יום שלישי 07 אפריל 2020
לוח הפלגות
חיפוש הפלגות כללי
יש לבחור נמל בארץ
יש לבחור נמל בחו"ל
יצוא מהארץ
יבוא לארץ
Facebook

רשות המסים: ירידה של כ-30% ביבוא כלי רכב פרטיים באוגוסט

בחודשים ינואר-אוגוסט 2019 הסתכם יבוא כלי רכב נוסעים ב-178,660 בהשוואה ל- 194,770 בתקופה מקבילה אשתקד, ירידה של 8.3%. רשות המסים: נתוני המגמה מצביעים על עלייה מתונה ביבוא כלי רכב
04.09.19 / 11:40
מכוניות מיובאות בנמל חיפה. המגמה מצביעה על עלייה מתונה ביבוא
04.09.19
מכוניות מיובאות בנמל חיפה. המגמה מצביעה על עלייה מתונה ביבוא

החטיבה לתכנון וכלכלה ברשות המסים פרסמה הבוקר את נתוני יבוא מוצרים בני קיימא עבור חודש אוגוסט 2019. מהנתונים עולה כי בחודש אוגוסט 2019 נרשם יבוא כלי רכב (פרטיים) בהיקף של 15,836 לעומת 22,525 כלי רכב באוגוסט 2018, ירידה בשיעור של 29.7%. יבוא רכב מסחרי ירד ב-15.7% והגיע ל-730 כלי רכב לעומת 866 כלי רכב באוגוסט 2018. הירידה ביבוא כלי רכב נובעת חלקית מהקדמת יבוא כלי רכב בחודש מרץ, ערב עדכון נוסחת מיסוי ירוק שתחולתה מ-1.4.2019. ההקדמה בחלקה באה על חשבון יבוא חודש אוגוסט.

 

בחודשים ינואר-אוגוסט 2019 הסתכם יבוא כלי רכב נוסעים ב-178,660 בהשוואה ל- 194,770 בתקופה מקבילה אשתקד, ירידה של 8.3%. יבוא כלי רכב מסחרי ירד ב- 11.4% בתקופה זו והגיע להיקף של – 6,548. הירידה ביבוא רכב נובעת מיבוא מתון יחסית בתחילת שנת 2019 לעומת יבוא גבוה במיוחד בתחילת 2018, לאחר האטה ביבוא כלי רכב בשנת 2017. מרשות המסים נמסר כי נתוני המגמה מצביעים על עלייה מתונה ביבוא כלי רכב נוסעים החל מסוף 2018.

 

יבוא סיגריות ירד בחודש אוגוסט ב-4.5%. אך במצטבר בתקופה ינואר – אוגוסט נמצא יבוא סיגריות בעלייה של 3%. יתכן והעליה מוסברת במעבר מצריכת טבק לגלגול לצריכת סיגריות עקב העלאת מס קנייה על טבק לגלגול שנכנסה לתוקפה ב-21.02.2019. בערך יבוא של טבק אחר שכולל טבק לגלגול נרשמה בחודש אוגוסט ירידה של 51.6% לעומת אוגוסט 2018, בהמשך לירידה באפריל-יולי. לעומת זאת, ההכנסות מטבק לגלגול עלו בשיעור של כ-15.5% לעומת אוגוסט אשתקד. במצטבר בינואר – אוגוסט 2019 נמצא ערך יבוא של טבק אחר, בירידה בשיעור של 38.8% והכנסות מטבק אחר בעליה של 2.9%.

 

סה״כ ערך כלל היבוא בחודש אוגוסט 2019 הסתכם ב-5.9 מיליארד דולר - ירידה של 6.7% לעומת ערך היבוא באוגוסט 2018. נתוני מגמה מצביעים על יציבות בערך היבוא.