יום שני 20 ינואר 2020
לוח הפלגות
חיפוש הפלגות כללי
יש לבחור נמל בארץ
יש לבחור נמל בחו"ל
יצוא מהארץ
יבוא לארץ
Facebook

פרסום מסמך שאלות ותשובות בקשר להוראת מנכ"ל 4.44 (מקצה יוני 2019)

משרד הכלכלה והתעשייה מפרסם מסמך תשובות לשאלות שהתקבלו בקשר ל"הוראת מנכ"ל - תכנית להעלאת הפריון בתעשייה", במקצה מיום 17.6.2019.
29.07.19 / 10:24
פרסום מסמך שאלות ותשובות בקשר להוראת מנכ"ל 4.44 (מקצה יוני 2019)
29.07.19
פרסום מסמך שאלות ותשובות בקשר להוראת מנכ"ל 4.44 (מקצה יוני 2019)

מתוך אתר משרד הכלכלה והתעשייה

פורסם קובץ שאלות ותשובות להוראת מנכ"ל 4.44.

התשובות לשאלות מהוות חלק בלתי נפרד ממסמכי הוראת המנכ"ל ונוהל ההוראה. רק תשובות שפורסמו באתר האינטרנט מחייבות את המשרד.

במסגרת מקצה זה, שנפתח ביום 17.6.2019, חל גם קובץ שאלות ותשובות מיום 7.4.2019.

לעיון בהוראה ונספחיה