יום שבת 28 מרץ 2020
לוח הפלגות
חיפוש הפלגות כללי
יש לבחור נמל בארץ
יש לבחור נמל בחו"ל
יצוא מהארץ
יבוא לארץ
Facebook

מדד אוגוסט 2019 PMI INDEX AUGUST

המשק היצרני עבר להתכווצות
22.09.19 / 09:59
מדד אוגוסט 2019 PMI INDEX AUGUST
22.09.19
מדד אוגוסט 2019 PMI INDEX AUGUST

מדד מנהלי הרכש של ארגון מנהלי הרכש ובנק הפועלים ירד בחודש אוגוסט ב-7.9 נקודות לרמה של 44.3 נקודות, ועבר להצביע על התכווצות בפעילות. כל רכיבי המדד רשמו החודש ירידה חדה, וכולם למעט רכיב תפוקות הייצור נמצאים במגמת התכווצות. רכיבי ההזמנות המקומיות וההזמנות ליצוא ירדו החודש ב-8.5 נקודות וב-9.6 נקודות בהתאמה. ירידה חדה של 10.9 נקודות נרשמה גם ברכיב התעסוקה.

 

מדד מנהלי הרכש העולמי, שמפרסם בנק JPMorgan, מצביע מזה ארבעה חודשים על התכווצות בפעילות התעשייתית. המדד עלה מעט בחודש אוגוסט לרמה של 49.5 נקודות, שעדיין משקפת התכווצות. יותר ממחצית המדינות הנכללות במדד הגלובלי מצביעות על התכווצות בפעילות התעשייתית. בארה"ב המדד עבר החודש להצביע על התכווצות בפעילות, לראשונה מאז שנת 2016, ובגוש האירו, המדד מצביע כבר שבעה חודשים על התכווצות בפעילות.

 

כלכלני בנק הפועלים: מדד מנהלי הרכש ירד החודש בחדות ועבר להצביע על התכווצות בפעילות התעשייתית. חברות רבות ציינו את חופשת הקיץ כאחד הגורמים לירידה בפעילות, ולכן חרף העובדה שהמדד המצוין הוא מנוכה עונתיות, אנו סבורים כי יש להמתין לראות אם לא מדובר בתצפית חריגה. ענף התעשייה נמצא במיתון במדינות המפותחות, ויתכן שזה מתחיל להשפיע גם על התעשייה המקומית. נתוני סחר חוץ לחודש אוגוסט, שמתפרסמים ע"י הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, מצביעים על רפיון מסוים בפעילות. בכל רכיבי היבוא נרשמה ירידה: במוצרי צריכה, בנכסי השקעה ובחומרי גלם. היצוא התעשייתי רשם דווקא שיפור בחודש האחרון, הודות לגידול ביצוא התרופות וביצוא הרכיבים האלקטרוניים.

במדד מנהלי הרכש בישראל חל החודש שינוי כיוון ולאחר חמישה חודשים ברציפות במגמת התרחבות חצה המדד את קו 50% המבדיל בין התכווצות להתרחבות ועבר להתכווצות. הערך שנמדד החודש עומד על %44.3 לעומת ערך של 52.2% שנמדד בחודש הקודם (סדרת נתונים מנוכה עונתיות), ירידה דרסטית של 7.9% לעומת הערך שנמדד בחודש הקודם. החודש כל הרכיבים של המדד נמצאים בהתכווצות מלבד רכיב תפוקות הייצור הממשיך לבדו להימצא במגמת התרחבות.

 

להלן ריכוז נתוני המדד לחודש אוגוסט 2019  והשוואה לנתוני החודש הקודם:

 

 

מדד

חודש

אוגוסט

מדד

חודש

יולי

 

שינוי

 

מגמה

מס' חודשים במגמה

מדד הכללי

44.3

52.2

7.9-

התכווצות

1

קו מגמה

50.1

52.5

2.4-

התרחבות

36

ביקושים מקומיים

42.6

51.1

8.5-

התכווצות

1

ביקושים לייצוא

35.4

45.0

9.6-

התכווצות

6

תפוקות ייצור

55.1

60.8

5.7-

התרחבות

11

תעסוקה

40.5

51.4

10.9-

התכווצות

1

מחירי חומרי גלם

43.0

42.9

0.1

התכווצות

2

מלאי מוצר מוגמר

43.2

51.5

8.3-

התכווצות

1

מלאי חומרי גלם

41.9

48.3

6.4-

התכווצות

6

כמות הרכישות למלאי

45.6

52.5

6.9-

התכווצות

1

זמני אספקה יבוא

39.6

48.2

8.6-

התכווצות

2

זמני אספקה מקומי

42.8

51.4

8.6-

התכווצות

1

 

 

{NAPM - Purchasing Managers’ Index {PMI

אינדקס מנהלי הרכש האמריקאי

פברואר

2017

מרץ

2017

אפריל

2017

מאי ‏2017

יוני

2017

יולי

2017

אוגוסט

2017

ספטמבר

2017

57.7

57.2

54.8

54.9

57.8

56.3

58.8

60.8

אוקטובר

2017

נובמבר

2017

דצמבר

2017

ינואר

2018

פברואר

2018

מרץ

2018

אפריל

2018

מאי

‏2018

58.7

58.2

59.7

59.1

60.8

59.3

57.3

58.7

יוני

2018

יולי

2018

אוגוסט

2018

ספטמבר

2018

אוקטובר

2018

נובמבר

2018

דצמבר

2018

ינואר

2019

60.2

58.1

61.3

59.8

57.7

59.3

54.1

56.6

פברואר

2019

מרץ

2019

אפריל

2019

מאי ‏2019

יוני

2019

יולי

2019

אוגוסט

2019

ספטמבר

2019

54.2

55.3

52.8

52.1

51.7

51.2

49.1

 

 

פרסום נתונים אלה באדיבות  ISM

ארגון מנהלי הרכש האמריקאי

המשק היצרני האמריקאי עבר להתכווצות

בפעילות הכלכלית של המגזר היצרני בארה"ב חל החודש שינוי כיוון ולאחר 35 חודשים רצופים התרחבות שב רכיב זה וחצה את קו 50% ועבר להתכווצות. כלל הכלכלה האמריקאית ממשיכה זה החודש ה – 124 ברציפות להימצא במגמת התרחבות. החודש נמדד ערך של 49.1% לעומת ערך של 51.2% שנמדד בחודש הקודם, ירידה של 2.1% לעומת החודש הקודם. החודש כל הרכיבים המרכזיים והחשובים של המדד נמצאים בהתכווצות. החודש רכיבי הביקושים המקומיים, תפוקות הייצור והתעסוקה עברו מהתרחבות להתכווצות ומצטרפים לרכיב מחירי חומרי הגלם ורכיב ביקושים ליצוא הנמצאים כבר בהתכווצות. גם החודש 9 מגזרים מתוך 18 המגזרים הנבדקים דיווחו על התרחבות בפעילותם הכלכלית.  

ברכיב הביקושים ליצוא, כאמור, ממשיך זה החודש השני ברציפות להימצא בהתכווצות והחודש אף נצפתה התעצמות משמעותית בעוצמה של ההתכווצות. החודש נמדד ברכיב זה ערך של 3.3% לעומת ערך של 48.1% שנמדד בחודש הקודם, ירידה נוספת של 4.8% לעומת החודש הקודם. החודש רק 2 מגזרים מתוך 18 הנמדדים דיווחו על התרחבות ברכיב זה.

ברכיב הביקושים המקומיים חל החודש שינוי כיוון ולאחר שלושים וחמישה חודשים ברציפות  במגמת התרחבות חצה רכיב זה את קו 50% המפריד בין התכווצות להתרחבות ושב להתכווצות. הערך שנמדד החודש עומד על 47.2% לעומת ערך של 50.8% שנמדד בחודש הקודם, ירידה של 3.6% לעומת החודש הקודם.  החודש רק 3 מתוך 18 המגזרים הנבדקים דיווחו על התרחבות ברכיב זה.

גם ברכיב תפוקות הייצור חל החודש שינוי כיוון ולאחר שלושים וחמישה חודשים ברציפות במגמת התרחבות שב רכיב זה ועבר להתכווצות. הערך שנמדד החודש עומד על 49.5% לעומת ערך של 50.8% שנמדד בחודש הקודם, ירידה של 1.3% לעומת החודש הקודם. החודש רק 4 מגזרים מתוך 18 הנמדדים דיווחו על התרחבות ברכיב זה.

כאמור, גם ברכיב התעסוקה חל החודש שינוי כיוון ולאחר שלושים וארבעה חודשים ברציפות במגמת התרחבות שב רכיב זה את קו 50% וחזר להתכווצות. הערך שנמדד החודש עומד על 47.4% לעומת ערך של 51.7% שנמדד בחודש הקודם, ירידה משמעותית של 4.3% לעומת החודש הקודם. החודש רק 6 מגזרים מתוך 18 המגזרים הנבדקים דיווחו על התרחבות ברכיב זה.

רכיב המחירים ממשיך זה החודש השלישי ברציפות להימצא במגמת התכווצות אם כי החודש  נצפתה התמתנות בעוצמה של ההתכווצות. הערך שנמדד החודש עומד על 46.0% לעומת ערך של 45.1% שנמדד בחודש הקודם, עליה של 0.9% לעומת החודש הקודם. משמעות נתון זה היא כי נמשכת ההוזלה במחירי חומרי הגלם. מנהלי הרכש מציינים בעיקר את ירידת המחירים של אלומיניום ומתכות נוספות ומוצרי אריזה. כמו כן מציינים את המחסור הקיים ברכיבים אלקטרוניים ובהליום.

 

מדד מנהלי הרכש  הבריטי

 THE CHARTERED INSTITUTE OF PURCHASING & SUPPLY

2014

JAN

FEB

MAR

APR

MAY

JUN

JUL

AUG

SEP

OCT

NOV

DEC

 

56.7

56.9

55.3

57.3

57.0

57.5

55.4

52.5

51.6

53.3

53.5

52.5

2015

JAN

FEB

MAR

APR

MAY

JUN

JUL

AUG

SEP

OCT

NOV

DEC

 

53.0

54.0

54.4

51.9

52.0

51.4

51.9

51.5

51.5

55.5

52.7

51.9

2016

JAN

FEB

MAR

APR

MAY

JUN

JUL

AUG

SEP

OCT

NOV

DEC

 

52.9

50.8

51.0

49.2

50.1

52.1

48.2

53.3

55.4

54.3

53.4

56.1

2017

JAN

FEB

MAR

APR

MAY

JUN

JUL

AUG

SEP

OCT

NOV

DEC

 

55.9

54.6

54.2

57.3

56.7

54.3

55.1

56.9

55.9

56.3

58.2

56.3

2018

JAN

FEB

MAR

APR

MAY

JUN

JUL

AUG

SEP

OCT

NOV

DEC

 

55.3

55.2

55.1

53.3

54.4

54.4

54.0

52.8

53.8

51.1

53.1

54.2

2019

JAN

FEB

MAR

APR

MAY

JUN

JUL

AUG

SEP

OCT

NOV

DEC

 

52.8

52.0

55.1

53.1

49.4

48.0

48.0

47.4

 

 

 

 

 

 

המשק היצרני האנגלי ממשיך במגמת התכווצות

הפעילות הכלכלית במשק היצרני הבריטי ממשיך זה החודש הרביעי ברציפות להימצא במגמת התכווצות והחודש אף נצפתה התעצמות בעוצמה של ההתכווצות. החודש נמדד ערך של 47.4% לעומת ערך של 48.0% אשר נמדד בחודש הקודם, ירידה של 0.6% לעומת החודש הקודם וזהו הערך הנמוך ביותר שנמדד מזה 85 חודשים. החודש כל הרכיבים המרכזיים והחשובים של המדד נמצאים בהתכווצות. מנגד רכיב מחירי חומרי הגלם ממשיך החודש להימצא בהתרחבות.  

רכיב תפוקות הייצור ממשיך זה החודש השלישי ברציפות להימצא בהתכווצות אם כי החודש נצפתה ברכיב זה התמתנות קלה בעוצמה של ההתכווצות. החודש נמדד ברכיב זה ערך של 47.7%, עליה של 0.7% לעומת החודש הקודם. מנהלי הרכש מציינים כי ההתכווצות ברכיב זה נצפתה החודש בכל הסקטורים והיא מיוחסת בעיקר לירידה בביקושים עקב צבירת מלאים לקראת תהליך הברקזיט.

רכיב הביקושים המקומיים ממשיך זה החודש הרביעי ברציפות להימצא במגמת התכווצות והחודש אף נצפתה התעצמות בעוצמה של ההתכווצות. החודש נמדד ברכיב זה ערך של 44.4% לעומת ערך של 46.9% שנמדד בחודש הקודם, ירידה של 2.5% לעומת החודש הקודם. מנהלי הרכש מציינים כי האטה בכלכלה העולמית, רמות מלאי גבוהות אצל הלקוחות לקראת הבקזיט הם הסיבות העיקריות להתכווצות ברכיב זה.

רכיב הביקושים ליצוא ממשיך זה החודש החמישי ברציפות להימצא במגמת התכווצות והחודש אף נצפתה ברכיב זה התעצמות נוספת בעוצמת ההתכווצות. החודש נמדד ברכיב זה ערך של 43.8% לעומת ערך של 46.5% שנמדד בחודש הקודם, ירידה של 2.7% לעומת החודש הקודם. ההתכווצות ברכיב זה נצפה בכל הסקטורים של המוצרים. ירידה בכמות ההזמנות נצפתה בעיקר מארה"ב, ממדינות אירופה ומדינות אסיה.

רכיב מחירי חומרי הגלם ממשיך זה החודש השלושים ותשעה ברציפות להימצא במגמת התרחבות והחודש אף נצפתה התעצמות, אמנם מזערית, בעוצמה של ההתרחבות. המשמעות של המצאות רכיב זה בהתרחבות הינה כי קיימת התייקרות במחירי חומרי הגלם. מנהלי הרכש מציינים כי הסיבות העיקריות להמשך ההתייקרות של חומרי הגלם הם שע"ח ומחסור בחלק מחומרי הגלם.

רכיב התעסוקה ממשיך זה החודש החמישי ברציפות להימצא בהתכווצות אם כי החודש נצפתה ברכיב זה התמתנות, אמנם מזערית, בעוצמת ההתכווצות. החודש נמדד ברכיב זה ערך של 47.8% ברכיב זה. מנהלי הרכש מציינים כי צמצום בכוח האדם נצפה בכל הסקטורים : מוצרי הצריכה ההשקעה ומוצרי הביניים. מנהלי הרכש מציינים כי הסיבות העיקריות לירידה בכוח האדם הינם הרצון לחסוך בעליות, מצב הכלכלה המקומי והעולמי והשפעות אי הודאות של הברקזיט.