יום שני 25 מאי 2020
לוח הפלגות
חיפוש הפלגות כללי
יש לבחור נמל בארץ
יש לבחור נמל בחו"ל
יצוא מהארץ
יבוא לארץ
Facebook

קול קורא לרעיונות מהציבור הרחב בנושא שיפורים והקלות רגולטוריות לאור משבר הקורונה בתחומי הפעולה של משרד החקלאות

על רקע משבר הקורונה, ממשלת ישראל כולה עושה מאמצים להקל כמה שיותר על האזרחים והעסקים ולמצוא פתרונות מתאימים למתן שירות לאור ההנחיות החלות על הציבור בעקבות המשבר.
05.04.20 / 09:28
קול קורא לרעיונות מהציבור הרחב בנושא שיפורים והקלות רגולטוריות לאור משבר הקורונה בתחומי הפעולה של משרד החקלאות
05.04.20
קול קורא לרעיונות מהציבור הרחב בנושא שיפורים והקלות רגולטוריות לאור משבר הקורונה בתחומי הפעולה של משרד החקלאות

מתוך אתר משרד החקלאות ופיתוח הכפר

 
יחידות המשרד שוקדות, יחד עם צוות הלשכה המשפטית, כל העת על בחינת הצרכים, ומציאת מענה להם על דרך שינוי בחקיקה או בנהלים, ואגף מערכות מידע של המשרד עמל על פיתוחים טכנולוגיים נוספים שנדרשים לצורך מתן פתרונות אלו. 
 
משרד החקלאות מעוניין לשמוע אתכם.
אנו פונים כדי ללמוד מכם על הקשיים שאתם חווים בעבודה מול יחידות המשרד לאור המצב הייחודי. אנו רוצים לשמוע מכם, הציבור הרחב, החקלאים, המגזר העסקי, המגזר השלישי והאקדמיה, על הקשיים  והבירוקרטיה – אך גם על הצעותיכם לפתרונות שנוכל לבחון אם ניתן לקדמם.
 
אנו מבקשים לקבל את ההתייחסות באשר לסוגיות שונות הקשורות לרגולציה של יחידות משרד החקלאות, שהקלה בהן יכולה לאפשר ביצוע פעולות שונות שאינן מתאפשרות כיום, או לביצוע פעולות באופן קל ופשוט יותר, החל מבחינת זמינות וטכנולוגיה ועד לדרישות רגולטוריות שונות.  
 
שימו לב, לא מדובר בהצעות הקשורות לענייני מיסים, תמיכות או מענקים.
אנו מבקשים פניות בנושאי רגולציה (רישיונות, פיקוח ובקרה) שבאחריות משרד החקלאות.
 
אם יש לכם התייחסות או רעיונות להקלות אפשריות - נודה למילוי השאלון הקצר הבא.