יום שלישי 07 אפריל 2020
לוח הפלגות
חיפוש הפלגות כללי
יש לבחור נמל בארץ
יש לבחור נמל בחו"ל
יצוא מהארץ
יבוא לארץ
Facebook

המשק היצרני חזר להתכווצות

משה יחזקאל יו"ר ארגון מנהלי הרכש והלוגיסטיקה מוסר שהמשק היצרני חזר להתכווצות, זאת ע"פ מדד מנהלי הרכש בישראל לחודש פברואר 2016 שממשיך זה החודש השני להימצא בהתכווצות והחודש אף נצפתה התעצמות קלה בעוצמת ההתכווצות.
24.03.16 / 09:10
המשק היצרני חזר להתכווצות
24.03.16
המשק היצרני חזר להתכווצות

הערך שנמדד החודש עומד על 46.8% לעומת ערך של 48.1% שנמדד בחודש הקודם  (סדרת נתונים מנוכה עונתיות), ירידה של 1.3% לעומת הערך שנמדד בחודש הקודם.  החודש הרכיבים החשובים והמרכזיים של המדד נמצאים בהתכווצות מלבד רכיב תפוקות הייצור הנמצא עדיין בהתרחבות . רכיב המחירים ממשיך החודש להימצא בהתכווצות.

 

רכיב  תפוקות הייצור ממשיך זה החודש החמישי ברציפות להימצא במגמת התרחבות והחודש אף נצפתה התעצמות בעוצמה של ההתרחבות. הערך שנמדד החודש עומד על 55.9% לעומת ערך של 51.2% שנמדד בחודש הקודם, עליה של 4.7% לעומת החודש הקודם. המשיבים לסקר מייחסים את המשך ההתרחבות ברכיב זה לעונתיות ולרמת הביקושים.

רכיב ההזמנות המקומיות ממשיך זה החודש השני ברציפות להימצא בהתכווצות אם כי החודש נצפתה התמתנות קלה בעוצמה של ההתכווצות. הערך שנמדד החודש עומד על 46.8% לעומת ערך של 44.4% שנמדד בחודש הקודם, עליה של 2.4% לעומת החודש הקודם. המשיבים לסקר מייחסים את המשך התכווצות ברכיב זה לרמת הביקושים.

רכיב כמות הרכישות למלאי ממשיך זה החודש האחת עשרה ברציפות להימצא במגמת התכווצות והחודש אף נצפתה התעצמות משמעותית נוספת בעוצמת המגמה. הערך שנמדד החודש עומד על 39.6% לעומת ערך של 45.0% שנמדד בחודש שעבר, ירידה של 5.4% לעומת החודש הקודם. המשיבים לסקר מייחסים את המשך ההתכווצות ברכיב זה למדיניות מלאי בעקבות רמת הביקושים ולמדיניות ניהול מלאי של הפירמות.

רכיב המחירים ממשיך זה החודש האחת עשרה ברציפות להימצא במגמת התכווצות אם כי החודש נצפתה התמתנות בעוצמה של ההתכווצות. הערך שנמדד החודש עומד על 42.0% לעומת ערך של 36.5% שנמדד בחודש הקודם, עליה משמעותית של 5.5% לעומת הערך שנמדד בחודש הקודם. המשמעות של רכיב המחירים הנמצא בהתכווצות הינו כי נצפתה הוזלה במחירי חומרי הגלם. מתוך ניתוח התשובות לסקר ניתן ללמוד כי הסיבות העיקריות להתכווצות ברכיב זה הינה הירידה במחירים.

רכיב זמני האספקה בשוק המקומי ממשיך זה החודש השני ברציפות להימצא בהתרחבות והחודש אף נצפתה התעצמות, אמנם מזערית, בעוצמה של ההתרחבות. הערך שנמדד החודש עומד על 51.3% לעומת ערך של 51.1% שנמדד בחודש הקודם, עליה של 0.2% לעומת הערך שנמדד בחודש הקודם. משמעות הנתון  ברכיב  זה  היא  שישנה התארכות בזמני האספקה של מוצרים מקומיים.

ברכיב זמני האספקה מחו"ל חל החודש שינוי כיוון ולאחר חמישה חודשים במגמת התכווצות חצה רכיב זה  את קו 50% וחזר להתרחבות. הערך שנמדד החודש עומד על 53.4% לעומת ערך של 47.3% שנמדד בחודש הקודם, עליה משמעותית של 6.1% לעומת הערך שנמדד בחודש הקודם. משמעות הנתון  ברכיב  זה  היא  שישנה התארכות בזמני האספקה של מוצרי חומרי הגלם מחו"ל.

רכיב רמות המלאי של חומרי גלם ממשיך זה החודש השני ברציפות להימצא בהתכווצות והחודש אף נצפתה התעצמות בעוצמה של ההתכווצות. הערך שנמדד ברכיב זה החודש עומד על 44.2% לעומת ערך של 48.4%  שנמדד בחודש הקודם, ירידה של 4.2% לעומת החודש הקודם. המשיבים לסקר מייחסים את המשך ההתכווצות ברכיב זה לרמת הביקושים ולמדיניות מלאי מכוונת.

גם רכיב מלאי מוצר מוגמר ממשיך זה החודש השני ברציפות להימצא בהתכווצות והחודש אף נצפתה התעצמות בעוצמה של ההתכווצות. הערך שנמדד ברכיב זה החודש עומד על 46.9% לעומת ערך של 8.4% שנמדד בחודש הקודם, ירידה של 1.5% לעומת הערך שנמדד בחודש הקודם. המשיבים לסקר מייחסים את המשך ההתכווצות ברכיב זה לרמת הביקושים ולעונתיות.

רכיב התעסוקה ממשיך זה החודש השני ברציפות להימצא בהתכווצות אם כי החודש נצפתה התמתנות בעוצמה של ההתכווצות. הערך שנמדד החודש עומד על 48.8% לעומת ערך של 47.8% שנמדד בחודש הקודם, עליה של 1.0% לעומת הערך שנמדד בחודש הקודם. מתוך ניתוח התשובות לסקר ניתן ללמוד כי המשיבים לסקר מייחסים את המשך ההתכווצות ברכיב זה להתייעלות ולעונתיות.

רכיב הביקושים ליצוא ממשיך זה החודש השלשה עשר ברציפות להימצא במגמת התכווצות והחודש אף נצפתה התמתנות דרסטית בעוצמה של מגמת ההתכווצות. הערך שנמדד החודש עומד על 39.3% לעומת ערך של 49.9% שנמדד בחודש הקודם, ירידה דרסטית של 10.6% לעומת החודש הקודם. המשיבים לסקר מייחסים את המשך  ההתכווצות ברכיב זה לרמת הביקושים מהפירמות בחו"ל.