יום רביעי 01 אפריל 2020
לוח הפלגות
חיפוש הפלגות כללי
יש לבחור נמל בארץ
יש לבחור נמל בחו"ל
יצוא מהארץ
יבוא לארץ
Facebook

מדד אוגוסט 2017 PMI INDEX AUGUST המשק היצרני ממשיך בהתרחבות

מדד מנהלי הרכש של בנק הפועלים וארגון מנהלי הרכש לחודש אוגוסט עלה ב- 4.1 נקודות לרמה של 58.4 נקודות. רמת המדד מצביעה, מזה 14 חודשים, על התרחבות בפעילות התעשייתית.
18.09.17 / 15:36
מדד אוגוסט 2017 PMI INDEX AUGUST המשק היצרני ממשיך בהתרחבות
18.09.17
מדד אוגוסט 2017 PMI INDEX AUGUST המשק היצרני ממשיך בהתרחבות

החודש כל הרכיבים המרכזיים במדד הצביעו על התרחבות בפעילות. רכיב הזמנות ליצוא עלה ב-9.0 נקודות לרמה של 56.3 נקודות וחזר להצביע על התרחבות. רכיב תפוקות הייצור רשם החודש עליה נוספת של 4.1 נקודות לרמה גבוהה של 59.2 נקודות.

 

מדד מנהלי הרכש העולמי, שמפרסם בנק JPMorgan, עלה בחודש אוגוסט 2017 לרמה של 53.1 נקודות – רמת שיא של 75 חודשים.בארה"ב המדד עלה ב-2.5 נקודות לרמה של 58.8 נקודות ובגוש האירו המדד עלה ב-0.8 נקודות לרמה של 57.4 נקודות. בסין, המדד עלה 0.5 נקודות לרמה של 51.6 נקודות.

 

כלכלני בנק הפועלים: מדד מנהלי הרכש בישראל תנודתי סביב רמה ממוצעת גבוהה ביחס לעבר. אנו מעריכים כי מצב ענף התעשייה בארץ מושפע מהמגמה החיובית בעולם וכן מביקושים מקומיים גבוהים. הצמיחה הגלובלית האיצה בחודשים האחרונים (לפני הסופות בארה"ב) וזה בא לידי ביטוי גם בשיפור ביצוא התעשייתי של ישראל - בחצי השנה האחרונה נרשמה עלייה של 4.1% ביצוא התעשייתי לעומת ששת החודשים הקודמים. 

להלן ריכוז נתוני המדד לחודש אוגוסט 2017  והשוואה לנתוני החודש הקודם:

 

 

מדד

חודש

אוגוסט

מדד

חודש

יולי

 

שינוי

 

מגמה

מס' חודשים במגמה

מדד הכללי

58.4

54.3

4.1

התרחבות

14

קו מגמה

56.7

53.5

3.2

התרחבות

13

ביקושים מקומיים

61.9

62.1

0.2-

התרחבות

10

ביקושים לייצוא

56.3

47.3

9.0

התרחבות

1

תפוקות ייצור

59.2

55.1

4.1

התרחבות

2

תעסוקה

70.8

66.3

4.5

התרחבות

14

מחירי חומרי גלם

66.7

52.4

14.3

התרחבות

13

מלאי מוצר מוגמר

35.6

43.2

7.6-

התכווצות

2

מלאי חומרי גלם

46.4

53.5

7.1-

התכווצות

1

כמות הרכישות למלאי

59.5

55.8

3.7

התרחבות

2

זמני אספקה יבוא

42.3

39.0

3.3

התכווצות

8

זמני אספקה מקומי

48.3

45.1

3.2

התכווצות

10

             
 

תפוקות הייצורPRODUCTION                                                                          

רכיב  תפוקות הייצור ממשיך זה החודש השני ברציפות להימצא בהתרחבות והחודש אף נצפתה התעצמות בעוצמה של ההתרחבות. הערך שנמדד החודש עומד על 59.2% לעומת ערך של 55.1% שנמדד בחודש הקודם, עליה נוספת של 4.1% לעומת החודש הקודם. המשיבים לסקר מייחסים את המשך ההתרחבות ברכיב זה  לרמת הביקושים הגבוהה.

NEW LOCAL ORDERS                                         הזמנות חדשות לקוחות בארץ

רכיב ההזמנות המקומיות ממשיך זה החודש העשירי ברציפות להימצא במגמת התרחבות אם כי החודש  נצפתה התמתנות, אמנם מזערית, בעוצמה של ההתרחבות. הערך שנמדד החודש עומד על 61.9% לעומת ערך של 62.1% שנמדד בחודש הקודם, ירידה של 0.2% לעומת החודש הקודם. המשיבים לסקר מייחסים את המשך ההתרחבות ברכיב זה לרמת הביקושים ולעונתיות.

QUANTITY OF PURCHASES                                                      רכישות למלאי

רכיב כמות הרכישות למלאי ממשיך זה החודש השני ברציפות להימצא בהתרחבות והחודש אף נצפתה התעצמות בעוצמה של ההתרחבות. הערך שנמדד החודש עומד על 59.5% לעומת ערך 55.8% שנמדד בחודש שעבר, עליה נוספת של 3.7% לעומת החודש הקודם. המשיבים לסקר מייחסים את המשך ההתרחבות ברכיב זה לרמת הביקושים ולעונתיות.

PRICES                                                                                                       מחירים

רכיב המחירים ממשיך זה החודש השלשה עשר ברציפות להימצא במגמת התרחבות והחודש אף נצפתה התעצמות דרסטית בעוצמה של ההתרחבות. הערך שנמדד החודש עומד על 66.7% לעומת ערך של 52.4% שנמדד בחודש הקודם, עליה של 14.3% לעומת הערך שנמדד בחודש הקודם. המשמעות של רכיב המחירים הנמצא בהתרחבות הינו כי נצפתה התייקרות במחירי חומרי הגלם. מתוך ניתוח התשובות לסקר ניתן ללמוד כי הסיבות העיקריות להתרחבות ברכיב זה הינה מחסור בחומרי גלם ושינויים בשע"ח.

  רכישות בארץ -זמני הספקה     LOCAL DELIVERY TIMES                                        רכיב זמני האספקה בשוק המקומי ממשיך זה החודש העשירי ברציפות להימצא במגמת התכווצות אם כי החודש נצפתה התמתנות בעוצמה של ההתכווצות. הערך שנמדד החודש עומד על 48.3% לעומת ערך של 45.1% שנמדד בחודש הקודם, עליה של 3.2% לעומת הערך שנמדד בחודש הקודם. משמעות הנתון  ברכיב  זה  היא  שישנה התקצרות בזמני האספקה של מוצרים מקומיים.

IMPORTS DELIVERY TIMES                          יבוא חומרי גלם – זמני הספקה

רכיב זמני האספקה מחו"ל ממשיך זה החודש השמיני ברציפות להימצא במגמת התכווצות אם כי החודש  נצפתה גם ברכיב זה התמתנות בעוצמת ההתכווצות.  הערך שנמדד החודש עומד על 42.3% לעומת ערך של 39.0% שנמדד בחודש הקודם, עליה של 3.3% לעומת הערך שנמדד בחודש הקודם. משמעות הנתון  ברכיב  זה  היא  שישנה התקצרות בזמני האספקה של מוצרי חומרי הגלם מחו"ל.

STOCKS OF RAW MATERIALS                                     חומרי גלם רמות מלאי

ברכיב רמות המלאי של חומרי גלם חל החודש שינוי כיוון ולאחר שלשה חודשים ברציפות במגמת התרחבות שב רכיב זה וחצה את קו 50% ועבר להתכווצות.  הערך שנמדד ברכיב זה החודש עומד על 46.4% לעומת ערך של 53.5% שנמדד בחודש הקודם, ירידה דרסטית של 7.1% לעומת החודש הקודם. המשיבים לסקר מייחסים את שינוי הכיוון והמעבר להתכווצות ברכיב זה לרמת הביקושים ולעונתיות.

STOCKS OF FINISHED GOODS                                             מלאי מוצר מוגמר 

רכיב מלאי מוצר מוגמר ממשיך זה החודש השני ברציפות להימצא בהתכווצות והחודש אף נצפתה התעצמות דרסטית בעוצמה של ההתכווצות. הערך שנמדד ברכיב זה החודש עומד על 35.6% לעומת ערך של 43.2% שנמדד בחודש הקודם, ירידה נוספת של 7.6% לעומת הערך שנמדד בחודש הקודם. המשיבים לסקר מייחסים את המשך ההתכווצות  ברכיב זה לרמת הביקושים ולעונתיות.

רמת התעסוקה                                                                           EMPLOYMENT

רכיב התעסוקה ממשיך זה החודש הארבעה עשר ברציפות להימצא במגמת התרחבות והחודש אף נצפתה ברכיב זה  התעצמות נוספת בעוצמה של ההתרחבות. הערך שנמדד החודש עומד על 70.8% לעומת ערך של 66.3% שנמדד בחודש הקודם, עליה של 4.5% לעומת הערך שנמדד בחודש הקודם. מתוך ניתוח התשובות לסקר ניתן ללמוד כי המשיבים לסקר מייחסים את המשך ההתרחבות ברכיב זה לרמת הביקושים ולהגדלת כושר הייצור.

NEW EXPORT ORDERS                                     הזמנות חדשות לקוחות בעולם

ברכיב הביקושים ליצוא חל החודש שוב שינוי כיוון ולאחר חודש אחד בלבד בהתכווצות שב רכיב זה וחצה את קו 50% המפריד בין התרחבות להתכווצות ועבר להתרחבות. הערך שנמדד החודש עומד על 56.3% לעומת ערך של 47.3% שנמדד בחודש הקודם, עליה דרסטית של 9.0% לעומת החודש הקודם. המשיבים לסקר מייחסים את שינוי הכיוון והמעבר להתרחבות ברכיב זה בעיקר לרמת הביקושים מהפירמות בחו"ל ולעונתיות.

 

פרסום נתונים אלה באדיבות  ISM

ארגון מנהלי הרכש האמריקאי

המשק היצרני האמריקאי ממשיך בהתרחבות

 

הפעילות הכלכלית של המגזר היצרני בארה"ב ממשיכה זה החודש השתיים עשרה ברציפות להימצא במגמת התרחבות והחודש אף נצפתה התעצמות בעוצמה של ההתרחבות. כלל הכלכלה האמריקאית ממשיכה זה החודש התשעים ותשעה ברציפות להימצא במגמת התרחבות. החודש נמדד ערך של 58.8% לעומת ערך של 56.3% שנמדד בחודש הקודם, עליה של 2.5% לעומת החודש הקודם. החודש כל הרכיבים המרכזיים והחשובים של המדד נמצאים בהתרחבות. רכיב מחירי חומרי הגלם ממשיך להימצא גם הוא החודש במגמת התרחבות.  החודש 14 מגזרים מתוך 18 המגזרים הנבדקים דיווחו על התרחבות בפעילותם הכלכלית.  

רכיב הביקושים ליצוא ממשיך זה החודש השמונה עשר ברציפות להימצא במגמת התרחבות אם כי החודש נצפתה התמתנות נוספת בעוצמת המגמה. החודש נמדד ברכיב זה ערך של 55.5% לעומת ערך של 57.5% שנמדד בחודש הקודם, ירידה של 2.0% לעומת החודש הקודם.  החודש רק 8 מגזרים מתוך 18 הנמדדים דיווחו על התרחבות ברכיב זה.

רכיב הביקושים המקומיים ממשיך זה החודש השתיים עשרה ברציפות להימצא במגמת התרחבות וגם בו נצפתה החודש התמתנות, אמנם מזערית, בעוצמה של ההתרחבות. הערך שנמדד החודש עומד על 60.3% לעומת ערך של 60.4% שנמדד בחודש הקודם, ירידה של 0.1% לעומת החודש הקודם.  החודש 12 מתוך 18 המגזרים הנבדקים דיווחו על התרחבות ברכיב זה.

גם רכיב תפוקות הייצור ממשיך זה החודש השתיים עשרה ברציפות להימצא במגמת התרחבות והחודש אף נצפתה ברכיב זה התעצמות קלה בעוצמה של ההתרחבות. הערך שנמדד החודש עומד על 61.0% לעומת ערך של 60.6% שנמדד בחודש הקודם, עליה של 0.4% לעומת החודש הקודם. החודש 11 מגזרים מתוך 18 הנמדדים דיווחו על התרחבות ברכיב זה.

רכיב התעסוקה ממשיך זה החודש האחת עשרה ברציפות להימצא במגמת התרחבות וגם ברכיב זה  נצפתה החודש התעצמות בעוצמה של ההתרחבות. הערך שנמדד החודש עומד על 59.9% לעומת ערך של 55.2% שנמדד בחודש הקודם, עליה של 4.7% לעומת החודש הקודם. החודש 13 מגזרים מתוך 18 המגזרים הנבדקים דיווחו על התרחבות ברכיב זה.

רכיב המחירים ממשיך זה החודש השמונה עשר ברציפות להימצא במגמת התרחבות אם כי החודש לא נצפה כל שינוי בערך הנמדד. הערך שנמדד החודש עומד על 62.0% בדיוק אותו ערך  שנמדד בחודש הקודם. משמעות נתון זה היא כי ממשיכה מגמת ההתייקרות במחירי חומרי הגלם. מנהלי הרכש מציינים בעיקר את עלית המחירים של מתכות שונים, סודה קאוסטית, עץ וקרטון ומוצריו, כמו כן מציינים כי קיים מחסור במס' חומרי גלם ובעיקר מציינים מחסור ברכיבים אלקטרוניים, זיכרונות מחשב וקבלים.

 

 

מדד מנהלי הרכש  הבריטי

 THE CHARTERED INSTITUTE OF PURCHASING & SUPPLY

2011

JAN

FEB

MAR

APR

MAY

JUN

JUL

AUG

SEP

OCT

NOV

DEC

 

62.0

61.5

57.1

54.6

52.1

51.3

49.1

49.0

51.1

47.4

47.6

49.6

2012

JAN

FEB

MAR

APR

MAY

JUN

JUL

AUG

SEP

OCT

NOV

DEC

 

52.1

51.2

52.1

50.5

45.9

48.6

45.4

49.5

48.4

47.5

49.1

51.4

2013

JAN

FEB

MAR

APR

MAY

JUN

JUL

AUG

SEP

OCT

NOV

DEC

 

50.8

47.9

48.3

49.8

51.3

52.5

54.6

57.2

56.7

56.0

58.4

57.3

2014

JAN

FEB

MAR

APR

MAY

JUN

JUL

AUG

SEP

OCT

NOV

DEC

 

56.7

56.9

55.3

57.3

57.0

57.5

55.4

52.5

51.6

53.3

53.5

52.5

2015

JAN

FEB

MAR

APR

MAY

JUN

JUL

AUG

SEP

OCT

NOV

DEC

 

53.0

54.0

54.4

51.9

52.0

51.4

51.9

51.5

51.5

55.5

52.7

51.9

2016

JAN

FEB

MAR

APR

MAY

JUN

JUL

AUG

SEP

OCT

NOV

DEC

 

52.9

50.8

51.0

49.2

50.1

52.1

48.2

53.3

55.4

54.3

53.4

56.1

2017

JAN

FEB

MAR

APR

MAY

JUN

JUL

AUG

SEP

OCT

NOV

DEC

 

55.9

54.6

54.2

57.3

56.7

54.3

55.1

56.9

 

 

 

 

 

 

המשק היצרני האנגלי ממשיך בהתרחבות

 

פעילות הכלכלית במשק היצרני הבריטי ממשיכה זה החודש השלשה עשר ברציפות להימצא במגמת התרחבות והחודש אף נצפתה התעצמות נוספת בעוצמה של ההתרחבות. החודש נמדד ערך של 56.9% לעומת ערך של 55.1% אשר נמדד בחודש הקודם, עליה של 1.8% לעומת  החודש הקודם. גם הרכיבים המרכזיים וחשובים של המדד ממשיכים החודש להימצא בהתרחבות. המשך ההתרחבות נצפתה בכל 3 הקטגוריות הנבחנות במדד: צריכה, ביניים והשקעה.

רכיב תפוקות הייצור ממשיך זה החודש השלשה עשר ברציפות להימצא במגמת התרחבות והחודש אף נצפתה בו התעצמות בעוצמה של ההתרחבות. מנהלי הרכש מציינים כי ההתרחבות ברכיב זה נובעת מגידול בכמות ההזמנות. ההתרחבות נצפתה בכל סוגי המוצרים ובכל הסקטורים אם כי במוצרי הצריכה נצפתה החודש ההתרחבות בעוצמה הגבוהה ביותר.

רכיב הביקושים המקומיים ממשיך זה החודש השניים עשרה ברציפות להימצא במגמת התרחבות והחודש אף נצפתה בו התעצמות נוספת בעוצמה של ההתרחבות. החודש נמדד ברכיב זה ערך של 59.1% לעומת ערך של 56.4% שנמדד בחודש הקודם, עליה של 2.7% לעומת החודש הקודם.   

רכיב הביקושים ליצוא ממשיך זה החודש החמישה עשר ברציפות להימצא במגמת התרחבות אם כי החודש נצפתה ברכיב זה התמתנות בעוצמה של המגמה. החודש נמדד ברכיב זה ערך של 56.6% לעומת ערך של 58.2% שנמדד בחודש הקודם, ירידה של 1.6% לעומת החודש הקודם. מנהלי הרכש מציינים את שע"ח של השטרלינג כאחת הסיבות להמשך ההתרחבות. כמו כן מציינים מנהלי הרכש בעיקר את המשך הגידול בהזמנות ממדינות מרכז אירופה, ארה"ב, סין ואוסטרליה.

רכיב מחירי חומרי הגלם ממשיך זה החודש החמישה עשר ברציפות להימצא במגמת התרחבות והחודש אף נצפתה התעצמות בעוצמה של ההתרחבות. המשמעות של המצאות רכיב זה בהתרחבות הינה כי קיימת התייקרות במחירי חומרי הגלם. מנהלי הרכש מציינים את המחסור במספר חומרי גלם כסיבה העיקרית להמשך ההתייקרות של חומרי הגלם.   

רכיב התעסוקה ממשיך זה החודש השלשה עשרה ברציפות להימצא במגמת התרחבות וגם ברכיב זה נצפתה החודש התעצמות בעוצמת המגמה. החודש נמדד הערך הגבוה ביותר מזה מעל לשלש שנים. המשך ההתרחבות נצפתה בכל הסקטורים הנבדקים: מוצרי ההשקעה, השקעה והביניים וכן בכל הגדלים השונים של הפירמות.