יום רביעי 20 נובמבר 2019
לוח הפלגות
חיפוש הפלגות כללי
יש לבחור נמל בארץ
יש לבחור נמל בחו"ל
יצוא מהארץ
יבוא לארץ
Facebook

משרד הכלכלה: 74 מיליארד שקל למשק בעקבות רכש הגומלין

בישיבת הממשלה הוצגו נתוני תרומת רכש הגומלין למשק הישראלי והשפעתו על הגידול בתעסוקה והעליה בתוצר, בייצוא ובהכנסות המדינה. השר אלי כהן: ״השימוש ברכש גומלין נועד לחזק את התעשייה המקומית ולפעול להגברת הייצוא״
03.11.19 / 13:44
משרד הכלכלה: 74 מיליארד שקל למשק בעקבות רכש הגומלין
03.11.19
משרד הכלכלה: 74 מיליארד שקל למשק בעקבות רכש הגומלין

הרשפ״ת (הרשות לשיתוף פעולה תעשייתי) במשרד הכלכלה והתעשייה הציגה בישיבת הממשלה שהתקיימה היום את פעילות הרשות בשש השנים האחרונות ואת נתוני תרומת רכש הגומלין למשק בהתאם למטרותיה החברתיות והכלכליות של המדינה. בין הנתונים שהוצגו לממשלה נכלל רכש הגומלין עליו דיווחו החברות הזרות בישראל בשנת 2018, 4 מיליארד דולר, שהתבצע בשיתוף עם 1,065 חברות ישראליות, כ-236 מהן פועלות בפריפריה וכ-429 מהן מוגדרות כחברות קטניות ובינוניות. 

 

רכש הגומלין בישראל מתבצע מתוקף תקנות חובת המכרזים (חובת שיתוף פעולה תעשייתי), כאשר גוף ממשלתי מבצע עסקה עם ספק זר בסכום העולה על 5 מיליון דולר, ועל כן הספק הזר מחויב בביצוע חלק מהרכש בתעשייה הישראלית. נתוני רכש הגומלין שהוצגו מראים כי החברות הזרות מימשו בתעשייה הישראלית פי 2.3 מעבר להתחייבותיהן בגין הרכש, ותרמו כ-2 מיליארד שקל להכנסות המדינה וכ-14 מיליארד שקל לתוצר.  

 

נתוני רכש הגומלין נותחו על ידי הרשפ״ת בשיתוף חברת EY, ובחנו את השפעת רכש הגומלין על מספר פרמטרים, בהם: יצוא, תל״ג, מספר המועסקים, הכנסות המדינה, עלות הרכש הממשלתי, רכישת ידע ושיטות עבודה ופתיחת השוק לחברות מקומיות. לאור ריבוי הפרויקטים הממשלתיים בתחום הרכבות, תחום זה מציג נאמנה את תרומת הרכש לחברות ישראליות. כך לדוגמא, במסגרת שיתוף הפעולה בין ענקית התחבורה הקנדית־גרמנית בומברדייה לבין חברת פולירית מקיבוץ זיקים בוצעו הסמכות שאפשרו העמקת שיתוף הפעולה בין החברות ופעילות בגרמניה בנוסף לישראל. כמו כן, על בסיס הידע שנרכש התחיל שיתוף פעולה בין פולירית לבין ענקית הרכבות הגרמנית סימנס.

 

הרשפ״ת הציג נתונים אלו בישיבת הממשלה לאור תחילתו של תר"ש התשתיות הממשלתי, במסגרתו צפויות התקשרויות בסך כ-200 מיליארד שקל בין גופי ממשלה לבין חברות זרות. החלת חובת רכש גומלין גורפת במכרזים אלו צפוי להחזיר למשק הישראלי כ-74 מיליארד שקל ולספק חיזוק משמעותי לתעשייה הישראלית. הצורך בהחלטת הממשלה ברורה עולה לאור פרשנויות שונות שניתנות על ידי הגופים הממשלתיים לתקנות חובת המכרזים, אשר מובילות לאי-קיום חובת רכש הגומלין.