יום רביעי 01 אפריל 2020
לוח הפלגות
חיפוש הפלגות כללי
יש לבחור נמל בארץ
יש לבחור נמל בחו"ל
יצוא מהארץ
יבוא לארץ
Facebook

למ״ס: הגירעון בסחר בסחורות בפברואר הסתכם ב-4.5 מיליארד שקל

בפברואר 2020, הסתכם יבוא הסחורות ב-19.6 מיליארד שקל. מתוכם 44% מסכום זה היה יבוא חומרי גלם. נתוני המגמה מצביעים על ירידה ביבוא מוצרי השקעה
12.03.20 / 13:33
למ״ס: הגירעון בסחר בסחורות בפברואר הסתכם ב-4.5 מיליארד שקל
12.03.20
למ״ס: הגירעון בסחר בסחורות בפברואר הסתכם ב-4.5 מיליארד שקל

הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה (למ״ס) פרסמה את נתוני סחר החוץ של ישראל עבור חודש פברואר. על פי הנתונים, היצוא הסתכם ב-15.1 מיליארד שקל, היבוא הסתכם ב-19.6 מיליארד שקל והגירעון בסחר הסחורות הסתכם ב-4.5 מיליארד שקל.

 

יצוא הסחורות בחודשים ינואר- פברואר 2020, היווה 72.7% מהיבוא לעומת 69.1% באותו חודש אשתקד. הגירעון המסחרי (סחורות בלבד) בחודשיים הראשונים של השנה הסתכם ב-10.3 מיליארד שקל לעומת גירעון של 13 מיליארד שקל בינואר-פברואר 2019.

 

בחודשים דצמבר 2019- פברואר 2020 ירד יצוא הסחורות, על פי נתוני המגמה, ב-0.9% בחישוב שנתי, בהמשך לירידה של 6.6% בחישוב שנתי בספטמבר - נובמבר 2019 . בחודשים דצמבר 2019- פברואר 2020 ירד יבוא הסחורות (למעט אוניות, מטוסים, יהלומים וחומרי אנרגיה), על פי נתוני המגמה, ב-5.2% בחישוב שנתי. זאת, בהמשך לירידה של 1.3% בחישוב שנתי בספטמבר - נובמבר 2019 .

 

יצוא הסחורות הסתכם בחודש פברואר 2020 ב-15.1 מיליארד שקל. 88% מסכום זה היה יצוא תעשייתי, כרייה וחציבה (למעט יהלומים). 9% יצוא יהלומים ו-3% יצוא חקלאי, ייעור ודיג.

 

היצוא התעשייתי, כרייה וחציבה (למעט יהלומים) ירד בדצמבר 2019- פברואר 2020 ב-0.1% בחישוב שנתי. זאת, בהמשך לירידה של 6.6% בחישוב שנתי, בחודשים ספטמבר - נובמבר 2019 .

 

יצוא תעשיות טכנולוגיה עילית ירד בדצמבר 2019- פברואר 2020, על פי נתוני המגמה, ב-13.9% בחישוב שנתי. זאת, בהמשך לירידה של 7.8% בחישוב שנתי בספטמבר - נובמבר 2019 . נתוני היצוא לפי ענף מצביעים על ירידה של 42.6% בחישוב שנתי ביצוא ענף ייצור תרופות וירידה של 37.5% בחישוב שנתי ביצוא ענף ייצור רכיבים ולוחות אלקטרוניים.

 

יצוא תעשיות טכנולוגיה מעורבת עילית עלה על פי נתוני המגמה ב-1.6% בחישוב שנתי בנובמבר 2019- פברואר 2020. זאת, לאחר ירידה של 7.4% בחישוב שנתי בספטמבר - נובמבר 2019 . נתוני היצוא לפי ענף מצביעים על עלייה של 6.5% ביצוא ענף ייצור כימיקלים ומוצריהם בחישוב שנתי.

 

יצוא תעשיות טכנולוגיה מעורבת מסורתית עלה בשלושת החודשים האחרונים ב-30.4% בחישוב שנתי. זאת, לאחר ירידה של 3.9% בחישוב שנתי, בחודשים ספטמבר - נובמבר 2019. נתוני היצוא לפי ענף מראים על עלייה של 21.0% ביצוא ענף ייצור תעשיות מתכות בסיסיות.

 

בחודשים דצמבר 2019- פברואר 2020 עלה יצוא תעשיות טכנולוגיה מסורתית ב-1.0% בחישוב שנתי, זאת, לאחר ירידה של 0.8% בחישוב שנתי, בחודשים ספטמבר - נובמבר 2019. נתוני היצוא לפי ענף מראים על עלייה ביצוא ענף ייצור תכשיטים יקרים ותכשיטים מלאכותיים.

 

יצוא יהלומים נטו (מלוטשים וגולמיים) הסתכם בינואר-פברואר 2020, לפי נתונים מקוריים, ב-3.1 מיליארד שקל, לעומת 3.6 מיליארד שקל בחודשים המקבילים בשנת 2019. היצוא החקלאי, ייעור ודיג הסתכם בינואר-פברואר 2020 ב-0.9 מיליארד שקל (נתונים מקוריים) לעומת 1.1 מיליארד שקל, בחודשים המקבילים בשנת 2019. באותה תקופה ירד יצוא גידול הדרים ב-15.4%.

 

בפברואר 2020, הסתכם יבוא הסחורות ב-19.6 מיליארד שקל. מתוכם 44% מסכום זה היה יבוא חומרי גלם (למעט יהלומים וחומרי אנרגיה), 22% יבוא מוצרי צריכה, 14% יבוא מכונות, ציוד וכלי תחבורה יבשתיים להשקעות ו-20% הנותרים יבוא יהלומים, חומרי אנרגיה, אוניות ומטוסים.

 

יבוא חומרי גלם (למעט יהלומים וחומרי אנרגיה) ירד על פי נתוני המגמה, ב-4.9% בדצמבר 2019- פברואר 2020, זאת בהמשך לירידה של 4.3% בספטמבר - נובמבר 2019 . פירוט לפי קבוצות מראה כי יבוא חומרי גלם לחקלאות ירד ב-28.4% בחישוב שנתי.

 

נתוני המגמה מצביעים על ירידה ביבוא מוצרי השקעה (למעט אוניות ומטוסים) של 11.6% בחישוב שנתי בחודשים דצמבר 2019- פברואר 2020. זאת, לאחר עלייה של 0.9% בחישוב שנתי בחודשים ספטמבר - נובמבר 2019. יבוא כלי תחבורה להשקעה ירד ב-17.9% בחישוב שנתי. לעומת זאת, יבוא מכונות וציוד עלה ב-7.9%.

 

בחודשים דצמבר 2019- פברואר 2020 ירד יבוא מוצרי צריכה, על פי נתוני המגמה, ב-5.0% בחישוב שנתי. זאת, לאחר עלייה של 2.7% בחישוב שנתי בחודשים ספטמבר - נובמבר 2019. יבוא מוצרים בני קיימא ירד בדצמבר 2019- פברואר 2020 ב-7.9% בחישוב שנתי. עיקר הירידה הייתה ביבוא כלי תחבורה 32.1% בחישוב שנתי.  יבוא מוצרים לצריכה שוטפת (תרופות, מזון ומשקאות, הלבשה והנעלה) ירד בדצמבר 2019- פברואר 2020 ב-2.5%, עיקר הירידה הייתה ביבוא תרופות.

 

יבוא יהלומים (גולמיים ומלוטשים נטו) הסתכם בחודשים ינואר-פברואר 2020 ב-2.0 מיליארד שקל, לעומת 2.6 מיליארד שקל בחודשים המקבילים של שנת 2019. יבוא חומרי אנרגיה (דלק גולמי, תזקיקים ופחם), הסתכם בחודשיים הראשונים של השנה ב-5.3 מיליארד שקל, נמוך ב-13.1% בהשוואה לאותה תקופה אשתקד.