יום רביעי 23 אוגוסט 2017
לוח הפלגות
חיפוש הפלגות כללי
יש לבחור נמל בארץ
יש לבחור נמל בחו"ל
יצוא מהארץ
יבוא לארץ
Facebook

מנהל, הכר את מקורות הכוח שלך !

נסה לאפיין את עצמך ואת השפעתך בארגון בהתייחס לקטגוריות הבאות. סמן לעצמך את המקומות בהם עליך לפעול באופן אקטיבי על מנת למקסם את יכולותיך להוביל, להניע ולהיות משמעותי ורלוונטי.
06.08.17 / 09:46
מנהל, הכר את מקורות הכוח שלך !
06.08.17
מנהל, הכר את מקורות הכוח שלך !

 

 

 

 

  • סמכות פורמלית – מעמד ארגוני הטעון בהרשאה לקבל החלטות ולהוציא אותן לפועל, כמו גם לקבוע ולכפות כללי פעולה והתנהגות, מהווה מקור כוח ראשוני ובסיסי בארגונים. במילים אחרות, אדם שהארגון נותן לו הרשאה וגיבוי להגיד לאחרים מה לעשות.

 

  • "קשרים בצמרת" - גישה בלתי אמצעית לאחרים בעלי סמכות, מעמד וכוח בארגון, מספקת מרחב מגובה לפעולה והפעלה.

 

  • שליטה במשאבים – יכולת לשלוט במשאבים שאחרים זקוקים להם (כסף, כוח אדם, ציוד, טכנולוגיה, זמן, נגישות למקבלי החלטות וכיו"ב) ועל ההחלטה האם לספק אותם או לא, באיזו מידה ובאיזה קצב, מהווה מקור כוח מרכזי בארגון.

 

  • הרשאה לתגמל או להפעיל סנקציות – מקור כוח הכרוך בסמכות פורמאלית ובגישה למשאבים ובמהותו מהווה שליטה על פן מרכזי ביחסי הארגון עם אנשיו.

 

  • מומחיות – ידע הוא עדיין כוח, למרות נגישותו הרבה יותר ותפיסות מתקדמות לגבי זרימת ידע בארגון. מומחיות אותה הנך מוכן לחלוק עם אחרים, אך גם למנוע מהם, הופכת אותך למישהו שזקוקים לו ומכאן לבעל כוח.

 

  • נגישות למידע- גם מידע הוא כוח כאשר משלבים בו את גורם הזמן, הימנות על אלו שיודעים, לרוב לפני כולם, מציבה אותך בעמדת שליטה באירועים ולגורם שמשחרים על פתחו.

 

  • מנהיגות– היכולת ליצור הזדהות אתך ועם מה שאתה עושה מכוח מי שאתה, הדוגמא האישית שאתה מספק, ההתלהבות, והמסירות שלך לעשייה, החזון שאתה מקדם, המידה שבה אתה מכוון לאנשים ולפוטנציאל הטמון בהם. כל אלה מהווים מקור כוח ראשון במעלה.

בהצלחה מכון תימה!