יום שישי 29 מאי 2020
לוח הפלגות
חיפוש הפלגות כללי
יש לבחור נמל בארץ
יש לבחור נמל בחו"ל
יצוא מהארץ
יבוא לארץ
Facebook

פתיחת המערכת המקוונת להגשת בקשות למכסות ליבוא מוצרי מזון לשנת 2020

מינהל יבוא מודיע על פתיחת המערכת המקוונת להגשת בקשות למכסות ליבוא מוצרי מזון לשנת 2020.
03.11.19 / 10:25
פתיחת המערכת המקוונת להגשת בקשות למכסות ליבוא מוצרי מזון לשנת 2020
03.11.19
פתיחת המערכת המקוונת להגשת בקשות למכסות ליבוא מוצרי מזון לשנת 2020

מתוך אתר משרד הכלכלה והתעשייה

החל מיום ה', ה - 31.10.2019 ועד לתאריך 13.11.2019,ניתן להגיש בקשות עבור מכסות ליבוא מוצרי מזון במכס מופחת או בפטור ממכס לשנת 2020, הנכללות בטבלה מס' 1.

החל מיום א', ה- 1.12.19 ועד לתאריך 12.12.19, ניתן להגיש בקשות עבור מכסות ליבוא מוצרי מזון במכס מופחת או בפטור ממכס לשנת 2020, הנכללות בטבלה מס' 2.

טרם הגשת בקשה יש לעיין ב"הוראת מנכ"ל 2.7 - חלוקת מכסות ליבוא בפטור ממכס או במכס מופחת", אשר מסדירה את אופן עבודת וועדת המכסות ואת אופן הגשת הבקשות להקצאת רישיון לייבוא בפטור ממכס או מכס מופחת, עיקרי עקרונות הקצאת המכסות והליכי הנפקת רישיונות היבוא במכסה לאלו שהוקצתה להם מכסה.

את הבקשות ניתן להגיש באמצעות מערכת מקוונת בלבד.

למידע נוסף וכניסה למערכת המקוונת