יום שלישי 07 אפריל 2020
לוח הפלגות
חיפוש הפלגות כללי
יש לבחור נמל בארץ
יש לבחור נמל בחו"ל
יצוא מהארץ
יבוא לארץ
Facebook

פעילות אכיפה פלילית של האגף למשקלות ומידות

האגף למשקלות ומידות במשרד הכלכלה והתעשייה יחל בינואר 2018 באכיפה פלילית של הוראות פקודת המשקולות והמידות 1947 והתקנות שהוצאו מכוחה.
11.02.18 / 10:22
פעילות אכיפה פלילית של האגף למשקלות ומידות
11.02.18
פעילות אכיפה פלילית של האגף למשקלות ומידות

 

 

מתוך אתר משרד הכלכלה והתעשייה

בפקודת המשקולות והמידות, 1947 ובתקנות שהוצאו מכוחה, נקבעו עונשים פליליים לעבירות, לרבות עונשי מאסר וקנסות עונשים ומנהליים משמעותיים והכול כמפורט בהן.

 

האגף למשקלות ומידות במשרד הכלכלה והתעשייה יחל בינואר 2018 באכיפה פלילית של הוראות הפקודה והתקנות.

 

בשלושים הימים הראשונים לאכיפה תשלח למפרים התראה בלבד, למעט במקרים מיוחדים שיירשמו, וזאת בתנאי שהליקוי שיימצא, יתוקן במלואו בתוך שבועיים מיום דרישת המפקח וכי המפוקח ו/או מי מטעמו שיתפו פעולה באופן מלא עם האגף ולא היו נסיבות חמורות בתיק.

 

החל מה - 1 לפברואר 2018 תבוצע אכיפה מלאה על פי החוק והתקנות - על כל המשתמע מכך.

 

בין היתר, בשנת 2018 יושם דגש גם על אכיפה פלילית בעבירות הנוגעות ל:

  • הפעלת תחנת דלק חדשה או מנפקת דלק חדשה שלא בהתאם לפקודה או התקנות.
  • הפעלת מנפקת דלק ללא חותם (פלומבה). 
  • אחזקה או שימוש במכשירי מדידה מבלי שנבדקו והוחתמו על ידי היחידה.
  • אי שיתוף פעולה או הפרעה לעובדי היחידה בביצוע עבודתם.
  • מכשירי מדידה מעוולים עם הוריה מעל ומעבר לסטייה המותרת.