יום שלישי 25 פברואר 2020
לוח הפלגות
חיפוש הפלגות כללי
יש לבחור נמל בארץ
יש לבחור נמל בחו"ל
יצוא מהארץ
יבוא לארץ
Facebook

קול קורא לצורך עדכון רשימת מומחים לביצוע הרצאות בארץ ובחו"ל ומתן שירות של ייעוץ חקלאי מקצועי לפרויקטים בחו"ל עבור פעילות "סינדקו" לשנים 2020 - 2021

משרד החקלאות באמצעות המרכז לשיתוף והדרכה מחפשת מומחים לנושא שבנדון.
10.12.19 / 09:56
קול קורא לצורך עדכון רשימת מומחים לביצוע הרצאות בארץ ובחו"ל ומתן שירות של ייעוץ חקלאי מקצועי לפרויקטים בחו"ל עבור פעילות "סינדקו" לשנים 2020 - 2021
10.12.19
קול קורא לצורך עדכון רשימת מומחים לביצוע הרצאות בארץ ובחו"ל ומתן שירות של ייעוץ חקלאי מקצועי לפרויקטים בחו"ל עבור פעילות "סינדקו" לשנים 2020 - 2021

מתוך אתר משרד החקלאות ופיתוח הכפר

פרטים מלאים על השירותים המבוקשים, אופן ההתקשרות ותחומיי הייעוץ  שלגביהם מבוקש  השירות, דרישות  סף ואופן הגשת המועמדות  מפורטים בקובץ המצורף.
המועד  האחרון להגשת מועמדות באמצעות השאלון האישי המצורף הוא 31/12/2019.
 
 
המרכז  לשיתוף  והדרכה  חקלאית  בינלאומית (סינדקו), הינה יחידה אינטגראלית של משרד  החקלאות ופיתוח הכפר (להלן: "המשרד"), הפועלת במשרד ומשמשת כגורם מקצועי בתכנית הסיוע של ישראל בכל הקשור בהוצאה לפועל של שיתופי פעולה טכניים - חקלאיים בין מדינת ישראל למדינות המתפתחות.   
 
היחידה עוסקת  בין היתר, במתן  הדרכה  למשתלמים  בארץ,  בביצוע  פרויקטים בחו"ל, שליחת מומחים לחו"ל  וביצוע  קורסים  במדינות  מתפתחות.   
 
תפקידי היחידה ומטרותיה הנם אלו:
  • קידום תוכניות פיתוח (Development Projects) במדינות יעד.
  • קידום והשגת יעדים מדיניים של מדינת ישראל.
  • פיתוח וביצוע פעילויות שיתוף פעולה טכני - חקלאי במדינות מתפתחות.  
  • סיוע בקידום יעדים כלכליים וייצוא טכנולוגיה חקלאית "כחול - לבן".  
  • סיוע בפיתוח תכניות שיתוף פעולה בילטרליות ומולטי לטרליות, במסגרתן תכניות למימון משותף עם קהילת הסיוע הבינלאומי, מדינות תורמות ומוסדות סיוע וארגונים לא-ממשלתיים.
 
בהקשר עם ביצוע פעולות ההדרכתית בארץ ובחו"ל, נהגה היחידה עד כה, לעשות שימוש ברשימת מומחים  מקצועיים  שהייתה ברשותה שעל בסיסה יצרה קשר עם נותני השירותים על מנת להזמין מהם שירותי הרצאות או שירותי הנחייה מקצועית.