכיב זה.

גם רכיב תפוקות הייצור ממשיך זה החודש העשרים ושמונה ברציפות להימצא במגמת התרחבות והחודש גם נצפתה ברכיב זה התמתנות בעוצמה של ההתרחבות. הערך שנמדד החודש עומד על 54.3% לעומת ערך של 60.8% שנמדד בחודש הקודם, ירידה משמעותית של 6.3% לעומת החודש הקודם. החודש 10 מגזרים מתוך 18 הנמדדים דיווחו על התרחבות ברכיב זה.

רכיב התעסוקה ממשיך זה החודש העשרים ושבעה ברציפות להימצא במגמת התרחבות אם כי החודש נצפתה ברכיב זה התמתנות בעוצמה של ההתרחבות. הערך שנמדד החודש עומד על 56.2% לעומת ערך של 58.4% שנמדד בחודש הקודם, ירידה קלה של 2.2% לעומת החודש הקודם. החודש 9 מגזרים מתוך 18 המגזרים הנבדקים דיווחו על התרחבות ברכיב זה.

רכיב המחירים ממשיך זה החודש השלושים וארבעה ברציפות להימצא במגמת התרחבות אם כי החודש נצפתה התמתנות נוספת בעוצמה של המגמה. הערך שנמדד החודש עומד על 54.9% לעומת ערך של 60.7% שנמדד בחודש הקודם, ירידה משמעותית של 5.8%. משמעות נתון זה היא כי עדיין ממשיכה מגמת ההתייקרות במחירי חומרי הגלם. מנהלי הרכש מציינים בעיקר את עלית המחירים של רכיבים אלקטרוניים ופלדה. מנגד מציינים ירידת מחיר באלומיניום וסודה קאוסטית. כמו כן מציינים כי קיים מחסור במספר חומרי גלם שונים.

 

 

מדד מנהלי הרכש  הבריטי

 THE CHARTERED INSTITUTE OF PURCHASING & SUPPLY

2012

JAN

FEB

MAR

APR

MAY

JUN

JUL

AUG

SEP

OCT

NOV

DEC

 

52.1

51.2

52.1

50.5

45.9

48.6

45.4

49.5

48.4

47.5

49.1

51.4

2013

JAN

FEB

MAR

APR

MAY

JUN

JUL

AUG

SEP

OCT

NOV

DEC

 

50.8

47.9

48.3

49.8

51.3

52.5

54.6

57.2

56.7

56.0

58.4

57.3

2014

JAN

FEB

MAR

APR

MAY

JUN

JUL

AUG

SEP

OCT

NOV

DEC

 

56.7

56.9

55.3

57.3

57.0

57.5

55.4

52.5

51.6

53.3

53.5

52.5

2015

JAN

FEB

MAR

APR

MAY

JUN

JUL

AUG

SEP

OCT

NOV

DEC

 

53.0

54.0

54.4

51.9

52.0

51.4

51.9

51.5

51.5

55.5

52.7

51.9

2016

JAN

FEB

MAR

APR

MAY

JUN

JUL

AUG

SEP

OCT

NOV

DEC

 

52.9

50.8

51.0

49.2

50.1

52.1

48.2

53.3

55.4

54.3

53.4

56.1

2017

JAN

FEB

MAR

APR

MAY

JUN

JUL

AUG

SEP

OCT

NOV

DEC

 

55.9

54.6

54.2

57.3

56.7

54.3

55.1

56.9

55.9

56.3

58.2

56.3

2017

JAN

FEB

MAR

APR

MAY

JUN

JUL

AUG

SEP

OCT

NOV

DEC

 

55.3

55.2

55.1

53.3

54.4

54.4

54.0

52.8

53.8

51.1

53.1

54.2

 

 

המשק היצרני האנגלי ממשיך בהתרחבות

פעילות הכלכלית במשק היצרני הבריטי ממשיכה זה החודש העשרים ותשעה ברציפות להימצא במגמת התרחבות והחודש אף נצפתה התעצמות נוספת בעוצמה של ההתרחבות. החודש נמדד ערך של 54.2% לעומת בדיוק אותו ערך של 53.1% אשר נמדד בחודש הקודם, עליה של 1.1% לעומת החודש הקודם. מדד זה הינו הגבוה ביותר בחצי השנה האחרונה. החודש הרכיבים המרכזיים והחשובים של המדד נמצאים בהתרחבות כולל רכיב הביקושים ליצוא שעבר החודש מהתכווצות להתרחבות.

רכיב תפוקות הייצור ממשיך זה החודש העשרים ותשעה ברציפות להימצא במגמת התרחבות אם כי החודש נצפתה בו התמתנות קלה בעוצמת המגמה. החודש נמדד ברכיב זה ערך של 52.5%, ירידה מזערית של 0.2% לעומת החודש הקודם. מנהלי הרכש מציינים כי ההתעצמות בעוצמה ברכיב זה נובעת מגידול בעיקר עקב בכמות ההזמנות וכן מהגדלת מלאים בכדיי להיות מוכנית לכל השפעה של דיוני הברקזיט.  

רכיב הביקושים המקומיים ממשיך זה החודש השני ברציפות להימצא בהתרחבות והחודש אף נצפתה התעצמות קלה בעוצמה של ההתרחבות. החודש נמדד ברכיב זה ערך של 56.1% לעומת ערך של 54.1% שנמדד בחודש הקודם, עליה נוספת של 2.0% לעומת החודש הקודם. מנהלי הרכש מציינים כי ההתרחבות נצפתה במוצרי הצריכה והביניים. כמו כן מציינים כי הסיבות להתרחבות הינם בניית מלאים אצל הלקוחות לקראת הברקזיט, השקה של מוצרים חדשים ומסעי פרסום מוצלחים.

ברכיב הביקושים ליצוא חל החודש שינוי כיוון ולאחר חודשיים בלבד בהתכווצות חזר הרכיב וחצה את קו 50% ועבר להתרחבות. החודש נמדד ברכיב זה ערך של 53.1% לעומת ערך של 49.0% שנמדד בחודש הקודם, עליה של 4.1% לעומת החודש הקודם. הגידול בביקושים נצפו בעיקר מארה"ב, מדינות מרכז אירופה ואפריקה, סין, הודו וברזיל .   

רכיב מחירי חומרי הגלם ממשיך זה החודש השלושים ואחת ברציפות להימצא במגמת התרחבות אם כי החודש נצפתה התמתנות בעוצמה של ההתרחבות. המשמעות של המצאות רכיב זה בהתרחבות הינה כי קיימת התייקרות במחירי חומרי הגלם. מנהלי הרכש מציינים כי הסיבות להמשך ההתייקרות הינם העליה במחירי היבוא ושינויים בשע"ח.

רכיב התעסוקה ממשיך זה החודש השני ברציפות להימצא ההתרחבות אם כי החודש נצפתה התמתנות בעוצמה של ההתרחבות. מנהלי הרכש מציינים כי המשך ההתרחבות נובע בעיקר מגידול בהזמנות עבור מוצרים חדשים וציפיה להמשך רמת ביקושים גבוהה.