יום חמישי 02 אפריל 2020
לוח הפלגות
חיפוש הפלגות כללי
יש לבחור נמל בארץ
יש לבחור נמל בחו"ל
יצוא מהארץ
יבוא לארץ
Facebook

ירידה במדד מנהלי הרכש בחודש אפריל 2018 אך רמתו מצביעה על המשך ההתרחבות

מדד מנהלי הרכש של בנק הפועלים וארגון מנהלי הרכש לחודש אפריל 2018 ירד ב-0.7% לרמה של 54.0 נקודות. עם זאת, המדד מצביע זה החודש החמישי ברציפות על התרחבות בפעילות.
16.05.18 / 14:31
ירידה במדד מנהלי הרכש בחודש אפריל 2018 אך רמתו מצביעה על המשך ההתרחבות
16.05.18
ירידה במדד מנהלי הרכש בחודש אפריל 2018 אך רמתו מצביעה על המשך ההתרחבות

מדד אפריל 2018  PMI INDEX APRIL

המשק היצרני ממשיך בהתרחבות

 

מדד מנהלי הרכש בישראל ממשיך זה החודש החמישי ברציפות להימצא במגמת התרחבות אם כי החודש  נצפתה התמתנות קלה בעוצמה של ההתרחבות. הערך שנמדד החודש עומד על %54.0 לעומת ערך של 54.7%  שנמדד בחודש הקודם (סדרת נתונים מנוכה עונתיות), ירידה של 0.7% לעומת הערך שנמדד בחודש הקודם. החודש כל הרכיבים המרכזיים והחשובים של המדד נמצאים בהתרחבות כולל רכיב מחירי חומרי גלם. רכיבי זמני האספקה ממשיכים גם החודש להימצא בהתכווצות.  

 

להלן ריכוז נתוני המדד לחודש אפריל 2018  והשוואה לנתוני החודש הקודם:

 

 

מדד

חודש

אפריל

מדד

חודש

מרץ

 

שינוי

 

מגמה

מס' חודשים במגמה

מדד הכללי

54.0

54.7

0.7-

התרחבות

5

קו מגמה

54.0

54.6

0.6-

התרחבות

21

ביקושים מקומיים

59.2

55.7

3.5

התרחבות

5

ביקושים לייצוא

51.2

58.2

7.0-

התרחבות

2

תפוקות ייצור

57.6

57.3

0.3

התרחבות

10

תעסוקה

51.3

58.4

7.1-

התרחבות

5

מחירי חומרי גלם

61.9

66.3

4.4-

התרחבות

21

מלאי מוצר מוגמר

42.5

52.0

9.5-

התכווצות

1

מלאי חומרי גלם

47.3

45.2

2.1

התכווצות

2

כמות הרכישות למלאי

54.6

52.7

1.9

התרחבות

3

זמני אספקה יבוא

37.7

37.8

0.1-

התכווצות

16

זמני אספקה מקומי

42.4

41.7

0.7

התכווצות

18

             
 

 

{NAPM - Purchasing Managers’ Index {PMI

אינדקס מנהלי הרכש האמריקאי

 

אוקטובר

2015

נובמבר

2015

דצמבר

2015

ינואר

2016

פברואר

2016

מרץ

2016

אפריל

2016

מאי

‏2016

50.1

48.6

48.2

48.2

49.5

51.8

50.8

51.3

יוני

2016

יולי

2016

אוגוסט

2016

ספטמבר

2016

אוקטובר

2016

נובמבר

2016

דצמבר

2016

ינואר

2017

53.2

52.6

49.4

51.5

51.9

53.2

54.7

56.0

פברואר

2017

מרץ

2017

אפריל

2017

מאי ‏2017

יוני

2017

יולי

2017

אוגוסט

2017

ספטמבר

2017

57.7

57.2

54.8

54.9

57.8

56.3

58.8

60.8

אוקטובר

2017

נובמבר

2017

דצמבר

2017

ינואר

2018

פברואר

2018

מרץ

2018

אפריל

2018

מאי

‏2018

58.7

58.2

59.7

59.1

60.8

59.3

57.3

 

 

 

פרסום נתונים אלה באדיבות  ISM

ארגון מנהלי הרכש האמריקאי

המשק היצרני האמריקאי ממשיך בהתרחבות

הפעילות הכלכלית של המגזר היצרני בארה"ב ממשיכה זה החודש העשרים ברציפות להימצא במגמת התרחבות אם כי החודש נצפתה התמתנות נוספת בעוצמה של ההתרחבות. כלל הכלכלה האמריקאית ממשיכה זה החודש ה – 108 ברציפות להימצא במגמת התרחבות. החודש נמדד ערך של 57.3% לעומת ערך של 59.3% שנמדד בחודש הקודם, ירידה של 2.0% לעומת החודש הקודם. החודש כל הרכיבים המרכזיים והחשובים של המדד נמצאים במגמת התרחבות. רכיב מחירי חומרי הגלם ממשיך להימצא גם הוא החודש במגמת התרחבות.  גם החודש 17 מגזרים מתוך 18 המגזרים הנבדקים דיווחו על התרחבות בפעילותם הכלכלית.  

רכיב הביקושים ליצוא ממשיך זה החודש העשרים ושישה ברציפות להימצא במגמת התרחבות אם כי החודש נצפתה בו התמתנות נוספת בעוצמת המגמה. החודש נמדד ברכיב זה ערך של 57.7% לעומת ערך של 58.7% שנמדד בחודש הקודם, ירידה של 1.0% לעומת החודש הקודם.  החודש 14 מגזרים מתוך 18 הנמדדים דיווחו על התרחבות ברכיב זה.

רכיב הביקושים המקומיים ממשיך זה החודש העשרים ברציפות להימצא במגמת התרחבות אם כי החודש נצפתה בו התמתנות נוספת בעוצמה של ההתרחבות. הערך שנמדד החודש עומד על 61.2% לעומת ערך של 61.9% שנמדד בחודש הקודם, ירידה של 0.7% לעומת החודש הקודם.  החודש 16 מתוך 18 המגזרים הנבדקים דיווחו על התרחבות ברכיב זה.

גם רכיב תפוקות הייצור ממשיך זה החודש העשרים ברציפות להימצא במגמת התרחבות וגם ברכיב זה נצפתה החודש התמתנות נוספת בעוצמה של ההתרחבות. הערך שנמדד החודש עומד על 57.2% לעומת ערך של 61.0% שנמדד בחודש הקודם, ירידה של 3.8% לעומת החודש הקודם. החודש 15 מגזרים מתוך 18 הנמדדים דיווחו על התרחבות ברכיב זה.

רכיב התעסוקה ממשיך זה החודש התשעה עשר ברציפות להימצא במגמת התרחבות אם כי החודש נצפתה גם ברכיב זה התמתנות בעוצמה של ההתרחבות. הערך שנמדד החודש עומד על 54.2% לעומת ערך של 57.3% שנמדד בחודש הקודם, ירידה נוספת של 3.1% לעומת החודש הקודם. החודש 12 מגזרים מתוך 18 המגזרים הנבדקים דיווחו על התרחבות ברכיב זה.

רכיב המחירים ממשיך זה החודש העשרים ושישה ברציפות להימצא במגמת התרחבות והחודש אף נצפתה התעצמות נוספת בעוצמה של המגמה. הערך שנמדד החודש עומד על 79.3% לעומת ערך של 78.1% שנמדד בחודש הקודם, עליה של 1.2%. משמעות נתון זה היא כי עדיין ממשיכה מגמת ההתייקרות במחירי חומרי הגלם. מנהלי הרכש מציינים בעיקר את עלית המחירים של מתכות שונות, סודה קאוסטית וקרטון ומוצריו, כמו כן מציינים כי קיים מחסור במס' חומרי גלם ומציינים מחסור בקבלים ובנגדים.

 

 

מדד מנהלי הרכש  הבריטי

 THE CHARTERED INSTITUTE OF PURCHASING & SUPPLY

2012

JAN

FEB

MAR

APR

MAY

JUN

JUL

AUG

SEP

OCT

NOV

DEC

 

52.1

51.2

52.1

50.5

45.9

48.6

45.4

49.5

48.4

47.5

49.1

51.4

2013

JAN

FEB

MAR

APR

MAY

JUN

JUL

AUG

SEP

OCT

NOV

DEC

 

50.8

47.9

48.3

49.8

51.3

52.5

54.6

57.2

56.7

56.0

58.4

57.3

2014

JAN

FEB

MAR

APR

MAY

JUN

JUL

AUG

SEP

OCT

NOV

DEC

 

56.7

56.9

55.3

57.3

57.0

57.5

55.4

52.5

51.6

53.3

53.5

52.5

2015

JAN

FEB

MAR

APR

MAY

JUN

JUL

AUG

SEP

OCT

NOV

DEC

 

53.0

54.0

54.4

51.9

52.0

51.4

51.9

51.5

51.5

55.5

52.7

51.9

2016

JAN

FEB

MAR

APR

MAY

JUN

JUL

AUG

SEP

OCT

NOV

DEC

 

52.9

50.8

51.0

49.2

50.1

52.1

48.2

53.3

55.4

54.3

53.4

56.1

2017

JAN

FEB

MAR

APR

MAY

JUN

JUL

AUG

SEP

OCT

NOV

DEC

 

55.9

54.6

54.2

57.3

56.7

54.3

55.1

56.9

55.9

56.3

58.2

56.3

2017

JAN

FEB

MAR

APR

MAY

JUN

JUL

AUG

SEP

OCT

NOV

DEC

 

55.3

55.2

55.1

53.3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

המשק היצרני האנגלי ממשיך בהתרחבות

פעילות הכלכלית במשק היצרני הבריטי ממשיכה זה החודש העשרים ואחת ברציפות להימצא במגמת התרחבות אם כי החודש נצפתה התמתנות נוספת בעוצמה של ההתרחבות. החודש נמדד ערך של 53.9% לעומת ערך של 55.1% אשר נמדד בחודש הקודם, ירידה של 1.2% לעומת  החודש הקודם. גם הרכיבים המרכזיים וחשובים של המדד ממשיכים החודש להימצא בהתרחבות, אם כי גם בהם נצפתה החודש התמתנות בעוצמת המגמה.

רכיב תפוקות הייצור ממשיך זה החודש העשרים ואחת ברציפות להימצא במגמת התרחבות והחודש כאמור נצפתה בו התמתנות קלה בעוצמת המגמה. מנהלי הרכש מציינים כי ההתרחבות ברכיב זה נובעת מהמשך הגידול בכמות ההזמנות, שיפור בתנאי מזג האוויר,  ומהשקת מוצרים חדשים. ההתרחבות נצפתה בכל סוגי המוצרים.

רכיב הביקושים המקומיים ממשיך זה החודש העשרים ברציפות להימצא במגמת התרחבות אם כי החודש נצפתה ברכיב זה התמתנות בעוצמה של ההתרחבות. החודש נמדד ברכיב זה ערך של 55.1% לעומת ערך של 55.3% שנמדד בחודש הקודם, ירידה נוספת של 0.3% לעומת החודש הקודם. מנהלי הרכש מציינים כי זה הנתון הנמוך ביותר שנמדד ברכיב זה בעשרת החודשים האחרונים.

רכיב הביקושים ליצוא ממשיך זה החודש העשרים ושלשה ברציפות להימצא במגמת התרחבות אם כי החודש נצפתה, כאמור, ברכיב זה התמתנות בעוצמה של המגמה. החודש נמדד ברכיב זה ערך של 53.3% לעומת ערך של 54.6% שנמדד בחודש הקודם, ירידה של 1.3% לעומת החודש הקודם. מנהלי הרכש מציינים כי המשך הגידול בהזמנות נובע בעיקר בעקבות הזמנות ממדינות אירופה, ארה"ב ואסיה.  

רכיב מחירי חומרי הגלם ממשיך זה החודש העשרים ושלשה ברציפות להימצא במגמת התרחבות אם כי החודש נצפתה התמתנות נוספת בעוצמה של ההתרחבות. המשמעות של המצאות רכיב זה בהתרחבות הינה כי קיימת התייקרות במחירי חומרי הגלם. מנהלי הרכש מציינים מספר סיבות להמשך עליית המחירים ובהם: עליה במחירי ח"ג ומחסור בחלק מחומרי הגלם.

רכיב התעסוקה ממשיך זה החודש העשרים ואחת ברציפות להימצא במגמת התרחבות וגם ברכיב זה נצפתה החודש התמתנות בעוצמת ההתרחבות.