יום חמישי 02 אפריל 2020
לוח הפלגות
חיפוש הפלגות כללי
יש לבחור נמל בארץ
יש לבחור נמל בחו"ל
יצוא מהארץ
יבוא לארץ
Facebook

מדד אוקטובר 2017 PMI INDEX OCTOBER

מדד מנהלי הרכש של ארגון מנהלי רכש ולוגיסטיקה בישראל ובנק הפועלים לחודש אוקטובר ירד ב- 4.0 נקודות לרמה של 53.2 נקודות. עם זאת, רמת המדד מצביעה מזה 16 חודשים על התרחבות בפעילות התעשייתית
16.11.17 / 09:44
מדד אוקטובר 2017 PMI INDEX OCTOBER
16.11.17
מדד אוקטובר 2017 PMI INDEX OCTOBER

החודש נרשמו ירידות בכל רכיבי המדד. ירידות בולטות נרשמו ברכיב תפוקות הייצור וברכיב התעסוקה.

מדד מנהלי הרכש העולמי, שמפרסם בנק JPMorgan, עלה בחודש אוקטובר 2017 לרמה של 53.5 נקודות – רמת שיא של 78 חודשים.בגוש האירו המדד הגיע לרמה של 58.5 נקודות – רמת שיא של 80 חודשים. בארה"ב המדד ירד לרמה של 58.7 נקודות מרמה של 60.8 בספטמבר. בסין, המדד נותר ללא שינוי ברמה של 51.0 נקודות.

 

כלכלני בנק הפועלים: גם לאחר ירידת מדד מנהלי הרכש החודש, רמתו עדיין מצביעה על צפי להתרחבות בפעילות מגזר התעשייה בישראל.

נתוני הלמ"ס למגזר התעשייה בישראל בחודשים האחרונים היו פחות מעודדים, והדבר נכון בעיקר ליצוא התעשייתי שרשם ירידה של כ – 5.0% מתחילת השנה על פי נתוני המגמה. החולשה של היצוא בולטת ברכיבים האלקטרוניים ובתרופות. מנגד, נראה שהביקושים המקומיים המשיכו לגדול והם מפצים במידה מסויימת על ירידת היצוא, כך שהירידה בייצור התעשייתי הייתה מתונה.

מדדי מנהלי הרכש בעולם נמצאים ברמות שיא, ונראה שהצמיחה העולמית הגבוהה מחלחלת לאופטימיות גוברת בקרב מנהלי הרכש. אנו מעריכים כי אלו תנאי רקע טובים גם למגזר התעשייה בישראל, שמתמודד עם השקל החזק, וקשיים נקודתיים במספר תעשיות מובילות.

להלן ריכוז נתוני המדד לחודש אוקטובר 2017  והשוואה לנתוני החודש הקודם:

 

 

מדד

חודש

אוקטובר

מדד

חודש

ספטמבר

 

שינוי

 

מגמה

מס' חודשים במגמה

מדד הכללי

53.2

57.2

4.0-

התרחבות

16

קו מגמה

53.1

55.5

2.4-

התרחבות

15

ביקושים מקומיים

52.5

54.0

1.5-

התרחבות

12

ביקושים לייצוא

58.6

60.6

2.0-

התרחבות

3

תפוקות ייצור

52.9

61.1

8.2-

התרחבות

4

תעסוקה

54.3

59.0

4.7-

התרחבות

16

מחירי חומרי גלם

50.0

54.5

4.5-

התרחבות

15

מלאי מוצר מוגמר

46.0

46.5

0.5-

התכווצות

4

מלאי חומרי גלם

48.7

52.9

4.2-

התכווצות

1

כמות הרכישות למלאי

51.9

57.0

5.1-

התרחבות

4

זמני אספקה יבוא

45.2

43.5

1.7

התכווצות

10

זמני אספקה מקומי

44.8

49.3

4.5-

התכווצות

12

             
 

פרסום נתונים אלה באדיבות  ISM

ארגון מנהלי הרכש האמריקאי

המשק היצרני האמריקאי ממשיך בהתרחבות

הפעילות הכלכלית של המגזר היצרני בארה"ב ממשיכה זה החודש הארבעה עשר ברציפות להימצא במגמת התרחבות אם כי החודש נצפתה התמתנות בעוצמה של ההתרחבות. כלל הכלכלה האמריקאית ממשיכה זה החודש ה - 101 ברציפות להימצא במגמת התרחבות. החודש נמדד ערך של 58.7% לעומת ערך של 60.8% שנמדד בחודש הקודם, ירידה של 2.1% לעומת החודש הקודם. החודש כל הרכיבים המרכזיים והחשובים של המדד נמצאים במגמת התרחבות וגם בהם נצפתה התמתנות בעוצמת המגמה. רכיב מחירי חומרי הגלם ממשיך להימצא גם הוא החודש במגמת התרחבות.  החודש 16 מגזרים מתוך 18 המגזרים הנבדקים דיווחו על התרחבות בפעילותם הכלכלית.  

רכיב הביקושים ליצוא ממשיך זה החודש העשרים ברציפות להימצא במגמת התרחבות והחודש כאמור נצפתה התמתנות בעוצמת המגמה. החודש נמדד ברכיב זה ערך של 56.5% לעומת ערך של 57.0% שנמדד בחודש הקודם, ירידה של 0.5% לעומת החודש הקודם.  החודש רק 8 מגזרים מתוך 18 הנמדדים דיווחו על התרחבות ברכיב זה.

רכיב הביקושים המקומיים ממשיך זה החודש הארבעה עשר ברציפות להימצא במגמת התרחבות וגם בו נצפתה החודש התמתנות בעוצמה של ההתרחבות. הערך שנמדד החודש עומד על 63.4% לעומת ערך של 64.6% שנמדד בחודש הקודם, ירידה של 1.2% לעומת החודש הקודם.  החודש 12 מתוך 18 המגזרים הנבדקים דיווחו על התרחבות ברכיב זה.

גם רכיב תפוקות הייצור ממשיך זה החודש הארבעה עשר ברציפות להימצא במגמת התרחבות אם כי החודש נצפתה ברכיב זה התמתנות בעוצמה של ההתרחבות. הערך שנמדד החודש עומד על 61.0% לעומת ערך של 62.2% שנמדד בחודש הקודם, ירידה של 1.2% לעומת החודש הקודם. החודש 15 מגזרים מתוך 18 הנמדדים דיווחו על התרחבות ברכיב זה.

רכיב התעסוקה ממשיך זה החודש השלש עשרה ברציפות להימצא במגמת התרחבות וגם ברכיב זה נצפתה החודש התמתנות בעוצמה של ההתרחבות. הערך שנמדד החודש עומד על 59.8% לעומת ערך של 60.3% שנמדד בחודש הקודם, ירידה של 0.5% לעומת החודש הקודם. החודש 15 מגזרים מתוך 18 המגזרים הנבדקים דיווחו על התרחבות ברכיב זה.

רכיב המחירים ממשיך זה החודש העשרים ברציפות להימצא במגמת התרחבות אם כי החודש  נצפתה התמתנות בעוצמה של המגמה. הערך שנמדד החודש עומד על 68.5% לעומת ערך של 71.5% שנמדד בחודש הקודם, ירידה של 3.0%. משמעות נתון זה היא כי ממשיכה מגמת ההתייקרות במחירי חומרי הגלם. מנהלי הרכש מציינים בעיקר את עלית המחירים של מתכות שונים, סודה קאוסטית, ויטמינים וקרטון ומוצריו, כמו כן מציינים כי קיים מחסור במס' חומרי גלם ובעיקר מציינים מחסור ברכיבים אלקטרוניים.

 

 

מדד מנהלי הרכש  הבריטי

 THE CHARTERED INSTITUTE OF PURCHASING & SUPPLY

2011

JAN

FEB

MAR

APR

MAY

JUN

JUL

AUG

SEP

OCT

NOV

DEC

 

62.0

61.5

57.1

54.6

52.1

51.3

49.1

49.0

51.1

47.4

47.6

49.6

2012

JAN

FEB

MAR

APR

MAY

JUN

JUL

AUG

SEP

OCT

NOV

DEC

 

52.1

51.2

52.1

50.5

45.9

48.6

45.4

49.5

48.4

47.5

49.1

51.4

2013

JAN

FEB

MAR

APR

MAY

JUN

JUL

AUG

SEP

OCT

NOV

DEC

 

50.8

47.9

48.3

49.8

51.3

52.5

54.6

57.2

56.7

56.0

58.4

57.3

2014

JAN

FEB

MAR

APR

MAY

JUN

JUL

AUG

SEP

OCT

NOV

DEC

 

56.7

56.9

55.3

57.3

57.0

57.5

55.4

52.5

51.6

53.3

53.5

52.5

2015

JAN

FEB

MAR

APR

MAY

JUN

JUL

AUG

SEP

OCT

NOV

DEC

 

53.0

54.0

54.4

51.9

52.0

51.4

51.9

51.5

51.5

55.5

52.7

51.9

2016

JAN

FEB

MAR

APR

MAY

JUN

JUL

AUG

SEP

OCT

NOV

DEC

 

52.9

50.8

51.0

49.2

50.1

52.1

48.2

53.3

55.4

54.3

53.4

56.1

2017

JAN

FEB

MAR

APR

MAY

JUN

JUL

AUG

SEP

OCT

NOV

DEC

 

55.9

54.6

54.2

57.3

56.7

54.3

55.1

56.9

55.9

56.3

 

 

 

 

המשק היצרני האנגלי ממשיך בהתרחבות

 

פעילות הכלכלית במשק היצרני הבריטי ממשיכה זה החודש החמישה עשר ברציפות להימצא במגמת התרחבות והחודש אף נצפתה התעצמות בעוצמה של ההתרחבות. החודש נמדד ערך של 56.3% לעומת ערך של 55.9% אשר נמדד בחודש הקודם, עליה של 0.4% לעומת  החודש הקודם. גם הרכיבים המרכזיים וחשובים של המדד ממשיכים החודש להימצא בהתרחבות.

רכיב תפוקות הייצור ממשיך זה החודש החמישה עשר ברציפות להימצא במגמת התרחבות אם כי החודש לא נצפתה בו כל שינוי בערך הנמדד. מנהלי הרכש מציינים גם החודש כי ההתרחבות ברכיב זה נובעת מהמשך הגידול בכמות ההזמנות. ההתרחבות נצפתה בכל סוגי המוצרים ובכל הסקטורים.

רכיב הביקושים המקומיים ממשיך זה החודש הארבעה עשר ברציפות להימצא במגמת התרחבות וגם בו נצפתה החודש התעצמות בעוצמה של ההתרחבות. החודש נמדד ברכיב זה ערך של 57.7% לעומת ערך של 56.3% שנמדד בחודש הקודם, עליה של 1.4% לעומת החודש הקודם.   

רכיב הביקושים ליצוא ממשיך זה החודש השבעה עשר ברציפות להימצא במגמת התרחבות אם כי החודש נצפתה ברכיב זה התמתנות נוספת בעוצמה של המגמה. החודש נמדד ברכיב זה ערך של 54.3% לעומת ערך של 55.7% שנמדד בחודש הקודם, ירידה של 1.4% לעומת החודש הקודם. מנהלי הרכש מציינים בעיקר את המשך הגידול בהזמנות ממדינות מרכז אירופה, ארה"ב וצפון אמריקה ואוסטרליה. כמו כן חלק ממנהלי הרכש מציינים עדיין את שע"ח של השטרלינג כאחת הסיבות להמשך ההתרחבות.

רכיב מחירי חומרי הגלם ממשיך זה החודש השבעה עשר ברציפות להימצא במגמת התרחבות והחודש אף נצפתה התעצמות נוספת בעוצמה של ההתרחבות. המשמעות של המצאות רכיב זה בהתרחבות הינה כי קיימת התייקרות במחירי חומרי הגלם. מנהלי הרכש מציינים את שע"ח של השטרלינג כאחת הסיבות להמשך ההתייקרות.

רכיב התעסוקה ממשיך זה החודש החמישה עשר ברציפות להימצא במגמת התרחבות והחודש אף נצפתה ברכיב זה התעצמות בעוצמת ההתרחבות. מנהלי הרכש מציינים כי הסיבות העיקריות להמשך הגידול בכוח אדם הינם התרחבות המפעלים, השקת מוצרים חדשים, הגדלת כושר הייצור וצפי הזמנות גדלות לחודשים הקרובים.