יום חמישי 02 אפריל 2020
לוח הפלגות
חיפוש הפלגות כללי
יש לבחור נמל בארץ
יש לבחור נמל בחו"ל
יצוא מהארץ
יבוא לארץ
Facebook

מדד דצמבר 2017 PMI INDEX DECEMBER

מדד מנהלי הרכש שב להצביע על התרחבות בפעילות בחודש דצמבר 2017
17.01.18 / 11:43
 מדד דצמבר 2017  PMI INDEX DECEMBER
17.01.18
מדד דצמבר 2017 PMI INDEX DECEMBER

מדד מנהלי הרכש של ארגון מנהלי הרכש ובנק הפועלים לחודש דצמבר עלה ב- 3.7 נקודות לרמה של 53.4 נקודות. המדד שב להצביע על התרחבות בפעילות התעשייתית לאחר חודש בודד בו הצביע על התכווצות בפעילות. עליות נרשמו במרבית רכיבי המדד. עליות בולטות נרשמו ברכיב הביקושים המקומיים וברכיב התעסוקה.

 

מדד מנהלי הרכש העולמי, שמפרסם בנק JPMorgan, עלה בחודש דצמבר 2017 לרמה של 54.5 נקודות – הרמה הגבוהה מאז מארס 2011. בגוש האירו המדד הגיע לרמת שיא של 60.6 נקודות. בארה"ב המדד עלה לרמה של 59.7 נקודות ובסין, עלה המדד ירד לרמה של 51.5 נקודות.

 

כלכלני בנק הפועלים: מדד מנהלי הרכש עלה בחודש דצמבר ושב להצביע על התרחבות בפעילות התעשייתית. במרבית שנת 2017 הצביע המדד על התרחבות בפעילות, אם כי רמת המדד הייתה נמוכה ביחס לזו של סוף  2016. מגזר התעשייה בעולם הפגין בשנה החולפת עוצמה, וראינו את מדדי מנהלי הרכש בארה"ב ובאירופה מגיעים לרמות שיא. בישראל, כאמור, התמונה הייתה מעט פחות טובה. נתוני הלמ"ס מצביעים על ייצור תעשייתי כמעט קפוא במהלך השנה וגם היצוא התעשייתי לא עלה במונחים ריאליים. יתכן שהביצועים הפחות מרשימים של ענף התעשייה בישראל הושפעו מהייסוף המתמשך בשער השקל, כמו גם מקשיים במספר חברות יצואניות גדולות.

 

במדד מנהלי הרכש בישראל חל החודש שוב שינוי כיוון ולאחר חודש אחד בלבד בהתכווצות חצה המדד את קו 50% המפריד בין התרחבות להתכווצות ושב להתרחבות. הערך שנמדד החודש עומד על %53.4 לעומת ערך של %49.7 שנמדד בחודש הקודם (סדרת נתונים מנוכה עונתיות), עליה של 3.7% לעומת הערך שנמדד בחודש הקודם. החודש כל הרכיבים של המדד נמצאים בהתרחבות כולל רכיב מחירי חומרי גלם. רכיבי מועדי האספקה ממשיכים גם החודש להימצא בהתכווצות.  

 

להלן ריכוז נתוני המדד לחודש דצמבר 2017  והשוואה לנתוני החודש הקודם:

 

 

מדד

חודש

דצמבר

מדד

חודש

נובמבר

 

שינוי

 

מגמה

מס' חודשים במגמה

מדד הכללי

53.4

49.7

3.7

התרחבות

1

קו מגמה

53.5

51.1

2.4

התרחבות

17

ביקושים מקומיים

57.2

48.5

8.7

התרחבות

1

ביקושים לייצוא

54.4

53.5

0.9

התרחבות

5

תפוקות ייצור

53.9

53.3

0.6

התרחבות

6

תעסוקה

54.0

48.5

5.5

התרחבות

1

מחירי חומרי גלם

59.6

56.0

3.6

התרחבות

17

מלאי מוצר מוגמר

59.5

50.4

9.1

התרחבות

2

מלאי חומרי גלם

58.8

44.7

14.1

התרחבות

1

כמות הרכישות למלאי

51.2

45.6

5.6

התרחבות

1

זמני אספקה יבוא

42.2

37.8

4.4

התכווצות

12

זמני אספקה מקומי

47.2

45.5

1.7

התכווצות

14

             
 

NAPM - Purchasing Managers’ Index {PMI

אינדקס מנהלי הרכש האמריקאי

 

אוקטובר

2015

נובמבר

2015

דצמבר

2015

ינואר

2016

פברואר

2016

מרץ

2016

אפריל

2016

מאי

‏2016

50.1

48.6

48.2

48.2

49.5

51.8

50.8

51.3

יוני

2016

יולי

2016

אוגוסט

2016

ספטמבר

2016

אוקטובר

2016

נובמבר

2016

דצמבר

2016

ינואר

2017

53.2

52.6

49.4

51.5

51.9

53.2

54.7

56.0

פברואר

2017

מרץ

2017

אפריל

2017

מאי ‏2017

יוני

2017

יולי

2017

אוגוסט

2017

ספטמבר

2017

57.7

57.2

54.8

54.9

57.8

56.3

58.8

60.8

אוקטובר

2017

נובמבר

2017

דצמבר

2017

ינואר

2018

פברואר

2018

מרץ

2018

אפריל

2018

מאי

‏2018

58.7

58.2

59.7

 

 

 

 

 

 

 

פרסום נתונים אלה באדיבות  ISM

ארגון מנהלי הרכש האמריקאי

המשק היצרני האמריקאי ממשיך בהתרחבות

הפעילות הכלכלית של המגזר היצרני בארה"ב ממשיכה זה החודש השישה עשר ברציפות להימצא במגמת התרחבות והחודש אף נצפתה התעצמות בעוצמה של ההתרחבות. כלל הכלכלה האמריקאית ממשיכה זה החודש ה - 103 ברציפות להימצא במגמת התרחבות. החודש נמדד ערך של 59.7% לעומת ערך של 58.2% שנמדד בחודש הקודם, עליה של 1.5% לעומת החודש הקודם. החודש כל הרכיבים המרכזיים והחשובים של המדד נמצאים במגמת התרחבות. רכיב מחירי חומרי הגלם ממשיך להימצא גם הוא החודש במגמת התרחבות.  החודש 16 מגזרים מתוך 18 המגזרים הנבדקים דיווחו על התרחבות בפעילותם הכלכלית.  

רכיב הביקושים ליצוא ממשיך זה החודש העשרים ושתיים ברציפות להימצא במגמת התרחבות והחודש אף נצפתה בו התעצמות בעוצמת המגמה. החודש נמדד ברכיב זה ערך של 58.5% לעומת ערך של 56.0% שנמדד בחודש הקודם, עליה של 2.5% לעומת החודש הקודם.  החודש 10 מגזרים מתוך 18 הנמדדים דיווחו על התרחבות ברכיב זה.

רכיב הביקושים המקומיים ממשיך זה החודש השישה עשר ברציפות להימצא במגמת התרחבות והחודש אף נצפתה בו התעצמות משמעותית בעוצמה של ההתרחבות. הערך שנמדד החודש עומד על 69.4% לעומת ערך של 64.0% שנמדד בחודש הקודם, עליה של 5.9% לעומת החודש הקודם.  החודש 15 מתוך 18 המגזרים הנבדקים דיווחו על התרחבות ברכיב זה.

גם רכיב תפוקות הייצור ממשיך זה החודש השישה עשר ברציפות להימצא במגמת התרחבות וגם ברכיב זה נצפתה החודש התעצמות בעוצמה של ההתרחבות. הערך שנמדד החודש עומד על 65.8% לעומת ערך של 63.9% שנמדד בחודש הקודם, עליה של 1.9% לעומת החודש הקודם. החודש 13 מגזרים מתוך 18 הנמדדים דיווחו על התרחבות ברכיב זה.

רכיב התעסוקה ממשיך זה החודש החמישה עשר ברציפות להימצא במגמת התרחבות, אם כי החודש נצפתה ברכיב זה התמתנות נוספת בעוצמה של ההתרחבות. הערך שנמדד החודש עומד על 57.0% לעומת ערך של 59.7% שנמדד בחודש הקודם, ירידה של 2.7% לעומת החודש הקודם. החודש 11 מגזרים מתוך 18 המגזרים הנבדקים דיווחו על התרחבות ברכיב זה.

רכיב המחירים ממשיך זה החודש העשרים ושתיים ברציפות להימצא במגמת התרחבות והחודש אף נצפתה התעצמות בעוצמה של המגמה. הערך שנמדד החודש עומד על 69.0% לעומת ערך של 65.5% שנמדד בחודש הקודם, עליה של 3.5%. משמעות נתון זה היא כי עדיין ממשיכה מגמת ההתייקרות במחירי חומרי הגלם. מנהלי הרכש מציינים בעיקר את עלית המחירים של מתכות שונות, סודה קאוסטית וקרטון ומוצריו, כמו כן מציינים כי קיים מחסור במס' חומרי גלם ובעיקר מציינים מחסור ברכיבים אלקטרוניים.

 

 

מדד מנהלי הרכש  הבריטי

 THE CHARTERED INSTITUTE OF PURCHASING & SUPPLY

2011

JAN

FEB

MAR

APR

MAY

JUN

JUL

AUG

SEP

OCT

NOV

DEC

 

62.0

61.5

57.1

54.6

52.1

51.3

49.1

49.0

51.1

47.4

47.6

49.6

2012

JAN

FEB

MAR

APR

MAY

JUN

JUL

AUG

SEP

OCT

NOV

DEC

 

52.1

51.2

52.1

50.5

45.9

48.6

45.4

49.5

48.4

47.5

49.1

51.4

2013

JAN

FEB

MAR

APR

MAY

JUN

JUL

AUG

SEP

OCT

NOV

DEC

 

50.8

47.9

48.3

49.8

51.3

52.5

54.6

57.2

56.7

56.0

58.4

57.3

2014

JAN

FEB

MAR

APR

MAY

JUN

JUL

AUG

SEP

OCT

NOV

DEC

 

56.7

56.9

55.3

57.3

57.0

57.5

55.4

52.5

51.6

53.3

53.5

52.5

2015

JAN

FEB

MAR

APR

MAY

JUN

JUL

AUG

SEP

OCT

NOV

DEC

 

53.0

54.0

54.4

51.9

52.0

51.4

51.9

51.5

51.5

55.5

52.7

51.9

2016

JAN

FEB

MAR

APR

MAY

JUN

JUL

AUG

SEP

OCT

NOV

DEC

 

52.9

50.8

51.0

49.2

50.1

52.1

48.2

53.3

55.4

54.3

53.4

56.1

2017

JAN

FEB

MAR

APR

MAY

JUN

JUL

AUG

SEP

OCT

NOV

DEC

 

55.9

54.6

54.2

57.3

56.7

54.3

55.1

56.9

55.9

56.3

58.2

56.3

 

 

המשק היצרני האנגלי ממשיך בהתרחבות

 

פעילות הכלכלית במשק היצרני הבריטי ממשיכה זה החודש השבעה עשר ברציפות להימצא במגמת התרחבות אם כי החודש נצפתה התמתנות בעוצמה של ההתרחבות. החודש נמדד ערך של 56.3% לעומת ערך של 58.2% אשר נמדד בחודש הקודם, ירידה של 1.9% לעומת  החודש הקודם. גם הרכיבים המרכזיים וחשובים של המדד ממשיכים החודש להימצא בהתרחבות.

רכיב תפוקות הייצור ממשיך זה החודש השבעה עשר ברציפות להימצא במגמת התרחבות אם כי החודש נצפתה בו התמתנות בעוצמת המגמה. מנהלי הרכש מציינים גם החודש כי ההתרחבות ברכיב זה נובעת מהמשך הגידול בכמות ההזמנות והן מהשקה של מוצרים חדשים. ההתרחבות נצפתה בכל סוגי המוצרים.

רכיב הביקושים המקומיים ממשיך זה החודש השישה עשר ברציפות להימצא במגמת התרחבות וגם בו נצפתה החודש התמתנות בעוצמה של ההתרחבות. החודש נמדד ברכיב זה ערך של 57.2% לעומת ערך של 60.9% שנמדד בחודש הקודם, ירידה של 3.7% לעומת החודש הקודם.  גם כאן מציינים מנהלי הרכש את הגידול בהזמנות הנובע מהשקת מוצרים חדשים.

רכיב הביקושים ליצוא ממשיך זה החודש התשעה עשר ברציפות להימצא במגמת התרחבות אם כי החודש נצפתה ברכיב זה התמתנות בעוצמה של המגמה. החודש נמדד ברכיב זה ערך של 55.3% לעומת ערך של 56.3% שנמדד בחודש הקודם, ירידה של 1.0% לעומת החודש הקודם. מנהלי הרכש מציינים בעיקר את המשך הגידול בהזמנות ממדינות אירופה, ארה"ב, סין והמזרח התיכון. ההתרחבות ברכיב זה נצפתה בכל סוגי המוצרים.

רכיב מחירי חומרי הגלם ממשיך זה החודש התשעה עשר ברציפות להימצא במגמת התרחבות אם כי החודש נצפתה התמתנות נוספת בעוצמה של ההתרחבות. המשמעות של המצאות רכיב זה בהתרחבות הינה כי קיימת התייקרות במחירי חומרי הגלם. מנהלי הרכש מציינים בעיקר את העליה במחירי הכימיקלים, מוצרי חשמל, נייר, פלסטיק, עץ והמתכות השונים.

רכיב התעסוקה ממשיך זה החודש השבעה עשר ברציפות להימצא במגמת התרחבות אם כי החודש נצפתה ברכיב זה התמתנות בעוצמת ההתרחבות. ההתרחבות נצפתה בסוגי המוצרים השונים וכן בכל גדלי המפעלים השונים.