יום שישי 10 אפריל 2020
לוח הפלגות
חיפוש הפלגות כללי
יש לבחור נמל בארץ
יש לבחור נמל בחו"ל
יצוא מהארץ
יבוא לארץ
Facebook

ירידה במדד מנהלי הרכש בחודש מאי 2018

מדד מנהלי הרכש של ארגון מנהלי רכש ולוגיסטיקה בישראל ובנק הפועלים לחודש מאי 2018 ירד ב- 4.4 נקודות לרמה של 49.6 נקודות. רמת המדד ירדה מעט מתחת לגבול המפריד בין התרחבות להתכווצות בפעילות ענף התעשייה
19.06.18 / 12:08
ירידה במדד מנהלי הרכש בחודש מאי 2018
19.06.18
ירידה במדד מנהלי הרכש בחודש מאי 2018

בשני רכיבים עיקריים נרשמו החודש ירידות – ההזמנות המקומיות ירדו ב- 4.5 נקודות ותפוקות הייצור ב- 5.9 נקודות. הסעיפים המרכזיים של המדד עדיין מצביעים ברובם על התרחבות בפעילות. רכיבי המלאים הם אלו שהובילו לירידת המדד החודש אל מתחת לרמת ה- 50 נקודות.

 

מדד מנהלי הרכש העולמי, שמפרסם בנק JPMorgan, ירד מעט בחודש מאי 2018 לרמה של 53.1 נקודות. מדדי מנהלי הרכש בעולם נמצאים עדיין ברמות גבוהות ביחס לעבר, אם כי במרבית המדינות נרשמו ירידות קלות.

 

כלכלני בנק הפועלים: מדד מנהלי הרכש ירד מעט מתחת לגבול המפריד בין התרחבות להתכווצות בפעילות. נתוני הלמ"ס מצביעים על מגמה של ירידה ביצוא התעשייתי, שאפיינה את רוב ענפי התעשייה, למעט רכיבים אלקטרוניים. מדד הייצור התעשייתי עלה אומנם בחודשים האחרונים, אך זאת בעיקר הודות לתרומה של תעשיות הטכנולוגיה העילית.

תנאי הרקע בעולם הם טובים מבחינת ענף התעשייה. מדדי מנהלי הרכש בעולם נמצאים ברמות גבוהות, וגם אם קיימת מתיחות וחששות ממלחמת סחר, זו אינה צפויה להשפיע באופן ישיר על ישראל. שער החליפין של השקל התייצב בחודשים האחרונים, ואנו מעריכים שגורמים אלו ישפיעו לחיוב על פעילות ענף התעשייה.

במדד מנהלי הרכש בישראל חל החודש שינוי כיוון ולאחר חמישה חודשים רצופים במגמת התרחבות חצה המדד את קו 50% המפריד בין התכווצות והתרחבות ועבר להתכווצות. הערך שנמדד החודש עומד על %49.6 לעומת ערך של 54.0% שנמדד בחודש הקודם (סדרת נתונים מנוכה עונתיות), ירידה של 4.4% לעומת הערך שנמדד בחודש הקודם. החודש כל רכיבי המלאי נמצאים בהתכווצות וכן רכיבי זמני האספקה לעומתם כל יתר הרכיבים של המדד ממשיכים גם החודש להימצא בהתרחבות.

 

להלן ריכוז נתוני המדד לחודש מאי 2018  והשוואה לנתוני החודש הקודם:

 

 

מדד

חודש

מאי

מדד

חודש

אפריל

 

שינוי

 

מגמה

מס' חודשים במגמה

מדד הכללי

49.6

54.0

4.4-

התכווצות

1

קו מגמה

51.2

54.0

2.8-

התרחבות

22

ביקושים מקומיים

54.7

59.2

4.5-

התרחבות

6

ביקושים לייצוא

51.2

51.2

0

התרחבות

3

תפוקות ייצור

51.7

57.6

5.9-

התרחבות

12

תעסוקה

54.0

51.3

2.7

התרחבות

6

מחירי חומרי גלם

60.0

61.9

1.9-

התרחבות

22

מלאי מוצר מוגמר

47.4

42.5

4.9

התכווצות

2

מלאי חומרי גלם

37.7

47.3

9.6-

התכווצות

3

כמות הרכישות למלאי

43.0

54.6

11.6-

התרחבות

4

זמני אספקה יבוא

30.8

37.7

6.9-

התכווצות

17

זמני אספקה מקומי

41.9

42.4

0.5-

התכווצות

19

             
 

 

 

{NAPM - Purchasing Managers’ Index {PMI

אינדקס מנהלי הרכש האמריקאי

 

אוקטובר

2015

נובמבר

2015

דצמבר

2015

ינואר

2016

פברואר

2016

מרץ

2016

אפריל

2016

מאי

‏2016

50.1

48.6

48.2

48.2

49.5

51.8

50.8

51.3

יוני

2016

יולי

2016

אוגוסט

2016

ספטמבר

2016

אוקטובר

2016

נובמבר

2016

דצמבר

2016

ינואר

2017

53.2

52.6

49.4

51.5

51.9

53.2

54.7

56.0

פברואר

2017

מרץ

2017

אפריל

2017

מאי ‏2017

יוני

2017

יולי

2017

אוגוסט

2017

ספטמבר

2017

57.7

57.2

54.8

54.9

57.8

56.3

58.8

60.8

אוקטובר

2017

נובמבר

2017

דצמבר

2017

ינואר

2018

פברואר

2018

מרץ

2018

אפריל

2018

מאי

‏2018

58.7

58.2

59.7

59.1

60.8

59.3

57.3

58.7

 

 

פרסום נתונים אלה באדיבות  ISM

ארגון מנהלי הרכש האמריקאי

המשק היצרני האמריקאי ממשיך בהתרחבות

הפעילות הכלכלית של המגזר היצרני בארה"ב ממשיכה זה החודש העשרים ואחת ברציפות להימצא במגמת התרחבות והחודש אף נצפתה התעצמות בעוצמה של ההתרחבות. כלל הכלכלה האמריקאית ממשיכה זה החודש ה – 109 ברציפות להימצא במגמת התרחבות. החודש נמדד ערך של 58.7% לעומת ערך של 57.3% שנמדד בחודש הקודם, עליה של 1.4% לעומת החודש הקודם. החודש כל הרכיבים המרכזיים והחשובים של המדד נמצאים במגמת התרחבות. רכיב מחירי חומרי הגלם ממשיך להימצא גם הוא החודש במגמת התרחבות.   החודש 16 מגזרים מתוך 18 המגזרים הנבדקים דיווחו על התרחבות בפעילותם הכלכלית.  

רכיב הביקושים ליצוא ממשיך זה החודש העשרים ושבעה ברציפות להימצא במגמת התרחבות אם כי החודש נצפתה בו התמתנות נוספת בעוצמת המגמה. החודש נמדד ברכיב זה ערך של 55.6% לעומת ערך של 57.7% שנמדד בחודש הקודם, ירידה של 2.1% לעומת החודש הקודם.  החודש רק 8 מגזרים מתוך 18 הנמדדים דיווחו על התרחבות ברכיב זה.

רכיב הביקושים המקומיים ממשיך זה החודש העשרים ואחת ברציפות להימצא במגמת התרחבות והחודש אף נצפתה בו התעצמות בעוצמה של ההתרחבות. הערך שנמדד החודש עומד על 63.7% לעומת ערך של 61.2% שנמדד בחודש הקודם, עליה של 2.5% לעומת החודש הקודם.  החודש 15 מתוך 18 המגזרים הנבדקים דיווחו על התרחבות ברכיב זה.

גם רכיב תפוקות הייצור ממשיך זה החודש העשרים ואחת ברציפות להימצא במגמת התרחבות וגם ברכיב זה נצפתה החודש התעצמות בעוצמה של ההתרחבות. הערך שנמדד החודש עומד על 61.5% לעומת ערך של 57.2% שנמדד בחודש הקודם, עליה משמעותית של 4.3% לעומת החודש הקודם. גם החודש 15 מגזרים מתוך 18 הנמדדים דיווחו על התרחבות ברכיב זה.

רכיב התעסוקה ממשיך זה החודש העשרים ברציפות להימצא במגמת התרחבות והחודש אף נצפתה גם ברכיב זה התעצמות בעוצמה של ההתרחבות. הערך שנמדד החודש עומד על 56.3% לעומת ערך של 54.2% שנמדד בחודש הקודם, עליה של 2.1% לעומת החודש הקודם. החודש 13 מגזרים מתוך 18 המגזרים הנבדקים דיווחו על התרחבות ברכיב זה.

רכיב המחירים ממשיך זה החודש העשרים ושבעה ברציפות להימצא במגמת התרחבות והחודש אף נצפתה התעצמות נוספת, אם כי מזערית, בעוצמה של המגמה. הערך שנמדד החודש עומד על 79.5% לעומת ערך של 79.3% שנמדד בחודש הקודם, עליה של 0.2%. משמעות נתון זה היא כי עדיין ממשיכה מגמת ההתייקרות במחירי חומרי הגלם. מנהלי הרכש מציינים בעיקר את עלית המחירים של מתכות שונות, סודה קאוסטית, עץ וקרטון ומוצריו, כמו כן מציינים כי קיים מחסור במס' חומרי גלם ומציינים מחסור בקבלים, בנגדים ובמספר מתכות.

 

 

מדד מנהלי הרכש  הבריטי

 THE CHARTERED INSTITUTE OF PURCHASING & SUPPLY

2012

JAN

FEB

MAR

APR

MAY

JUN

JUL

AUG

SEP

OCT

NOV

DEC

 

52.1

51.2

52.1

50.5

45.9

48.6

45.4

49.5

48.4

47.5

49.1

51.4

2013

JAN

FEB

MAR

APR

MAY

JUN

JUL

AUG

SEP

OCT

NOV

DEC

 

50.8

47.9

48.3

49.8

51.3

52.5

54.6

57.2

56.7

56.0

58.4

57.3

2014

JAN

FEB

MAR

APR

MAY

JUN

JUL

AUG

SEP

OCT

NOV

DEC

 

56.7

56.9

55.3

57.3

57.0

57.5

55.4

52.5

51.6

53.3

53.5

52.5

2015

JAN

FEB

MAR

APR

MAY

JUN

JUL

AUG

SEP

OCT

NOV

DEC

 

53.0

54.0

54.4

51.9

52.0

51.4

51.9

51.5

51.5

55.5

52.7

51.9

2016

JAN

FEB

MAR

APR

MAY

JUN

JUL

AUG

SEP

OCT

NOV

DEC

 

52.9

50.8

51.0

49.2

50.1

52.1

48.2

53.3

55.4

54.3

53.4

56.1

2017

JAN

FEB

MAR

APR

MAY

JUN

JUL

AUG

SEP

OCT

NOV

DEC

 

55.9

54.6

54.2

57.3

56.7

54.3

55.1

56.9

55.9

56.3

58.2

56.3

2017

JAN

FEB

MAR

APR

MAY

JUN

JUL

AUG

SEP

OCT

NOV

DEC

 

55.3

55.2

55.1

53.3

54.4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

המשק היצרני האנגלי ממשיך בהתרחבות

פעילות הכלכלית במשק היצרני הבריטי ממשיכה זה החודש העשרים ושניים ברציפות להימצא במגמת התרחבות והחודש אף נצפתה התעצמות קלה בעוצמה של ההתרחבות. החודש נמדד ערך של 54.4% לעומת ערך של 53.9% אשר נמדד בחודש הקודם, עליה של 0.5% לעומת  החודש הקודם. גם הרכיבים המרכזיים וחשובים של המדד ממשיכים החודש להימצא בהתרחבות, וגם ברובם נצפתה החודש התעצמות בעוצמת המגמה.

רכיב תפוקות הייצור ממשיך זה החודש העשרים ושניים ברציפות להימצא במגמת התרחבות והחודש כאמור נצפתה בו התעצמות בעוצמת המגמה. מנהלי הרכש מציינים כי ההתרחבות ברכיב זה נובעת מהמשך הגידול בכמות ההזמנות וכן עקב רצון לצמצם פיגורים באספקות. ההתרחבות נצפתה בכל סוגי המוצרים.

רכיב הביקושים המקומיים ממשיך זה החודש העשרים ואחת ברציפות להימצא במגמת התרחבות אם כי החודש נצפתה ברכיב זה התמתנות נוספת בעוצמה של ההתרחבות. החודש נמדד ברכיב זה ערך של 54.7% לעומת ערך של 55.1% שנמדד בחודש הקודם, ירידה נוספת של 0.4% לעומת החודש הקודם. מנהלי הרכש מציינים כי זה הנתון הנמוך ביותר שנמדד ברכיב זה בשנה האחרונה.

רכיב הביקושים ליצוא ממשיך זה החודש העשרים וארבעה ברציפות להימצא במגמת התרחבות והחודש אף נצפתה ברכיב זה התעצמות קלה בעוצמה של המגמה. החודש נמדד ברכיב זה ערך של 54.2% לעומת ערך של 53.3% שנמדד בחודש הקודם, עליה של 0.9% לעומת החודש הקודם. מנהלי הרכש מציינים כי המשך הגידול בהזמנות נובע בעיקר בעקבות הזמנות ממדינות מרכז אירופה, צפון ודרום אמריקה, סין, הודו ואפריקה.  

רכיב מחירי חומרי הגלם ממשיך זה החודש העשרים וארבעה ברציפות להימצא במגמת התרחבות והחודש אף נצפתה התעצמות קלה בעוצמה של ההתרחבות. המשמעות של המצאות רכיב זה בהתרחבות הינה כי קיימת התייקרות במחירי חומרי הגלם. מנהלי הרכש מדווחים על מגוון רחב של פריטים בהם נצפתה עליה במחירים וכן מדווחים על המשך המחסור בחלק מחומרי הגלם.

רכיב התעסוקה ממשיך זה החודש העשרים ושניים ברציפות להימצא במגמת התרחבות וברכיב זה נצפתה החודש התמתנות בעוצמת ההתרחבות. החודש נמדד הערך הנמוך ביותר מאז חודש פברואר 2017. המשך ההתרחבות נצפתה במוצרי ההשקעה והביניים בעוד שבמוצרי הצריכה נצפתה התמתנות ברכיב זה.