יום שבת 28 מרץ 2020
לוח הפלגות
חיפוש הפלגות כללי
יש לבחור נמל בארץ
יש לבחור נמל בחו"ל
יצוא מהארץ
יבוא לארץ
Facebook

מדד אפריל 2019 PMI INDEX APRIL

המשק היצרני עבר להתרחבות
19.05.19 / 10:19
מדד אפריל 2019 PMI INDEX APRIL
19.05.19
מדד אפריל 2019 PMI INDEX APRIL

מדד מנהלי הרכש של ארגון מנהלי הרכש ובנק הפועלים רשם ירידה קלה של 0.3 נקודות בחודש אפריל לרמה של 51.9. רמת המדד מצביעה זה החודש השני על התרחבות בפעילות התעשייתית. רכיב ההזמנות המקומיות עלה ב- 3.8 נקודות לרמה של 61.4 נקודות, והוא הרכיב הבולט שתרומתו מביאה למדד מעל 50. ההזמנות ליצוא ירדו גם החודש והן נמצאות מתחת לרמת ה- 50 נקודות.

 

מדד מנהלי הרכש העולמי, שמפרסם בנק JPMorgan, ירד במעט בחודש אפריל 2019 ב-0.2 נקודות לרמה של 50.3 נקודותהמדד העולמי נותר ברמה הנמוכה ביותר מאז חודש יוני 2016. בארה"ב המדד ירד לרמה של 52.8 נקודות מ-55.3 נקודות. בגוש האירו המדד עלה מעט לרמה של 47.9 נקודות – הרמה הנמוכה ביותר מאז חודש אפריל 2013. בסין ירד המדד לרמה של 50.2 נקודות מ-50.8.

 

כלכלני בנק הפועלים: מדד מנהלי הרכש מצביע על התרחבות בפעילות, שמבוססת על הביקושים המקומיים. רכיב ההזמנות ליצוא הושפע מדשדוש בסקטור התעשייה בעולם והוא עדיין מצביע על התכווצות.

המשק צמח ברבעון הראשון בשיעור שנתי גבוה של 5.2% והתוצר העסקי בשיעור של 5.8%. הצמיחה הושפעה אמנם מעלייה ביבוא כלי רכב (גביית המס בגינם), אך גם בנטרול סעיף זה הצמיחה עמדה על שיעור גבוה של 3.7%. הנתון הגבוה לא הפתיע במיוחד, שכן במהלך הרבעון הנתונים השוטפים אותתו על צמיחה גבוהה. קצב צמיחה זה, גם בנטרול השפעת כלי הרכב,  גבוה מפוטנציאל הצמיחה ארוך הטווח של המשק. הצמיחה הגבוהה בתקופה זו מושפעת להערכתנו, בין השאר מהמדיניות הכלכלית המאוד מרחיבה, הן המוניטרית והן הפיסקאלית. האינפלציה נותרה נמוכה, וזה מאפשר מדיניות מרחיבה, למרות שהמשק נמצא בתעסוקה מלאה.

מדד מנהלי הרכש בישראל לחודש אפריל ממשיך זה החודש השני ברציפות להימצא בהתרחבות אם כי נצפתה התמתנות, אמנם מזערית, בעוצמת ההתרחבות. הערך שנמדד החודש עומד על %51.9 לעומת ערך של 52.2% נמדד בחודש הקודם (סדרת נתונים מנוכה עונתיות), ירידה של 0.3% לעומת הערך שנמדד בחודש הקודם. החודש, רכיב הביקושים ליצוא, רכיבי המלאים ורכיב מחירי חומרי הגלם נמצאים בהתכווצות בעוד רכיב הביקושים המקומיים, התפוקות והתעסוקה נמצאים החודש בהתרחבות.

 

להלן ריכוז נתוני המדד לחודש אפריל 2019  והשוואה לנתוני החודש הקודם:

 

 

מדד

חודש

אפריל

מדד

חודש

מרץ

 

שינוי

 

מגמה

מס' חודשים במגמה

מדד הכללי

51.9

52.2

0.3-

התרחבות

2

קו מגמה

51.8

52.1

0.3-

התרחבות

32

ביקושים מקומיים

61.4

57.6

3.8

התרחבות

3

ביקושים לייצוא

46.3

47.5

1.2-

התכווצות

2

תפוקות ייצור

53.0

55.4

2.4-

התרחבות

7

תעסוקה

50.4

53.8

3.4-

התרחבות

7

מחירי חומרי גלם

42.5

42.8

0.3-

התכווצות

5

מלאי מוצר מוגמר

43.5

46.7

3.2-

התכווצות

4

מלאי חומרי גלם

38.0

44.4

6.4-

התכווצות

2

כמות הרכישות למלאי

45.2

48.1

2.9-

התכווצות

4

זמני אספקה יבוא

50.4

46.8

3.6

התרחבות

1

זמני אספקה מקומי

51.6

48.9

2.7

התרחבות

1

 

 

{NAPM - Purchasing Managers’ Index {PMI

אינדקס מנהלי הרכש האמריקאי

פברואר

2017

מרץ

2017

אפריל

2017

מאי ‏2017

יוני

2017

יולי

2017

אוגוסט

2017

ספטמבר

2017

57.7

57.2

54.8

54.9

57.8

56.3

58.8

60.8

אוקטובר

2017

נובמבר

2017

דצמבר

2017

ינואר

2018

פברואר

2018

מרץ

2018

אפריל

2018

מאי

‏2018

58.7

58.2

59.7

59.1

60.8

59.3

57.3

58.7

יוני

2018

יולי

2018

אוגוסט

2018

ספטמבר

2018

אוקטובר

2018

נובמבר

2018

דצמבר

2018

ינואר

2019

60.2

58.1

61.3

59.8

57.7

59.3

54.1

56.6

פברואר

2019

מרץ

2019

אפריל

2019

מאי ‏2019

יוני

2019

יולי

2019

אוגוסט

2019

ספטמבר

2019

54.2

55.3

52.8

 

 

 

 

 

 

פרסום נתונים אלה באדיבות  ISM

ארגון מנהלי הרכש האמריקאי

המשק היצרני האמריקאי ממשיך בהתרחבות

הפעילות הכלכלית של המגזר היצרני בארה"ב ממשיכה זה החודש השלושים ושתיים ברציפות להימצא במגמת התרחבות אם כי החודש נצפתה התמתנות בעוצמה של ההתרחבות. כלל הכלכלה האמריקאית ממשיכה זה החודש ה – 120 ברציפות להימצא במגמת התרחבות. החודש נמדד ערך של 52.8% לעומת ערך של 55.3% שנמדד בחודש הקודם, ירידה של 2.5% לעומת החודש הקודם. החודש רוב הרכיבים המרכזיים והחשובים של המדד נמצאים במגמת התרחבות ובכולם נצפתה התמתנות בעוצמת המגמה. החודש רכיב הביקושים ליצוא עבר מהתרחבות להתכווצות. החודש 13 מגזרים מתוך 18 המגזרים הנבדקים דיווחו על התרחבות בפעילותם הכלכלית.  

ברכיב הביקושים ליצוא חל החודש שינוי כיוון ולאחר שלושים ושבעה חודשים ברציפות במגמת התרחבות חצה רכיב זה את קו 50% ועבר להתכווצות. החודש נמדד ברכיב זה ערך של 49.5% לעומת ערך של 51.7% שנמדד בחודש הקודם, ירידה של 2.2% לעומת חודש הקודם. גם החודש רק 6 מגזרים מתוך 18 הנמדדים דיווחו על התרחבות ברכיב זה.

רכיב הביקושים המקומיים ממשיך זה החודש השלושים ושתיים ברציפות להימצא במגמת התרחבות אם כי החודש, כאמור, נצפתה בו התמתנות בעוצמה של ההתרחבות. הערך שנמדד החודש עומד על 51.7% לעומת ערך של 57.4% שנמדד בחודש הקודם, ירידה משמעותית של 5.7% לעומת החודש הקודם.  גם החודש 14 מתוך 18 המגזרים הנבדקים דיווחו על התרחבות ברכיב זה.

גם רכיב תפוקות הייצור ממשיך זה החודש השלושים ושתיים ברציפות להימצא במגמת התרחבות והחודש גם נצפתה ברכיב זה התמתנות בעוצמה של ההתרחבות. הערך שנמדד החודש עומד על 52.3% לעומת ערך של 55.8% שנמדד בחודש הקודם, ירידה של 3.5% לעומת החודש הקודם. החודש 13 מגזרים מתוך 18 הנמדדים דיווחו על התרחבות ברכיב זה.

רכיב התעסוקה ממשיך זה החודש השלושים ואחת ברציפות להימצא במגמת התרחבות אם כי החודש נצפתה ברכיב זה התמתנות משמעותית בעוצמה של ההתרחבות. הערך שנמדד החודש עומד על 52.4% לעומת ערך של 57.5% שנמדד בחודש הקודם, ירידה של 5.1% לעומת החודש הקודם. החודש 9 מגזרים מתוך 18 המגזרים הנבדקים דיווחו על התרחבות ברכיב זה.

רכיב המחירים ממשיך זה החודש השני ברציפות להימצא בהתרחבות אם כי החודש נצפתה התמתנות משמעותית בעוצמת ההתרחבות. הערך שנמדד החודש עומד על 50.0% לעומת ערך של 54.3% שנמדד בחודש הקודם, ירידה של 4.3%. משמעות נתון זה היא כי קיימת התייקרות במחירי חומרי הגלם. מנהלי הרכש מציינים בעיקר את עליית מחירים של רכיבים אלקטרוניים, שמן ומתכות שונים ומנגד מציינים את ירידת המחירים של מוצרי פלדה ופוליפרופילן. כמו כן מציינים כי קיים מחסור במספר חומרי גלם שונים.

 

 

מדד מנהלי הרכש  הבריטי

 THE CHARTERED INSTITUTE OF PURCHASING & SUPPLY

2014

JAN

FEB

MAR

APR

MAY

JUN

JUL

AUG

SEP

OCT

NOV

DEC

 

56.7

56.9

55.3

57.3

57.0

57.5

55.4

52.5

51.6

53.3

53.5

52.5

2015

JAN

FEB

MAR

APR

MAY

JUN

JUL

AUG

SEP

OCT

NOV

DEC

 

53.0

54.0

54.4

51.9

52.0

51.4

51.9

51.5

51.5

55.5

52.7

51.9

2016

JAN

FEB

MAR

APR

MAY

JUN

JUL

AUG

SEP

OCT

NOV

DEC

 

52.9

50.8

51.0

49.2

50.1

52.1

48.2

53.3

55.4

54.3

53.4

56.1

2017

JAN

FEB

MAR

APR

MAY

JUN

JUL

AUG

SEP

OCT

NOV

DEC

 

55.9

54.6

54.2

57.3

56.7

54.3

55.1

56.9

55.9

56.3

58.2

56.3

2018

JAN

FEB

MAR

APR

MAY

JUN

JUL

AUG

SEP

OCT

NOV

DEC

 

55.3

55.2

55.1

53.3

54.4

54.4

54.0

52.8

53.8

51.1

53.1

54.2

2019

JAN

FEB

MAR

APR

MAY

JUN

JUL

AUG

SEP

OCT

NOV

DEC

 

52.8

52.0

55.1

53.1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

המשק היצרני האנגלי ממשיך בהתרחבות

פעילות הכלכלית במשק היצרני הבריטי ממשיכה זה החודש השלושים ושלשה ברציפות להימצא במגמת התרחבות אם כי החודש נצפתה התמתנות בעוצמה של ההתרחבות. החודש נמדד ערך של 53.1% לעומת בדיוק אותו ערך של 55.1% אשר נמדד בחודש הקודם, ירידה של 2.0% לעומת החודש הקודם. החודש רכיבי התעסוקה והביקושים ליצוא עברו מהתרחבות להתכווצות בעוד יתר הרכיבים המרכזיים והחשובים של המדד נמצאים בהתרחבות.  

רכיב תפוקות הייצור ממשיך זה החודש השלושים ושלשה ברציפות להימצא במגמת התרחבות אם כי החודש נצפתה בו התמתנות בעוצמת המגמה. החודש נמדד ברכיב זה ערך של 53.6%, ירידה של 2.1% לעומת החודש הקודם. מנהלי הרכש מציינים כי התמתנות ברכיב זה נצפה בסקטור הביניים וההשקעה בעוד בסקטור מוצרי הצריכה דווקא נצפתה התעצמות במגמה. המשך ההתרחבות ברכיב זה נובע בעיקר עקב הערכות לקראת יישום הברקזיט וההתמתנות בעוצמה נובעת מדחיה נוספת ביישום.

רכיב הביקושים המקומיים ממשיך זה החודש השישי ברציפות להימצא במגמת התרחבות אם כי החודש נצפתה גם ברכיב זה התמתנות קלה בעוצמה של ההתרחבות. החודש נמדד ברכיב זה ערך של 51.7% לעומת ערך של 52.9% שנמדד בחודש הקודם, ירידה של 1.2% לעומת החודש הקודם. מנהלי הרכש מציינים כי המשך ההתעצמות נצפתה בכלל סוגי המוצרים וגם כאן הסיבה לכך הינה בעיקר הערכות ליישום הברקזיט.  

ברכיב הביקושים ליצוא חל החודש שוב שינוי כיוון ולאחר חודש אחד בלבד בהתרחבות שב רכיב זה וחצה את קו 50% ועבר להתכווצות. החודש נמדד ברכיב זה ערך של 48.1% לעומת ערך של 51.2% שנמדד בחודש הקודם, ירידה של 3.1% לעומת החודש הקודם. שינוי הכיוון ברכיב זה נצפה בעיקר במוצרי הביניים. ירידה בכמות ההזמנות נצפתה ממדינות ה – EU,  ארה"ב וסין.  

רכיב מחירי חומרי הגלם ממשיך זה החודש השלושים וחמישה ברציפות להימצא במגמת התרחבות אם כי החודש נצפתה התמתנות בעוצמה של ההתרחבות. המשמעות של המצאות רכיב זה בהתרחבות הינה כי קיימת התייקרות במחירי חומרי הגלם. מנהלי הרכש מציינים בעיקר את עליית המחירים של מוצרי האנרגיה, שמן וחומרי גלם נוספים. כמו כן מציינים את המשך המחסור בחומרי גלם בסיבה לעליות מחירים.

ברכיב התעסוקה חל החודש שינוי כיוון ולאחר חודש אחד בלבד בהתרחבות שב רכיב זה ועבר להתכווצות. החודש נמדד ברכיב זה ערך של 49.4% ברכיב זה. מנהלי הרכש מציינים כי צמצום בכוח האדם נצפה במוצרי הביניים וההשקעה בעוד שבסקטור מוצרי הצריכה נצפתה דווקא התרחבות.