יום שלישי 22 אוקטובר 2019
לוח הפלגות
חיפוש הפלגות כללי
יש לבחור נמל בארץ
יש לבחור נמל בחו"ל
יצוא מהארץ
יבוא לארץ
Facebook

שומרים על התחרות בענף המלט תוך הגנה על הייצור המקומי

שר הכלכלה והתעשייה החליט על הטלת היטל היצף בשיעור מינימלי של 0.25% בלבד, על ייבוא מלט מטורקיה ומיוון ולהמשיך לבחון את הצורך בהעלאת שיעור ההיטל בעיקר במקרה בו היבוא יעלה מעל 50% מהשוק, ובכך לאזן בין המשך הגידול ביבוא והגדלת התחרות לצד שמירה על ייצור מקומי
18.12.18 / 11:09
שומרים על התחרות בענף המלט תוך הגנה על הייצור המקומי
18.12.18
שומרים על התחרות בענף המלט תוך הגנה על הייצור המקומי

מתוך אתר משרד הכלכלה והתעשייה

שר הכלכלה: "נמשיך לעודד את התחרות בענף המלט לצד הגנה על התעשייה הישראלית, תוך שמירה על עצמאות ייצור מלט בשוק המקומי"

שר הכלכלה והתעשייה אלי כהן החליט להטיל היטל היצף בשיעור מינימלי של 0.25% בלבד, על יבוא מלט מטורקיה ומיוון וזאת לתקופה של 30 חודשים, ובמקביל הנחה את הממונה על היטלי סחר במשרד הכלכלה והתעשייה לעקוב אחר מצבה של התעשייה המקומית, מחירי המלט בשוק, התפתחות היקפי היבוא ושוק המלט בכלל, על מנת לבחון הצורך בהעלאת שיעור ההיטל, בין השאר בשל עליית היקף היבוא מעל 50% מכלל המלט בשוק. כמו כן, מצפה השר כי נשר תעמוד בהתחייבותה לוועדה המייעצת להיטלי סחר ואמצעי הגנה, להימנע מעליית מחירים במשך תקופת ההיטל.

החלטת השר מאזנת בין אימוץ ממצאי הממונה על היטלי סחר והמלצת הוועדה המייעצת אשר מצאו כי יבוא מלט לישראל מטורקיה ומיוון, מתקיים במחירי היצף הגורמים לנזק ממשי לתעשייה המקומית, לבין המלצת הוועדה להימנע מהטלת היטל היצף מתוך שיקולים משקיים הנוגעים לקידום תחרות.

שיעור יבוא המלט, אשר עמד בשנת 2017 על כ- 33% משוק המלט, מהווה תחרות לתעשיית המלט המקומית, בראשה עומדת חברת "נשר" ואולם רף ייבוא העולה על 50% עשויי להוות איום על קיום תעשיית המלט הישראלית. 
השר ציין כי קיימת חשיבות אסטרטגית בשמירה על קיומה של תעשיית מלט מקומית תחרותית וברת קיימא, ולצד הפחתת המחירים המבורכת וקידום התחרות בענף המלט אשר מביא עמו היבוא. קיימת למדינת ישראל חשיבות בשמירת בסיס תעשייתי איתן ועצמאי בטווח הארוך.

לנוכח המלצות הועדה המייעצת לגבי סיוע לעידוד תחרות מקומית בענף, במשרד הכלכלה והתעשייה בוחנים את האפשרות למתן תמריצים להשקעות בענף כך שיהיה יותר משחקן אחד.