יום שבת 28 מרץ 2020
לוח הפלגות
חיפוש הפלגות כללי
יש לבחור נמל בארץ
יש לבחור נמל בחו"ל
יצוא מהארץ
יבוא לארץ
Facebook

פרסום מדד הידידותיות של הבנקים לעסקים קטנים ובינוניים

לראשונה, משרד הכלכלה והתעשייה מפרסם את מדד הידידותיות של הבנקים לעסקים קטנים ובינוניים. מדד זה יתפרסם אחת לרבעון.
07.05.18 / 09:41
צילום: Fotolia
07.05.18
צילום: Fotolia

מתוך אתר משרד הכלכלה והתעשייה

הסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים במשרד הכלכלה והתעשייה, מפרסמת מדד שיגדיר את רמת הידידותיות של הבנקים לעסקים הללו. פרסום זה מהווה חלק מתהליך בחינת מצב האשראי ועידוד התחרותיות בתחום האשראי לעסקים קטנים ובינוניים.

המדד מסתמך על הנתונים הפיננסיים המפורסמים על ידי הבנקים ועל בדיקת נגישות של שירותים שונים על פי הפרמטרים הבאים: 

  1. היקף האשראי לעסקים קטנים ובינוניים מסך האשראי העסקי.
  2. יחס הריבית לסיכון האשראי לעסקים קטנים ובינוניים.
  3. שיעור הרווחיות מהכנסות שאינן ריבית (עמלות שונות).
  4. נגישות שירותי הבנק לעסקים קטנים ובינוניים.

אלי כהן, שר הכלכלה והתעשייה: "מדד הבנקים הוא אמצעי נוסף לקידום העסקים הקטנים והבינוניים. אנו מעוניינים להיטיב את השירות הניתן לעסקים הקטנים והבינוניים, אשר מהווים מנוע צמיחה מרכזי במשק".

רן קויתי, מנהל הסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים במשרד הכלכלה והתעשייה: "בשנים האחרונות, אנו עדים לגידול בהיקף האשראי הבנקאי לעסקים קטנים ובינוניים. זהו תהליך חיובי, אך יש צורך בהגברת התחרות והשקיפות כלפי בעלי העסקים. לצערי, לא זכינו לשיתוף פעולה מהבנקים בנוגע ליצירת מדדים שקופים לציבור. ולכן, בשלב ראשון יצרנו מדד המבוסס על הדוחות הרבעוניים. אנו מתכוונים להרחיב את המדד בעתיד על ידי הוספת סקר נרחב של יועצים הפועלים בתחום, וזאת לאור חוסר שיתוף הפעולה והרצון לייצר מדד טוב יותר. אנו קוראים לבעלי העסקים הקטנים והבינוניים לבחון את התנאים שמציעים הבנקים כולל הריבית, תקופת ההחזר, אחוז הביטחונות הנדרש והעמלות השונות אחת לתקופה".