יום שני 25 מאי 2020
לוח הפלגות
חיפוש הפלגות כללי
יש לבחור נמל בארץ
יש לבחור נמל בחו"ל
יצוא מהארץ
יבוא לארץ
Facebook

תעשייה וסביבה במשרד הכלכלה

בישראל כמו בעולם כולו, יש שינוי בתפיסת הסביבה על ידי התעשייה והממשלה ובחשיבות ההשקעה ביצירת תעשייה ברת קיימא שמתחשבת בסביבה ושותפה בה.
27.11.17 / 10:05
 תעשייה וסביבה במשרד הכלכלה
27.11.17
תעשייה וסביבה במשרד הכלכלה

מתוך אתר משרד הכלכלה והתעשייה

 

השאיפה לצמיחה כלכלית מתמדת יוצרת אתגר אל מול מגבלות יכולת הנשיאה של הסביבה. כיום ברור שאין מקום לקיום תעשייה מזהמת ללא התחשבות בסביבה ובגורמים האחרים הקיימים בה. 

 

מינהל סביבה ופיתוח בר קיימא במשרד הכלכלה, אמון על נושא זה ומרכז את ההיבטים של איכות הסביבה בקשר לתעשייה, מטפל באמנות סביבתיות בינלאומיות, משתתף בחקיקה מקומית הנובעת מדרישות סביבתיות וכן מבטיח שזרועות הסיוע השונות של המשרד יתחשבו, בין השאר, בגורמי הסביבה.

 

התעשייה שבאחריות המינהל כוללת מגוון רב של עסקים, הן עתירי מו"פ והן מסורתיות, החל בכימיה בסיסית, חומרי ביניים, ייצור בשיטות ביוטכנולוגיות, מוצרים שונים ובהם תרופות, חומרי הדברה, דשנים, קוסמטיקה ועוד. תחומי תעשייה נוספים כוללים פלסטיק וגומי על מוצריהם השונים וכן מוצרי בנייה ותעשיית העץ, הנייר והדפוס. אחריות סקטוריאלית לכימיה, פארמה, מחצבים, אנרגיה מתחדשת ומיחזור.

 

הנושאים המרכזיים בתחום תעשייה וסביבה:

  • סביבה - חקיקה סביבתית, פיתוח איזורי תעשייה ירוקים, קידום חוק רישוי ירוק, אוויר, שפכים וחומרים מסוכנים. למידע נוסף בנושא סביבה
  • פיתוח בר קיימא - תכנית צמיחה ירוקה, ניתוח השפעות סביבתיות על בסיס מתודולוגיית – LCA, פרויקט MED TEST II, הטמעת החלטת "ממשלה ירוקה" במשרד הכלכלה, תכנון וביצוע סדנאות לתעשייה בנושא "רכש ירוק", פיתוח בר קיימא לעסקים. למידע נוסף בנושא פיתוח בר קיימא
  • אנרגיה וגז טבעי - גז טבעי, התייעלות אנרגטית, מתקני קוגנרציה. למידע נוסף
  • בנייה ירוקה ותשומות הבנייה לתעשייה למידע נוסף
  • פיקוח ורישוי: פיקוח על יצוא טובין, שירותים וטכנולוגיה דו-שימושיים, רישיון יצוא טובין, שירותים וטכנולוגיה דו-שימושיים רישיון יצוא בתחום הכימי, הביולוגי והגרעיני, רישיון יבוא כימיקלים, רישיון יצור מלט. למידע נוסף בנושא פיקוח ורישוי
  • היערכות לשינוי אקלים למידע נוסף
  • תעשיית מחזור וכימיהלמידע נוסף
  • כלי סיוע ירוקיםלמידע נוסף